ارسال به دیگران پرینت

وزیر اقتصاد

واقعیت ماجرای نامه جنجالی خاندوزی وزیر اقتصاد

درحالیکه که برخی رسانه ها گزارش داده اند که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی نامه نگاری ای خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات مربوطه شده، اما به نظر می رسد ماجرا به درستی روایت نشده است. اعمال افزایش ۵۰ درصدی فوق العاده حقوق اکثر دستگاه های اجرایی در سالهای قبل اجرا شده است، اما وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود نهادهایی هستند که تاکنون بطور کامل افزایش حقوق مشمول کارکنان خود را اجرا نکرده اند.

درحالیکه که برخی رسانه ها گزارش داده اند که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی نامه نگاری ای خواستار افزایش حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات مربوطه شده، اما به نظر می رسد ماجرا به درستی روایت نشده است.

اعمال افزایش ۵۰درصدی فوق العاده حقوق اکثر دستگاه های اجرایی در سالهای قبل اجرا شده است، اما وزارت اقتصاد و دستگاه های تابعه آن از معدود نهادهایی هستند که تاکنون بطور کامل افزایش حقوق مشمول کارکنان خود را اجرا نکرده اند.

خاندوی در همین راستا پیگیر اجرای این مصوبه در وزارتخانه متبوع خود شده است. او اما در این نامه بر عدم ایجاد بار مالی جدید تاکید کرده است.

براساس آنچه در این نامه آمده، خاندوزی تاکید کرده که وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه اجرای این قانون را از طریق صرفه جویی در هزینه ها و از محل اعتبارات داخلی خود تامین کنند

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه