ارسال به دیگران پرینت

چرا سیدمحمد خاتمی با تاخیر واکسن کرونا زد؟

ابطحی، عضو مجمع روحانیون، در توئیتی نوشت: مدتی بود وقت واکسن آقای خاتمی شده بود، منتظر ماند تا وقت واکسن خانمش برسد. امروز هردوتاشون واکسن زدند.

ابطحی، عضو مجمع روحانیون، از واکسن زدن سیدمحمد خاتمی خبر داد.

محمدعلی ابطحی در توئیتی نوشت:

عشقولانه!

مدتی بود وقت واکسن آقای خاتمی شده بود، منتظر ماند تا وقت واکسن خانمش برسد. امروز هردوتاشون واکسن زدند.

چرا سیدمحمد خاتمی با تاخیر واکسن کرونا زد؟

منبع: انتخاب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه