ارسال به دیگران پرینت

سمت جدید علی اکبر صالحی

علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم شد.

طی حکمی؛ علی اکبر صالحی معاون پژوهشی و قائم مقام فرهنگستان علوم شد.

باسمه تعالی

استاد گرامی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی

نظر به اینکه در شرایط کنونی، فرهنگستان علوم برای ادای وظیفه مهم علمی خود نیاز به مدیری توانا و آشنا با شرایط پیشرفت علم و پژوهش در کشور دارد تا بتواند با همکاری گروه های علمی و اعضای دانشمندش به وظایف مقرر در اساسنامه عمل کند، جنابعالی که جامع علم و تدبیر و دارای تجارب و سوابق درخشان علمی، مدیریتی و سیاستی هستید و مخصوصاً از امکانهای کشور و نیاز به توسعه و پیشرفت مناسب تر علم و پژوهش آگاهید، به سمت معاون پژوهشی و قائم مقام رئیس فرهنگستان علوم منصوب می‌شوید.

امید است خداوند در این کار و راه نیز به جنابعالی توفیق عنایت فرماید.

رضا داوری اردکانی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه