ارسال به دیگران پرینت

‌پس از تزریق واکسن نیازی به چک پادتن و آزمایش نیست+جزییات

آژانس FDA محدودیت‌های آزمایش پادتن کووید-۱۹ یا سرولوژی را به مردم یادآوری می‌کند و پیشنهادهایی در مورد استفاده از آزمایش‌های پادتن در افرادی که واکسن کووید-۱۹ دریافت کردند، ارائه می‌دهد.

آژانس FDA محدودیت‌های آزمایش پادتن کووید-۱۹ یا سرولوژی را به مردم یادآوری می‌کند و پیشنهادهایی در مورد استفاده از آزمایش‌های پادتن در افرادی که واکسن کووید-۱۹ دریافت کردند، ارائه می‌دهد.

آزمایش‌های پادتن می‌توانند نقش مهمی در شناسایی افرادی که ممکن است با ویروس SARS-CoV-2 مواجه شده باشند و ممکن است پاسخ ایمنی سازگار ایجاد کرده باشند، ایفا ‌کند.

با این حال، آزمایش‌های پادتن در حال حاضر نباید برای تعیین ایمنی یا محافظت در برابر کووید-۱۹ در هر زمانی، بویژه پس از اینکه فردی یک واکسن کووید-۱۹ دریافت کرده، استفاده شوند.

آزمایش پادتن برای ارزیابی نیاز به واکسیناسیون در یک فرد واکسینه‌نشده پیشنهاد نمی‌شود.

از آنجایی که واکسن‌ها پادتن‌های را به هدف‌های ویژه‌ی پروتئین ویروسی ایجاد می‌کنند، در صورتی که آزمایش، پادتن‌های ناشی از واکسن را تشخیص ندهد، نتیجه‌های آزمایش پادتن (آزمایش سرولوژی) پس از واکسیناسیون در افراد بدون سابقه‌ی عفونت طبیعی پیشین منفی خواهد بود.

آزمایش‌های مجاز پادتن ویروس SARS-CoV-2 برای ارزیابی ایمنی یا محافظت از عفونت کووید-۱۹ معتبر نیستند.

آنها خاطره‌نویس‌ها هستند، نتیجه‌هایی که آنها بدست می‌آورند، نگاهی اجمالی به عامل‌های بیماری‌زایی به ما می‌دهند که در گذشته با آنها برخورد کرده‌ایم.

همه‌ی پادتن‌ها برابر نیستند.

این آژانس توضیح داد که پادتن‌های ناشی از عفونت پیشین ویروس SARS-CoV-2 با پادتن‌های ناشی از واکسن‌های کووید-۱۹ متفاوت است.

بنابراین، آزمایش برای پادتن‌های عفونت پیشین، افرادی با محافظت پادتن از واکسیناسیون را شناسایی نخواهد کرد.

 

منبع :

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-brief-fda-advises-against-use-sars-cov-2-antibody-test-results-evaluate-immunity-or-protection

.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/antibody-tests-guidelines.html

 

 

 
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه