ارسال به دیگران پرینت

رازهای بیداری | کتاب رازهای بیداری

چ، چشم انداز/ کتاب رازهای بیداری/ شیما اکبرزاده

اخلاق بزرگمنشانه، از دلِ تاییدِ پیروزمندانه‌ی خویش برمی‌روید.» (جان آرمسترانگ). علاوه بر آن، اخلاق بزرگمنشانه، نشانه‌ای از شناختِ هستی است و قدرتى دارد که حتى از شکست‌ها، پیروزی می‌سازد و قدرت انفعال را از بین می‌برد.

چ، چشم انداز/ کتاب رازهای بیداری/ شیما اکبرزاده

چ، چشم انداز/ کتاب رازهای بیداری/ شیما اکبرزاده

« اخلاق بزرگمنشانه، از دلِ تاییدِ پیروزمندانه‌ی خویش برمی‌روید.» (جان آرمسترانگ). علاوه بر آن، اخلاق بزرگمنشانه، نشانه‌ای از شناختِ هستی است و قدرتى دارد که حتى از شکست‌ها، پیروزی می‌سازد و قدرت انفعال را از بین می‌برد. بالفعل بودن، از نیستی، هستی می‌ساز‌د. اما منفعل بودن، هستی را کند و راکد می‌کند. «چیزی که مرا در مورد تعصبات نگران می‌کند؛ این است که به مردم یاد می‌دهد که به نفهمیدن رضایت دهند.» (ریچارد داوکینز). هنگامی که آغاز به تجربه‌ی جدید یا به ظاهر ناممکن هستیم، از خرافات و باورهای قدیمی و حاکم بر جامعه دور می‌شویم و می‌توانیم بر محدودیت‌ها غلبه کنیم. این تغییر در نگرش برای هر فردی از هر قشری، ثمرهای سودبخش دارد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه