ارسال به دیگران پرینت

دولت چهاردهم

شایسته‌ها و بایسته‌های دولت چهاردهم

این نوشتار تحت دولت عنوان شایسته‌ها و بایسته‌های دکتر پزشکیان تدوین شده است.

شایسته‌ها و بایسته‌های دولت چهاردهم

سید مهران مولا هویزه / کارشناس ارشد روابط بین الملل

این نوشتار تحت دولت عنوان شایسته‌ها و بایسته‌های  دکتر پزشکیان تدوین شده است.

  نگارنده معتقد است چنانچه  مولفه های اشاره شده مورد توجه قرار گیرند و بدان‌ها عمل شود می‌توانند تا حدودی هر چند اندک ،اثر بخش باشند.از این رو و در در راستای عمل به آیات شریف قرآنی که دکتر پزشکیان در دوران مناظره‌های انتخاباتی بارها بدانها استناد کرده معروض می‌دارد که 

:"وذَکِّرْ فَإِنَّ الذِّکْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِینَ".

 بدین سبب بر خود فرض دانستم در حد بضاعت اندیشه و آشنایی با مولفه های تاثیرگذار در تصمیم گیری و تصمیم سازی‌های فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی

مواردی را به شرح ذیل بیان کنم :

۱.شایسته است حال که همگان پیروزی دکتر پزشکیان را در حرف تبریک گفتند در عمل نیز همراه و همدل او باشند. دانسته‌ها و داشته‌های خود را در اختیارش بگذارند. بایسته است ایشان هم دست همیاری دیگران را بفشارد.

 ۲. شایسته است دولت اعتماد قریب به ۵۰ درصد از رای دهندگان را پاس بدارد و بایسته است که اسباب خدمت بی‌منت را برای همگان فراهم نماید.

۳.شایسته است دغدغه‌ آنانی که نیامدند  را بشناسد چرایی نیامدنشان را بداند و بایسته است که اسباب رفع آنها را فراهم سازد.

۴.شایسته است جناح رقیب برنامه‌های خود را از پس پرده بیرون آورد و در اختیار دولت قرار دهد و بایسته است که دولت در اتاق شیشه‌ای بنشیند و برنامه‌های خود و رقیب را در منظر همگان قرار دهد.

۵.شایسته است رقیب، قواعد رقابت را رعایت کند و بایسته است که دولت انتقادهای سازنده را به جان بخرد.

۶.شایسته است که مردم و به ویژه  نخبگان جامعه  را در برنامه‌های خود سهیم کند  و بایسته است که  مطالبات آنان را محقق سازد.

 ۷.شایسته است که نام خود را دولت عدالت و صداقت بنامد و بایسته است که در عمل آنها را به مردم نشان دهد.

۸.شایسته است به تعهدات خود عمل کند و بایسته است چنانچه نتوانست به بدانها عمل کند قصور و یا  تقصیر خود را بپذیرد و رقبا را متهم نسازد.

۹.شایسته است که  گوش شنوایی برای تمامی ایرانیان باشد و بایسته است که زبان گویای آنان باشد.

۱۰.شایسته است که زبان تمام قومیت‌ها را بفهمد و بایسته است که با لهجه آنان سخن بگوید.

 ۱۱.شایسته است که تمامی مذاهب را پاس بدارد و بایسته است که نخبگان و شایستگان آنان را بکار گمارد.

۱۲.شایسته است اسباب شنیدن مطالبات مردم را فراهم سازد و بایسته است که آنها را تادیه کند.

 ۱۳‌.شایسته است که زبان نسل‌های اخیر را بفهمد،  دغدغه‌هایشان را بشناسد و بایسته است که بار سنگین نگرانی‌ را از دوش آنها بردارد.

۱۴.شایسته است که صدای بلند فضای مجازی را بشنود و بایسته است که با زبان حقیقی در آن صحبت کند.

۱۵.شایسته است صدای بانوان این مرز و بوم را بشنود و بایسته است در جهت اعتلای آنها گام بردارد.

۱۶.شایسته است دغدغه مهاجرت نخبگان و شایستگان را داشته باشد و بایسته است که اسباب ماندنشان را فراهم سازد.

۱۷.شایسته است سرمایه آیندگان را محترم بشمارد و بایسته است اسباب تقویت آن را فراهم سازد.

۱۸.شایسته است سرمایه‌های انسانی را پاس بدارد و بایسته است بر تقویت آنها همت گمارد.

۱۹.شایسته است که صدای فرهنگ را به گوش جان بشنود و بایسته است که از آن برای انتقال مفاهیم و ارزش‌ها به بیگانگان استفاده کند.

۲۰.شایسته است زبان فرهنگیان را بشنود و بایسته است که پژواک صدای آنان باشد.

۲۱.شایسته است که تکیه‌گاه بازنشستگان و کارگران باشد و بایسته است که دستگیر آنان باشد‌.

۲۲.شایسته است که صدای شکستن صندوق‌های بازنشستگی را بشنود و بایسته است که زندگی مردم را بیمه کند. 

۲۳.شایسته است در حمایت از بخش خصوصی پیش قدم شود و بایسته است که تمامی موانع و تنگناها را مرتفع کند.

۲۴.شایسته است اتاق‌های بازرگانی را تقویت کند و بایسته است درب حیات خلوت برخی‌ها را ببندد.

۲۵.شایسته است مزیت سرمایه‌گذاری های خارجی راافزایش دهد و بایسته است که با تقویت تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی این مهم را محقق سازد.

۲۶.شایسته است با مردم خود به نرمی صحبت کند و بایسته است که این نرم خویی را در عمل نشان دهد.

۲۷.شایسته است که خودباوری و خود اتکایی را در تمامی ابعاد مد نظر  قرار دهد و بایسته است که داشته‌های کشور را مغتنم شمارد و آنها را تقویت کند.

۲۸.شایسته است به تقویت تولیدات داخلی همت گمارد و بایسته است که فناوریهای پیشرفته را به کشور منتقل سازد.

۲۹.شایسته است بستر  فعالیت شرکت‌های دانش بنیان را تقویت کند و بایسته است که دانش را بنیان همه فعالیت‌های خود قرار دهد.

۳۰.شایسته است قابلیت‌های ایرانیان را به رخ جهانیان بکشد و بایسته است بستر تقویت آنها را فراهم سازد

۳۱.شایسته است در حین مذاکره با قدرت های منطقه ای و  بین‌المللی مقتدر باشد و بایسته است بایسته های اقتدار را به آنان خاطر نشان کند.

۳۲.شایسته است که به پیشرفت کشور بیندیشد و بایسته است که بستر توسعه متوازن را فراهم کند.

۳۳.شایسته است مایه مباهات مردم شود و بایسته است که موجبات طمع ورزی به کشور را فراهم نسازد.

۳۴.شایسته است با زبان کهن فرهنگ و تمدن ایرانی با بیگانگان صحبت کند و بایسته است که آن را به آنان بفهماند.

۳۵.شایسته است در عین حالی که با زبان دیپلماسی صحبت میکند بایسته است بایسته‌های میدان را تقویت کند 

۳۶.شایسته است به مردم و داشته‌های کشور افتخار کند و بایسته است که این مباهات را به دیگران و بیگانگان منتقل سازد.

۳۷.شایسته است که مردم را استوانه‌های قدرت  خود بداند و بایسته است که به این قدرت افتخار کند.

۳۸.شایسته است که مردم سالاری دینی را غنیمت شمارد و بایسته است که اسباب تقویت آن را فراهم سازد.

۳۹.شایسته است اسباب همدلی و وحدت را فراهم کند و بایسته است که به تقویت مؤلفه‌های آن بپردازد.

۴۰.شایسته است که عمق استراتژیک خود را پشتوانه مردمی بداند و بایسته است که آن را تقویت سازد.

۴۱.شایسته است در عین حالی که  طلوع توانمندیها را به نظاره می نشیند بایسته است به غروب فرصتها هم  چشم بدوزد.

۴۲.شایسته است همچنان که فرصت‌سازی می‌کند بایسته است مانع فرصت سوزی‌ها شود‌.

۴۳.شایسته است که دولت شایستگان تشکیل دهد و بایسته است که این شایستگی‌ را در عمل نشان دهد.

به امید تحقق دولت شایستگان

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه