ارسال به دیگران پرینت

بازار حاج یوسف | اردیبل

فاجعه دیگر این بار در اردبیل | بازار حاج یوسف فرو خواهد ریخت

تمام بیمارستانهای اردبیل حالت آماده باش به خود گرفته اند. مدیرکل بحران از استانهای مجاور درخواست امداد نموده است.امام جمعه شهردستور پیگیری امر و جناب دادستان دستور بازداشت مسببان این حادثه را داده اند.

صدای آمبولانس ها به گوش می رسد. مشخص نیست چند نفرزیر آوار مانده اند مغازه دار روبرو از دو دختر کوچولویی سخن می گوید که دست در دست مادر خنده کنان به بازار حاج یوسف وارد شده بودندنفر سراغ خیاط قدیمی را از دکان کنار بازار پرسیده بود. در آن ساعتی که حادثه رخ داد انتظار می رفت حدود دویست نفر آنجا بوده باشند اما با اینحال ممکن است آمار بیش از اینها باشد. این حادثه هولناک در حالی اتفاق افتاده که اردبیل شاهد ورود مسافران بسیاری به این شهربوده و احتمال وجودتعدادی مسافرهم دربین کسبه ومشتریان وجود دارد. 

تمام بیمارستانهای اردبیل حالت آماده باش به خود گرفته اند. مدیرکل بحران از استانهای مجاور درخواست امداد نموده است.امام جمعه شهردستور پیگیری امر و جناب دادستان دستور بازداشت مسببان این حادثه را داده اند.

همه جا صدای شیون و گریه است کسی نمی داند چند نفر می تواند زنده از زیر آوار بیرون بیاید. جمعیت زیادی در آن اطراف جمع شده اند و همه در مورد عزیزان خود می پرسند . زنان و دختران شیون می کنند و مردان با بیل و کلنگ و زور بازو هرکدام می خواهند تیرکی از این آوار را جابجا کنند تا هر چه زودتر عزیزی را نجات دهند.

اخبار متفاوت از رسانه ها به گوش می رسد. مالکین این مجموعه شاید هیچوقت فکر چنین روزی را هم نمی کردند که جبهه گیری هایشان در برابر ترمیم این ساختمان 78 ساله چنین فاجعه ای را رقم بزند اما اینک این کشتی مانده در گل وبالی شده بر گردنشان چنانکه خود را از تیر رس نگاه مردم مخفی می کنند.indexصص

نیروهای امدادی و آمبولانس ها در مقابل بازار به صف شده اند تا مصدومین را در اولین فرصت به بیمارستانها انتقال دهند. همه جا پر از درد است و خشم . خشم از کسانی که با اهمال کاری های خود باعث آوار شدن این بازار بر سر اهالی آن شده اند.

نامه هایی که به کریم حاجی زاده مدیر کل میراث فرهنگی در سال 94 نوشته شد نیز افاقه نکرد.حتی نامه ای که به رییسی رییس جمهور فعلی نوشته شد نیز دردی از این اهالی را درمان نکرد . همه دستورها تنها سیاهه ای بود بر روی کاغذ. بازدید هیچک یک از اعضای شورای شهردر ادوار مختلف، بازدید حمید لطف الهیان در مقام شهردار، بازدید صدیف بدری در مقام نماینده، بازدید فرمانداران مختلف، بازدید دادستان طباطبایی و عتباتی هیچکدامشان دردی از اهالی این بازار را درمان نکرد.indexشازتمام بازدید ها نیز تنها تصویری به یادگار ماند و بس. همه به نحوی باعث و بانی مشکلات تلمبار شده و آوار شدن این ساختمان فرسوده و قدیمی که بوی کهنگی کنده هایش از کیلومترها به مشام می رسید بر سر مستاجران حجره های این بازار شدند.

بازاری که در همان لحظه ورود بر جان آدمی خوف می انداخت و بارها و بارها بانصب بنر هایی توسط شهرداران مختلف به ورود مردم و رهگذران به آن هشدار داده بودند اما اینکار تنها پاک کردن صورت مسئله بود و صاحبان این حجره ها سالها نان خود به این خطرآغشته؛ با دلهره می خوردند .

 

برخی از آنها بیش از 60 سال از عمر خود را در این حجره ها به کسب رزق و روزی پرداخته و آنرا تحویل فرزندان خود کرده بودند اما همانجا که سالها موجب تامین معاششان بود و دختران و پسران خود را با در آمد آن به خانه بخت فرستاده بودند اینک با بی تدبیری و اهمال کاری ها ی عده ای برسر آمال و آرزو های خود و خانوادهه هایشان فرو ریخته و هر لحظه زندگیشان را و نفس کشیدنشان را تهدید می کند.

شاید زمانی می شد با جدی گرفتن موضوع و حمایتی اندک از صاحبان این مغازه ها به این بازار سامان بخشید و از بروز چنین فاجعه ای که قلبها را اندو هگین و دلها را نگران کرده جلوگیری کرد اما چه حیف که زمان و فرصت ترمیم از دست رفت و در نهایت با بی توجهی مالکان و مسئولین شهری این مغازه ها بر سر شهر آوار شد.

این اتفاق وحوادثی چنین در شهر اردبیل دور از انتظار نیست و می تواند خیلی زود رخت واقعیت بر تن کند. اونچی بازار اردبیل نیز وضعیتی مشابه دارد و گنبدهای آن بر ستونها وتیرک ها تکیه کرده و هر آن ممکن است حادثه تلخ وغم بار متروپل را در شهرمان رقم بزند.

 

طبق گزارشات تنها در شهر تهران 33هزار ساختمان نا امن وجود دارد . این آمار در اردبیل چگونه است و اصلا آیا در این خصوص آماری وجود داشته و پژوهشی انجام شده است؟

 

چند وقت دیگر باید دست روی دست بگذاریم تا شاهد آوار شدن این خرابی ها بر سر همشهریان و کسبه این شهر شویم؟

 

چرا وقتی حادثه ای اتفاق می افتد همان چند روز اول مورد توجه قرار گرفته وسپس به فراموشی سپرده می شود؟و اصلا این چه رسمی است در کشورمان که بعد از وقوع حادثه دنبال مقصر می گردیم درست مانند متروپل که کسی به هشدارهای کارشناسان و خبرنگاران وقعی ننهاده بودو در نهایت چنین مصیبتی برشهر تحمیل شد؟ آیا وقت آن نیست که کمی هم عبرت بگیریم؟۲۵ خرداد ماه بازار حاج یوسف اردبیل تعطیل خواهد شد

شهردار اردبیل با اعلام اینکه احتمال ریزش و تخریب بازار حاج یوسف به شدت افزایش یافته و علیرغم اخطارهای مکرر به مالکان و عدم توجه آنها از تعطیلی این بازار از روز ۲۵ خرداد خبر داد و از شهروندان خواست از تردد در این بازار جداً خودداری کنند.

 

محمود صفری از افزایش احتمال ریزش و تخریب بازار حاج یوسف خبر داد و اظهار کرد :قدمت ۷۳ ساله بازار حاج یوسف و به تبع آن پایان عمر تجهیزات بکار رفته در ساخت و ساز این بازار؛ روزانه جان صدها نفر از شهروندان را تهدید می کند.

 

وی با اشاره به اتفاقات ناگوار در حادثه پلاسکو و متروپل افزود: شهرداری اردبیل نمی تواند در قبال جان صدها شهروند بی تفاوت از کنار این قضیه رد شده و خطراتی که در هر ثانیه جان همشهریان را تهدید می کند نادیده بگیرد.

 

شهردار اردبیل با اعلام اینکه مغازه های بازار حاج یوسف علیرغم اخطارهای مکرر به فعالیت خود در این بازار ادامه می دهند افزود: از روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه فعالیت در این بازار تعطیل بوده و از شهروندان تقاضا داریم از تردد در این بازار جداً خوداری نموده و از مالکان و صاحبان سرقفلی مغازه های بازار حاج یوسف انتظار می رود نسبت به اجرایی شدن مسئله ای که از سال ۱۳۹۴ جز دغدغه های اصلی آنان است همکاری لازم را با شهرداری اردبیل انجام دهند.

 

محمود صفری ادامه داد: ما در شهرداری اردبیل هرگز نسبت به وضعیت معیشتی صاحبان مغازه های مستقر در این بازار بی اعتنا نبوده و از مالکان بازار حاج یوسف انتظار داریم مسئله این بازار را در اردبیل حل کرده تا از وقوع حوادث ناگوار و پشیمانی که هرگز سود نخواهد داشت پیشگیری کنیم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه