ارسال به دیگران پرینت

حقوق کارگران | واریز حقوق کارگران

زمان واریز حقوق کارگران اعلام شد | کارگران بخوانند

حداقل حقوق کارگران در سال آینده چه زمانی شروع می‌شود؟ گفت: معمولا از بهمن ماه جلسات از سوی شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل می‌شود و بعد از مذاکرات سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت در اواخر سال حداقل مزد سال آینده مشخص می‌شود.

زمان واریز حقوق کارگران اعلام شد | کارگران بخوانند

زمان واریز حقوق کارگران اعلام شد

 حداقل حقوق کارگران در سال آینده چه زمانی شروع می‌شود؟ گفت: معمولا از بهمن ماه جلسات از سوی شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل حقوق کارگران تشکیل می‌شود و بعد از مذاکرات سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت در اواخر سال حداقل مزد سال آینده مشخص می‌شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگویی اظهار داشت: امروز اولین جلسه کمیته تخصصی مزد ذیل شورای عالی کار با حضور کارشناسان و نمایندگان شرکای اجتماعی کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد و در آن پیشنهاد وزارت اقتصاد مبنی بر مزد منطقه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون توسعه روابط کار وزیر تعاون در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای حداقل مزد از چه زمانی شروع می‌شود؟ گفت: جلسات شورای عالی کار به طور منظم هر ماه برگزار می‌شود و 322 جلسه آن در اوایل ماه جاری با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد که در آن جلسه پیشنهاد وزارت اقتصاد برای مزد منطقه‌ای مطرح شد که قرار شد این پیشنهاد در جلسات کارشناسی کمیته مزد بررسی شود.
 

تجدیدنظر در حقوق کارگران در دستور کار نیست | افزایش حقوق کارگران سالی یکبار صورت میگیرد

رعیتی‌فرد در مورد اینکه جلسات شورای عالی کار برای حداقل مزد کارگران در سال آینده چه زمانی شروع می‌شود؟ گفت: معمولا از بهمن ماه جلسات از سوی شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل مزد تشکیل می‌شود و بعد از مذاکرات سه‌جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دولت در اواخر سال حداقل مزد سال آینده مشخص می‌شود.
 
‌در حال حاضر بیش از 15 میلیون بیمه‌شده اصلی کارگر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در کشور وجود دارد که با احتساب 3.2 نفر در هر خانوار جمعیت کارگری بیش از 46 میلیون نفر در کشور هستند ،بنابراین حداقل مزد کارگران یک عامل مهمی برای نیمی از جمعیت کشور خواهد بود، همچنین کارفرمایان بخش خصوصی و بخش غیردولتی یکی از مؤلفه‌های مهم یعنی مزد کارگران را از طریق شورای عالی کار دریافت می‌کند.
 
جلسات شورای عالی کار به شکل سه‌جانبه برگزار می‌شود که در آن بر اساس دو معیار تناسب با تورم و همچنین پوشش سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری حداقل مزد سال آینده تعیین می‌شود.

منبع : فارس
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه