ارسال به دیگران پرینت

روایت ابوطالبی از پدیده «عجیب» مذاکره و شش گروه موافق و مخالف

گروه ششم که به مذاکره از سر اجبار تن میدهند، دنبال هر فرصتی‌اند تا دودمان مذاکرات و مذاکره کنندگان و طرفداران آن را برباد دهند؛ و... وهمین‌گونه گروه‌های دیگر و...

حمید ابوطالبی مشاور سابق رئیس جمهوری نوشت طی رشته توییتی از پدیده «عجیب» مذاکره و شش گروه موافق و مخالف نسبت به آن پرداخت.

ابوطالبی نوشت: «مذاکره»،پدیده عجیبی است:

گروهی آنرا با سالن موعظه و سخنرانی یکی می‌انگارند، و معتقدند باید ذات مذاکره‌‌کنندگان طرف مقابل را تغییر داده و آنها به راه راست هدایت شوند؛

گروه دیگر با اصل آن‌ مخالفند، به هرصورتی و شکلی، در داخل یا خارج، و معتقدند چاره مشکلات کشور از درون تونل تاریک نیستی میگذرد؛

گروه سوم ظاهرِ آن را قبول دارند، ولی آنقدر به دست و پایش بند می زنند و مشکل می آفرینند که معنای عبور از تونل تاریک نیستی را به خود میگیرد؛

گروه بعدی مذاکره را پیشاپیش به نتیجه‌بخش و بی نتیجه و یا... تقسیم میکنند، و هر مذاکره ای را با پیش‌ فرض هایشان محکوم دانسته و با آن می ستیزند؛

 پنجمین گروه اساس آن را اعتماد یا بی‌اعتمادی دانسته، ونتیجه میگیرند مذاکره باقدرت‌های بزرگ سبب فریب و وادادگی میشود؛

گروه ششم که به مذاکره از سر اجبار تن میدهند، دنبال هر فرصتی‌اند تا دودمان مذاکرات و مذاکره کنندگان و طرفداران آن را برباد دهند؛

و... وهمین‌گونه گروه‌های دیگر و...

منبع: انتخاب
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه