ارسال به دیگران پرینت

مجلس شورای اسلامی | نتایج آرای مجلس شورای اسلامی

نفر آخر انتخابات ۳۳ رای آورد! | نتایج آرای 3372 کاندیدای مجلس شورای اسلامی اعلام شد

وزارت کشور، نتایج آرای 3372 کاندیدای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه "تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس "را اعلام کرد.

نفر آخر انتخابات ۳۳ رای آورد! | نتایج آرای 3372 کاندیدای مجلس شورای اسلامی  اعلام شد

نتایج آرای 3372 کاندیدای مجلس شورای اسلامی اعلام شد

 وزارت کشور، نتایج آرای 3372 کاندیدای مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه "تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس "را اعلام کرد.

 14 نفر اول این فهرست، با کسب حدنصاب حداقل 20 درصد آرای صحیح، در دور اول به مجلس راه می یابند و 32 نفر بعدی برای تعیین 16 نماینده دیگر این حوزه در دور دوم رقابت خواهند کرد.

سید محمود نبویان با 597770 رای، بیش از بقیه کاندیداها رای آورده است. آرای برخی چهره های دیگر که از راهیابی به مجلس جا مانده اند به شرح زیر است:

علی مطهری 103512 رای ( رتبه 64 جدول)

محمد رویانیان  64243

لاله افتخاری 64062

محسن پیرهادی 56847

سید محمد بطحایی 56247

محمد سعید مهدوی کنی (فرزند آیت الله محمدصادق مهدوی کنی)  45072

مجتبی توانگر 27251

از 3372 کاندیدا،‌ 548 نفر خانم بودند که 7 نفر آنها در بین 46 نفر اول قرار دارند.

سه نفر آخر تهران نیز این افراد هستند:

نیما مومن شوقی رای 36
حسین سقط کار خوشحال 35 رای
داود محمد بیگی کاسوایی 33 رای

آرای همه 3372 کاندیدای تهران / نفر آخر 33 رای آورد

فهرست کامل آرا و رتبه ها به شرح زیر است:

1 – آقای سیدمحمود نبویان نام پدر مهدی دارای 597770 رأی

2 – آقای امیرحسین ثابتی منفرد نام پدر محمد دارای 487982 رأی

3 – آقای حمید رسائی نام پدر علی دارای 485711 رأی

4 – آقای محمدباقر قالیباف نام پدر حسین دارای 447905 رأی

5 – آقای رضا تقی پورانوری نام پدر محمود دارای 424945 رأی

6 – آقای روح اله ایزدخواه نام پدر محمدجعفر دارای 407303 رأی

7 – آقای مرتضی آقاطهرانی نام پدر اکبر دارای 405707 رأی

8 – آقای منوچهر متکی نام پدر محمدعلی دارای 404615 رأی

9 – آقای اسمعیل کوثری نام پدر محمد باقر دارای 386773 رأی

10 – آقای مهدی کوچک زاده نام پدر حسین دارای 366216 رأی

11 – آقای سیدعلی یزدی خواه نام پدر سیدحسین دارای 333308 رأی

12 – آقای علی خضریان نام پدر مهدی دارای 333103 رأی

13 – آقای مالک شریعتی نیاسر نام پدر ابوعلی دارای 331510 رأی

14 – آقای کامران غضنفری نام پدر مهدی دارای 316374 رأی

15 – آقای احمد نادری نام پدر حسین دارای 302590 رأی

16 – آقای ابراهیم عزیزی نام پدر قنبر دارای 287424 رأی

17 – آقای پیمان فلسفی نام پدر مرتضی دارای 276041 رأی

18 – خانم سمیه رفیعی نام پدر عزت اله دارای 270746 رأی

19 – آقای ابوالفضل ظهره وند نام پدر عباس دارای 269257 رأی

20 – آقای حسین نجابت نام پدر حیدرعلی دارای 267895 رأی

21 – آقای عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی نام پدر رضا دارای 265482 رأی

22 – آقای محمد سراج نام پدر احمدعلی دارای 263170 رأی

23 – آقای ابوالقاسم جراره نام پدر یوسف دارای 262925 رأی

24 – خانم زهره سادات لاجوردی نام پدر سیداسداله دارای 255626 رأی

25 – خانم زینب قیصری نام پدر مطلب دارای 251675 رأی

26 – آقای علیرضا سلیمی نام پدر علی اصغر دارای 244788 رأی

27 – خانم زهره طبیب زاده نوری نام پدر محمود دارای 242067 رأی

28 – خانم ریحانه اخلاقی نام پدر محمدعلی دارای 240927 رأی

29 – آقای صالح اسکندری نام پدر عباس دارای 227223 رأی

30 – آقای محمدحسین حسین زاده بحرینی نام پدر محمدعلی دارای 226679 رأی

31 – آقای سیدمرتضی محمودی نام پدر سیدداود دارای 221333 رأی

32 – آقای حسن خجسته باقرزاده نام پدر حاج اسمعیل دارای 216151 رأی

33 – آقای مهدی عسگری نام پدر محمدرضا دارای 205414 رأی

34 – آقای مجتبی زارعی نام پدر حسین دارای 202655 رأی

35 – آقای بیژن نوباوه وطن نام پدر علی اکبر دارای 197326 رأی

36 – خانم سمیه گل پورچمرکوهی نام پدر سلمان دارای 193016 رأی

37 – آقای علی اصغر پورمحمدی نام پدر عباس دارای 191590 رأی

38 – آقای علی طهرانی مقدم نام پدر محمد دارای 187954 رأی

39 – آقای سیدنظام الدین موسوی نام پدر سیدجواد دارای 184476 رأی

40 – خانم فاطمه قاسم پور نام پدر عبدالعلی دارای 176159 رأی

41 – آقای حسین صمصامی مزرعه آخوند نام پدر حبیب الله دارای 175373 رأی

42 – آقای مجتبی رحمان دوست نام پدر مرتضی دارای 174734 رأی

43 – آقای عطا بهرامی نام پدر علی اکبر دارای 173967 رأی

44 – آقای مهدی شریفیان نام پدر هرمز دارای 172351 رأی

45 – آقای سعید آجورلو نام پدر محمد دارای 167114 رأی

46 – آقای غلامحسین رضوانی نام پدر عبدالرضا دارای 158216 رأی

47 – خانم لیلا وطن خواه کاشی نام پدر محمد دارای 156344 رأی

48 – آقای امیر کی پور نام پدر علی دارای 155229 رأی

49 – خانم زهرا قلن بر نام پدر حمید دارای 154647 رأی

50 – آقای بابک نگاهداری نام پدر محمد حسین دارای 149670 رأی

51 – آقای وحید ابراهیم یزدی نام پدر رضا دارای 148370 رأی

52 – خانم فاطمه حائری نام پدر محمدصادق دارای 147252 رأی

53 – آقای مصطفی غفاری ساروی نام پدر محمد دارای 146056 رأی

54 – آقای ایوب علائی جناقرد نام پدر گلحسن دارای 137757 رأی

55 – خانم الهه عطائی نام پدر محمد دارای 132469 رأی

56 – آقای محمد خوش چهره جمالی نام پدر حسن دارای 132310 رأی

57 – آقای مرتضی کامل نواب نام پدر هاشم دارای 132155 رأی

58 – آقای محمدسعید احدیان نام پدر رضا دارای 132000 رأی

59 – آقای مجتبی صفائی نام پدر عباسعلی دارای 122558 رأی

60 – آقای حسینعلی ضیائی نام پدر علی رضا دارای 120388 رأی

61 – آقای علیرضا طاهری نام پدر ابوالفضل دارای 115757 رأی

62 – آقای میلاد میرزائی نام پدر حسن دارای 109616 رأی

63 – آقای حمید شاه آبادی نام پدر مهدی دارای 105806 رأی

64 – آقای علی مطهری نام پدر مرتضی دارای 103512 رأی

65 – آقای امیرابراهیم رسولی نام پدر مرتضی دارای 101014 رأی

66 – آقای سعید کرمی نام پدر امامعلی دارای 77799 رأی

67 – خانم زهره الهیان نام پدر محمد دارای 70420 رأی

68 – آقای محمد رویانیان نام پدر افراسیاب دارای 64243 رأی

69 – آقای احمدعلی یوسفی نام پدر غلامحسین دارای 64119 رأی

70 – خانم لاله افتخاری نام پدر محمدحسین دارای 64062 رأی

71 – آقای محسن پیرهادی نام پدر علی اکبر دارای 56847 رأی

72 – آقای سیدمحمد بطحائی نام پدر سیدمحسن دارای 56247 رأی

73 – آقای سیدمحمود ابوالمعالی حسینی نام پدر سیدمحسن دارای 55629 رأی

74 – آقای محمدسعید مهدوی کنی نام پدر محمدرضا دارای 45072 رأی

75 – آقای مقداد ذکی زاده پشت مساری نام پدر علی دارای 44997 رأی

76 – آقای اقبال شاکری نام پدر علیمراد دارای 43488 رأی

77 – خانم پریسا دانشجو نام پدر مسعود دارای 42100 رأی

78 – آقای مهدی عسگری نام پدر حسین دارای 39929 رأی

79 – خانم طهورا نوروزی نام پدر احمد دارای 37130 رأی

80 – آقای سیدمجید موسویان احمدابادی نام پدر مصطفی دارای 35898 رأی

81 – آقای محمدمهدی تندگویان نام پدر محمدجواد دارای 32890 رأی

82 – آقای علی عباس پورطهرانی فرد نام پدر عباس آقا دارای 32280 رأی

83 – آقای اسمعیل دوستی نام پدر اسد دارای 30588 رأی

84 – آقای مجتبی توانگر نام پدر محمدرضا دارای 27251 رأی

85 – آقای سیدمحسن دهنوی نام پدر سیدفاضل دارای 26409 رأی

86 – آقای هوشنگ بازوند نام پدر علی دارای 26171 رأی

87 – آقای عبدالمجید اسماعیلی دهقی نام پدر حمزه دارای 25260 رأی

88 – آقای منصور حقیقت پور نام پدر خداویردی دارای 25250 رأی

89 – آقای مجتبی شریعتی نیاسر نام پدر اقامهدی دارای 22928 رأی

90 – خانم زهرا ساعی نام پدر احد دارای 22839 رأی

91 – آقای مجتبی رضاخواه نام پدر حسین دارای 22536 رأی

92 – آقای ابراهیم رسولی نام پدر اسحق دارای 22406 رأی

93 – آقای سیدمحمد اکرمی نام پدر سیدرضا دارای 21310 رأی

94 – آقای رضا امیدوارتجریشی نام پدر داود دارای 21147 رأی

95 – خانم زهرا عابدینی نام پدر محمدآقا دارای 19373 رأی

96 – آقای احمد زهره وند نام پدر جمشید دارای 19164 رأی

97 – خانم فاطمه آلیا نام پدر حاج اصغر دارای 18868 رأی

98 – آقای محمدرضا آرم نام پدر شامل دارای 18750 رأی

99 – آقای محبوب حضرتی نام پدر سیف اله دارای 18665 رأی

100 – خانم پروین داداندیش نام پدر باقر دارای 18085 رأی

101 – خانم فاطمه بداغی نام پدر محسن دارای 16976 رأی

102 – آقای همایون یوسفی نام پدر لطفه دارای 16942 رأی

103 – آقای محمد هاشمی بهرمانی نام پدر قاسم دارای 16749 رأی

104 – آقای جواد نظریان نام پدر عبدل میرزا دارای 16720 رأی

105 – خانم عفیفه عابدی نام پدر محمود دارای 16600 رأی

106 – آقای محمد حاتمی نام پدر فتح الله دارای 16353 رأی

107 – آقای مجید پاهنگ نام پدر حسن دارای 15841 رأی

108 – آقای محمدطاهر رحیمی نام پدر فرهاد دارای 15547 رأی

109 – خانم بی نظیر جلالی نام پدر اقبال دارای 15437 رأی

110 – آقای محمدعلی پرستاری نام پدر مصطفی دارای 15115 رأی

111 – خانم فاطمه رضائی ملک خیلی نام پدر رحمان دارای 14345 رأی

112 – آقای حسن حمیدزاده نام پدر محمدعلی دارای 14332 رأی

113 – آقای سیدفرهنگ فصیحی لنگرودی نام پدر سیدمهدی دارای 13954 رأی

114 – آقای مرتضی چیت سازیان نام پدر غلام دارای 13800 رأی

115 – خانم نیره قوی نام پدر معصوم دارای 13346 رأی

116 – آقای محمود دهقانی نام پدر علی دارای 13302 رأی

117 – آقای محمدعیسی انصاری فرد نام پدر صفرعلی دارای 12899 رأی

118 – آقای محمدمهدی شریفیان نام پدر منصور دارای 12801 رأی

119 – آقای علی باقری نام پدر عبدالوهاب دارای 12373 رأی

120 – آقای سیدجمال هادیان طبائی زواره نام پدر سیدعلی دارای 12226 رأی

121 – آقای رضا زکی زاده نام پدر محمودعلی دارای 12170 رأی

122 – آقای محمدجواد حاجی حسینی نام پدر حسین دارای 10798 رأی

123 – آقای مجید اسمعیلی نام پدر غلام حسین دارای 10589 رأی

124 – آقای محمدرضا محمدی نام پدر اسمعیل دارای 10526 رأی

125 – آقای صادق خلیلیان نام پدر علی دارای 10251 رأی

126 – آقای احمد اجورلو نام پدر اصغر دارای 10235 رأی

127 – آقای سیدمحمد آقامیری نام پدر سیداسداله دارای 8678 رأی

128 – آقای محمدیاسر ترابی نام پدر رجبعلی دارای 8577 رأی

129 – آقای علی آراسته نام پدر علی رضا دارای 8410 رأی

130 – آقای حسین محمدی سیرت نام پدر علی دارای 8258 رأی

131 – آقای سیدمحمدجواد جلالی نام پدر سیدمحمود دارای 7941 رأی

132 – آقای فریدون قدیری ابیانه نام پدر علی دارای 7573 رأی

133 – آقای علی اکبر ترابی نام پدر علی اصغر دارای 7481 رأی

134 – آقای علی کیان نام پدر محمودرضا دارای 7281 رأی

135 – خانم حلیمه عالی نام پدر محمد دارای 7004 رأی

136 – آقای سیدمهدی رفیعی راد نام پدر سیدعلی دارای 6928 رأی

137 – آقای ابراهیم حسن بیگی نام پدر علی اکبر دارای 6750 رأی

138 – آقای سیدمجید موسوی نام پدر سناءاله دارای 6405 رأی

139 – آقای علی روزبهانی نام پدر مسعود دارای 6232 رأی

140 – آقای سعید فتحی سارانی نام پدر محمد دارای 6131 رأی

141 – آقای صادق کرمی نام پدر محمدرضا دارای 6011 رأی

142 – آقای رضا طاهری نام پدر محمد دارای 5867 رأی

143 – آقای مجتبی زارع نیستانکی نام پدر عباس دارای 5843 رأی

144 – آقای کمال اکبری نام پدر عبدالمناف دارای 5665 رأی

145 – آقای سیدمحمدجواد ابطحی نام پدر سیدنعمت اله دارای 5570 رأی

146 – آقای علی باقری نام پدر یونس دارای 5562 رأی

147 – آقای علی طالبی بجندی نام پدر سلطانعلی دارای 5453 رأی

148 – خانم مریم ثابتی نام پدر محمدصادق دارای 5300 رأی

149 – آقای غلام محمد زارعی نام پدر غلام رضا دارای 5272 رأی

150 – آقای حسین پیرهادی نام پدر عزیزاله دارای 4918 رأی

151 – آقای مجتبی پرک نام پدر یداله دارای 4602 رأی

152 – آقای سیدجواد حسینیان نام پدر سیدرحم خدا دارای 4583 رأی

153 – آقای محمود ایل خان نام پدر علی دارای 4507 رأی

154 – خانم سمانه ابراهیمی نام پدر قاسم دارای 4386 رأی

155 – خانم سیده مریم موسوی نام پدر یونس دارای 4352 رأی

156 – آقای محمدکریم عابدی نام پدر عبدالرحیم دارای 4200 رأی

157 – خانم حمیرا آزادی نام پدر سیروس دارای 4137 رأی

158 – آقای مهدی اصغری نام پدر علی دارای 4119 رأی

159 – آقای سیدصادق نجابت نام پدر محمدرحیم دارای 4063 رأی

160 – خانم الهه راستگو نام پدر نصر دارای 4052 رأی

161 – آقای علیرضا اباذری نام پدر ابوالحسن دارای 4035 رأی

162 – آقای علی اکبر سراج نام پدر حسین دارای 4009 رأی

163 – آقای فرید شهاب نام پدر محمدصادق دارای 3917 رأی

164 – خانم الهام اسدی نام پدر حسین دارای 3893 رأی

165 – خانم زهرا اسماعیلی نام پدر مسیح دارای 3861 رأی

166 – آقای منصور حسین پور نام پدر نصرت اله دارای 3826 رأی

167 – آقای مجتبی حائری نام پدر کاظم دارای 3822 رأی

168 – آقای مهدی چابک نام پدر علی دارای 3721 رأی

169 – خانم نرگس آریانی نام پدر محمد دارای 3721 رأی

170 – خانم عاطفه آرمند نام پدر حسن دارای 3537 رأی

171 – خانم زهرابیگم حجازی زاده نام پدر سید آقا ضیا دارای 3491 رأی

172 – آقای علیرضا نریمانی نام پدر حسن دارای 3470 رأی

173 – آقای باقر ابراهیمی لویه نام پدر بزرگ دارای 3454 رأی

174 – آقای سیدهمایون عباسی نام پدر سیدکریم دارای 3450 رأی

175 – خانم لیلا لاریجانی نام پدر رسول دارای 3446 رأی

176 – خانم زهرا عباس زاده تالارپشتی نام پدر فتحعلی دارای 3432 رأی

177 – خانم فاطمه آزادی نام پدر احمد دارای 3360 رأی

178 – خانم بهاره ابراهیمی نام پدر محمودرضا دارای 3294 رأی

179 – آقای محمدامین تقی پور نام پدر محمودرضا دارای 3266 رأی

180 – آقای سیدابوالقاسم رئوفیان نام پدر علی دارای 3257 رأی

181 – آقای سیدجواد حسینی نام پدر سیدحسین دارای 3184 رأی

182 – آقای اکبر اسدی نام پدر آیت اله دارای 3096 رأی

183 – آقای سعید آبائی نام پدر رضا دارای 3078 رأی

184 – آقای علی رضا غفاری نام پدر محمدحسین دارای 3046 رأی

185 – آقای علی بحیرائی نام پدر رجب دارای 3009 رأی

186 – آقای مصطفی اصلانی مقدم نام پدر اکبر دارای 2999 رأی

187 – آقای مسلم فرزامیان نام پدر غلام رضا دارای 2934 رأی

188 – آقای خسرو باقرزاده نام پدر غلامعلی دارای 2898 رأی

189 – آقای اکبر قربانی نام پدر اسداله دارای 2874 رأی

190 – خانم فاطمه ابراهیمی نام پدر عبدالخالق دارای 2868 رأی

191 – خانم مریم تندگویان نام پدر محمدجواد دارای 2853 رأی

192 – آقای سعید کریمی نام پدر محمود دارای 2852 رأی

193 – آقای محمدرضا محمدی نام پدر غلامحسن دارای 2847 رأی

194 – آقای حمیدرضا سیفی نام پدر محمد باقر دارای 2805 رأی

195 – آقای برومند حیاتی نام پدر روشن دارای 2798 رأی

196 – خانم فاطمه پورمحمدی نام پدر حسین دارای 2790 رأی

197 – آقای مهدی دهمرده نام پدر حبیب اله دارای 2789 رأی

198 – آقای رضا شیرزادیان نام پدر نایب علی دارای 2780 رأی

199 – آقای مصطفی زندی نام پدر رسول دارای 2744 رأی

200 – آقای حسن صفرخانی نام پدر علی اکبر دارای 2709 رأی

201 – آقای بهنام مرادی نام پدر محمدرضا دارای 2680 رأی

202 – خانم طاهره امیراحمدی نام پدر اسحاق علی دارای 2673 رأی

203 – آقای خیراله آبداری نام پدر ارسلان دارای 2657 رأی

204 – آقای حمیدرضا لاجوردی نام پدر اکبر دارای 2645 رأی

205 – آقای روح اله رضوانی نام پدر غلامعلی دارای 2581 رأی

206 – آقای فتح اله بیات نام پدر خیراله دارای 2568 رأی

207 – آقای یزدان سهرابی فرد نام پدر خداکرم دارای 2546 رأی

208 – آقای سیدحامد خسروانی شریعتی نام پدر سیدتقی دارای 2527 رأی

209 – آقای پیمان تقی پور نام پدر حسین دارای 2515 رأی

210 – خانم شهلا ابراهیم پورقوی نام پدر رحمن دارای 2513 رأی

211 – آقای حبیب اله حبیبی نام پدر قاسم دارای 2506 رأی

212 – آقای یاسین احمدی فرد نام پدر بهرام دارای 2468 رأی

213 – آقای روح اله شکری نام پدر غلامعلی دارای 2442 رأی

214 – آقای احمد دلیریان نام پدر علی دارای 2435 رأی

215 – آقای مهدی ابراهیم زاده نام پدر محرم دارای 2420 رأی

216 – آقای محمدباقر بهرامی نام پدر علی داد دارای 2381 رأی

217 – آقای محمدعلی حاجی زاده نام پدر غنجعلی دارای 2370 رأی

218 – خانم شیرین صبوری دولق نام پدر نصراله دارای 2354 رأی

219 – خانم فرزانه جعفری نام پدر فرمان دارای 2328 رأی

220 – آقای سیدقاسم خندانی نام پدر سیدعلی دارای 2324 رأی

221 – آقای سیدحمیدرضا تقوی نام پدر سیدحسین دارای 2311 رأی

222 – خانم کیمیا اسلامی نام پدر شاپور دارای 2306 رأی

223 – آقای محسن فارسیان نام پدر حشمت اله دارای 2304 رأی

224 – آقای محسن صادقی نسب نام پدر نوروزعلی دارای 2285 رأی

225 – آقای مهدی مرجانی نام پدر نصرت الله دارای 2277 رأی

226 – آقای امیر آزمون نام پدر مدولی دارای 2256 رأی

227 – آقای علی کوچکی نژادارم ساداتی نام پدر سهراب دارای 2252 رأی

228 – آقای علی آرش رناسی نام پدر اکبر دارای 2231 رأی

229 – آقای سیدشمس الدین اخلاقی نام پدر سیدمهدی دارای 2228 رأی

230 – آقای حسین ثباتی نام پدر ماشااله دارای 2188 رأی

231 – آقای علی یوسفی نام پدر محمدعلی دارای 2184 رأی

232 – آقای سیدمنصور میرزائی توکلی نام پدر سیدحسین دارای 2182 رأی

233 – خانم ریحانه احمدنژاد نام پدر حسن دارای 2138 رأی

234 – آقای ولی الله گودرزی لالانی نام پدر قربان دارای 2119 رأی

235 – آقای سیدعلی علوی نام پدر سیدمحمد دارای 2116 رأی

236 – آقای نواب خضری نام پدر عباس دارای 2108 رأی

237 – آقای سیدعلی لاجوردی نام پدر سیدفاضل دارای 2102 رأی

238 – خانم مینو خاکی نام پدر علی دارای 2101 رأی

239 – خانم نسیم نوائی بروجنی نام پدر علیرضا دارای 2085 رأی

240 – آقای محمداسماعیل توسلی نام پدر غلامحسن دارای 2069 رأی

241 – آقای محمدرضا ابوالفضلی علی آبادی نام پدر غلام حسین دارای 2054 رأی

242 – آقای علی موسویان نام پدر حسین دارای 2034 رأی

243 – آقای سیدمحمود اندرزگو نام پدر سید علی دارای 2025 رأی

244 – آقای بهمن دان نام پدر اسماعیل دارای 2018 رأی

245 – آقای سعید سیدآقابنی هاشمی نام پدر جمال دارای 2015 رأی

246 – آقای سیدروح اله عرب باقری نام پدر سیدابوالفضل دارای 1986 رأی

247 – آقای علی ضرغام طاهری نام پدر حسنقلی دارای 1949 رأی

248 – آقای آریو نادری نام پدر خسرو دارای 1947 رأی

249 – آقای فرهاد نبی نام پدر تقی دارای 1931 رأی

250 – آقای حسین افشارزاده نام پدر محمد دارای 1930 رأی

251 – آقای پوریا قربانی گل شاد نام پدر بهروزعلی دارای 1919 رأی

252 – آقای علی ابوالحسنی نام پدر رحمت اله دارای 1906 رأی

253 – خانم اعظم حاجی نسب رازلیقی نام پدر محمدرضا دارای 1899 رأی

254 – خانم حبیبه افسرطلا نام پدر علی دارای 1895 رأی

255 – آقای سیدمجید موسوی جابری نام پدر سیدحمید دارای 1888 رأی

256 – آقای غلامرضا سنجابی نام پدر محمدرضا دارای 1882 رأی

257 – آقای سعید آرزومند نام پدر اسماعیل دارای 1877 رأی

258 – آقای ابوالفضل روحانی نام پدر هوشنگ دارای 1875 رأی

259 – آقای محمدحسن شفق نام پدر فرج اله دارای 1856 رأی

260 – خانم معصومه پاپی نژاد نام پدر صفرعلی دارای 1852 رأی

261 – آقای احسان تقی زاده نام پدر محمدتقی دارای 1849 رأی

262 – آقای بهروز جعفری نام پدر محمود دارای 1828 رأی

263 – خانم دنیا اسمعیلی نام پدر محمد هادی دارای 1827 رأی

264 – خانم آزاده نادری نام پدر منصور دارای 1811 رأی

265 – آقای جواد یاسینی نام پدر قربان دارای 1805 رأی

266 – آقای فیصل مرداسی نام پدر عبدالعباس دارای 1791 رأی

267 – خانم مرجان ابراهیمیان نام پدر محمد دارای 1779 رأی

268 – آقای حسن مظفرقدیری نام پدر آقامعلی دارای 1772 رأی

269 – آقای حسین آذربو نام پدر ماندنی دارای 1771 رأی

270 – آقای امیرعباس اکبری نام پدر علی دارای 1767 رأی

271 – خانم منا گرمابدری نام پدر اصغر دارای 1760 رأی

272 – آقای سیدیزدان غضنفری نام پدر سیدضیاءالدین دارای 1756 رأی

273 – خانم انسیه ابشاری نام پدر محمدرضا دارای 1748 رأی

274 – آقای آرش آذری جعفری نام پدر سعید دارای 1744 رأی

275 – خانم فاطمه السادات آقائی میبدی نام پدر سیدجلال دارای 1742 رأی

276 – خانم نازیلا یوسفی نام پدر حجت اله دارای 1740 رأی

277 – آقای حسین غضنفری نام پدر عباس دارای 1730 رأی

278 – آقای محمدحسن حسین زاده نام پدر علی اکبر دارای 1729 رأی

279 – آقای حسینعلی اسکندری نام پدر مظفر دارای 1721 رأی

280 – آقای جعفر طهماسبی نام پدر حسن دارای 1719 رأی

281 – خانم زهرا عباسی نام پدر علی حسین دارای 1713 رأی

282 – آقای شهرام یزدانی نام پدر هوشنگ دارای 1705 رأی

283 – آقای علی نکونام نام پدر محمدرضا دارای 1704 رأی

284 – خانم فهیمه سادات آقامیرمحمدعلی نام پدر سید عبدالله دارای 1701 رأی

285 – آقای ابوالقاسم رفیعی نام پدر علی اصغر دارای 1694 رأی

286 – آقای علی خسروی مقدم نام پدر غلامرضا دارای 1690 رأی

287 – آقای حسین شاهوی نام پدر یوسف دارای 1685 رأی

288 – آقای مجید افراز نام پدر اسمعیل دارای 1679 رأی

289 – آقای محمدعلی آذرمی نام پدر غلامحسین دارای 1667 رأی

290 – آقای امیر آقاسی نام پدر خلیل دارای 1652 رأی

291 – آقای سامان یوسفوند نام پدر حمید دارای 1635 رأی

292 – آقای بهمن صبور نام پدر قنبر دارای 1630 رأی

293 – آقای مجتبی احسانی فر نام پدر علی اصغر دارای 1626 رأی

294 – آقای مهدی ابدالی نام پدر حسینعلی دارای 1625 رأی

295 – خانم تینا چهارسوقی امین نام پدر محمدعلی دارای 1623 رأی

296 – خانم سیده فاطمه امینی نام پدر سیدابراهیم دارای 1622 رأی

297 – آقای اسماعیل صفاری نام پدر اسداله دارای 1622 رأی

298 – آقای سیدمرتضی ناصریان نام پدر سیداحمد دارای 1618 رأی

299 – آقای مهدی شمس آبادی زاده نام پدر موسی دارای 1618 رأی

300 – آقای بختیار آزادبخت نام پدر شیخ مراد دارای 1617 رأی

301 – خانم مریم احمدی نام پدر حمداله دارای 1611 رأی

302 – آقای محمدرضا رضوانی نام پدر علی اکبر دارای 1611 رأی

303 – آقای حسن مظفری نام پدر علی اکبر دارای 1611 رأی

304 – آقای اردشیر فائضی سرخابی نام پدر محمد دارای 1606 رأی

305 – آقای امیرابراهیم آجیلی نام پدر عبدالرحیم دارای 1603 رأی

306 – آقای امیر ثابت محمدی نام پدر عباسعلی دارای 1600 رأی

307 – آقای علی آقائی نام پدر هادی دارای 1596 رأی

308 – خانم نادیا ابوالحسنی نام پدر محمدرضا دارای 1596 رأی

309 – خانم فریبا باقری نام پدر حسن دارای 1593 رأی

310 – آقای حمیدرضا ضیائی نام پدر مرتضی دارای 1590 رأی

311 – خانم فاطمه واعظ جوادی نام پدر اسماعیل دارای 1589 رأی

312 – آقای محمود فصیح رامندی نام پدر محمدعلی دارای 1587 رأی

313 – آقای علی یوسفی نام پدر فریدون دارای 1579 رأی

314 – خانم مریم حق شناس نام پدر هاشم دارای 1578 رأی

315 – خانم سمیه شمس ناتری نام پدر عقیل دارای 1575 رأی

316 – آقای مراد درویشی نام پدر نورعلی دارای 1571 رأی

317 – آقای سیدکمال هدی نام پدر سیدلطف اله دارای 1570 رأی

318 – آقای محسن رضائی صدرآبادی نام پدر احمد دارای 1567 رأی

319 – آقای مهدی یزدیان نام پدر داود دارای 1558 رأی

320 – خانم سمیه شیخی نام پدر احمد دارای 1553 رأی

321 – آقای اسمعیل نجار نام پدر شکراله دارای 1550 رأی

322 – آقای مهدی ایزدبخش نام پدر محمد دارای 1546 رأی

323 – آقای اردشیر احمدزاده نام پدر یوسف دارای 1545 رأی

324 – آقای محمد ابراهیمی نام پدر برات اله دارای 1540 رأی

325 – آقای براتعلی یوسفی نام پدر غلامرضا دارای 1535 رأی

326 – آقای جعفر رضائی نام پدر فرمان دارای 1531 رأی

327 – خانم اکرم یوسفی نام پدر مرشدعلی دارای 1510 رأی

328 – خانم زهرا اکبری نام پدر اصغر دارای 1506 رأی

329 – خانم انیسه احمدوند نام پدر علی محمد دارای 1501 رأی

330 – آقای عیسی لیالی نام پدر عبدالرحمن دارای 1501 رأی

331 – آقای سیدمحمد مبینی نام پدر سید حسین دارای 1493 رأی

332 – آقای حسن اوجاقی نام پدر عبداله دارای 1477 رأی

333 – آقای جعفر محمدی ملاحاجیلو نام پدر حسن دارای 1472 رأی

334 – آقای احمد محبی نیا نام پدر صفرعلی دارای 1467 رأی

335 – آقای سیدمحمد شریعتی فرد نام پدر میرزااسداله دارای 1460 رأی

336 – آقای آرش قاسمی نام پدر علی رضا دارای 1459 رأی

337 – آقای مجتبی فردوسی پور نام پدر اسماعیل دارای 1451 رأی

338 – آقای سعید اعلاء نام پدر عبدالرضا دارای 1441 رأی

339 – آقای قاسم احدی نام پدر یدالله دارای 1435 رأی

340 – آقای محمد حمیدی راد نام پدر ابراهیم دارای 1432 رأی

341 – خانم نسترن سادات نمازی نام پدر سیداحمد دارای 1428 رأی

342 – آقای قاسم عسکری نام پدر کریم دارای 1424 رأی

343 – خانم سمیرا اسدالهی نام پدر نادر دارای 1424 رأی

344 – آقای صادق امرائی نام پدر قربانعلی دارای 1420 رأی

345 – آقای کورش دالوند نام پدر کرم الله دارای 1417 رأی

346 – آقای سجاد بهرامی نام پدر محمد دارای 1416 رأی

347 – آقای محمد شیخی نام پدر تراب دارای 1415 رأی

348 – آقای اکبر نظیفی نام پدر کاظم دارای 1412 رأی

349 – آقای علی غفاری نام پدر جمشید دارای 1412 رأی

350 – آقای امیر روحی صفت نام پدر علی رضا دارای 1405 رأی

351 – آقای اکبر اختیاری نام پدر علی دارای 1400 رأی

352 – آقای محسن رجب بلوکات نام پدر مجتبی دارای 1394 رأی

353 – خانم صبا بیرانوند نام پدر رمضان دارای 1390 رأی

354 – آقای علی رضا نجاتی منفرد نام پدر علی اقا دارای 1387 رأی

355 – خانم زهرا فضلی نام پدر علی دارای 1385 رأی

356 – آقای علی اکبر سلیمی نام پدر پرویز دارای 1382 رأی

357 – خانم هدی سادات حسینی نام پدر احمد دارای 1374 رأی

358 – آقای حسن ابوالفتحی نام پدر موسی دارای 1367 رأی

359 – آقای سیدمحمد نصیری تولون نام پدر سیدثیاب دارای 1361 رأی

360 – آقای ابوالفضل یوسفی راد نام پدر ابراهیم دارای 1355 رأی

361 – آقای علی محمودی نام پدر احمدعلی دارای 1353 رأی

362 – آقای داود آرامی نیا نام پدر ابوالقاسم دارای 1346 رأی

363 – خانم زهرا حسین آبادی نام پدر حمیدرضا دارای 1338 رأی

364 – خانم نعیمه رحمانی نام پدر اسمعیل دارای 1334 رأی

365 – خانم صغری غفاری قوشه بلاغ نام پدر رستمعلی دارای 1332 رأی

366 – خانم پریسا توانا نام پدر امراله دارای 1327 رأی

367 – آقای رضا اصغرپور نام پدر محسن دارای 1326 رأی

368 – خانم بتول نامجو نام پدر شهید حسین دارای 1325 رأی

369 – آقای مهدی احسانی فرد نام پدر ناصر دارای 1323 رأی

370 – آقای محمدابراهیم ابراهیمی نام پدر علی دارای 1322 رأی

371 – آقای حجت اله مهدوی نام پدر صیدحسین دارای 1320 رأی

372 – خانم فرزانه جاویدمهر نام پدر داود دارای 1317 رأی

373 – خانم سمانه اصغری گیوه چی نام پدر محمد دارای 1316 رأی

374 – آقای سعید غضنفری نام پدر احمد دارای 1314 رأی

375 – خانم زینب صیامی نام پدر رضا دارای 1311 رأی

376 – آقای رضا ابوطالبی نام پدر اسفندیار دارای 1311 رأی

377 – آقای عباس حضرتی نام پدر رسول دارای 1310 رأی

378 – آقای حسن قاسمی فرد نام پدر علیرضا دارای 1310 رأی

379 – خانم فاطمه امینی نام پدر حشمت دارای 1310 رأی

380 – آقای عباس ایمانی نام پدر فرمان دارای 1309 رأی

381 – آقای ایمان زنگنه نام پدر علی دارای 1308 رأی

382 – آقای محمدرضا معدنی نام پدر محمدحسین دارای 1307 رأی

383 – خانم مریم رهنما نام پدر داود دارای 1306 رأی

384 – آقای محبوب شریعتی نام پدر قربانعلی دارای 1305 رأی

385 – آقای حسن مهدی زاده اردبیلی نام پدر ولی اله دارای 1303 رأی

386 – خانم حمیده حیدری نام پدر حسین دارای 1302 رأی

387 – آقای روح الله آئینه وند نام پدر میرحسین دارای 1301 رأی

388 – آقای علی خدابخش نام پدر فرج اله دارای 1300 رأی

389 – آقای جعفر عسکری دئفه نام پدر محمد دارای 1291 رأی

390 – خانم سوسن دهقانی نام پدر حسن دارای 1290 رأی

391 – آقای ایرج سفلی شاهوردی نام پدر حسن آقا دارای 1290 رأی

392 – خانم زیبا پناهی شایق نام پدر حسین دارای 1284 رأی

393 – آقای علی چگینی نام پدر غلام رضا دارای 1283 رأی

394 – خانم طاهره بنی اسدی نام پدر محمد دارای 1280 رأی

395 – آقای محمد حاج حسینی نام پدر عباس دارای 1278 رأی

396 – آقای سیدهاشم کاهانی نام پدر سیداسمعیل دارای 1274 رأی

397 – آقای سیدصدراله رجایی نسب نام پدر سیدعبدل دارای 1272 رأی

398 – آقای سیدامیرحسین ابطحی نام پدر سیدهدایت اله دارای 1269 رأی

399 – آقای مرتضی قانع نام پدر محمد دارای 1269 رأی

400 – خانم لیدا افتخاری وش نام پدر علی دارای 1267 رأی

401 – خانم الهه میگون پوری نام پدر حسینقلی دارای 1266 رأی

402 – آقای محمد اردکانی نام پدر احمد دارای 1260 رأی

403 – آقای یاسر محمدی کفترکاری نام پدر عباس دارای 1259 رأی

404 – خانم اکرم حسینی نام پدر عباداله دارای 1258 رأی

405 – آقای عبدالرحیم بهاروند نام پدر نورمحمد دارای 1258 رأی

406 – خانم مریم احمدزاده شلمانی نام پدر محمدعلی دارای 1256 رأی

407 – خانم زینب طیبی نام پدر علی محمد دارای 1255 رأی

408 – آقای محسن احمدی دستجردی نام پدر علی دارای 1252 رأی

409 – آقای ابوالقاسم عبدالکریمی نام پدر محمد دارای 1249 رأی

410 – خانم طاهره برزوئی نام پدر عباسعلی دارای 1244 رأی

411 – آقای محمدرضا عزیزی نام پدر غلامرضا دارای 1242 رأی

412 – آقای حسن انصاری نام پدر غلامحسین دارای 1239 رأی

413 – خانم حمیده آقاجانی کلور نام پدر احمدعلی دارای 1239 رأی

414 – خانم خورشید حسینی بجدنی نام پدر سیدحسین دارای 1238 رأی

415 – خانم دلارام احمدقنداق ساز نام پدر مهدی دارای 1236 رأی

416 – آقای علی اصغر شفیعی خورشیدی نام پدر قربانعلی دارای 1234 رأی

417 – آقای احمد یگانه نام پدر داود دارای 1230 رأی

418 – آقای عبدالعظیم بهفر نام پدر مهدی دارای 1229 رأی

419 – آقای حمیدرضا آریانپور نام پدر محمد دارای 1229 رأی

420 – آقای حافظ آزادبخت نام پدر نجف علی دارای 1228 رأی

421 – آقای یاسر تک فلاح نام پدر محمود دارای 1227 رأی

422 – آقای محمدرضا نام آوری نام پدر ابراهیم دارای 1226 رأی

423 – آقای سعید غلامی نام پدر رمضانعلی دارای 1221 رأی

424 – آقای علیرضا ابدال بیگی نام پدر رحیم دارای 1217 رأی

425 – خانم راضیه اکبری نام پدر حسن دارای 1217 رأی

426 – خانم الهام نیک فر نام پدر آیت الله دارای 1215 رأی

427 – آقای حمید رضائی نژاد نام پدر ولی دارای 1212 رأی

428 – آقای سعید مهدوی نام پدر عزیزاله دارای 1211 رأی

429 – آقای هادی آگاه نام پدر سعید دارای 1210 رأی

430 – خانم مریم پاکدل نام پدر عبدالوهاب دارای 1202 رأی

431 – خانم فاطمه عسگری نام پدر مراد دارای 1202 رأی

432 – آقای محمدرضا بارانی نام پدر محمدحسین دارای 1191 رأی

433 – آقای محمد عسگری ساری نام پدر علی اکبر دارای 1190 رأی

434 – آقای حسین ظهوری فرد نام پدر حسن دارای 1188 رأی

435 – آقای رضا کیائی نام پدر محمد دارای 1174 رأی

436 – آقای حسین زارعی هنزکی نام پدر محمدعلی دارای 1173 رأی

437 – آقای رضا بازرگان نام پدر احمد دارای 1170 رأی

438 – آقای مهرداد دشتی لاهیجانی نام پدر ضیاءاله دارای 1167 رأی

439 – خانم صدیقه ابلق دار نام پدر رضا دارای 1166 رأی

440 – آقای رحمت ابراهیمی نام پدر عیسی دارای 1163 رأی

441 – آقای سیدحسن امیرموسوی بنه کهل نام پدر سیدجعفر دارای 1159 رأی

442 – آقای حمیدرضا مظاهری سیف نام پدر حسن دارای 1157 رأی

443 – خانم طاهره سلیمی نام پدر غلامعلی دارای 1153 رأی

444 – خانم زهراسادات خلیلی نام پدر سیدعلی اکبر دارای 1148 رأی

445 – آقای مهدی صیادشیرازی نام پدر علی دارای 1148 رأی

446 – خانم اکرم صفری نام پدر یاورآقا دارای 1142 رأی

447 – آقای مهدی ایرانی نام پدر چراغعلی دارای 1141 رأی

448 – آقای علی ساروخانی نام پدر محمد دارای 1139 رأی

449 – خانم فاطمه عزیزخانی نام پدر موسی دارای 1139 رأی

450 – آقای هادی سبحانی نیا نام پدر علی دارای 1133 رأی

451 – آقای سیدمحمدرضا محمودپناهی نام پدر سیدمحمدولی دارای 1128 رأی

452 – آقای علیرضا فرهادی کوتنائی نام پدر یوسف دارای 1127 رأی

453 – آقای علیرضا شیخ زاده نام پدر قاسم دارای 1124 رأی

454 – خانم ریحانه جان نثاری نام پدر حبیب الله دارای 1124 رأی

455 – آقای مجتبی طاهریانفر نام پدر محمدعلی دارای 1115 رأی

456 – خانم سمیه بابائی توسکی نام پدر محمد دارای 1113 رأی

457 – خانم نیر اژدری نام پدر اژدر دارای 1107 رأی

458 – خانم عاطفه علی پور نام پدر عباسعلی دارای 1102 رأی

459 – خانم ملیحه باقری نام پدر محسن دارای 1096 رأی

460 – آقای مرتضی ابراهیمی زیولائی نام پدر محمدابراهیم دارای 1096 رأی

461 – خانم ناهید فلاحی نام پدر صمید دارای 1093 رأی

462 – آقای علیرضا آزاده نام پدر ابراهیم دارای 1092 رأی

463 – آقای حسین پاک سرشت نام پدر ذبیح اله دارای 1074 رأی

464 – خانم سودابه احسانی کنمجانی نام پدر میرزاعلی دارای 1073 رأی

465 – آقای مجید امرائی نام پدر جعفربیگ دارای 1073 رأی

466 – آقای حسین پزشکیان نام پدر محمود دارای 1069 رأی

467 – آقای عباس احمدی نام پدر قربانعلی دارای 1068 رأی

468 – آقای مصطفی آذرخیل نام پدر ناصر دارای 1067 رأی

469 – آقای مهدی توکلی نام پدر حسین دارای 1065 رأی

470 – آقای محمدابراهیم محبی نام پدر الله کریم دارای 1061 رأی

471 – آقای محمدحسن حسین زاده نام پدر اسحق دارای 1060 رأی

472 – آقای احسان آقائی نام پدر عباس دارای 1059 رأی

473 – آقای جعفر ابراهیمی نام پدر یداله دارای 1059 رأی

474 – آقای عباس گنجی نام پدر محرمعلی دارای 1058 رأی

475 – خانم خدیجه احمدی نام پدر احمدعلی دارای 1055 رأی

476 – خانم نیلوفر فیاضبخش نام پدر محمدرضا دارای 1054 رأی

477 – آقای امید گوهری نام پدر نصرت الله دارای 1051 رأی

478 – خانم انسیه اعتمادی نیا نام پدر غلامرضا دارای 1050 رأی

479 – آقای علی احسنی ثمرین نام پدر مسیح آقا دارای 1048 رأی

480 – خانم مارال احمدفخرالدین نام پدر محمدحسین دارای 1042 رأی

481 – آقای یوسف اسگندری نام پدر ستار دارای 1041 رأی

482 – خانم مریم محمودزاده نام پدر ناصر دارای 1040 رأی

483 – خانم لیلا کمانی نام پدر نورالله دارای 1037 رأی

484 – آقای حسن اشتری نام پدر قارداشعلی دارای 1034 رأی

485 – آقای علی طاهری یگانه نام پدر محمد دارای 1033 رأی

486 – آقای سعید عبدالملکی نام پدر محمدمراد دارای 1031 رأی

487 – آقای عباس ابراهیم زاده نام پدر محمدعلی دارای 1027 رأی

488 – آقای علی امینی نام پدر مراد دارای 1026 رأی

489 – آقای شاپور آقائی نام پدر خدابخش دارای 1024 رأی

490 – آقای حسین ادب زاده نام پدر احمد دارای 1022 رأی

491 – آقای علی آکو نام پدر رجب دارای 1021 رأی

492 – خانم شهرزاد اردلان نام پدر خسرو دارای 1015 رأی

493 – آقای امید رسا نام پدر عبدالرضا دارای 1005 رأی

494 – خانم آنیتا افخمی اردکانی نام پدر محمد دارای 1004 رأی

495 – آقای عادل شیرازی نام پدر جلال دارای 1004 رأی

496 – آقای حسن یارمحمدی نام پدر جواد دارای 1004 رأی

497 – خانم معصومه طبیبی نام پدر خسرو دارای 1003 رأی

498 – خانم سمیه یاری نام پدر علی دارای 1001 رأی

499 – خانم سمانه سادات رضوی نام پدر سیدکمال دارای 1000 رأی

500 – آقای امیر ملکان نام پدر رزاق دارای 999 رأی

501 – آقای علیرضا ملکیان نام پدر علی اکبر دارای 998 رأی

502 – آقای علی جان آژ نام پدر آقایار دارای 998 رأی

503 – خانم ساعده مصباحی مقدم نام پدر غلامرضا دارای 995 رأی

504 – آقای محمدکریم شهرزاد نام پدر حسن دارای 995 رأی

505 – خانم سمیه خسروی فر نام پدر حسن دارای 994 رأی

506 – خانم معصومه بهرامی فر نام پدر ابراهیم دارای 994 رأی

507 – خانم یاسمن الهی خواه نام پدر عباس دارای 990 رأی

508 – خانم یلدا کیانپور نام پدر برات دارای 990 رأی

509 – آقای جلیل عرب خردمند نام پدر محمد دارای 988 رأی

510 – آقای یاسر رفیع نام پدر حسن دارای 987 رأی

511 – خانم آرزو فهیمی نام پدر محسن دارای 984 رأی

512 – آقای جواد ادیب نام پدر احمدعلی دارای 983 رأی

513 – آقای روح الله قبادپور نام پدر فتح الله دارای 981 رأی

514 – خانم سیده سمانه موسوی نام پدر سیدعقیل دارای 981 رأی

515 – آقای عباس قاهری نام پدر محمدعلی دارای 978 رأی

516 – آقای شیران بیرانوند نام پدر کلب علی دارای 977 رأی

517 – خانم مریم بیکی نام پدر یوسف دارای 976 رأی

518 – آقای مهدی اسفندیاری نام پدر علی اکبر دارای 975 رأی

519 – آقای سیدمهدی علوی نیا نام پدر سیدصمد دارای 975 رأی

520 – خانم محدثه ایجوی نام پدر علی آقا دارای 974 رأی

521 – آقای حمید یزدانیان نام پدر نجفعلی دارای 967 رأی

522 – آقای محمدعلی سلیمانی نام پدر مصطفی دارای 966 رأی

523 – آقای محمدجواد نیک فر نام پدر مرادقلی دارای 964 رأی

524 – خانم سمیرا پیراسته نام پدر مسعود دارای 964 رأی

525 – آقای مهدی کاههء نام پدر احمد دارای 960 رأی

526 – خانم لعیا جعفری نام پدر محمدعلی دارای 960 رأی

527 – آقای امیر اکبری نام پدر غلامحسین دارای 958 رأی

528 – آقای سیدروح اله سیدی نام پدر سیدمحمدعلی دارای 958 رأی

529 – آقای حسین افضلی نام پدر جلال دارای 957 رأی

530 – آقای اسد وجدانی ذاکرکندی نام پدر امراه دارای 957 رأی

531 – خانم عالیه جواهری نام پدر محمد ابراهیم دارای 956 رأی

532 – آقای محمدمهدی امانی نام پدر حسین دارای 952 رأی

533 – آقای حمیدرضا سماک نژاد نام پدر حسن دارای 952 رأی

534 – آقای موسی نوابی نام پدر آقامیر دارای 950 رأی

535 – آقای امیرحسین ابدی نام پدر محسن دارای 949 رأی

536 – آقای ناصر ملکی نام پدر اژدر دارای 949 رأی

537 – خانم آمنه جابری مطلق نام پدر سیدمحمود دارای 948 رأی

538 – آقای عقیل فتحعلیان نام پدر محمدجواد دارای 947 رأی

539 – آقای محمدرضا اسماعیلی نام پدر احمد دارای 947 رأی

540 – خانم زهرا رضائی نام پدر منوچهر دارای 947 رأی

541 – آقای احسان احراری نام پدر علیرضا دارای 944 رأی

542 – خانم زهراء شرفی نام پدر خلیل دارای 942 رأی

543 – آقای حبیب رضائی نام پدر مردان دارای 942 رأی

544 – آقای مهدی جلالی مقدم نام پدر عبداله دارای 942 رأی

545 – آقای حسن لاری نام پدر علی اکبر دارای 935 رأی

546 – آقای امیراحسان احمدی نام پدر حسن دارای 932 رأی

547 – آقای حمید ابراهیمی نام پدر محمد دارای 930 رأی

548 – آقای امیرمحمود خیرخواه رحیم آباد نام پدر مصطفی دارای 930 رأی

549 – آقای مرتضی محمدی پور نام پدر رحمت اله دارای 928 رأی

550 – آقای سعید اعظمی نام پدر علی اکبر دارای 928 رأی

551 – خانم مریم رحیمی نام پدر علی دارای 928 رأی

552 – آقای سیدمحمدرضا مرندی نام پدر عسگر دارای 926 رأی

553 – آقای علی اکبر تقربیان نام پدر احمد دارای 925 رأی

554 – آقای احمد متقی زاده نام پدر نورخدا دارای 925 رأی

555 – خانم سهیلا صفائی نام پدر علی اکبر دارای 925 رأی

556 – آقای احمد شریعتمدار نام پدر علی اصغر دارای 922 رأی

557 – آقای روح اله کاویانی نام پدر ذوالفعلی دارای 922 رأی

558 – خانم معصومه سوری نام پدر علی دارای 920 رأی

559 – آقای فخرالدین نادری نام پدر سیف اله دارای 919 رأی

560 – آقای مجید افتخاری نام پدر محمد دارای 918 رأی

561 – آقای امیر نجفی نام پدر فرزان دارای 918 رأی

562 – آقای محسن داورزنی نام پدر محمدعلی دارای 913 رأی

563 – آقای ضرغام فولادوند نام پدر عظیم دارای 910 رأی

564 – آقای موسی احمدزاده نام پدر غیبعلی دارای 906 رأی

565 – خانم مریم مصلح نام پدر محمدمهدی دارای 902 رأی

566 – خانم الهام خداپرست نام پدر حسین دارای 901 رأی

567 – خانم سیده الهام موسوی ظفر نام پدر سیدعلی محمد دارای 899 رأی

568 – خانم زیبا یوسفیان نام پدر حسین دارای 897 رأی

569 – خانم عاتکه قاسم زاده نام پدر جعفر دارای 896 رأی

570 – آقای عباس نورآبادی نام پدر رضا دارای 896 رأی

571 – آقای حمید سلیمی نام پدر عبدالرضا دارای 896 رأی

572 – آقای حسن خاندوزی نام پدر حسین دارای 895 رأی

573 – آقای احسان شریفی نام پدر محمدحسین دارای 892 رأی

574 – خانم هاجر سلیمی نام پدر بهمن دارای 890 رأی

575 – آقای حسین وطن دوست نام پدر علی دارای 888 رأی

576 – آقای مرتضی ابراهیمی نام پدر اسماعیل دارای 885 رأی

577 – آقای بهزاد احمدی نام پدر ابوالقاسم دارای 885 رأی

578 – آقای داود آقابابائی نام پدر رحیم دارای 884 رأی

579 – خانم افسانه ایوبی نام پدر قاسم دارای 884 رأی

580 – خانم مریم حاجی بابائی نام پدر محمدحسین دارای 884 رأی

581 – آقای علی احمدزاده نام پدر غلامحسین دارای 880 رأی

582 – خانم سمیه رحمتی نام پدر عین الدوله دارای 880 رأی

583 – آقای شهرام بیکدلو نام پدر حسینعلی دارای 878 رأی

584 – آقای رضا ابوطالب زاده نام پدر محمد دارای 877 رأی

585 – خانم زهرا هاشمی فر نام پدر هاشم دارای 875 رأی

586 – آقای مهدی اسکندر نام پدر محمدرضا دارای 875 رأی

587 – آقای پویان ملکی نام پدر ملک دارای 873 رأی

588 – آقای جواد فتوحی بنه کهل نام پدر محمدعلی دارای 871 رأی

589 – آقای شعبانعلی بیدکی نام پدر زینل دارای 870 رأی

590 – خانم فریبا حسین خانی نام پدر ناصر دارای 868 رأی

591 – آقای ناصر شریفی نام پدر علی دارای 868 رأی

592 – آقای امیرحسین نورائی نام پدر علی محمد دارای 867 رأی

593 – آقای محمدرضا حیدری نام پدر رحمان دارای 865 رأی

594 – خانم سیده مرجان دبیری دلیجان نام پدر سیدکمال دارای 863 رأی

595 – آقای محمدرضا حاتمی نام پدر محمدتقی دارای 863 رأی

596 – آقای محسن ایزدگشب نام پدر ناصر دارای 863 رأی

597 – آقای سعید جلیلی نام پدر علی دارای 862 رأی

598 – آقای سیدعلی اصغر تقوی نام پدر سیدمصطفی دارای 861 رأی

599 – خانم حوری انصاری طرقی نام پدر اصغر دارای 859 رأی

600 – آقای علی عباسیان آرانی نام پدر ماشالله دارای 857 رأی

601 – آقای حسین شریفی جزه نام پدر علی دارای 856 رأی

602 – آقای امیر بیات ترک نام پدر مرتضی دارای 856 رأی

603 – آقای مهدی رجبی نام پدر فضل الله دارای 855 رأی

604 – آقای حمیدرضا شریعت نژاد نام پدر احمد دارای 855 رأی

605 – آقای سیدمحسن مصطفوی نام پدر سیدرضا دارای 854 رأی

606 – آقای محمدجواد حاجی ابوالقاسم دولابی نام پدر محمود دارای 853 رأی

607 – آقای عبدالحمید چریک نام پدر محمدحسین دارای 853 رأی

608 – آقای مهدی اربابی نام پدر غلامحسین دارای 852 رأی

609 – آقای حبیب اله بدری نام پدر هیمت الله دارای 850 رأی

610 – خانم الهام جعفری نام پدر فتح الله دارای 848 رأی

611 – آقای جعفر توانا نام پدر طالب دارای 847 رأی

612 – آقای رضا امیری نام پدر محمدرضا دارای 847 رأی

613 – خانم مریم رجبی نام پدر علی دارای 846 رأی

614 – خانم فاطمه زهرا علی نژاد نام پدر ابراهیم دارای 846 رأی

615 – خانم زهرا موسوی نام پدر سیدخسرو دارای 845 رأی

616 – آقای محمدمهدی مومنی ها نام پدر حسین دارای 843 رأی

617 – آقای ابراهیم آریازنگنه نام پدر صحن علی دارای 843 رأی

618 – آقای مهدی آشناور نام پدر اروجعلی دارای 839 رأی

619 – آقای علیرضا اخلاق دوست نام پدر محمدشهرام دارای 839 رأی

620 – خانم طاهره زرنگار نام پدر علی اکبر دارای 838 رأی

621 – آقای اسماعیل توپی نام پدر جمشید دارای 836 رأی

622 – آقای هادی قاسمی نام پدر عباسعلی دارای 835 رأی

623 – آقای حجت نیک نام سرابی نام پدر آقامیرزا دارای 834 رأی

624 – خانم خدیجه ترکمنی نام پدر محمدصادق دارای 833 رأی

625 – آقای علی اردستانی نام پدر اکبر دارای 831 رأی

626 – آقای جلیل اسکندری نام پدر حمزه دارای 831 رأی

627 – آقای مهدی آقائی نام پدر عباس دارای 829 رأی

628 – آقای سلمان محمدی قزلبلاغ نام پدر نوراله دارای 829 رأی

629 – آقای مجید ابدان کندری نام پدر علی دارای 829 رأی

630 – آقای محمدابراهیم کنی نام پدر حسن دارای 825 رأی

631 – آقای علی احمدی نام پدر مصطفی دارای 823 رأی

632 – آقای علی محمد ابراهیمی درباغی نام پدر مختار دارای 821 رأی

633 – خانم زهرا طاهری نام پدر احمد دارای 820 رأی

634 – خانم الهام فردوسیان نام پدر جواد دارای 818 رأی

635 – آقای مهدی آصفی نام پدر علی اصغر دارای 812 رأی

636 – آقای ولی عباس پور نام پدر علی دارای 812 رأی

637 – آقای بهروز جباری نام پدر عزیزاله دارای 810 رأی

638 – آقای عبدالرحیم پاپی نام پدر عزت اله دارای 808 رأی

639 – آقای بهزاد نوروزی نام پدر جهانگیر دارای 807 رأی

640 – خانم معصومه صادقی نام پدر هادی دارای 806 رأی

641 – آقای محمد اخگری نام پدر محمدعیسی دارای 803 رأی

642 – آقای محمدرضا حاج کاظم شیرازی نام پدر حسین اقا دارای 802 رأی

643 – خانم رودابه فرهادی نام پدر محمدعلی دارای 800 رأی

644 – خانم نسرین قدیانی نام پدر ابراهیم دارای 800 رأی

645 – خانم مریم اصغری سلوط نام پدر گل بابا دارای 799 رأی

646 – آقای حسین جعفری نام پدر محبعلی دارای 798 رأی

647 – خانم سمیه شریفی سفیدی نام پدر اسمعیل دارای 797 رأی

648 – آقای غلامرضا قدیری نام پدر دیدارقلی دارای 797 رأی

649 – آقای محمدزمان شاکری نام پدر رضا دارای 796 رأی

650 – خانم فاطمه رنجبر نام پدر اسرافیل دارای 796 رأی

651 – خانم فریده صاعلی نام پدر جلیل دارای 794 رأی

652 – آقای علیرضا ناصری نام پدر رمضان دارای 793 رأی

653 – خانم زلیخا رحیمی نام پدر باقر دارای 793 رأی

654 – آقای علی بیگوند نام پدر حیدرعلی دارای 792 رأی

655 – آقای سیدمحمدجواد رستگاررامشه نام پدر سیدحسین دارای 792 رأی

656 – خانم مرضیه چوپانی نام پدر محمود دارای 792 رأی

657 – آقای محمدعلی موحدی نام پدر محمدرضا دارای 790 رأی

658 – آقای سیدعباس ایمانی نام پدر سیدعلی دارای 790 رأی

659 – آقای هادی ترکی نام پدر محمد دارای 790 رأی

660 – آقای احمد قانونی نام پدر روح اله دارای 789 رأی

661 – آقای حامد کشاورز نام پدر داود دارای 789 رأی

662 – خانم سهیلا امیری نام پدر انشاءاله دارای 788 رأی

663 – آقای حسین جعفری مهر نام پدر غلامرضا دارای 788 رأی

664 – آقای حمید میرزایار نام پدر موسی دارای 787 رأی

665 – آقای منصور آقانصیر نام پدر محمدابراهیم دارای 783 رأی

666 – خانم هنگامه زیوری محمدپور نام پدر علی اکبر دارای 783 رأی

667 – آقای حسن ارجمندفرد نام پدر بهزاد دارای 783 رأی

668 – آقای محسن سمیعی الموتی نام پدر قربان دارای 782 رأی

669 – آقای شهرام حیدری نام پدر حسنعلی دارای 782 رأی

670 – آقای حسن خیرآبادی نام پدر محمد دارای 779 رأی

671 – آقای علی احمدیان کیسمی نام پدر محسن دارای 779 رأی

672 – آقای محسن احمدی نام پدر عبدالخالق دارای 778 رأی

673 – آقای سیدمحمدحسین لطفی آشتیانی نام پدر سیداحمد دارای 778 رأی

674 – خانم زهرا گودرزی نام پدر محمد علی دارای 778 رأی

675 – آقای علی طالبی نام پدر علی اکبر دارای 777 رأی

676 – آقای نوراله عباسیان نام پدر عبداله دارای 777 رأی

677 – خانم خدیجه پیری فرد نام پدر محمدرضا دارای 776 رأی

678 – آقای ابراهیم وجدانی نام پدر بایرامعلی دارای 776 رأی

679 – خانم لیلا رضائی نام پدر غلامحسن دارای 775 رأی

680 – خانم زینب عزتی نام پدر شیخه دارای 775 رأی

681 – آقای رحمان تقی زاده نام پدر علی ضامن دارای 772 رأی

682 – خانم مریم سادات موسوی نام پدر سید حسین دارای 772 رأی

683 – آقای امیرهادی امیری نام پدر احمد دارای 770 رأی

684 – خانم وحیده یاسینی نام پدر حسین دارای 770 رأی

685 – آقای محمد اکبری نام پدر مسلم دارای 769 رأی

686 – خانم سمانه محرمی نمین نام پدر سعید دارای 769 رأی

687 – آقای حسین بلخاری قهی نام پدر کمال دارای 769 رأی

688 – آقای حامد اصلانی نام پدر محمد دارای 768 رأی

689 – آقای جواد نکومهر نام پدر حسین دارای 768 رأی

690 – خانم نگار صباحی نام پدر کورش دارای 768 رأی

691 – آقای عزیز فیاضی نام پدر یداله دارای 768 رأی

692 – آقای حسین مهدیخانی نام پدر ولی دارای 766 رأی

693 – آقای مجید براتلو نام پدر محسن دارای 766 رأی

694 – آقای محمد کریملو نام پدر ابوالفضل دارای 766 رأی

695 – آقای احمدرضا قدرتی نام پدر غلامرضا دارای 765 رأی

696 – آقای سیدعباس حسینی نام پدر سیدعینعلی دارای 764 رأی

697 – آقای مسعود ترکمن نام پدر غلامرضا دارای 763 رأی

698 – خانم سارا حبیبی نام پدر محمد دارای 763 رأی

699 – خانم زینب غدیری بیدهندی نام پدر حسنعلی دارای 762 رأی

700 – آقای محسن بهجت نام پدر کاظم دارای 762 رأی

701 – آقای علی رسول زاده فرساد نام پدر کریم دارای 761 رأی

702 – خانم پریوش اعلائیان نام پدر محمد دارای 761 رأی

703 – آقای حجت عسگری نام پدر غلامرضا دارای 760 رأی

704 – آقای قادر کبودی غریبدوستی نام پدر محمد دارای 757 رأی

705 – آقای سیدمحمدرضا طباطبائی نام پدر سیدعبدالعظیم دارای 754 رأی

706 – آقای محمدرضا منصوری نام پدر علی دارای 754 رأی

707 – آقای سیدحسین موسوی نام پدر سیدعبدالرسول دارای 753 رأی

708 – آقای رضا ذوالفقاری امامه نام پدر علی اکبر دارای 753 رأی

709 – آقای محمدرضا فارسیان نام پدر محمداسماعیل دارای 752 رأی

710 – آقای سیدمسلم موسوی درچه نام پدر سیداحمد دارای 751 رأی

711 – آقای مهران طهماسبی نام پدر احمد دارای 750 رأی

712 – آقای علی بهمنی نام پدر کریم دارای 750 رأی

713 – آقای سیدامین موسوی نام پدر سیدماشاءاله دارای 748 رأی

714 – آقای جمشید طالبی نام پدر مراد دارای 748 رأی

715 – آقای سالار رهنما نام پدر محمد دارای 747 رأی

716 – آقای خلیل بسطامی نام پدر حیدر دارای 745 رأی

717 – آقای مصطفی خسروانی نام پدر محمدکریم دارای 745 رأی

718 – آقای امیر حسین خانی اصل نام پدر رضا دارای 743 رأی

719 – آقای عباس ناطق نوری نام پدر مرتضی دارای 743 رأی

720 – آقای حسین قنبری طامه نام پدر رضا دارای 743 رأی

721 – خانم فاطمه محمدی نام پدر علی دارای 743 رأی

722 – خانم کوثر کرمی نام پدر علی دارای 742 رأی

723 – خانم ملیحه بهمن آبادی نام پدر علیمراد دارای 741 رأی

724 – آقای میثم اصغری نام پدر سلطانحسین دارای 741 رأی

725 – آقای سعید رستگارادیب نام پدر اسماعیل دارای 741 رأی

726 – خانم منصوره قربانی نام پدر محمد دارای 739 رأی

727 – آقای صحابعلی علی پور نام پدر یعقوبعلی دارای 739 رأی

728 – آقای مجید محرمی نام پدر جعفر دارای 736 رأی

729 – خانم مریم دخیلی نام پدر محمود دارای 736 رأی

730 – آقای علی امیری نام پدر کاکول علی دارای 736 رأی

731 – آقای هادی ابراهیم فتح آبادی نام پدر قربانعلی دارای 732 رأی

732 – آقای حبیب اله رضائی ملک نام پدر احمد دارای 731 رأی

733 – خانم مینا حاجی زاده نام پدر مسیح دارای 731 رأی

734 – آقای محمد زمانیان نام پدر علی دارای 729 رأی

735 – آقای علیرضا سیاح نام پدر غلامحسن دارای 728 رأی

736 – آقای وحید زاهدی اردستانی نام پدر فتح اله دارای 727 رأی

737 – آقای حمید اخلاق پسند نام پدر محمد دارای 727 رأی

738 – آقای فریدون قدیمی نام پدر محمد دارای 726 رأی

739 – خانم آمنه کاههء نام پدر اسماعیل دارای 725 رأی

740 – آقای امیر خدری نام پدر حسین دارای 725 رأی

741 – آقای جلال زارعی نام پدر رضا دارای 725 رأی

742 – آقای بیات گراوند نام پدر قنبرعلی دارای 724 رأی

743 – خانم فریده زنگنه نام پدر حسن دارای 724 رأی

744 – خانم سعیده بابائی نام پدر یوسف دارای 724 رأی

745 – خانم محبوبه صداقت پور نام پدر مصطفی دارای 723 رأی

746 – آقای مهدی بیات منش نام پدر حبیب اله دارای 721 رأی

747 – خانم کاملیا مظاهری نام پدر محمد ابراهیم دارای 721 رأی

748 – آقای حسن کریمیان نام پدر محمد دارای 720 رأی

749 – آقای حبیب رشادی نام پدر حمید دارای 720 رأی

750 – خانم فاطمه برادران نام پدر کاظم دارای 720 رأی

751 – آقای امیررضا میهن پرست نام پدر ناصر دارای 720 رأی

752 – خانم طاهره ربانی بیدرونی نام پدر عباداله دارای 719 رأی

753 – آقای محمد جعفریان جزی نام پدر حسین دارای 718 رأی

754 – آقای محمود آقابابائی نام پدر محمدابراهیم دارای 715 رأی

755 – آقای عامر فتاحی زاده نام پدر علی رضا دارای 715 رأی

756 – خانم افسانه داننده نام پدر علی دارای 714 رأی

757 – آقای بهمن ابراهیمی حسین زاده نام پدر مصطفی دارای 714 رأی

758 – آقای محمدرضا حمیدی زاده نام پدر محمد دارای 714 رأی

759 – خانم افسانه گراوند نام پدر علیمردان دارای 714 رأی

760 – آقای حمیدرضا آقایاری نام پدر حسین دارای 713 رأی

761 – آقای حسین خنیفر نام پدر ابراهیم دارای 712 رأی

762 – آقای مجید آزادوار نام پدر حسین دارای 710 رأی

763 – آقای مرتضی محمدی پویا نام پدر رستم دارای 708 رأی

764 – خانم سیمین نجفی نام پدر احمد دارای 708 رأی

765 – آقای جعفر بهشتی نام پدر ولی اله دارای 707 رأی

766 – آقای محمدمهدی عزیزی نام پدر حاجی اکبر دارای 707 رأی

767 – آقای محمدباقر خراسانی نام پدر علی اکبر دارای 707 رأی

768 – آقای علی حبیبی نام پدر حسینقلی دارای 706 رأی

769 – خانم لیلا سعیدی نام پدر ابراهیم دارای 706 رأی

770 – خانم مریم حاجی تراب نام پدر محمدقاسم دارای 706 رأی

771 – آقای سیدرضا اسدی ضیائی نام پدر سیدمقصود دارای 706 رأی

772 – آقای امید اخوان اشرفیه نام پدر احمد دارای 706 رأی

773 – خانم مریم یوسفخانی نام پدر عباس دارای 705 رأی

774 – خانم لیلا مهدوی ساروی نام پدر علی یار دارای 704 رأی

775 – آقای مصطفی گودرزی نام پدر محمد دارای 704 رأی

776 – خانم مریم هاشمی نام پدر سیدحسین دارای 704 رأی

777 – خانم فاطمه زرین ماه نام پدر محمود دارای 704 رأی

778 – آقای محمدعلی تقی ملائی نام پدر محمد دارای 704 رأی

779 – خانم سمیه ولیان نام پدر امین اله دارای 704 رأی

780 – آقای امید زارعی نام پدر علیقلی دارای 702 رأی

781 – خانم سارا جابری نام پدر رضا دارای 702 رأی

782 – آقای سیدمحمدرضا بشیری نام پدر سیدجلال دارای 701 رأی

783 – آقای روح الله اسدپور نام پدر علی اصغر دارای 700 رأی

784 – خانم شیدا نیکوروین نام پدر غلامحسین دارای 700 رأی

785 – آقای عبدالله پورمهدی نام پدر منوچهر دارای 699 رأی

786 – آقای اکبر کوه زارع نام پدر حرمت اله دارای 699 رأی

787 – آقای محمدرضا احمدی نام پدر محسن دارای 699 رأی

788 – خانم مائده قلی زاده زحمت کش نام پدر عباس علی دارای 698 رأی

789 – خانم فاطمه رستمی نام پدر فرضعلی دارای 698 رأی

790 – خانم زهرا عسگری نام پدر محمود دارای 697 رأی

791 – آقای میلاد اخوان اسماعیلی نام پدر ناصر دارای 697 رأی

792 – خانم مریم باقری شادهی نام پدر محمد دارای 697 رأی

793 – خانم فرانک برادران ابراهیمی نام پدر فریدون دارای 696 رأی

794 – آقای سیدمازیار ابوالحسنی نام پدر سیدمسعود دارای 696 رأی

795 – آقای هادی رفیع پور نام پدر ابوطالب دارای 695 رأی

796 – خانم ساناز قنبری آرا نام پدر محمود دارای 695 رأی

797 – آقای ناصر سرگزی نام پدر غلامحسین دارای 694 رأی

798 – آقای عادل اشکبوس نام پدر فارس دارای 693 رأی

799 – آقای علی روتیوندغیاثوند نام پدر عباس دارای 693 رأی

800 – خانم مرجانه سادات جلالی نام پدر سیدباقر دارای 693 رأی

801 – خانم اعظم تنهائی نام پدر طاهر دارای 692 رأی

802 – خانم مریم سجادیان نام پدر سیداسمعیل دارای 692 رأی

803 – آقای حسن اقبال نام پدر اسمعیل آقا دارای 691 رأی

804 – آقای ساسان آسیائی نام پدر احمد دارای 691 رأی

805 – خانم شهره وکیلی فرد نام پدر علی دارای 690 رأی

806 – خانم ثریا شریعتی نام پدر جلال الدین دارای 689 رأی

807 – آقای هومن کاغذیان نام پدر اصغر دارای 689 رأی

808 – خانم مریم عاشق معلا نام پدر کاظم دارای 688 رأی

809 – خانم ام البنین بابامحمدی نام پدر غلامرضا دارای 687 رأی

810 – آقای مهوان علیدوست نام پدر محمد دارای 687 رأی

811 – آقای هادی گودرزی نام پدر ملک علی دارای 687 رأی

812 – آقای اصغر زمانی نام پدر حسن دارای 686 رأی

813 – آقای مسعود نوبخت نام پدر مبارکعلی دارای 686 رأی

814 – آقای علی اصغر توکلی نام پدر احمد دارای 686 رأی

815 – خانم سیمین محبی آشتیانی نام پدر محمدحسن دارای 686 رأی

816 – آقای امین یوسفیان نام پدر علی حسین دارای 686 رأی

817 – آقای عبدالرحمان باقرزاده لداری نام پدر علی دارای 683 رأی

818 – خانم اکرم عشقی نام پدر محمود دارای 682 رأی

819 – آقای ایمان خیری احمدآبادی نام پدر مصطفی دارای 682 رأی

820 – آقای امیر صوفی نام پدر خلیل دارای 678 رأی

821 – آقای احسان دولتی نام پدر ابوالفضل دارای 677 رأی

822 – آقای مصطفی یونسی زاده نام پدر حسن دارای 677 رأی

823 – آقای ابوذر هاشمی نام پدر نعمت اله دارای 677 رأی

824 – آقای سیدمحمدهادی معصومی نام پدر سید بهزاد دارای 677 رأی

825 – آقای محمد رضائی هابیل نام پدر علی پناه دارای 676 رأی

826 – آقای یاسر علی بخشی نام پدر علی دارای 675 رأی

827 – آقای حسن علیرضائی نام پدر محمدعلی دارای 675 رأی

828 – خانم عصمت ایزدی نظیر نام پدر سیدمحمدحسن دارای 675 رأی

829 – آقای میرمصطفی موسوی نام پدر میرفاضل دارای 674 رأی

830 – آقای میلاد اقبال نام پدر احمد دارای 674 رأی

831 – آقای سیدعباس اسلامی نام پدر سیدآقائی دارای 674 رأی

832 – خانم نسرین عظیمی نام پدر حسن دارای 673 رأی

833 – آقای علی امیری نام پدر علمدار دارای 672 رأی

834 – آقای سجاد ابوئی مهریزی نام پدر جلال دارای 672 رأی

835 – آقای محسن قادری نام پدر اسداله دارای 671 رأی

836 – خانم صابره فهیمی نام پدر جلال دارای 671 رأی

837 – آقای حامد اسماعیلی علیائی نام پدر علیرضا دارای 671 رأی

838 – آقای حمید فردوسی نام پدر حکمعلی دارای 671 رأی

839 – آقای محمدتقی آبائی هزاوهء نام پدر رحیم دارای 670 رأی

840 – آقای دارا نثاری نام پدر غلامحسین دارای 669 رأی

841 – آقای حسین رجب بلوکات نام پدر مسعود دارای 668 رأی

842 – آقای جعفر احمدزاده نام پدر مراد دارای 668 رأی

843 – آقای مهدی محموداقدم نام پدر محمد دارای 668 رأی

844 – خانم ایزدالسادات اسماعیل زاده نام پدر سیدمرتضی دارای 667 رأی

845 – آقای محمدحسین فیروزی نام پدر علی اصغر دارای 667 رأی

846 – آقای محسن رضائی نام پدر ولی دارای 666 رأی

847 – آقای ابوالفضل خداویردی نام پدر غلامعلی دارای 665 رأی

848 – آقای سیدحسن اعتمادزاده نام پدر سیدحسین دارای 665 رأی

849 – آقای محمود نبی افجدی نام پدر حسین دارای 665 رأی

850 – خانم خاطره ساری نام پدر رحیم دارای 664 رأی

851 – آقای حسین کرامت نام پدر جهانگیر دارای 664 رأی

852 – آقای ابوالفضل اسدی نام پدر موسی دارای 663 رأی

853 – آقای کاظم نجمی نام پدر بیت اله دارای 662 رأی

854 – آقای بهنام انصاری نام پدر عباسقلی دارای 662 رأی

855 – آقای محسن بختیاری نام پدر علیمحمد دارای 661 رأی

856 – آقای محسن دهقانی نام پدر نعمت اله دارای 661 رأی

857 – آقای سینا نیازی نام پدر عبدالاحد دارای 661 رأی

858 – آقای محمدجواد عامری شهرابی نام پدر جمشید دارای 660 رأی

859 – آقای محمدرضا اقبالی مقدم نام پدر حمیدرضا دارای 659 رأی

860 – آقای حمیدرضا فرحی ولوکلائی نام پدر محمدتقی دارای 659 رأی

861 – خانم سیده حمیده پرتوی امین نام پدر سیدرسول دارای 659 رأی

862 – آقای سیدحسن صحت نام پدر سید ابوالقاسم دارای 659 رأی

863 – آقای حسین حاجی ابراهیمی نام پدر نصرالله دارای 658 رأی

864 – خانم ساناز علمداری نام پدر خسرو دارای 658 رأی

865 – آقای یارمحمد تکلو نام پدر محمد دارای 658 رأی

866 – آقای سیدمسعود میرمعینی نام پدر سیدعزت اله دارای 656 رأی

867 – آقای محسن رحمتی نام پدر رمضان دارای 656 رأی

868 – آقای علی اصغر تقوی سوق نام پدر محمدیوسف دارای 655 رأی

869 – آقای رسول عابدینی نام پدر رمضانعلی دارای 655 رأی

870 – خانم زهرا افخم رضائی نام پدر علی دارای 655 رأی

871 – آقای داود شیخ نژاد نام پدر فرمان دارای 653 رأی

872 – آقای فرشید امیراینانلو نام پدر فیروز دارای 653 رأی

873 – آقای محمدحسین خرسند نام پدر عباسعلی دارای 652 رأی

874 – خانم معصومه ذبیحی نام پدر ناصر دارای 651 رأی

875 – خانم لیلا هنرمند نام پدر رمضانعلی دارای 650 رأی

876 – آقای رضا جعفری فر نام پدر سرمست دارای 650 رأی

877 – آقای قاسم اسماعیلی نام پدر عباس دارای 649 رأی

878 – آقای علی بیات نام پدر کیومرث دارای 649 رأی

879 – خانم سمانه السادات میربابائی نام پدر سیداسماعیل دارای 648 رأی

880 – آقای مهدی رشیدی النگهء نام پدر ناصر دارای 647 رأی

881 – آقای شهاب احمدی ماژین نام پدر احمد دارای 647 رأی

882 – آقای علی بستامی نام پدر صوفی رضا دارای 647 رأی

883 – آقای محمدرضا قهرمانی نام پدر نظامعلی دارای 647 رأی

884 – خانم سارا قشلاقی نام پدر شعبان دارای 646 رأی

885 – آقای مراد سوری لکی نام پدر شیرمحمد دارای 644 رأی

886 – آقای میلاد عسکری نام پدر غلامرضا دارای 644 رأی

887 – خانم فاطمه خزاعی نام پدر مظفر دارای 644 رأی

888 – خانم ندا عاملی نام پدر محمدصادق دارای 642 رأی

889 – خانم مرضیه قائدی نام پدر کریم دارای 642 رأی

890 – خانم نجمه بابائی فر نام پدر محمدرضا دارای 642 رأی

891 – خانم طیبه طغیانی ریزی نام پدر اسماعیل دارای 641 رأی

892 – آقای حسین احمدپورسامانی نام پدر بهمن دارای 641 رأی

893 – آقای شهرام عظیمی نام پدر مرتضی دارای 640 رأی

894 – آقای محسن فصیحی نام پدر عباسعلی دارای 640 رأی

895 – آقای امین حسین زاده نام پدر غلامرضا دارای 640 رأی

896 – آقای جلال الدین سلیمی نام پدر حسن علی دارای 640 رأی

897 – آقای علیرضا فیضبخش نام پدر رضا دارای 639 رأی

898 – آقای مرتضی سهندی نام پدر محمدعلی دارای 639 رأی

899 – آقای محمدرضا امامی نام پدر نعمت اله دارای 638 رأی

900 – خانم سمیه صدیقی نام پدر محمدرضا دارای 638 رأی

901 – آقای سعید امام دوست نام پدر علی دارای 638 رأی

902 – آقای سیدمظفر سیدی نام پدر سیدهادی دارای 637 رأی

903 – آقای سیدمحمدجواد موسوی نام پدر سیدمهدی دارای 636 رأی

904 – آقای محمد ترک زبان نام پدر حسین دارای 635 رأی

905 – آقای رضا ماستری فراهانی نام پدر حسین علی دارای 635 رأی

906 – خانم صحاب بدیع زاده نام پدر سعیداله دارای 635 رأی

907 – آقای علی جان بخشی نام پدر محمد دارای 634 رأی

908 – آقای محسن ارباب زاده دراج نام پدر محمد علی دارای 633 رأی

909 – آقای محمدمهدی صدرمحتشم نام پدر رمضانعلی دارای 633 رأی

910 – آقای علی حاجی خانی نام پدر جعفر دارای 632 رأی

911 – آقای سیدمجتبی موسوی نام پدر سیدمرتضی دارای 632 رأی

912 – آقای ناصر رسولی نام پدر حسن دارای 631 رأی

913 – آقای مهدی هادیان نام پدر علی اکبر دارای 631 رأی

914 – آقای محمدرضی محمدی کوچکسرائی نام پدر محمدعطا دارای 631 رأی

915 – آقای مهدی قاسمی نام پدر مصطفی دارای 630 رأی

916 – آقای اسماعیل بخشی ثمرین نام پدر ابراهیم دارای 630 رأی

917 – آقای حامد عیسوند نام پدر تقی دارای 629 رأی

918 – آقای محسن علی جانی زمانی نام پدر حسینعلی دارای 629 رأی

919 – آقای جواد احمدزاده جزی نام پدر محمدعلی دارای 629 رأی

920 – آقای جعفر جلیل طهماسبی نام پدر خنجر دارای 629 رأی

921 – خانم هاجر حکیمی نام پدر محمدهادی دارای 629 رأی

922 – آقای محسن اربابیان نام پدر منصورخان دارای 629 رأی

923 – آقای سیدرضا عادلی نام پدر سیدنبی دارای 628 رأی

924 – آقای حجت اله طارمی نام پدر حسین دارای 625 رأی

925 – آقای سیدمحمد سجادی منفرد نام پدر سید حسن دارای 624 رأی

926 – آقای ابراهیم سهرابی نام پدر محمد دارای 624 رأی

927 – آقای فرهاد جعفری نام پدر مهدی دارای 624 رأی

928 – خانم فاطمه ترکاشوندرحمتی نام پدر محمد دارای 624 رأی

929 – آقای پرویز کریمی نام پدر عبداله دارای 624 رأی

930 – آقای داریوش حشمت نام پدر سیروس دارای 624 رأی

931 – آقای علیرضا دشتانی نام پدر گرگو دارای 624 رأی

932 – خانم مریم مهاجری نام پدر محسن دارای 623 رأی

933 – آقای رضا امیری نام پدر هوشنگ دارای 623 رأی

934 – آقای سیدامیر آقاجان پورحسینی نام پدر سیدآقاجان دارای 623 رأی

935 – آقای سیدابراهیم موسوی نام پدر سیدمحمد دارای 623 رأی

936 – آقای سیدامیرحسین بهشتی نام پدر سیدمحمد دارای 622 رأی

937 – آقای صمد صولت نام پدر اسلام دارای 622 رأی

938 – آقای سیدمهدی شهیدی نام پدر سیدمحمدرضا دارای 621 رأی

939 – خانم مریم باوندپوری نام پدر غلامرضا دارای 621 رأی

940 – خانم سارا دائی چین نام پدر حمیدرضا دارای 620 رأی

941 – آقای عباس جوهری نام پدر علی دارای 619 رأی

942 – خانم محبوبه امانی نام پدر امان اله دارای 619 رأی

943 – آقای محمدرضا عباسی نام پدر محمد قلی دارای 618 رأی

944 – آقای سیدامیررضا جعفری نام پدر حسن دارای 618 رأی

945 – خانم فاطمه روشنی نام پدر مراد دارای 617 رأی

946 – آقای عباس ارجمندفر نام پدر برات اله دارای 617 رأی

947 – خانم فاطمه خالصی نام پدر حسین دارای 616 رأی

948 – خانم مونا پورمحمدی خطبه سرا نام پدر مهدی دارای 616 رأی

949 – آقای علی احمدی نام پدر علی اصغر دارای 616 رأی

950 – آقای بهمن زمانی نام پدر نبی دارای 616 رأی

951 – آقای امیر اکبریان نام پدر موسی دارای 615 رأی

952 – آقای محمدباقر کرم پوربهشت آباد نام پدر سیف اله دارای 614 رأی

953 – آقای منصور حداد نام پدر مرتضی دارای 612 رأی

954 – آقای محمد شهرابی فراهانی نام پدر حسین دارای 612 رأی

955 – خانم معصومه زائری بصیر نام پدر ناصر دارای 609 رأی

956 – آقای محمد نوروزیان نام پدر ناصر دارای 607 رأی

957 – آقای محمدرضا مفتح نام پدر محمد دارای 607 رأی

958 – آقای غلامرضا علیزاده مهاجر نام پدر عبدالرضا دارای 607 رأی

959 – خانم مهری رنج بردار نام پدر محمدتقی دارای 607 رأی

960 – آقای امید روحانی منش نام پدر مرتضی دارای 606 رأی

961 – آقای میثم شاهرودی نام پدر علی دارای 606 رأی

962 – آقای محمدرضا احمدی نام پدر رمضانعلی دارای 606 رأی

963 – آقای ذبیح اله ابرکار نام پدر مهمید دارای 604 رأی

964 – آقای احمد صفائی فر نام پدر عباس دارای 604 رأی

965 – آقای محمدامین ادهمی نام پدر مختار دارای 604 رأی

966 – آقای سعید شیرازی نام پدر صفر دارای 604 رأی

967 – آقای عبدالجواد توحیدی مقدم نام پدر محمد دارای 603 رأی

968 – آقای محسن عبداللهی علویجه نام پدر علی دارای 603 رأی

969 – خانم میترا رمضانی نام پدر حجت اله دارای 602 رأی

970 – آقای مهدی تقوی راد نام پدر ابوالفضل دارای 602 رأی

971 – آقای اسماعیل پیری نام پدر ابراهیم دارای 602 رأی

972 – آقای علی محمد ابوالحسنی نام پدر محمد دارای 602 رأی

973 – آقای امیراحمد آقاعلیخانی نام پدر قدرت اله دارای 601 رأی

974 – آقای سیدمحسن مطهری نام پدر سیدمرتضی دارای 601 رأی

975 – آقای رامین عابدی نام پدر محمد دارای 601 رأی

976 – آقای محمدجواد صدیقی نام پدر محمد دارای 601 رأی

977 – آقای مصطفی گل زاده نام پدر محمود دارای 600 رأی

978 – آقای سیدوحید شهبازی نام پدر سیدسعید دارای 599 رأی

979 – آقای علی عظیمی نام پدر علی اکبر دارای 599 رأی

980 – آقای عباس شمس الله زاده نام پدر حسن دارای 599 رأی

981 – خانم زهره هادیان نام پدر حسین دارای 598 رأی

982 – آقای احسان عسکری نام پدر تیمور دارای 598 رأی

983 – آقای مهدی پویا نام پدر علی دارای 597 رأی

984 – آقای حسن ترابی نام پدر غلام عباس دارای 597 رأی

985 – آقای محمد اختری نام پدر شکراله دارای 597 رأی

986 – خانم معصومه علی بخشی نام پدر رحیم دارای 596 رأی

987 – آقای هادی جوکار نام پدر محمدحسین دارای 596 رأی

988 – آقای جمال الدین تراز نام پدر علی اکبر دارای 596 رأی

989 – خانم زهرا کمانی نام پدر صفرعلی دارای 596 رأی

990 – آقای غلامرضا باعزت نام پدر کمال دارای 595 رأی

991 – آقای محمد یوسفی نام پدر احمد دارای 595 رأی

992 – خانم معصومه برنور نام پدر غلام علی دارای 594 رأی

993 – آقای سیدعلی اینانلو نام پدر علی دارای 594 رأی

994 – آقای احسان کریم زاده نام پدر فرج اله دارای 594 رأی

995 – آقای عباس پاشائی نام پدر اسداله دارای 593 رأی

996 – آقای کیارش یزدان فر نام پدر علی اکبر دارای 593 رأی

997 – آقای محمدحسین چمران نام پدر مهدی دارای 592 رأی

998 – خانم الهام رحیمیان نام پدر حسن دارای 590 رأی

999 – آقای سیدمحمد موسوی گزافرودی نام پدر سیدعیسی دارای 589 رأی

1000 – آقای امید احمدی خواه نام پدر ربیع دارای 589 رأی

1001 – آقای مصطفی نقدی زارچی نام پدر علی دارای 589 رأی

1002 – آقای مهدی رحیمی نام پدر علی بخش دارای 588 رأی

1003 – آقای جواد اوشال نام پدر منصور دارای 587 رأی

1004 – خانم مهتاب محسنی نام پدر ایمانعلی دارای 587 رأی

1005 – آقای داود بابازاده نام پدر ذبیح اله دارای 587 رأی

1006 – آقای علی رزم آور نام پدر محمود دارای 586 رأی

1007 – آقای حسین میرزائی نام پدر میرزاآقا دارای 585 رأی

1008 – خانم مهسا پناهی شکوه نام پدر سیروس دارای 584 رأی

1009 – آقای حسن قاسمیان نام پدر تراب دارای 583 رأی

1010 – آقای محمود آشورزاده نام پدر محمدعلی دارای 582 رأی

1011 – خانم زهراسادات بالائی نام پدر سیدحمید دارای 581 رأی

1012 – خانم مریم گل آراء نام پدر محمدجواد دارای 581 رأی

1013 – خانم ناهید دمیرچی نام پدر حسن دارای 581 رأی

1014 – آقای محمود سرایانی بهابادی نام پدر محمدعلی دارای 580 رأی

1015 – آقای حسن رسولی نام پدر یحیی دارای 580 رأی

1016 – خانم سمیرا خلیلی نام پدر حسین دارای 580 رأی

1017 – خانم زهرا ظریفی نام پدر رحیم دارای 579 رأی

1018 – آقای جواد حسینی نام پدر نصرت اله دارای 579 رأی

1019 – آقای علیرضا جلالی نام پدر محمد دارای 579 رأی

1020 – آقای علیرضا عمادی نام پدر رجبعلی دارای 578 رأی

1021 – آقای حسن کریمیان فر نام پدر حسین دارای 577 رأی

1022 – آقای علی دهقانی فیروزآبادی نام پدر اسمعیل دارای 577 رأی

1023 – آقای غلامرضا غفاری نام پدر داود دارای 576 رأی

1024 – آقای سعید همت نام پدر آزاد دارای 576 رأی

1025 – آقای ابوالحسن بهرام پوری نام پدر علی دارای 575 رأی

1026 – خانم مرضیه بیگی ابهری نام پدر رجبعلی دارای 575 رأی

1027 – آقای علیرضا اقانوری کوپائی نام پدر محمد دارای 575 رأی

1028 – آقای جعفر پناهی نام پدر نمامعلی دارای 575 رأی

1029 – خانم زیبا شاهی نام پدر محمود دارای 574 رأی

1030 – آقای امیر محبی نام پدر نجاتعلی دارای 574 رأی

1031 – آقای احمد توکلی نام پدر نصراله دارای 573 رأی

1032 – خانم فاطمه ترکیان نام پدر احمدعلی دارای 572 رأی

1033 – آقای مجید قربانی فراز نام پدر علی دارای 572 رأی

1034 – آقای داود جابری نام پدر غلامعلی دارای 571 رأی

1035 – آقای شهرام مهران پور نام پدر علی دارای 569 رأی

1036 – آقای رامین آمیریان نام پدر بهرام دارای 568 رأی

1037 – آقای فرزاد تقوی فرهی نام پدر غلامعلی دارای 567 رأی

1038 – آقای اردشیر مرادی نام پدر محبعلی دارای 566 رأی

1039 – آقای احسان اله باقری نام پدر محمدحسین دارای 566 رأی

1040 – آقای احمدرضا شاه علی نام پدر اکبر دارای 566 رأی

1041 – آقای محمدمهدی شیرازی مقدم نام پدر محمود دارای 566 رأی

1042 – آقای سیدمحمدهادی لنکرانی نام پدر سیدمحمدصادق دارای 566 رأی

1043 – آقای مهدی نجفی نام پدر لطیف دارای 565 رأی

1044 – آقای اکبر شفیعی نام پدر حسینعلی دارای 565 رأی

1045 – آقای محمد جابری نام پدر محرم دارای 564 رأی

1046 – آقای حمید احمدی نام پدر علیرضا دارای 564 رأی

1047 – آقای داود غفاری جعفری نام پدر غلامرضا دارای 564 رأی

1048 – خانم آرام عربی نام پدر محمدتقی دارای 564 رأی

1049 – خانم مریم بهشتی سرشت نام پدر غلامحسین دارای 563 رأی

1050 – آقای علی اکبر درویشی نام پدر اله مراد دارای 562 رأی

1051 – آقای حسین قربان نژاد نام پدر الهقلی دارای 561 رأی

1052 – آقای شعیب بهمن نام پدر نصرت اله دارای 561 رأی

1053 – آقای امیر زارعی نام پدر اصغر دارای 561 رأی

1054 – آقای نبی اله ادبی فیروزجائی نام پدر پنجه علی دارای 561 رأی

1055 – آقای یاسر رحیمیان نام پدر داود دارای 560 رأی

1056 – خانم زهرا غلامی قره شیران نام پدر امیرعلی دارای 560 رأی

1057 – آقای رضا عباسی نام پدر قربان دارای 559 رأی

1058 – آقای سیدحمید شمسی نژاد نام پدر سیدحسن دارای 559 رأی

1059 – آقای علی نقویان نام پدر آقاجان دارای 559 رأی

1060 – آقای علی توحیدی نام پدر مهدی دارای 559 رأی

1061 – خانم طیبه خداوردی نام پدر محمدحسن دارای 559 رأی

1062 – آقای جابر امیرپور نام پدر عبداله دارای 559 رأی

1063 – خانم رضوان رحمتی پور نام پدر محمود دارای 559 رأی

1064 – آقای قاسمعلی فلاحیان نام پدر عبداله دارای 559 رأی

1065 – آقای محمد حقیقت نام پدر اسداله دارای 559 رأی

1066 – آقای سیاوش رضائی پور نام پدر قلی دارای 558 رأی

1067 – آقای رضا جلیل زاده نام پدر حمید دارای 558 رأی

1068 – خانم محدثه نقی ویشته نام پدر ناصر دارای 558 رأی

1069 – آقای رستم حسن نژاد نام پدر موسی دارای 556 رأی

1070 – خانم زهره ضیاءالملکی نام پدر فرید دارای 556 رأی

1071 – آقای محمدعلی باقری حجاز نام پدر خانعلی دارای 555 رأی

1072 – خانم مریم چوپانی نام پدر علی اکبر دارای 555 رأی

1073 – آقای محمد حسن پورانزابی نام پدر داود دارای 555 رأی

1074 – آقای قاسم عطائی شریف نام پدر جواد دارای 555 رأی

1075 – آقای تقی اسدی نام پدر صفر دارای 554 رأی

1076 – خانم الهه بسطامی بخشی نام پدر محمدباقر دارای 553 رأی

1077 – آقای سیدمهدی ابن التراب نام پدر سیدعباس دارای 553 رأی

1078 – آقای خسرو حسن لو نام پدر محمد طاهر دارای 553 رأی

1079 – آقای علیرضا بیات نام پدر مرادعلی دارای 552 رأی

1080 – آقای قربان علی بختیاری نام پدر محمدعلی دارای 552 رأی

1081 – آقای جعفر محمدی نام پدر شمس اله دارای 552 رأی

1082 – آقای همایون چگنی نام پدر مراد دارای 551 رأی

1083 – آقای محمدجواد اسماعیلی نام پدر اسداله دارای 551 رأی

1084 – آقای آرمان بهراد نام پدر حبیب دارای 551 رأی

1085 – آقای مرتضی بنیادی نام پدر کرمعلی دارای 550 رأی

1086 – خانم هانیه سادات اعزاز نام پدر سیدامیر دارای 549 رأی

1087 – آقای علی اکبر درویشی نام پدر محمد دارای 549 رأی

1088 – آقای احسان رسولی نام پدر حسن دارای 549 رأی

1089 – آقای علیرضا جاجرمی نام پدر غلامرضا دارای 548 رأی

1090 – خانم آرزو عبدالمالکی نام پدر سلطانمراد دارای 548 رأی

1091 – خانم زینب ملائی نام پدر عبداله دارای 548 رأی

1092 – آقای داود فراهانی نام پدر علی سرور دارای 547 رأی

1093 – آقای حسن طالبی نام پدر محمدرضا دارای 547 رأی

1094 – آقای محمدحسین باقری نام پدر مصطفی دارای 547 رأی

1095 – آقای پیام بخشی نام پدر محمدباقر دارای 546 رأی

1096 – آقای هادی عبدالملکی نام پدر صادق دارای 546 رأی

1097 – آقای مهدی عطائی فر نام پدر قنبرعلی دارای 546 رأی

1098 – خانم پروین پارسائی نام پدر پرویز دارای 546 رأی

1099 – آقای امیرمحمد رحمانی نام پدر عبدالرحیم دارای 545 رأی

1100 – آقای علی جعفر احمدخانی نام پدر قلی دارای 544 رأی

1101 – آقای رضا یوسفوند نام پدر اکبر دارای 544 رأی

1102 – آقای سیدعلیرضا امیدوارمعصومی نام پدر سیدمجتبی دارای 543 رأی

1103 – آقای مصطفی ثبوت نام پدر امراله دارای 543 رأی

1104 – آقای علیرضا سلیمانگلی نام پدر قربان دارای 543 رأی

1105 – آقای سیدمحمدرضا حاجی اصغری نام پدر سیدتقی دارای 543 رأی

1106 – آقای ذبی اله حیدرنژاد نام پدر منوچهر دارای 543 رأی

1107 – آقای امیرحسین حسینی نام پدر رضاقلی دارای 542 رأی

1108 – خانم زهرا دهقان حدادان نام پدر ابراهیم دارای 542 رأی

1109 – خانم سیده مهری جوادی نام پدر سیداکبر دارای 541 رأی

1110 – آقای سعید گرجی نام پدر رمضان دارای 541 رأی

1111 – آقای حمید براتعلی نام پدر محمد دارای 540 رأی

1112 – آقای حسین اسحاقی نام پدر علی دارای 539 رأی

1113 – خانم شهلا اکوی محصل نام پدر عبداله دارای 539 رأی

1114 – آقای محمدرضا بیات سرمدی نام پدر ابوالفضل دارای 538 رأی

1115 – خانم ناهید دهقانی شهرابی نام پدر حسین دارای 538 رأی

1116 – آقای مرتضی نوروزی نام پدر خسرو دارای 538 رأی

1117 – آقای علی اکبری نام پدر حسین دارای 538 رأی

1118 – آقای علی جاندوست نام پدر عطاءاله دارای 537 رأی

1119 – خانم رقیه سادات موسوی نام پدر سیدسلیمان دارای 537 رأی

1120 – آقای ایمان نسترن بروجنی نام پدر عزت اله دارای 536 رأی

1121 – آقای مجید پورفخار نام پدر علی اکبر دارای 536 رأی

1122 – آقای محمد مبشرگرمی نام پدر علی حیدر دارای 536 رأی

1123 – خانم اعظم رمضانی نام پدر شمسعلی دارای 534 رأی

1124 – آقای امیرمحمد کاری ثمرین نام پدر کمال دارای 534 رأی

1125 – آقای خشایار نادی نام پدر بهرام دارای 534 رأی

1126 – آقای قباد باقری نام پدر حسین دارای 534 رأی

1127 – خانم الهه سلمانی جاجائی نام پدر غلامعلی دارای 533 رأی

1128 – آقای غلام رضا ضیائی فرد نام پدر کیچی دارای 533 رأی

1129 – آقای سیدایمان افضلی نام پدر سیدمنوچهر دارای 533 رأی

1130 – آقای داود رستمی نام پدر محمود دارای 533 رأی

1131 – خانم اعظم محمودوند نام پدر علی رحم دارای 533 رأی

1132 – آقای اسکندر اسدی امیرآبادی نام پدر یوسفعلی دارای 532 رأی

1133 – آقای حبیب اله صفی پور نام پدر شکراله دارای 531 رأی

1134 – آقای سعید بخشی نام پدر لطیف دارای 531 رأی

1135 – آقای مجید قربانی نام پدر رحمن دارای 530 رأی

1136 – آقای محمدتقی ابراهیمی خوجین نام پدر علی دارای 529 رأی

1137 – آقای حمیدرضا پیران نام پدر رضا دارای 529 رأی

1138 – آقای سیدهاشم بهشتیان نام پدر محمد دارای 529 رأی

1139 – آقای کاظم کمالی راجیری نام پدر منصور دارای 529 رأی

1140 – آقای فرید پادروند نام پدر ایمان دارای 529 رأی

1141 – آقای حسین اسماعیلی همدانی نام پدر مهدی دارای 528 رأی

1142 – آقای محمدعلی عبدی نام پدر علی دارای 528 رأی

1143 – آقای محسن امانی نام پدر خسرو دارای 528 رأی

1144 – آقای محمد پای بست نام پدر عباس دارای 528 رأی

1145 – آقای سلمان فرهمند نام پدر محمد نقی دارای 527 رأی

1146 – آقای مهدی ارجمندی نام پدر جمشید دارای 527 رأی

1147 – آقای امیر ضرابی فرد نام پدر بیرامعلی دارای 526 رأی

1148 – آقای علی فتوحی بنه کهل نام پدر محمدعلی دارای 526 رأی

1149 – آقای محمدنبی ابراهیمی نام پدر حجت اله دارای 525 رأی

1150 – آقای سیدعادل حیدری نام پدر سیدکمال دارای 525 رأی

1151 – آقای محمد شریفی مقدم نام پدر احمد آقا دارای 525 رأی

1152 – آقای سیداحمد سیادتی نام پدر ابوالقاسم دارای 524 رأی

1153 – خانم سارا امامقلی پورسفیددشتی نام پدر رضا دارای 524 رأی

1154 – آقای سعید رجبی نام پدر محمدجعفر دارای 524 رأی

1155 – خانم جمیله جعفری نام پدر اکبر دارای 523 رأی

1156 – آقای محمدعلی فتح الهی نام پدر عزیز دارای 522 رأی

1157 – آقای حمید پوررجب نام پدر کرمعلی دارای 522 رأی

1158 – آقای محمدحسین ذوالفقاری نام پدر عبدالرضا دارای 522 رأی

1159 – آقای نادر طیب نام پدر ایوب دارای 522 رأی

1160 – آقای سعید استوار نام پدر جعفر دارای 522 رأی

1161 – آقای محمدحسین مودت نام پدر جمشید دارای 521 رأی

1162 – خانم اعظم رقیمی نام پدر محمدحسن دارای 521 رأی

1163 – آقای سعید اله وردی نام پدر ابوالفضل دارای 521 رأی

1164 – آقای علی ازره نام پدر اسداله دارای 521 رأی

1165 – آقای سیدمحمدمهدی عابدی نام پدر سید محمد اسلم دارای 520 رأی

1166 – آقای ابوالفضل مالی نام پدر پرویز دارای 520 رأی

1167 – آقای محمدجواد اخوان بهابادی نام پدر محمدحسین دارای 520 رأی

1168 – آقای محمود زال نژاد نام پدر حسین دارای 520 رأی

1169 – آقای قدرت لطفی نام پدر غلامعباس دارای 520 رأی

1170 – آقای محمد میری نام پدر حاج اسمعیل دارای 519 رأی

1171 – آقای مهدی مزینانی نام پدر محمدصادق دارای 519 رأی

1172 – آقای رضا امرائی نام پدر اله قلی دارای 519 رأی

1173 – آقای حسین بهرامی ترابی نام پدر جمال دارای 519 رأی

1174 – آقای علی علیزاده نام پدر ندرت دارای 518 رأی

1175 – آقای مجید جباری نام پدر علی اصغر دارای 518 رأی

1176 – آقای مرتضی عبدیان نام پدر هادی دارای 518 رأی

1177 – خانم سهیلا طالبی نام پدر رحمت اله دارای 518 رأی

1178 – آقای محمد اکبری باصری نام پدر علی دارای 517 رأی

1179 – آقای علی ایمانی نام پدر مطلب دارای 517 رأی

1180 – آقای مسعود ترابی نام پدر رحمت دارای 517 رأی

1181 – خانم الهه شفعتی نام پدر علی اصغر دارای 517 رأی

1182 – خانم مریم غلامرضائی نام پدر علی دارای 516 رأی

1183 – خانم زهراسادات یزدانی طبائی نام پدر سید محمد دارای 515 رأی

1184 – خانم الهه مشائی نام پدر عباس دارای 515 رأی

1185 – آقای مجید امن پور نام پدر یحیی دارای 514 رأی

1186 – آقای سیدحیدر سجادی نام پدر سیدجعفر دارای 513 رأی

1187 – آقای رضا بخشی نام پدر نریمان دارای 512 رأی

1188 – آقای مهدی قنبری نام پدر خسرو دارای 512 رأی

1189 – آقای علی گهوارهء نام پدر قاسم دارای 511 رأی

1190 – آقای حمیدرضا کرمی نام پدر محمد دارای 511 رأی

1191 – خانم میترا یزدچی نام پدر حسین دارای 510 رأی

1192 – خانم مریم محمودی نام پدر حسین دارای 510 رأی

1193 – آقای حسین صفرخانی نام پدر علی اکبر دارای 510 رأی

1194 – آقای علی قدوسی نام پدر ناصر دارای 510 رأی

1195 – آقای علی عبداللهی نام پدر عبداله دارای 510 رأی

1196 – آقای داریوش رضوانی بروجنی نام پدر محمدصادق دارای 510 رأی

1197 – آقای امیرحامد سعیدی نام پدر محمد دارای 509 رأی

1198 – آقای روح اله خورشیدوند نام پدر حسن دارای 509 رأی

1199 – آقای مصطفی عسگر نام پدر علیرضا دارای 509 رأی

1200 – آقای میرغنی سیدصومعه نام پدر میرجلیل دارای 508 رأی

1201 – آقای احمد پرتوی نام پدر ابوالقاسم دارای 508 رأی

1202 – آقای مهدی قدس نام پدر محمدحسین دارای 508 رأی

1203 – آقای محمدرضا بقائی بارجینی نام پدر عباسعلی دارای 507 رأی

1204 – آقای احسان کیانی رئوف نام پدر احمدعلی دارای 507 رأی

1205 – آقای محسن فلاح نام پدر اسمعیل دارای 507 رأی

1206 – خانم پری ناز طوطی شیرازی نام پدر عباس دارای 506 رأی

1207 – خانم شیرین ناصح نام پدر فضل اله دارای 506 رأی

1208 – آقای محمدحسین ساری اصلانی نام پدر عطااله دارای 505 رأی

1209 – آقای سیدمهدی میرمحمدعلی رودکی نام پدر سیدعباس دارای 505 رأی

1210 – آقای پژمان شمس نام پدر فریدون دارای 505 رأی

1211 – آقای یوشع نظرآهاری نام پدر حسن دارای 504 رأی

1212 – خانم فرانک غلامحسین نام پدر محمود دارای 504 رأی

1213 – آقای سیدعلی اکبر خوانساری نام پدر سیدجلیل دارای 504 رأی

1214 – آقای پیام قاسمی نام پدر عزت اله دارای 503 رأی

1215 – آقای محمود قائدی نام پدر علی دارای 503 رأی

1216 – آقای داود صادقی نام پدر سهراب دارای 503 رأی

1217 – آقای سعید دارائی نام پدر علی اصغر دارای 502 رأی

1218 – خانم منیره السادات حسینی نام پدر سیدقربان دارای 502 رأی

1219 – خانم ریحانه حقانی نام پدر حسنعلی دارای 502 رأی

1220 – آقای مهدی غفاری نام پدر علی دارای 502 رأی

1221 – آقای محمدعلی غفاری نام پدر محمد دارای 501 رأی

1222 – آقای عباداله میرزائی مطلق نام پدر علی دارای 501 رأی

1223 – خانم لطیفه لطفی نام پدر میکائیل دارای 500 رأی

1224 – آقای محمدمهدی روزبهی نام پدر رمضان دارای 500 رأی

1225 – خانم سارا فدائی نام پدر محرم دارای 500 رأی

1226 – آقای مسعود طاهری ده لر نام پدر هدایت دارای 499 رأی

1227 – خانم سارا پیرانه نام پدر حسین دارای 499 رأی

1228 – خانم الهام مروج نام پدر حسین دارای 499 رأی

1229 – آقای محمدرضا پزشکی نام پدر ناصر دارای 498 رأی

1230 – آقای علی اخوان قنادی نام پدر عباس دارای 498 رأی

1231 – آقای محمدحسام الدین احمدزادگان نام پدر جعفر دارای 497 رأی

1232 – آقای علی پروینی نام پدر محمدعلی دارای 497 رأی

1233 – خانم زهره جابری زاده نام پدر ابوالقاسم دارای 497 رأی

1234 – آقای حسین دین محمدی نام پدر یوسف دارای 496 رأی

1235 – آقای اکبر غیوربخشایش نام پدر اصغر دارای 496 رأی

1236 – آقای علی پورعلی نام پدر مختار دارای 496 رأی

1237 – آقای محمود احمدی نام پدر حسینعلی دارای 495 رأی

1238 – خانم آمنه جاهدی نام پدر حسین دارای 495 رأی

1239 – آقای هادی ذکاءدادگستر نام پدر فرهاد دارای 494 رأی

1240 – آقای شاهین اشراقی نام پدر خلیل دارای 494 رأی

1241 – آقای احمد واعظی نام پدر عبداله دارای 493 رأی

1242 – آقای ناصر حشمت مهربانی نام پدر نعمت دارای 492 رأی

1243 – آقای علی رضا امیدی نیا نام پدر عباس دارای 491 رأی

1244 – خانم معصومه صفدری نام پدر اله یار دارای 491 رأی

1245 – آقای امین شاکری نام پدر محسن دارای 491 رأی

1246 – آقای شهریار یزدان جو نام پدر غلامحسین دارای 490 رأی

1247 – آقای احسان کریم پور نام پدر حسین دارای 490 رأی

1248 – آقای فرخ هاشمی نام پدر حضرتقلی دارای 489 رأی

1249 – خانم فرزانه ازوین نام پدر اکبراقا دارای 489 رأی

1250 – آقای حسین دستوری نام پدر سیف اله دارای 489 رأی

1251 – آقای سیدخلیل هاشم ورزی نام پدر سیدحسین دارای 488 رأی

1252 – خانم پروانه لطفی نام پدر اسفندیار دارای 488 رأی

1253 – خانم نسرین نوری عسگرآبادتپه نام پدر عبدالله دارای 488 رأی

1254 – آقای رسول زکی پورکرگانی نام پدر علی بابا دارای 487 رأی

1255 – آقای ناصر حجازی نام پدر عبدالمحمد دارای 487 رأی

1256 – خانم زهرا قره قانی نام پدر ناصر دارای 487 رأی

1257 – آقای سیدعلی موسوی نام پدر سیدموسی دارای 487 رأی

1258 – خانم سمیرا وحیدی نام پدر داود دارای 486 رأی

1259 – آقای سیدعلی سجادی نام پدر سیدحسن دارای 486 رأی

1260 – آقای مهدی امیری نام پدر فیروز دارای 486 رأی

1261 – آقای سیداحمد حسینی اصفهانی نام پدر سیدابوالقاسم دارای 485 رأی

1262 – خانم سمیرا سعادتی نام پدر حسن دارای 485 رأی

1263 – آقای سعید طیبی میگونی نام پدر محمد رحیم دارای 484 رأی

1264 – آقای محمدعلی شهرکی نام پدر کاظم دارای 484 رأی

1265 – خانم سیده فاطمه موحد نام پدر سیدمحمد دارای 484 رأی

1266 – خانم هما مردان نام پدر محمد دارای 484 رأی

1267 – آقای محمدرضا زرباف سالک نام پدر یوسف دارای 483 رأی

1268 – آقای مسعود جافرنوده نام پدر محمد دارای 482 رأی

1269 – آقای سعید توکلی نام پدر علی دارای 482 رأی

1270 – آقای مصطفی حیدری نام پدر امیر دارای 482 رأی

1271 – خانم فاطمه شمس نام پدر عباس دارای 482 رأی

1272 – آقای محسن تنهائی نام پدر محمدعلی دارای 481 رأی

1273 – آقای سیدمحمدتقی حسینی نام پدر میرفاضل دارای 481 رأی

1274 – آقای مجید وفا نام پدر حجت اله دارای 481 رأی

1275 – خانم صفورا فاتح نام پدر اکبر دارای 480 رأی

1276 – آقای ناصر حقی نام پدر محمود دارای 480 رأی

1277 – آقای اکبر پیروزمنش نام پدر محمد دارای 480 رأی

1278 – آقای مسعود جلیل وند نام پدر حسین علی دارای 479 رأی

1279 – آقای شایان پناهی نام پدر حسین دارای 479 رأی

1280 – آقای فیضاله افزونی نام پدر اسماعیل دارای 479 رأی

1281 – آقای محمدحسن افضلی نام پدر کیامرث دارای 479 رأی

1282 – آقای سیدمحسن ترابی نام پدر سیدابوالقاسم دارای 478 رأی

1283 – آقای مجید میرزائی نام پدر محمد دارای 478 رأی

1284 – آقای محمدحسین محمدی نام پدر محمدعلی دارای 478 رأی

1285 – خانم الهه شجیعی نیا نام پدر علی دارای 478 رأی

1286 – آقای حسن قدرتی نام پدر ذکرعلی دارای 478 رأی

1287 – آقای سیدصدرا طباطبائی راد نام پدر سیدرضا دارای 477 رأی

1288 – آقای مصطفی رهبری نام پدر علی اکبر دارای 476 رأی

1289 – آقای مهدی کولیوند نام پدر مرتضی دارای 476 رأی

1290 – آقای بابک پاک نژاد نام پدر سیدکمال الدین دارای 476 رأی

1291 – آقای رضا بیات نام پدر هادی دارای 475 رأی

1292 – آقای محمدطاهر ربانی نام پدر اسدالله دارای 475 رأی

1293 – آقای امیرحسین رحیمی نام پدر حسن دارای 475 رأی

1294 – خانم سیمین رشیدی فرد نام پدر پرویز دارای 473 رأی

1295 – خانم مریم لطفی نام پدر مالک دارای 473 رأی

1296 – خانم مریم یاورزاده مرزبالی نام پدر رحمن دارای 473 رأی

1297 – آقای ایمان دهاقین نام پدر عبدالرضا دارای 473 رأی

1298 – آقای علی اکبر رضاپور نام پدر قاسم دارای 472 رأی

1299 – آقای بابک اشکری نام پدر علی دارای 472 رأی

1300 – آقای علیرضا حسن زاده نام پدر غلام پری دارای 472 رأی

1301 – خانم مینا رضائی نام پدر علی داد دارای 471 رأی

1302 – آقای غلامحسین گلی نام پدر محمد رضا دارای 471 رأی

1303 – آقای محمدمهدی ریاحی نام پدر محمدحسین دارای 471 رأی

1304 – آقای یداله احمدی دیسفانی نام پدر حسین دارای 471 رأی

1305 – آقای حمیدرضا گنجی نام پدر ماشاءاله دارای 471 رأی

1306 – آقای محسن برزگرمقدم نام پدر علی دارای 471 رأی

1307 – آقای رضا صبوری نام پدر عبدالعلی دارای 470 رأی

1308 – آقای فرهاد عابدی نام پدر ملک دارای 470 رأی

1309 – آقای امیرعباس گلستانیان نام پدر حبیب دارای 470 رأی

1310 – آقای سیدمحمدرضا حسینی نام پدر سیدرسول دارای 470 رأی

1311 – خانم حمیرا خلیلی سامانی نام پدر مرتضی دارای 470 رأی

1312 – خانم رقیه قاسمی نام پدر رمضان دارای 469 رأی

1313 – آقای مجید طالبی نام پدر علی دارای 469 رأی

1314 – خانم بهاره بهاءالدین نام پدر سیدمحسن دارای 468 رأی

1315 – آقای جعفر اسدی نام پدر محمدجواد دارای 468 رأی

1316 – خانم سونیا شفیقی نام پدر صفرعلی دارای 468 رأی

1317 – آقای مرتضی همتی نام پدر حجت دارای 467 رأی

1318 – آقای محمد رستمی نام پدر علی دارای 467 رأی

1319 – آقای محمدحسن یگانه کیا نام پدر فرزاله دارای 466 رأی

1320 – آقای هادی اصلاحی نام پدر علی دارای 466 رأی

1321 – آقای امیرسینا متولی طاهر نام پدر علی دارای 466 رأی

1322 – آقای محمدجعفر احساسی خواه نام پدر خدارحم دارای 466 رأی

1323 – آقای صمد نعمانی نام پدر محمدصادق دارای 466 رأی

1324 – آقای علی اصل سلیمانی نام پدر جعفر دارای 466 رأی

1325 – آقای بهروز میرزائی نام پدر نوحعلی دارای 466 رأی

1326 – آقای امیر فتحی نام پدر علی دارای 465 رأی

1327 – آقای محمد حسینی نام پدر رجبعلی دارای 465 رأی

1328 – آقای محسن جودکی نام پدر محمود دارای 465 رأی

1329 – آقای امین عسگری نام پدر محمد دارای 464 رأی

1330 – آقای اکبر باقری نام پدر رمضانعلی دارای 464 رأی

1331 – آقای حمید شهبازی نام پدر عزیزاله دارای 464 رأی

1332 – آقای سیدطاها موسوی نام پدر سیداحمد دارای 464 رأی

1333 – خانم مهین خوش بخت پیشخانی نام پدر محمدرضا دارای 463 رأی

1334 – خانم فاطمه سادات واقفی نژاد نام پدر سیدهوشنگ دارای 463 رأی

1335 – آقای سیدهادی حسینی عباس آبادی نام پدر سیداصغر دارای 462 رأی

1336 – آقای مسعود اقتداری علی اباد نام پدر غلام دارای 462 رأی

1337 – آقای سیدکاظم مهدوی نام پدر سیدعزیز دارای 462 رأی

1338 – آقای ابوالفضل حسن بیکی نام پدر باقر دارای 461 رأی

1339 – آقای حسین عظیمی نام پدر محمود دارای 461 رأی

1340 – خانم رقیه شاهرخی نام پدر عزت اله دارای 461 رأی

1341 – آقای محمدحسن قادری نام پدر حسین دارای 461 رأی

1342 – آقای امیرحسین اخباری فرد نام پدر محمد دارای 461 رأی

1343 – خانم تهمینه بختیاری رنانی نام پدر اکبر دارای 461 رأی

1344 – آقای غلامرضا طربی نام پدر ناصر دارای 460 رأی

1345 – خانم ناهید تاج الدین نام پدر شهید محمد دارای 460 رأی

1346 – آقای آرمین محبوب نام پدر فردین دارای 459 رأی

1347 – آقای نیما تکلو نام پدر علی دارای 459 رأی

1348 – آقای ابراهیم برارپور نام پدر عبدالعلی دارای 459 رأی

1349 – آقای روح الله احسانی بشلی نام پدر صادق دارای 459 رأی

1350 – آقای سیدمسعود علمائی نام پدر سیدفخرالدین دارای 459 رأی

1351 – خانم مینا خوشدونی فراهانی نام پدر صدراله دارای 458 رأی

1352 – آقای محمدعلی امیری نام پدر شعبان دارای 458 رأی

1353 – آقای یوسف واعظ قراملکی نام پدر اسماعیل دارای 458 رأی

1354 – خانم مریم رجبی عراقی نام پدر داود دارای 458 رأی

1355 – آقای سیدمرتضی مهدوی نام پدر سید محمد تقی دارای 458 رأی

1356 – خانم فاطمه اسمعیلی نام پدر حسن دارای 457 رأی

1357 – آقای غلامرضا ابن سعیدی نام پدر عطیه دارای 457 رأی

1358 – آقای مجید نجف پور نام پدر احمد دارای 457 رأی

1359 – آقای رضا جلالی نام پدر ابوالقاسمخان دارای 457 رأی

1360 – آقای محمدتقی نظری نام پدر عباس دارای 457 رأی

1361 – آقای اشکان رجائی نام پدر هاشم دارای 456 رأی

1362 – خانم سیده زهرا امیری هفشجانی نام پدر سیدولی اله دارای 456 رأی

1363 – آقای سیدعلیرضا علوی نام پدر بیوک دارای 456 رأی

1364 – آقای قدرت الله ادیم نام پدر علی راست دارای 456 رأی

1365 – آقای علی غنی زاده ضرغامی نام پدر محمدعلی دارای 453 رأی

1366 – آقای سیدصدراله پرهیزگار نام پدر سیدمحمد دارای 453 رأی

1367 – آقای حسین ایلبیگی بختیاری نام پدر علی دارای 453 رأی

1368 – آقای سجاد رجبی جلال نام پدر قربانعلی دارای 452 رأی

1369 – خانم ناهیده پورنقدی نام پدر آقا حسین دارای 452 رأی

1370 – آقای محمد قاسم خانی نام پدر اکبر دارای 451 رأی

1371 – آقای موسی صفری سادات محله نام پدر قربانعلی دارای 451 رأی

1372 – آقای سیدماشااله رزاقی مقدم نشلجی نام پدر سیدمحمد دارای 451 رأی

1373 – آقای محمدعلی صفری نام پدر حسین دارای 451 رأی

1374 – آقای فریبرز احمدپورسامانی نام پدر حسن دارای 450 رأی

1375 – آقای سیدمصطفی میریان نام پدر سیدماشااله دارای 450 رأی

1376 – آقای جلال عطارزاده قزوینی نام پدر هادی دارای 449 رأی

1377 – آقای مهدی ترکمان نام پدر منصور دارای 449 رأی

1378 – خانم زینب مرادی نام پدر حمید دارای 449 رأی

1379 – آقای مازیار عسگری مقدم نام پدر مرتضی دارای 448 رأی

1380 – خانم رضوان هادی پور نام پدر حسنقلی دارای 448 رأی

1381 – خانم معصومه کرانی شیراز نام پدر امیر دارای 448 رأی

1382 – آقای علیرضا ساعد نام پدر محمود دارای 448 رأی

1383 – آقای حسن برنا نام پدر صادق دارای 448 رأی

1384 – آقای عباس رحیمی نام پدر علی اصغر دارای 448 رأی

1385 – آقای مهدی بابائی نام پدر روح اله دارای 447 رأی

1386 – آقای احمد نوروند نام پدر محمد دارای 447 رأی

1387 – آقای محسن علی اکبری نام پدر محمود دارای 447 رأی

1388 – خانم جمیله سادات الحسینی نام پدر حسین آقا دارای 445 رأی

1389 – آقای میثم فلاحت پیشه نام پدر سلیمان دارای 445 رأی

1390 – آقای علیرضا اسدی جوزانی نام پدر داود دارای 444 رأی

1391 – آقای آیت حسن پور نام پدر بساط دارای 444 رأی

1392 – خانم رقیه محمدزاده نام پدر ولی دارای 444 رأی

1393 – آقای مجید گودرزی نام پدر حسن دارای 444 رأی

1394 – آقای علی عقبائی نام پدر موسی دارای 443 رأی

1395 – آقای محمد فلاح نام پدر یداله دارای 443 رأی

1396 – خانم شیرین سیف نام پدر مرتضی دارای 443 رأی

1397 – خانم مژگان صبری نام پدر داریوش دارای 442 رأی

1398 – خانم سمانه صفارانی نام پدر علی دارای 442 رأی

1399 – آقای بهمن بدخش نام پدر رحیم دارای 442 رأی

1400 – آقای حسن رزمیان مقدم نام پدر رضاقلی دارای 442 رأی

1401 – خانم گلشاد خیری نام پدر تارویردی دارای 442 رأی

1402 – خانم محبوبه فدائی بوشهر نام پدر علی محمد دارای 441 رأی

1403 – آقای علی اکبر سیبویه نام پدر آیه الله میرزا احمد دارای 441 رأی

1404 – خانم مریم شجاعیان نام پدر برجعلی دارای 440 رأی

1405 – خانم منصوره کاظمی نام پدر محمود دارای 440 رأی

1406 – آقای احسان سلیمانی نام پدر محمدرضا دارای 440 رأی

1407 – آقای امیرحسین ملکی نام پدر رحیم دارای 440 رأی

1408 – آقای مرتضی عباس پور نام پدر رمضانعلی دارای 439 رأی

1409 – آقای سیدمحمد جوادی نام پدر سیدعلی اصغر دارای 439 رأی

1410 – خانم رحیمه مهدوی نام پدر امیر دارای 439 رأی

1411 – خانم ربابه جوادی نام پدر عباس دارای 439 رأی

1412 – خانم نسرین شاه محمدیان نام پدر ولی اله دارای 439 رأی

1413 – آقای عادل توکلی نام پدر محمد دارای 438 رأی

1414 – خانم حوریه حمیدی نام پدر حسین دارای 438 رأی

1415 – آقای سیدمحمد ارغوانی نام پدر سیدرضا دارای 438 رأی

1416 – آقای جواد پالیزدار نام پدر باب الله دارای 438 رأی

1417 – آقای علیرضا مظلوم رهنی نام پدر محمدعلی دارای 438 رأی

1418 – خانم زینب عبادی فردوئی نام پدر محمود دارای 438 رأی

1419 – آقای میثم القائی نام پدر ادریس دارای 437 رأی

1420 – آقای مسعود عباسی منش نام پدر ابراهیم دارای 437 رأی

1421 – آقای حمید کلاتهء نام پدر محمود دارای 437 رأی

1422 – آقای یوسف قدیمی نام پدر قهرمان دارای 436 رأی

1423 – خانم ونوس محمدی نام پدر حسین دارای 436 رأی

1424 – خانم طاهره بابائی پرالقیر نام پدر عباسعلی دارای 436 رأی

1425 – خانم فاطمه محمودی نام پدر علی آقا دارای 436 رأی

1426 – آقای سیدابوالفضل سیدمحمدی نام پدر سیدمحمدرضا دارای 435 رأی

1427 – خانم شهلا بنائی اسکوئی نام پدر اسماعیل دارای 435 رأی

1428 – آقای علی برجیسیان نام پدر محمدتقی دارای 435 رأی

1429 – خانم زهرا علی خانی نام پدر همت دارای 435 رأی

1430 – آقای علی صمدزاده نام پدر محمدتقی دارای 435 رأی

1431 – خانم فاطمه رحمان نام پدر بهرام دارای 435 رأی

1432 – آقای رسول مرصوصی نام پدر اکبر دارای 435 رأی

1433 – خانم زهراسادات سهروردی نام پدر سیدمحمود دارای 434 رأی

1434 – آقای جواد خادمی نام پدر موسی دارای 434 رأی

1435 – آقای شاهین جلالی نام پدر عبدالله دارای 434 رأی

1436 – آقای مجتبی اسمعیلی نام پدر حسن دارای 433 رأی

1437 – آقای سیدعلی اکبر فاطمی نام پدر سیدمرتضی دارای 433 رأی

1438 – آقای سیدمحمدرضا حسینی نام پدر سیدابوالقاسم دارای 433 رأی

1439 – خانم سیده فاطمه سیدهاشمی نام پدر میرابوطالب دارای 433 رأی

1440 – آقای شهرام اسکندری پور نام پدر میکائیل دارای 433 رأی

1441 – خانم سیمین غلامی نام پدر صفی اله دارای 432 رأی

1442 – خانم ملیحه شهرابی فراهانی نام پدر محمد دارای 432 رأی

1443 – آقای علیرضا گرانمایه جورکویه نام پدر مظاهر دارای 432 رأی

1444 – خانم لیلا مجدانی نام پدر بهمن دارای 432 رأی

1445 – آقای عزیز عسگری تملیه نام پدر یوسف دارای 431 رأی

1446 – خانم مهسا جعفری فر نام پدر هاشم دارای 431 رأی

1447 – آقای رضا حبیبی نام پدر خیراله دارای 431 رأی

1448 – خانم سوسن حفیظی نام پدر علی دارای 430 رأی

1449 – آقای محمدعادل غیاث نام پدر رحمن دارای 430 رأی

1450 – آقای میرحسین میربابائی نام پدر سیدصالح دارای 430 رأی

1451 – آقای حمیدرضا حدادی نام پدر حسن دارای 429 رأی

1452 – آقای سیدمحمد فهیمی فرد نام پدر سیدهاشم دارای 429 رأی

1453 – آقای سیدمحمدجواد رسولی نژاد نام پدر سیداحمد دارای 429 رأی

1454 – آقای حسن مظاهری نام پدر صفرعلی دارای 429 رأی

1455 – آقای محمدعلی الهی نام پدر حبیب اله دارای 429 رأی

1456 – خانم آرزو رضائی عادل نام پدر علی دارای 428 رأی

1457 – خانم معصومه لطیفی نام پدر جعفر دارای 428 رأی

1458 – آقای محمدرضا خوانساری نام پدر محمدعلی دارای 428 رأی

1459 – آقای عباس حسین پور نام پدر حسین دارای 428 رأی

1460 – خانم آذر پوربهرام نام پدر غلامحسین دارای 426 رأی

1461 – آقای ارسلان گرم سخن نام پدر محمدپاشا دارای 426 رأی

1462 – آقای رمضانعلی عین الکمالی نام پدر غلامحسن دارای 426 رأی

1463 – آقای علیرضا امیدی نام پدر عیسی دارای 426 رأی

1464 – خانم پروین ذوالفقاری نام پدر حسین دارای 425 رأی

1465 – آقای مرتضی صفابخش نام پدر احمد دارای 425 رأی

1466 – آقای مهدی دهقانپور نام پدر حسین دارای 425 رأی

1467 – آقای محسن محمدی نام پدر خسرو دارای 425 رأی

1468 – خانم خدیجه رجبی نام پدر فیضاله دارای 425 رأی

1469 – خانم الهه کاشانی نام پدر حسین دارای 424 رأی

1470 – خانم فاطمه جمالی نام پدر محمد دارای 424 رأی

1471 – آقای محمدرضا کلانکی نام پدر تیمور دارای 424 رأی

1472 – آقای حسن اشرفی نام پدر محسن دارای 424 رأی

1473 – آقای ابوالفضل علی دائی احمدی نام پدر مصطفی دارای 424 رأی

1474 – آقای سیدمرتضی هنرمند نام پدر سیدحسین دارای 423 رأی

1475 – خانم رفعت حکمت پور نام پدر غلامحسین دارای 423 رأی

1476 – آقای سیدمحسن حاجی بابائیان امیری نام پدر سیدعلی اصغر دارای 422 رأی

1477 – آقای ولی اله نادرپور نام پدر کاظم بگ دارای 422 رأی

1478 – آقای مسعود زارع دار نام پدر محمد دارای 422 رأی

1479 – آقای وحید عذیری نام پدر حسین دارای 422 رأی

1480 – آقای سیدمرتضی ظریفیان کامیاب نام پدر سیدحسن دارای 422 رأی

1481 – آقای مهراد جلالی نام پدر قدرت اله دارای 422 رأی

1482 – خانم فاطمه ایمانی بیدگلی نام پدر عبداله دارای 422 رأی

1483 – آقای مهدی کریمی نام پدر علی دارای 422 رأی

1484 – آقای خسرو امینی نام پدر غلامعلی دارای 422 رأی

1485 – خانم افسانه شایسته نام پدر عزیزعلی دارای 421 رأی

1486 – آقای عبدالستار کرمی نام پدر میرشکار دارای 421 رأی

1487 – آقای محسن نوری نام پدر ابراهیم دارای 421 رأی

1488 – آقای پیمان محمدی پیرلر نام پدر بهمن دارای 421 رأی

1489 – آقای محمدرضا سزاوار نام پدر حسین دارای 421 رأی

1490 – آقای حمیدرضا علیان نام پدر ابراهیم دارای 420 رأی

1491 – آقای مهدی افشاری نام پدر حسین دارای 420 رأی

1492 – آقای مهدی سخندان نام پدر علی دارای 420 رأی

1493 – آقای محمد ترکمان پری نام پدر ابراهیم دارای 419 رأی

1494 – آقای رامین مصباح نام پدر غلامحسین دارای 419 رأی

1495 – خانم نورالهدی سخن گو نام پدر عبدالرضا دارای 418 رأی

1496 – آقای عباس هدایتی نام پدر داود دارای 418 رأی

1497 – آقای روح اله قابضی نام پدر ولی دارای 418 رأی

1498 – آقای وحید سامنی نام پدر محمدحسین دارای 418 رأی

1499 – آقای محمدرضا رضائی نام پدر عزت الله دارای 418 رأی

1500 – آقای محمد نوروزی فرد نام پدر اسمعیل دارای 418 رأی

1501 – آقای محمد صفری نام پدر رضا دارای 417 رأی

1502 – آقای رضا بیادی نام پدر احمدعلی دارای 417 رأی

1503 – آقای محمدجواد اردانی نام پدر غلامرضا دارای 417 رأی

1504 – آقای سیدمحمد کیکاوسی نام پدر سیدمصطفی دارای 416 رأی

1505 – آقای محمد برزگرخسروی نام پدر مسلم دارای 416 رأی

1506 – آقای جواد قدیری نام پدر محمدرضا دارای 416 رأی

1507 – آقای حمیدرضا بازرگان نام پدر عزت الله دارای 416 رأی

1508 – آقای رضا قسمتی نام پدر آقاجان دارای 416 رأی

1509 – خانم سمیه فتحی پور نام پدر حبیب اله دارای 416 رأی

1510 – آقای محمد مرادی نام پدر فریدون دارای 415 رأی

1511 – آقای بابک شاطرانلو نام پدر ارسلان دارای 415 رأی

1512 – آقای رجب پناهی نام پدر قنبر دارای 414 رأی

1513 – آقای مهدی نیک پور نام پدر حسن دارای 414 رأی

1514 – آقای حسن انصاریان تهرانی نام پدر ابوالقاسم دارای 414 رأی

1515 – آقای امیر مالک پور نام پدر محمود دارای 414 رأی

1516 – آقای سجاد بسی صفت نام پدر رحمن دارای 414 رأی

1517 – آقای سعید امانی نام پدر جلال دارای 414 رأی

1518 – آقای مختار قرجهء نام پدر عبدالرحیم دارای 414 رأی

1519 – خانم حمیده جواهری طهرانی نام پدر حسین دارای 413 رأی

1520 – آقای محمدمهدی اسعدی نام پدر ذبیح اله دارای 413 رأی

1521 – آقای رضا خسروی نام پدر مسلم دارای 413 رأی

1522 – خانم نیکا مسرور نام پدر اکبر دارای 412 رأی

1523 – آقای علیرضا وحیدی نام پدر عباس دارای 412 رأی

1524 – آقای محمد محمدی نام پدر سیف الله دارای 412 رأی

1525 – آقای محمد بیرجندی نام پدر غلامرضا دارای 412 رأی

1526 – آقای عباس محبی مقدم نام پدر عزیزاله دارای 412 رأی

1527 – آقای رضا عرفانی زابلی نام پدر عباس دارای 411 رأی

1528 – آقای محمد عبدی پور نام پدر محمدحسین دارای 411 رأی

1529 – آقای حمید گرجی نام پدر مراد دارای 410 رأی

1530 – آقای مجید عسگرخانی نام پدر محمدحسن دارای 410 رأی

1531 – آقای منوچهر اسفندیاری نام پدر عیسی خان دارای 410 رأی

1532 – آقای احمد مازنی نام پدر کربلایی دارای 410 رأی

1533 – آقای علی اکبر ناظمی نام پدر احمد دارای 409 رأی

1534 – خانم هاجر معمائی نام پدر محسن دارای 409 رأی

1535 – آقای هوشنگ رهنما نام پدر مهدی دارای 409 رأی

1536 – آقای علیرضا رستمی نام پدر مشتاق دارای 408 رأی

1537 – آقای محسن گل کار نام پدر غلام دارای 408 رأی

1538 – خانم زینب فرزانگان نام پدر خیراله دارای 408 رأی

1539 – آقای رضا همایونی نام پدر سیروس دارای 408 رأی

1540 – خانم معصومه حسن نتاج جلودار نام پدر غلامعباس دارای 407 رأی

1541 – آقای سیدامیراسداله هاشمی نام پدر سیدیوسف دارای 407 رأی

1542 – آقای رسول کیوان مهر نام پدر اسمعیل دارای 407 رأی

1543 – آقای علیرضا رمضانی نام پدر میرزاآقا دارای 407 رأی

1544 – آقای محمدمهدی مشایخی نام پدر محمدنقی دارای 407 رأی

1545 – آقای بهمن لامعی رامندی نام پدر حسن دارای 407 رأی

1546 – خانم بهاره صادقی نام پدر اکبر دارای 406 رأی

1547 – خانم فرشته سقاء نام پدر حسن دارای 406 رأی

1548 – خانم آذر نظری نام پدر علیرضا دارای 406 رأی

1549 – آقای سیدامیرعباس حسینی نام پدر سیدمحرم دارای 405 رأی

1550 – آقای محمد میرزائی منش نام پدر کرمعلی دارای 405 رأی

1551 – خانم زهرا رمضان پورگلیرد نام پدر محمدجان دارای 405 رأی

1552 – آقای مهدی وزیری روزبهانی نام پدر علی محمد دارای 405 رأی

1553 – آقای مهدی باقرشاهی نام پدر علی اکبر دارای 404 رأی

1554 – آقای جواد پرویزی نام پدر مراد دارای 404 رأی

1555 – خانم ناهید نقوی علیا نام پدر علی دارای 404 رأی

1556 – خانم معصومه رحیمی نام پدر علی اکبر دارای 404 رأی

1557 – آقای علیرضا قائمی نام پدر صفدر دارای 403 رأی

1558 – خانم نسرین مرادی نام پدر تقی دارای 403 رأی

1559 – آقای سیدمصطفی تقوی نام پدر سیدمجتبی دارای 403 رأی

1560 – آقای حسن قلی زاده نام پدر حسین دارای 403 رأی

1561 – آقای مجید احمدمیرمحمدعلی نام پدر محمد دارای 403 رأی

1562 – آقای سجاد سرلک نام پدر حشمت اله دارای 402 رأی

1563 – آقای سعید عابدینی نام پدر یداله دارای 402 رأی

1564 – آقای جمال معتمدی زاده نام پدر درویش دارای 402 رأی

1565 – خانم شهین سیمیاری نام پدر یوسفعلی دارای 402 رأی

1566 – آقای محمدعلی مشایخی نام پدر عباس دارای 401 رأی

1567 – آقای حمیدرضا غریب نام پدر علی دارای 401 رأی

1568 – آقای مهرداد آگهی اسکوئی نام پدر هاشم دارای 401 رأی

1569 – آقای فتاح قدمی تکانتپه نام پدر عباسعلی دارای 400 رأی

1570 – آقای احسان سلطانی فر نام پدر جهانگیر دارای 400 رأی

1571 – آقای مهدی حسین زاده فخاری نام پدر محمود دارای 400 رأی

1572 – آقای مهدی ایرانزاداصل نام پدر هوشنگ دارای 399 رأی

1573 – آقای هادی احمدی نام پدر محمدخان دارای 399 رأی

1574 – آقای محمدهادی محمدی نام پدر ذبیح اله دارای 398 رأی

1575 – آقای حبیب اله نوروزی فرامانی نام پدر آزاد دارای 398 رأی

1576 – آقای سعید حاجی بگلو نام پدر محمرضا دارای 397 رأی

1577 – خانم زهرا سانکهن نام پدر علیرضا دارای 397 رأی

1578 – آقای مهدی بشیری گودرزی نام پدر اله حسین دارای 397 رأی

1579 – آقای کاوه دارابی نام پدر ولی دارای 397 رأی

1580 – آقای صیدکرم نوریان فر نام پدر سیاوش دارای 396 رأی

1581 – آقای حامد صفاری نام پدر امیر دارای 395 رأی

1582 – آقای هادی فراهانی نسب نام پدر علی اصغر دارای 395 رأی

1583 – آقای صابر پورحسین نام پدر حسین دارای 395 رأی

1584 – آقای حسین سمیعی زفرقندی نام پدر عباس دارای 395 رأی

1585 – آقای علی سوری نام پدر محمد دارای 394 رأی

1586 – آقای رسول حسن یزدی نام پدر ابوالقاسم دارای 394 رأی

1587 – آقای محمد گل محمدی دریاکناری نام پدر هادی دارای 394 رأی

1588 – خانم پروانه بینافر نام پدر یعقوب دارای 394 رأی

1589 – آقای امیر غلامی نام پدر علی محمد دارای 394 رأی

1590 – آقای سجاد یداللهی ده چشمه نام پدر محمدقلی دارای 394 رأی

1591 – آقای میلاد حکمت مهر نام پدر محمدولی دارای 394 رأی

1592 – آقای حمیدرضا شهروی نام پدر محمدحسن دارای 393 رأی

1593 – آقای سیدمحمدحسن عرفانی نام پدر سیدمجتبی دارای 393 رأی

1594 – آقای علی قاسمی نام پدر غریب دارای 393 رأی

1595 – آقای علی رجب زاده آلمالو نام پدر محمدحنیفه دارای 393 رأی

1596 – آقای رضا چراغی نام پدر محمد دارای 393 رأی

1597 – آقای سیدقائم هاشمی نسب نام پدر سیدمحمود دارای 393 رأی

1598 – آقای ناصر نوراللهی بسطام نام پدر محمدعلی دارای 393 رأی

1599 – آقای عارف داوری نام پدر محمدرضا دارای 392 رأی

1600 – خانم اشرف ستون زاده نام پدر جلال دارای 392 رأی

1601 – آقای وحید عباسی نام پدر هادی ولی دارای 392 رأی

1602 – آقای علی رحیمی نام پدر اسداله دارای 392 رأی

1603 – آقای محمدمهدی احمدی معین نام پدر علی اصغر دارای 392 رأی

1604 – خانم صدیقه قاریان نام پدر عبدالامیر دارای 392 رأی

1605 – خانم افسانه صادقی نام پدر علی دارای 391 رأی

1606 – آقای سجاد حیاتی نام پدر روح اله دارای 391 رأی

1607 – آقای عباسعلی طالبی نام پدر رمضان دارای 391 رأی

1608 – آقای نوید پاک نژاد نام پدر منصور دارای 391 رأی

1609 – آقای سیدمیثم موسوی محسنی نام پدر سیدمحمد دارای 391 رأی

1610 – آقای نعیم عظیمی پویا نام پدر پرویز دارای 391 رأی

1611 – آقای علی اصغر احمدی الاشتی نام پدر اکبر دارای 390 رأی

1612 – آقای حسن امیری نام پدر رضا دارای 390 رأی

1613 – آقای محمد گودرزی نام پدر حسین دارای 390 رأی

1614 – آقای رسول یاوری نام پدر حسن دارای 390 رأی

1615 – آقای محمد دالوند نام پدر ابراهیم دارای 389 رأی

1616 – آقای محسن قدیانی نام پدر ناصر دارای 389 رأی

1617 – خانم لیزا صالحی تبار نام پدر مراد دارای 389 رأی

1618 – خانم مینا علنقی زاده نام پدر رسول دارای 388 رأی

1619 – آقای علی فراهانی نام پدر رمضانعلی دارای 388 رأی

1620 – آقای علی مسلمی نام پدر محمود دارای 388 رأی

1621 – آقای محسن توکلی نام پدر محمد دارای 387 رأی

1622 – آقای حمیدرضا صداقت جوء نام پدر محمد دارای 387 رأی

1623 – آقای حسین استرکی نام پدر یارعلی دارای 387 رأی

1624 – آقای امید عشقی نام پدر حسن دارای 386 رأی

1625 – خانم سعیده السادات میرشریفی نام پدر سیدهادی دارای 386 رأی

1626 – آقای هادی بهرامیان نام پدر عباس دارای 386 رأی

1627 – آقای اسمعیل عین اللهی نام پدر یحیی دارای 386 رأی

1628 – خانم مژگان میخک نام پدر کائدعلی دارای 386 رأی

1629 – آقای علیرضا کرمی نام پدر علی دارای 386 رأی

1630 – آقای رضا اصغری شورستانی نام پدر هدایت الله دارای 386 رأی

1631 – آقای هادی حسنی نام پدر عزیز دارای 385 رأی

1632 – آقای مصطفی محمودی شریف نام پدر عبدالرضا دارای 385 رأی

1633 – آقای علی اصغر زارع نام پدر ابوالقاسم دارای 385 رأی

1634 – آقای جعفر محمدنژادسیگارودی نام پدر زین العابدین دارای 384 رأی

1635 – آقای اکبر منتهائی نام پدر غلامحسین دارای 383 رأی

1636 – آقای سیدعلی حسینی نام پدر عباس دارای 383 رأی

1637 – آقای مهدی نجفی نام پدر علی سینا دارای 383 رأی

1638 – خانم آمنه کاظمی نام پدر محمد دارای 383 رأی

1639 – آقای مسعود پاک نیت راد نام پدر رضا دارای 383 رأی

1640 – آقای اکبر منفرد نام پدر محمدعلی دارای 382 رأی

1641 – خانم سورناز شادی زرنق نام پدر غلامحسین دارای 381 رأی

1642 – خانم معصومه میرزاخانی نام پدر هادی دارای 381 رأی

1643 – آقای علیرضا پیوسته نام پدر رمضانعلی دارای 380 رأی

1644 – آقای اکبر بدیعی نام پدر مصطفی دارای 380 رأی

1645 – خانم زینب السادات رفیعی پورعلوی نام پدر سیدهادی دارای 380 رأی

1646 – آقای مجتبی پوریوسف ایردموسی نام پدر حسن دارای 380 رأی

1647 – آقای میرزا میرزاپوردشتی نام پدر درویش دارای 380 رأی

1648 – آقای ایرج نریمانی نام پدر عزیز دارای 380 رأی

1649 – آقای حسین رسولی نام پدر فرمانعلی دارای 379 رأی

1650 – خانم مهرناز کمال پور نام پدر محسن دارای 379 رأی

1651 – خانم زهره غلامرضائی نام پدر علی اصغر دارای 379 رأی

1652 – خانم سمیه مجیدی نام پدر رضا دارای 379 رأی

1653 – خانم مهناز محمدی نام پدر ابراهیم دارای 378 رأی

1654 – آقای محمدرضا پروین نام پدر امیرحسین دارای 378 رأی

1655 – خانم زهرا محمدی نام پدر سیدرضا دارای 378 رأی

1656 – آقای مصطفی کلانکی نام پدر جعفر دارای 378 رأی

1657 – آقای سهیل مؤمنی نام پدر محمود دارای 378 رأی

1658 – آقای حمید اردشیری نام پدر کهزاد دارای 378 رأی

1659 – آقای محمد صدیق نام پدر شریف دارای 378 رأی

1660 – خانم مینا جمشیدی اوانکی نام پدر عظیم دارای 377 رأی

1661 – آقای مصطفی اسماعیلی شایان نام پدر محمد دارای 377 رأی

1662 – آقای توفیق علیقلی زاده نام پدر پرویز دارای 377 رأی

1663 – آقای سعید آقاعلی زاده نام پدر ابراهیم دارای 377 رأی

1664 – آقای مهدی النچری نام پدر حسن دارای 376 رأی

1665 – آقای محمد نوروزی نام پدر حیدرعلی دارای 376 رأی

1666 – آقای سیدمحمد میررضائی رودکی نام پدر سیدخلیل دارای 376 رأی

1667 – آقای علی بهزادی نام پدر سعدی دارای 376 رأی

1668 – آقای حسن مولائی نام پدر امین اله دارای 375 رأی

1669 – آقای مجتبی واشقانی فراهانی نام پدر کریم اله دارای 375 رأی

1670 – خانم معصومه خاکشور نام پدر محمدحسین دارای 375 رأی

1671 – آقای محمد هاشم پور نام پدر محمود دارای 374 رأی

1672 – آقای امین حکیم نام پدر منوچهر دارای 374 رأی

1673 – آقای حجت الله سلگی نام پدر عزت اله دارای 374 رأی

1674 – آقای علی شریف زاده نام پدر مهدی دارای 373 رأی

1675 – خانم مریم خوش نشین نام پدر اکبر دارای 373 رأی

1676 – آقای محمدکاظم اکبری نام پدر علی دارای 373 رأی

1677 – آقای افشین کرمی نام پدر محمدعلی دارای 373 رأی

1678 – آقای علی محمودپور نام پدر هاشم دارای 373 رأی

1679 – آقای حسین اسم خوانی نام پدر فرهاد دارای 373 رأی

1680 – آقای ناصر پوررعدی گرگری نام پدر علی دارای 373 رأی

1681 – آقای مجید عبدی سیاب نام پدر محمد اسماعیل دارای 372 رأی

1682 – آقای حسین نجاری نام پدر منصور دارای 372 رأی

1683 – آقای محمدرضا بابائی نام پدر قاسمعلی دارای 372 رأی

1684 – آقای حسن الیاس وند نام پدر رضا دارای 372 رأی

1685 – آقای صالح درگاهی نام پدر احمد دارای 371 رأی

1686 – آقای عبدالرضا رضانژادزیده سرائی نام پدر غلامرضا دارای 371 رأی

1687 – آقای عباس شمس نام پدر نادر دارای 371 رأی

1688 – آقای فتاح احمدی نام پدر رمضان دارای 371 رأی

1689 – آقای علی دست باز نام پدر اسمعیل دارای 370 رأی

1690 – آقای پرویز حسین نژادمیان گفشه نام پدر سیف اله دارای 370 رأی

1691 – آقای رحمان آماده جونقانی نام پدر طهماسب دارای 369 رأی

1692 – آقای امیرحسین برخه نام پدر توزیان دارای 369 رأی

1693 – آقای رضا آقابابائیان نام پدر میرزاقلی دارای 369 رأی

1694 – آقای جواد دارائی قادیکلائی نام پدر شعبان دارای 369 رأی

1695 – آقای حمیدرضا وجدانی نام پدر حسین دارای 369 رأی

1696 – خانم آناهیتا لطیفی نام پدر غلامرضا دارای 369 رأی

1697 – آقای مسعود کرد نام پدر حسین دارای 368 رأی

1698 – آقای محمدسعید نجفی نام پدر قدرت اله دارای 368 رأی

1699 – خانم عظیمه بیگلری کامی نام پدر محمدعلی دارای 368 رأی

1700 – خانم مریم مستعلی زاده نام پدر علی دارای 368 رأی

1701 – آقای حسن پرنده نام پدر فضل اله دارای 368 رأی

1702 – آقای سیدابراهیم سعیدی اردبیلی نام پدر سیدحسین دارای 368 رأی

1703 – خانم نادیه ذاکرحسینی نام پدر علی دارای 368 رأی

1704 – آقای محمدرضا گلرنگ رهبر نام پدر حسن دارای 368 رأی

1705 – آقای منصور عسگری ارجنکی نام پدر عبدالعلی دارای 368 رأی

1706 – خانم افسانه نقی زاده جاویدقلعه جوقی نام پدر فیروز دارای 368 رأی

1707 – آقای حسین محمدنبی نام پدر حسن دارای 367 رأی

1708 – آقای روح اله نیازآذری نام پدر سیف اله دارای 367 رأی

1709 – آقای رحمن رحمن زاد نام پدر ابراهیم دارای 367 رأی

1710 – آقای محسن روغن گرها نام پدر محمد صادق دارای 367 رأی

1711 – آقای حمیدرضا امراللهی بیوکی نام پدر علی دارای 366 رأی

1712 – خانم لیلا سرور نام پدر مصیب دارای 366 رأی

1713 – آقای محمدحسین اسمعیلی درجوزی نام پدر احمد دارای 366 رأی

1714 – آقای احسان پذیره نام پدر علیرضا دارای 366 رأی

1715 – خانم آزیتا کوهستانی نام پدر جهانشاه دارای 366 رأی

1716 – آقای سیدعلی جلالی نام پدر سید جواد دارای 366 رأی

1717 – آقای محمود شاهینی نام پدر علی دارای 365 رأی

1718 – آقای احسان عامری نام پدر رضا دارای 365 رأی

1719 – آقای جمشید امیدی نام پدر عبدالرضا دارای 365 رأی

1720 – آقای مهدی سیدعلی نام پدر مجتبی دارای 365 رأی

1721 – آقای محمدمهدی اطهر نام پدر محمدحسین دارای 365 رأی

1722 – آقای عباس قربیان نام پدر علی رضا دارای 365 رأی

1723 – آقای ماهان مهدوی امیری نام پدر ناصح الدین دارای 365 رأی

1724 – آقای سیدمرتضی میرجعفری نام پدر سیداقا دارای 364 رأی

1725 – آقای مجید هداوند نام پدر حمیدرضا دارای 364 رأی

1726 – آقای سیدسعید غفوری سبزواری نام پدر محمد دارای 364 رأی

1727 – خانم مژگان عقیلی آشتیانی نام پدر عبداله دارای 364 رأی

1728 – خانم طاهره پورمحمودحاجلاری نام پدر محمد دارای 364 رأی

1729 – خانم زهرا کاشانیها نام پدر غلامرضا دارای 363 رأی

1730 – آقای علی رضا نصیری شرفی نام پدر سهراب دارای 363 رأی

1731 – آقای محمدحسن کاویانی نام پدر قاسم علی دارای 363 رأی

1732 – آقای الیاس اخگری احمدآبادی نام پدر یوسف دارای 362 رأی

1733 – آقای مجتبی شعبان زاده نام پدر محمد دارای 362 رأی

1734 – آقای عباس امیری نام پدر علی اصغر دارای 362 رأی

1735 – آقای سیدابوطالب موسوی مالواجردی نام پدر سیدمهدی دارای 361 رأی

1736 – آقای محمدرضا مهدوی راد نام پدر محمدحسین دارای 361 رأی

1737 – آقای بهمن امیری نام پدر یحیی دارای 361 رأی

1738 – آقای حسین عرفانی نام پدر علی دارای 361 رأی

1739 – آقای محمدرضا تیموری نام پدر سردار دارای 361 رأی

1740 – آقای ناصر اشراقی نام پدر عباس دارای 361 رأی

1741 – آقای ابوالفضل کرمی نام پدر رجب دارای 361 رأی

1742 – آقای مرتضی رحمتی کچومثقالی نام پدر محمد دارای 361 رأی

1743 – خانم فرزانه گودرزی نام پدر شامحمد دارای 360 رأی

1744 – آقای محمد حق خواه نام پدر علی دارای 360 رأی

1745 – خانم ریحانه موسوی نام پدر حسین دارای 360 رأی

1746 – آقای انوشیروان دلیریان نام پدر محمد دارای 360 رأی

1747 – آقای عین اله سلطانی نام پدر ابراهیم دارای 360 رأی

1748 – خانم یاسمن پاک راه نام پدر مصطفی دارای 359 رأی

1749 – خانم آمنه ملک فر نام پدر اصغر دارای 359 رأی

1750 – خانم شمسی عباسی نام پدر محمدابراهیم دارای 359 رأی

1751 – آقای حسین حیدری نام پدر رسول دارای 359 رأی

1752 – خانم مژگان مختاری نام پدر عباسعلی دارای 359 رأی

1753 – آقای محمدمهدی خطیبی نام پدر ولی اله دارای 359 رأی

1754 – خانم محبوبه جمشیدی نام پدر امیرحسین دارای 358 رأی

1755 – آقای غیاث الدین رحیمی نام پدر سلمان دارای 358 رأی

1756 – آقای ابوالفضل کارآمد نام پدر عبدالعلی دارای 357 رأی

1757 – آقای سیدمحسن سلطانیان نام پدر سیدحسین دارای 357 رأی

1758 – آقای محمد خندق آبادی نام پدر نظام الدین دارای 357 رأی

1759 – آقای میرحسن موسوی نام پدر میرمحرم دارای 357 رأی

1760 – آقای بابک بیگ محمدی نام پدر عبداله دارای 357 رأی

1761 – آقای شهروز پورفرد نام پدر رضا دارای 357 رأی

1762 – آقای یاسر حسنوند نام پدر احمد دارای 357 رأی

1763 – آقای علی فلاحی نام پدر محمدعلی دارای 357 رأی

1764 – خانم راضیه مدنی نام پدر ابوالفضل دارای 357 رأی

1765 – آقای رحیم پوری نام پدر حسنعلی دارای 357 رأی

1766 – آقای مهدی بهشتی نژاد نام پدر کاکاخان دارای 356 رأی

1767 – خانم سمانه شاهدخواه نام پدر عباس دارای 356 رأی

1768 – آقای کیاوش پرهیزکار نام پدر حسین دارای 356 رأی

1769 – آقای محسن صالحی نام پدر محمدعلی دارای 356 رأی

1770 – آقای علی رضا شاه حسینی نام پدر رمضانعلی دارای 356 رأی

1771 – آقای مقداد بابائی نام پدر عباس دارای 356 رأی

1772 – آقای احمدرضا بنائی اسماعیلی نام پدر غلامحسین دارای 355 رأی

1773 – آقای مرتضی قلعه پور نام پدر اسمعیل دارای 355 رأی

1774 – آقای مصطفی صمدی نام پدر محمدرضا دارای 355 رأی

1775 – آقای نعمت شبانی نام پدر فرج دارای 355 رأی

1776 – آقای محمدجواد ایمنی نام پدر محمد دارای 354 رأی

1777 – خانم فاطمه صلواتیها نام پدر حسن دارای 354 رأی

1778 – آقای رضا شایسته فرد نام پدر هادی دارای 354 رأی

1779 – آقای حمیدرضا ترابی خالدی نام پدر روح اله دارای 354 رأی

1780 – آقای ارسطو بهشتی نام پدر محمد رضا دارای 354 رأی

1781 – آقای محمد سعیدی نام پدر علی دارای 354 رأی

1782 – آقای علیرضا کلانتری نام پدر غلامرضا دارای 353 رأی

1783 – آقای سیدعلی حسینی نام پدر آقاعیسی دارای 353 رأی

1784 – آقای سیدمحمد عباس نیا نام پدر سیدمهدی دارای 353 رأی

1785 – خانم الهام منصوری نام پدر محمدتقی دارای 352 رأی

1786 – آقای سیدمجید سبحانی نام پدر سید مسیب دارای 352 رأی

1787 – آقای سیدجلال هاشمی انجه نام پدر سیدرضا دارای 352 رأی

1788 – آقای حمید رواسی کاشانی نام پدر حسن دارای 352 رأی

1789 – آقای حسین عبداللهی درآباد نام پدر طاها دارای 352 رأی

1790 – آقای اکبر بابامرادی نام پدر قنبر دارای 351 رأی

1791 – آقای حسن فتاحی نام پدر فضل اله دارای 351 رأی

1792 – آقای سیدمحمدمهدی حسینی نام پدر سیدمحمد دارای 351 رأی

1793 – خانم سیده لیلا سیدحسینی نام پدر سیدآقا دارای 351 رأی

1794 – آقای امین کلانتری نام پدر علی اشرف دارای 351 رأی

1795 – خانم کبری شبان قوچان عتیق نام پدر غلام دارای 350 رأی

1796 – آقای حامد فرجی نام پدر حبیب دارای 350 رأی

1797 – آقای محمدعلی حسینیان نام پدر روح اله دارای 350 رأی

1798 – آقای حامد حق پناهان نام پدر محمد دارای 350 رأی

1799 – آقای حسین دعاگو نام پدر محسن دارای 350 رأی

1800 – خانم مریم صفاران نام پدر بمانعلی دارای 350 رأی

1801 – آقای سیدحسین محمدی موسوی نام پدر سیداصغر دارای 350 رأی

1802 – آقای بهمن سرلک نام پدر علی حسین دارای 350 رأی

1803 – خانم مرضیه قوهستانی نام پدر یعقوب دارای 350 رأی

1804 – آقای جعفر جمشیدی نام پدر صفر دارای 349 رأی

1805 – آقای باقر امیری نام پدر علی رضا دارای 349 رأی

1806 – آقای محمد طرلانی نام پدر ماشااله دارای 348 رأی

1807 – آقای حمیدرضا کوهساری نام پدر مختار دارای 348 رأی

1808 – آقای احمد خراسانی گرده کوهی نام پدر غلامحسین دارای 348 رأی

1809 – خانم منصوره فرخی نام پدر حسین دارای 348 رأی

1810 – آقای مجید جوادی نام پدر علی دارای 348 رأی

1811 – آقای سیدمحمود نجفی نام پدر میرمهدی دارای 347 رأی

1812 – آقای علی احمدی بابادی نام پدر ملکی دارای 347 رأی

1813 – خانم طاهره محمدجعفر نام پدر حسین دارای 346 رأی

1814 – آقای محمدداود وثوقی نسب نام پدر صفرعلی دارای 346 رأی

1815 – خانم عادله علیپور نام پدر قربان دارای 346 رأی

1816 – خانم منظر بیابان گشت اوغانی نام پدر عباس دارای 346 رأی

1817 – آقای وحید بیگ زاده نام پدر مصطفی دارای 346 رأی

1818 – خانم معصومه تراب زاده خراسانی نام پدر حسن دارای 346 رأی

1819 – آقای حسین قنادیان نام پدر محمود دارای 345 رأی

1820 – آقای میلاد زارع نام پدر علی دارای 345 رأی

1821 – آقای هادی بی غم نام پدر امیرقلی دارای 344 رأی

1822 – آقای حمید عبدالملکی نام پدر حسن دارای 344 رأی

1823 – آقای هوشنگ گرجی پور نام پدر علی دارای 344 رأی

1824 – خانم منصوره عبدالمحمدی نام پدر جعفر دارای 344 رأی

1825 – آقای سیدرضا حسینی نام پدر سیدناصر دارای 343 رأی

1826 – آقای محمد باقری نام پدر محمد دارای 343 رأی

1827 – آقای امیر تیمورزاده نام پدر ایرج دارای 343 رأی

1828 – آقای پرویز ترکی نام پدر نظامعلی دارای 343 رأی

1829 – خانم نیکی درزیان نام پدر علی اصغر دارای 343 رأی

1830 – خانم صدیقه فتحعلی نژاد نام پدر غلامرضا دارای 343 رأی

1831 – آقای حسن بهرامی فیل آبادی نام پدر خدامراد دارای 343 رأی

1832 – آقای سروش ستوده نام پدر محمدنقی دارای 342 رأی

1833 – آقای حمیدرضا هنرمند نام پدر اسماعیل علی دارای 342 رأی

1834 – آقای علیرضا بنان نام پدر علی محمد دارای 342 رأی

1835 – آقای محمد پارسی نام پدر مهدی دارای 342 رأی

1836 – آقای قیصر خالقی ام آباد نام پدر صفدر دارای 342 رأی

1837 – آقای زین العابدین شجاع نام پدر رمضان دارای 342 رأی

1838 – آقای بابک قهرمان نام پدر باقر دارای 342 رأی

1839 – خانم افسانه سهرابی نام پدر شادعلی دارای 341 رأی

1840 – آقای سیدعلی حسین افراز نام پدر علی رحم دارای 341 رأی

1841 – آقای احمد مطهری نام پدر جلیل دارای 341 رأی

1842 – آقای سعید زینتی نام پدر محمدرضا دارای 341 رأی

1843 – آقای علی رحم کاکاوندی نام پدر مرادعلی دارای 341 رأی

1844 – آقای سیدمهران ناظمیان نام پدر سیدمحسن دارای 341 رأی

1845 – آقای سیدسعید هاشمی نام پدر سیدابوطالب دارای 341 رأی

1846 – آقای مجید جهانگیری مهر نام پدر علی محمد دارای 340 رأی

1847 – آقای مصطفی باقری نام پدر غلامرضا دارای 340 رأی

1848 – آقای حسینعلی علی زاده نام پدر ولی اله دارای 340 رأی

1849 – آقای مسلم دارابی نام پدر نادعلی دارای 340 رأی

1850 – آقای مهدی خلیلیان نام پدر علی دارای 340 رأی

1851 – خانم زینب نعمتی مقدم نام پدر محمود دارای 340 رأی

1852 – خانم سیده منور زینی نام پدر سیدحسن دارای 339 رأی

1853 – آقای سیدمحمد محمدی نام پدر سیدنصرت اله دارای 339 رأی

1854 – خانم سعیده فرمهینی فراهانی نام پدر داود دارای 339 رأی

1855 – آقای عطاءاله پرهیزکاری نام پدر محرمعلی دارای 339 رأی

1856 – آقای مصطفی سعیدی نام پدر محمد دارای 338 رأی

1857 – آقای محمدحسین مقدس زاده کرمانی نام پدر محمود دارای 338 رأی

1858 – خانم زکیه ناصری نام پدر غلامعلی دارای 338 رأی

1859 – آقای سعید صائمی نام پدر فخرالدین دارای 338 رأی

1860 – آقای سیدحسین تقوی نام پدر سیدمهدی دارای 338 رأی

1861 – آقای محمدحسن صدیقیان نام پدر حسین دارای 338 رأی

1862 – آقای مهدی خورشیدی بهزادی نام پدر رضاقلی دارای 337 رأی

1863 – آقای محمد کزازی نام پدر سلطانمراد دارای 337 رأی

1864 – آقای فریبرز ناطقی الهی نام پدر محمد دارای 337 رأی

1865 – آقای امیرحسین صنایعی نام پدر یحیی دارای 337 رأی

1866 – آقای رضا صحرائی نام پدر محمدرحیم دارای 336 رأی

1867 – آقای حسن حاجی علی بیکی نام پدر ولی اله دارای 335 رأی

1868 – آقای مصطفی رجب لو نام پدر حسین دارای 335 رأی

1869 – آقای حسین حکیم اللهی نام پدر محمدابراهیم دارای 335 رأی

1870 – آقای اکبر عباس زاده نام پدر بختیار دارای 335 رأی

1871 – آقای محمد جوهری نام پدر مجید دارای 335 رأی

1872 – آقای محمدرحیم معظمی گودرزی نام پدر محمدکریم دارای 334 رأی

1873 – آقای علی رحیمیان حق دوست نام پدر حسن دارای 334 رأی

1874 – آقای سعید دارابی نام پدر محمد دارای 334 رأی

1875 – آقای سیدمحمدحسین دانا نام پدر آقاسیدضیاءالدین دارای 334 رأی

1876 – آقای علی رضائی نام پدر حسنعلی دارای 334 رأی

1877 – آقای سیداحسان فرقانی نام پدر سیدمختار دارای 334 رأی

1878 – خانم زهرا رحمانی زاده نام پدر رجبعلی دارای 333 رأی

1879 – آقای مجید باستانی فر نام پدر محمدباقر دارای 333 رأی

1880 – آقای اسدالله رزاق زاده نام پدر عبدالرضا دارای 333 رأی

1881 – آقای محمد فاتحی نام پدر رضا دارای 333 رأی

1882 – آقای شهرام فلاحی نام پدر اصحابعلی دارای 332 رأی

1883 – خانم ساحل ذبیح پورملاکلا نام پدر قربانعلی دارای 332 رأی

1884 – آقای محمد سلیمی افجانی نام پدر اصغر دارای 332 رأی

1885 – آقای محمود بافیان طوسی نام پدر علی دارای 332 رأی

1886 – خانم فاطمه مغفوری فرسنگی نام پدر عبدالمهدی دارای 332 رأی

1887 – آقای احمد اکبری نژاد نام پدر عباس دارای 331 رأی

1888 – آقای علیرضا درخش نام پدر محمد دارای 331 رأی

1889 – خانم معصومه یلان نام پدر علی دارای 331 رأی

1890 – آقای سیدمهدی کرسوی کاشانی نام پدر سیدحسین دارای 331 رأی

1891 – آقای محسن چگینی نام پدر مسیب دارای 331 رأی

1892 – آقای غلامرضا خلجی نام پدر علی حسین دارای 331 رأی

1893 – آقای محمدعلی رضائی نام پدر محرمعلی دارای 331 رأی

1894 – آقای هادی غروی نام پدر جلال الدین دارای 330 رأی

1895 – آقای احمد قربانی نام پدر اکبر دارای 330 رأی

1896 – آقای مسلم خوش بیان نام پدر غلامرضا دارای 330 رأی

1897 – آقای سیدفضل اله موسوی نام پدر سیدعلی اصغر دارای 329 رأی

1898 – آقای مهدی زیرک شندی نام پدر رحیم دارای 329 رأی

1899 – آقای مجید امینی خواه نام پدر امین دارای 329 رأی

1900 – آقای حسین سجادی فر نام پدر فضل اله دارای 329 رأی

1901 – آقای جواد قربانی نام پدر حیدرعلی دارای 329 رأی

1902 – آقای مجتبی صادقی گنجه نام پدر حسین دارای 328 رأی

1903 – آقای سیدمهدی حسینی مدنی نام پدر سیداصغر دارای 328 رأی

1904 – خانم مرضیه ستاره ای نام پدر یداله دارای 328 رأی

1905 – خانم سمیه شیخ بوجانی نام پدر امیر دارای 328 رأی

1906 – آقای علی سالمی گلعذانی نام پدر مسلم دارای 328 رأی

1907 – آقای حسین عبداللهی نام پدر ابراهیم دارای 327 رأی

1908 – آقای علی عبدی نام پدر لطیف دارای 327 رأی

1909 – آقای علی سروش نام پدر حیدر علی دارای 327 رأی

1910 – خانم زهرا عبداله میرزائی نام پدر ابوالفضل دارای 327 رأی

1911 – آقای مجاهد حسین آبادی نام پدر حبیب اله دارای 327 رأی

1912 – آقای صابر نصرتی نام پدر محبوب دارای 326 رأی

1913 – آقای اسمعیل شامانی نام پدر تقی دارای 326 رأی

1914 – آقای حسین لرزاده نام پدر هوشنگ دارای 325 رأی

1915 – آقای علیرضا نصیری فیروز نام پدر ماشاالله دارای 325 رأی

1916 – آقای حسن کبیری نام پدر مختار دارای 325 رأی

1917 – آقای اسمعیل زائرغلامی نام پدر رضا دارای 325 رأی

1918 – آقای امیرحسین طواف نام پدر محمدرضا دارای 324 رأی

1919 – آقای داود خضرائی وژده صادقی نام پدر مشهدی محمد دارای 323 رأی

1920 – آقای بهروز امیری نام پدر مصطفی دارای 323 رأی

1921 – خانم مروارید گلزارفر نام پدر اصغر دارای 323 رأی

1922 – آقای سیدحمید بابامیری نام پدر سید عباس دارای 323 رأی

1923 – آقای بهنام طالبی نام پدر حبیب الله دارای 323 رأی

1924 – آقای احمد عباسی فرد نام پدر نظام دارای 323 رأی

1925 – آقای امیر بامدادفر نام پدر علی دارای 323 رأی

1926 – آقای اکبر وکیلی نام پدر علی اکبر دارای 323 رأی

1927 – آقای جمشید باقری نام پدر احمد دارای 323 رأی

1928 – آقای صفرعلی محمدی نام پدر علی اکبر دارای 322 رأی

1929 – آقای علی حاجی پور نام پدر حاجی دارای 322 رأی

1930 – آقای یونس علیزاده وقاصلو نام پدر هادیخان دارای 322 رأی

1931 – آقای عادل خدادادی نام پدر رضا دارای 322 رأی

1932 – آقای محسن اولاد نام پدر علی همت دارای 322 رأی

1933 – خانم رقیه سرشکی نام پدر اکبر دارای 321 رأی

1934 – آقای علیرضا شریفی نژاد نام پدر دین محمد دارای 321 رأی

1935 – خانم زهرا سیف نام پدر حیدر دارای 321 رأی

1936 – آقای محمدباقر گودرزی نام پدر محمد نبی دارای 321 رأی

1937 – آقای مهدی عبادی شهریور نام پدر فریدون دارای 321 رأی

1938 – آقای مرتضی آقائی اول نام پدر باقر دارای 321 رأی

1939 – آقای حمید نوروزی نام پدر رحمن دارای 321 رأی

1940 – آقای سیدحامد موسوی ثابت نام پدر سیدرضا دارای 320 رأی

1941 – آقای علیرضا صادقی نام پدر عباس دارای 320 رأی

1942 – آقای علی رضا مظلومیان نام پدر صمدآقا دارای 320 رأی

1943 – آقای مهرداد جهانی نام پدر علی دارای 319 رأی

1944 – خانم شهلا میرگلوی بیات نام پدر نصراله دارای 319 رأی

1945 – آقای عبداله خورشیدی نام پدر ملا دارای 319 رأی

1946 – آقای منوچهر صابر نام پدر سرخای دارای 319 رأی

1947 – آقای محمدعلی ارحمی گلمائی نام پدر صفرعلی دارای 319 رأی

1948 – خانم بهنازسادات جوادی نام پدر عباس دارای 319 رأی

1949 – آقای رضا قاسمی نام پدر حسن دارای 319 رأی

1950 – آقای حسام الدین طباطبائی نام پدر آقاحسین دارای 318 رأی

1951 – آقای مجید زارع فرد نام پدر رضا دارای 318 رأی

1952 – آقای عبدالحسین زارع نام پدر علی دارای 318 رأی

1953 – آقای علی اکبر صادقی نام پدر غلامحسین دارای 318 رأی

1954 – خانم رقیه السادات موسوی نام پدر سیدحبیب دارای 318 رأی

1955 – آقای امیرحسین حسین بیک نام پدر اسداله دارای 318 رأی

1956 – خانم پروین پناهی مجیدآباد نام پدر مطلب دارای 317 رأی

1957 – خانم فاطمه فراهانی خواه نام پدر حسین دارای 317 رأی

1958 – آقای محمدرضا جمشیدی نام پدر علی شا دارای 317 رأی

1959 – آقای اشکان رنجبر نام پدر شکراله دارای 316 رأی

1960 – آقای جواد مرادپور نام پدر الماس دارای 316 رأی

1961 – آقای یاسر گریوانی نام پدر حسن دارای 316 رأی

1962 – آقای محمدهادی زمان زاده نام پدر غلامعلی دارای 316 رأی

1963 – آقای محمدحسین رشیدی احمدآبادی نام پدر محمود دارای 316 رأی

1964 – آقای محمدحافظ رشیدی نام پدر فتح الله دارای 316 رأی

1965 – آقای رضا سعیدمحمدی نام پدر محمدجواد دارای 316 رأی

1966 – آقای جعفر شری زاده نام پدر مرتضی دارای 315 رأی

1967 – آقای سیدعباس مرادی نام پدر سیدعنایت اله دارای 315 رأی

1968 – آقای مسعود مهدوی نام پدر احمد دارای 315 رأی

1969 – آقای حسین نصیری نام پدر زادون خان دارای 315 رأی

1970 – آقای علی جعفرآباد نام پدر محمدصادق دارای 315 رأی

1971 – خانم سوده فضلی نام پدر عباسعلی دارای 315 رأی

1972 – آقای حامد کیقبادی نام پدر حیدر دارای 314 رأی

1973 – آقای حسین کامکار نام پدر علیرضا دارای 314 رأی

1974 – آقای غلامرضا صفدری نام پدر علی دارای 314 رأی

1975 – آقای کرامت پارسا نام پدر محمدولی دارای 314 رأی

1976 – خانم معصومه کاوندی نام پدر حسین دارای 314 رأی

1977 – آقای امید مرادی نام پدر علیرضا دارای 313 رأی

1978 – آقای محمدولی علاءالدینی نام پدر جعفر دارای 313 رأی

1979 – آقای شکراله صفری نام پدر خدابخش دارای 313 رأی

1980 – آقای گودرز افشون نام پدر داراب دارای 313 رأی

1981 – آقای سیداسماعیل موسوی زاده نام پدر سیدعباس دارای 313 رأی

1982 – آقای حسین مددی نام پدر نصراله دارای 313 رأی

1983 – آقای علی دهداری نام پدر مهدی دارای 313 رأی

1984 – آقای جعفر امینی نام پدر احمد دارای 313 رأی

1985 – آقای نوبخت جهان گرد نام پدر اسماعیل دارای 313 رأی

1986 – آقای محمد نجفی نام پدر حسن دارای 313 رأی

1987 – آقای عباس سرلک چیوائی نام پدر طهماسب دارای 312 رأی

1988 – آقای محمود میرابی نام پدر غلام عباس دارای 312 رأی

1989 – آقای اکبر دهقان نژاد نام پدر علی دارای 312 رأی

1990 – آقای علی پورکمالی انارکی نام پدر محمدعلی دارای 312 رأی

1991 – آقای ناصر یزدانی نام پدر عباسقلی دارای 312 رأی

1992 – خانم سمیه جهانبانی وشاره نام پدر حسن دارای 311 رأی

1993 – خانم معصومه فرهادی نام پدر رضا دارای 311 رأی

1994 – آقای مجتبی جباری نام پدر علی اکبر دارای 311 رأی

1995 – آقای حمید جهان پناه نام پدر ناصر دارای 311 رأی

1996 – آقای امید صادقی نام پدر بهزاد دارای 311 رأی

1997 – آقای امیدحسین امجدی نام پدر محمد دارای 311 رأی

1998 – آقای مهدی معتمدی جهرمی نام پدر جعفر دارای 310 رأی

1999 – آقای شهاب کیا نام پدر محمدعلی دارای 310 رأی

2000 – خانم زهرا منصوری گرکانی نام پدر علیرضا دارای 310 رأی

2001 – خانم صدیقه سلیمان پور نام پدر پرویز دارای 310 رأی

2002 – آقای رضا روشنی نام پدر صفی اله دارای 310 رأی

2003 – آقای مهدی خبازیان نام پدر محمد دارای 309 رأی

2004 – آقای مهدی محبی نام پدر محمود دارای 309 رأی

2005 – آقای هوشنگ نادریخاکریز نام پدر کوچکعلی دارای 309 رأی

2006 – آقای بهنام پیل بالا نام پدر بهروز دارای 309 رأی

2007 – آقای امیررضا زمانی نام پدر عبدالحسین دارای 309 رأی

2008 – آقای احمد عامری نام پدر محمد دارای 309 رأی

2009 – آقای محمدمهدی امیری نام پدر عبدالرضا دارای 309 رأی

2010 – آقای اورنگ قلی زاده نام پدر صفر دارای 309 رأی

2011 – آقای جلال جعفری نام پدر عزیزالله دارای 308 رأی

2012 – آقای محمدجواد عباس پور نام پدر اردشیر دارای 308 رأی

2013 – آقای هدایت اله نحوی نام پدر شکراله دارای 308 رأی

2014 – آقای شهریار گراوند نام پدر عبدحسن دارای 307 رأی

2015 – آقای سعید صارمی نام پدر یزدان دارای 307 رأی

2016 – آقای علیرضا غنیمت پور نام پدر محمدعلی دارای 307 رأی

2017 – خانم شهلا مولوی نام پدر غلامرضا دارای 307 رأی

2018 – آقای سعید بهرامپوری نام پدر رحمت اله دارای 307 رأی

2019 – آقای بابک حسنی نام پدر محمدرضا دارای 307 رأی

2020 – آقای احمدعلی جعفری نام پدر علی اکبر دارای 307 رأی

2021 – آقای ضیاءالدین نجفی جیلانی نام پدر شریف حسن دارای 307 رأی

2022 – آقای سیدامین شبیری نام پدر سیدحمید دارای 306 رأی

2023 – آقای عزیزالله سالاری نام پدر عباس دارای 306 رأی

2024 – آقای حامد عطاری نام پدر حسین دارای 306 رأی

2025 – آقای علیرضا شهرجردی نام پدر حسینعلی دارای 306 رأی

2026 – آقای فرهاد اقبالی قهیازی نام پدر محمد دارای 306 رأی

2027 – خانم آزاده ملاح نام پدر رحمت اله دارای 305 رأی

2028 – آقای علی توکلی نام پدر محمود دارای 305 رأی

2029 – آقای حسام الدین کهزادی نام پدر حسین دارای 305 رأی

2030 – آقای علی اسلامیان امیری نام پدر رمضانعلی دارای 305 رأی

2031 – آقای سعید هاشمی نام پدر علی اکبر دارای 305 رأی

2032 – آقای سعید جهان دیده نام پدر محمدرضا دارای 305 رأی

2033 – آقای روح اله میرزاخانی مقدم نام پدر فرهاد دارای 305 رأی

2034 – آقای سیدمهدی مرعشی نام پدر سیداحمد دارای 305 رأی

2035 – خانم معصومه مرادی نام پدر محمود دارای 305 رأی

2036 – آقای حسین مرادی نام پدر اصغر دارای 304 رأی

2037 – آقای علی کاظمی نام پدر قربانعلی دارای 304 رأی

2038 – خانم نرجس سادات حسینی نصرآبادی نام پدر سیدمحمد دارای 304 رأی

2039 – آقای حمیدرضا علی اکبری دهکردی نام پدر رضا دارای 304 رأی

2040 – آقای حسین طالبی نام پدر رضا علی دارای 304 رأی

2041 – آقای محمدرضا اسلام زاده حصاری نام پدر ابراهیم دارای 304 رأی

2042 – آقای بابک نیاوند نام پدر هجران دارای 303 رأی

2043 – خانم خدیجه شاه محمدی نام پدر علی دارای 303 رأی

2044 – آقای حسین سهرابی نام پدر علی دارای 303 رأی

2045 – خانم اکرم علی کاظمی نام پدر کریم دارای 302 رأی

2046 – آقای مسعود میناوندچال نام پدر محمود دارای 302 رأی

2047 – آقای علی کاشی نام پدر ناصر دارای 302 رأی

2048 – آقای مهدی محمدی نام پدر محمدحسین دارای 302 رأی

2049 – آقای محمدامین حجتی کرمانی نام پدر محمد دارای 301 رأی

2050 – آقای احمد سیدمحمدعلی رودکی نام پدر سید جمال دارای 301 رأی

2051 – آقای امیرحسین رشیدی نام پدر منوچهر دارای 301 رأی

2052 – آقای محمدرضا نظری نام پدر حسین دارای 301 رأی

2053 – آقای علیرضا میر نام پدر محمدعلی دارای 300 رأی

2054 – آقای حسین رضازاده نام پدر علی دارای 300 رأی

2055 – آقای حسین پورحسن زیوه نام پدر پرویز دارای 300 رأی

2056 – آقای محمدحسین پوربخشیان نام پدر قربان دارای 300 رأی

2057 – آقای سیف اله عباسی نام پدر حشمت اله دارای 300 رأی

2058 – آقای محمدرضا اصغری لفمجانی نام پدر غلامرضا دارای 300 رأی

2059 – آقای مجتبی دورودیان نام پدر حسن دارای 300 رأی

2060 – آقای حامد ملکی نام پدر حجت اله دارای 300 رأی

2061 – آقای محمود خلیلی نوش آبادی نام پدر محمد دارای 299 رأی

2062 – آقای مجید رحمانی نام پدر ابوالفضل دارای 299 رأی

2063 – آقای مهدی ایمانی پورمقدم نام پدر درویشعلی دارای 299 رأی

2064 – آقای عبدالرسول برزوئی نام پدر احمد دارای 298 رأی

2065 – آقای سیدرضا قنبری نام پدر سیدمصطفی دارای 298 رأی

2066 – آقای فرید تقی زاده نام پدر روح اله دارای 298 رأی

2067 – آقای ولی سلیمانی ورنیاب نام پدر محرم دارای 298 رأی

2068 – خانم بتول شیخ نام پدر محمد دارای 298 رأی

2069 – آقای فرضاله اصغری آذر نام پدر رحمان دارای 298 رأی

2070 – آقای مجید ورمزیار نام پدر محمد دارای 298 رأی

2071 – آقای شهاب رزمی نام پدر خیبر دارای 298 رأی

2072 – آقای امیرعباس رضائی نام پدر شیرعلی دارای 298 رأی

2073 – آقای کیوان تقی زاده باروق نام پدر محمد دارای 298 رأی

2074 – آقای احمد صالحی آرا نام پدر محمد دارای 298 رأی

2075 – آقای رضا زمانی نام پدر حسن دارای 298 رأی

2076 – آقای محمدصادق فرشیدی نام پدر محمود دارای 297 رأی

2077 – آقای سیدمحمدرضا موسوی حکمتی نام پدر سید نوری دارای 297 رأی

2078 – آقای جمشید اکبری طرهانی نام پدر مرادبیگ دارای 297 رأی

2079 – آقای سیدرسول موسوی چوبه نام پدر میر نجات دارای 297 رأی

2080 – آقای فرشید باقریان نام پدر شهسوار دارای 297 رأی

2081 – آقای محمدحسین باباعباسی نام پدر عباس دارای 297 رأی

2082 – آقای مهرزاد افشون نام پدر ولی دارای 297 رأی

2083 – آقای داود حیدری نام پدر حسن دارای 297 رأی

2084 – خانم راضیه دیندارلو نام پدر هوشنگ دارای 297 رأی

2085 – آقای محمدهادی اوحدی شیخعلی کلایه نام پدر عیسی دارای 297 رأی

2086 – آقای حسن صادقی نام پدر حیدر دارای 297 رأی

2087 – آقای سیدعلی حسینی نام پدر سیدابوالحسن دارای 297 رأی

2088 – آقای محسن رستمی نام پدر عبدالحسن دارای 296 رأی

2089 – آقای علی سلطانی نام پدر احمد دارای 296 رأی

2090 – آقای علی صدر نام پدر رضا دارای 296 رأی

2091 – آقای محمدرضا محرابی نام پدر رحمت الله دارای 296 رأی

2092 – آقای محسن عابدینی نام پدر محمد دارای 296 رأی

2093 – آقای باقر عین اله زاده نام پدر محمدولی دارای 296 رأی

2094 – خانم اکرم فعل عراقی نام پدر اسمعیل دارای 296 رأی

2095 – آقای سیدمحمدرضا میرخان نام پدر سیدجواد دارای 296 رأی

2096 – آقای یداله رضائی نام پدر عبداله دارای 296 رأی

2097 – آقای میثم مسرورحسن کیاده نام پدر عباس دارای 296 رأی

2098 – آقای مهرداد توکلی نام پدر علی دارای 296 رأی

2099 – آقای محسن پاک آئین نام پدر یوسف دارای 295 رأی

2100 – آقای محمود امینی نام پدر حسین دارای 295 رأی

2101 – آقای علی عبدی نام پدر حسین دارای 294 رأی

2102 – آقای سعید حسین پور نام پدر لطیف دارای 294 رأی

2103 – آقای محسن بادپیما نام پدر رضاقلی دارای 294 رأی

2104 – آقای میثم پرنیان خوی نام پدر غلامرضا دارای 294 رأی

2105 – آقای فرشاد طاهرپور نام پدر محمدعلی دارای 294 رأی

2106 – آقای محسن پاک روان نام پدر ولی اله دارای 294 رأی

2107 – آقای محمدرضا فرخ نام پدر قربانعلی دارای 294 رأی

2108 – آقای محسن شاه محمدی نام پدر علی حسین دارای 294 رأی

2109 – آقای عبدالرحمان پرهیز نام پدر پیرعلی دارای 294 رأی

2110 – آقای علیرضا حداد نام پدر محمود دارای 293 رأی

2111 – آقای حامد رفیعی منفرد نام پدر صدرالله دارای 293 رأی

2112 – خانم رقیه قاسم خانلوی دیزجی نام پدر قربانعلی دارای 293 رأی

2113 – آقای علیرضا احمدی نام پدر غلام حسن دارای 292 رأی

2114 – آقای سعید بیکدلی نام پدر نصرت دارای 292 رأی

2115 – آقای محمدکاظم احمدی ثوری نام پدر رضا دارای 292 رأی

2116 – آقای عباس خاکسار نام پدر محمد دارای 292 رأی

2117 – آقای حمیدرضا یوسفی فر نام پدر غلامحسین دارای 291 رأی

2118 – آقای سیدمحمدرضا جعفری نام پدر سیدهدا دارای 291 رأی

2119 – آقای مهدی جهانگیری صالح نام پدر حسن دارای 291 رأی

2120 – خانم مریم عبادی حسن آبادی نام پدر قباد دارای 290 رأی

2121 – خانم نوشین رحمانیان نام پدر محمداسمعیل دارای 290 رأی

2122 – آقای حسن فتوحی نام پدر رستم دارای 290 رأی

2123 – آقای محسن زارعان نام پدر اصغر دارای 290 رأی

2124 – آقای ابوالفضل بادپا نام پدر غلامرضا دارای 290 رأی

2125 – آقای هادی گلستانی نام پدر حسین دارای 290 رأی

2126 – آقای محمد حیدری نام پدر احمد دارای 290 رأی

2127 – آقای ابراهیم روهانی نام پدر محمد دارای 290 رأی

2128 – آقای داود سالاری نام پدر ابوالفضل دارای 289 رأی

2129 – آقای عباس پازوکی نام پدر علی اکبر دارای 289 رأی

2130 – آقای مهدی هاشمی نام پدر حسن دارای 289 رأی

2131 – خانم مهناز منتظری نام پدر حسین دارای 289 رأی

2132 – آقای علی اصغر کلباسی اصفهانی نام پدر حسین دارای 289 رأی

2133 – آقای مصطفی ملک مقدم نام پدر حاجیعلی دارای 289 رأی

2134 – آقای محمد طباطبائی قمی نام پدر سیدحسین دارای 289 رأی

2135 – آقای عادل حق وردی نام پدر علی دارای 289 رأی

2136 – آقای داود طاعتی نام پدر رضا دارای 288 رأی

2137 – آقای مهدی کریمی نام پدر حسین دارای 288 رأی

2138 – خانم سیده فاطمه حسینی حسین آباد نام پدر سیدحسین دارای 287 رأی

2139 – آقای مصطفی یارمحمدی نام پدر محمد دارای 287 رأی

2140 – آقای محمدجعفر خسروی نام پدر علی ناز دارای 287 رأی

2141 – آقای مجتبی مرادی نام پدر حسین دارای 287 رأی

2142 – آقای امیر پورمقدمی طبالوندانی نام پدر ابراهیم دارای 287 رأی

2143 – آقای محمدعلی کمالی نام پدر محمود دارای 286 رأی

2144 – آقای بهزاد جعفری محسن آباد نام پدر احمد دارای 286 رأی

2145 – آقای علیرضا فرجی نام پدر حسینعلی دارای 286 رأی

2146 – آقای غلامعباس کیانی نام پدر خلیل دارای 286 رأی

2147 – خانم خیرالنساء سپهری نام پدر سلمان دارای 286 رأی

2148 – آقای سیدمجید امیرفخریان نام پدر سیدغلامرضا دارای 286 رأی

2149 – آقای کیوان رفیعیان نام پدر اسداله دارای 286 رأی

2150 – آقای اسماعیل کریمیان کاکلکی نام پدر عبدالمجید دارای 285 رأی

2151 – آقای حمید عبداله نیا نام پدر حسن دارای 285 رأی

2152 – آقای مهدی واحد نام پدر رضا دارای 285 رأی

2153 – آقای فریدون رستمی نام پدر علی رضا دارای 285 رأی

2154 – آقای میلاد رحیمی عقدا نام پدر رضا دارای 285 رأی

2155 – آقای صفی اله ملکی نام پدر ابراهیم دارای 285 رأی

2156 – آقای حمید جماعت نام پدر رمضان دارای 285 رأی

2157 – آقای محمدتقی طالاری نام پدر ابوالفضل دارای 284 رأی

2158 – آقای محسن سلیمانیه نام پدر محمود دارای 284 رأی

2159 – آقای سعید جهاندیده نام پدر ماشااله دارای 283 رأی

2160 – آقای ایرج خلیلی نام پدر جهانگیر دارای 283 رأی

2161 – آقای محسن اسکندرنیا نام پدر مصطفی دارای 283 رأی

2162 – آقای محسن خاتمی عقدا نام پدر محمد دارای 283 رأی

2163 – آقای سیدپدرام عزیزاللهی نام پدر سیدمهدی دارای 282 رأی

2164 – آقای اسمعیل صفرخانی مؤذنی نام پدر ابراهیم دارای 282 رأی

2165 – آقای سیدحسن کاشی نام پدر سید محمد دارای 282 رأی

2166 – آقای سیدحامد شاهرخی نام پدر سیدفرج اله دارای 282 رأی

2167 – آقای مجتبی اسمعیل بیگی نام پدر محمدعلی دارای 282 رأی

2168 – آقای هادی شمسائی نام پدر ابوالقاسم دارای 282 رأی

2169 – آقای علی شیخ اردبیلی نام پدر اسداله دارای 281 رأی

2170 – آقای عباس بهجت مجنی نام پدر نوروزعلی دارای 281 رأی

2171 – آقای محسن مهری نام پدر مسعود دارای 281 رأی

2172 – آقای محمدعلی اولیائی نام پدر حمید دارای 281 رأی

2173 – آقای مهدی جلالوند نام پدر فرامرز دارای 281 رأی

2174 – آقای سیدحامد موسوی نام پدر سیدراشد دارای 281 رأی

2175 – آقای سیدحسین موشح نام پدر سیدخلیل دارای 281 رأی

2176 – آقای مهدی کاسه گرها نام پدر حجت اله دارای 281 رأی

2177 – آقای رسول خاقانی نام پدر اسرافیل دارای 280 رأی

2178 – آقای سیدمحسن حاجی محمدی نام پدر سیدتقی دارای 280 رأی

2179 – آقای ولی اله مبینی نام پدر محمود دارای 280 رأی

2180 – آقای علی صادقی نام پدر نوروزعلی دارای 280 رأی

2181 – آقای محمود براری عالمی نام پدر علی دارای 280 رأی

2182 – آقای حسن سلیمان پور نام پدر کریم دارای 280 رأی

2183 – آقای عزیزاله رسول زاده نام پدر سجاد دارای 280 رأی

2184 – آقای مجید حسین زادگان نام پدر داود دارای 279 رأی

2185 – آقای حمید معصومی نام پدر محمدرضا دارای 279 رأی

2186 – آقای سیدمحسن نیکخواه خوش کلام نام پدر سیدجواد دارای 279 رأی

2187 – آقای احمد اسدالهی فرد نام پدر عبدالرضا دارای 278 رأی

2188 – خانم مرضیه خورچه فراهانی نام پدر محمد دارای 278 رأی

2189 – آقای حسین حاج علیمحمدی نام پدر منصور دارای 278 رأی

2190 – آقای حجت حاجی محمدی یزدی نام پدر علی دارای 278 رأی

2191 – آقای وحید نورانی صوفلو نام پدر بیت الله دارای 278 رأی

2192 – آقای ابراهیم نوری گوشکی نام پدر عباس دارای 278 رأی

2193 – آقای روح اله جعفرصالحی نام پدر محمدرضا دارای 277 رأی

2194 – آقای محمدسعید توکلی نام پدر حسین دارای 277 رأی

2195 – آقای رضا ستوده فرکوش نام پدر ایوب دارای 277 رأی

2196 – خانم سکینه سلطانی گاویجانی نام پدر محمدعلی دارای 277 رأی

2197 – آقای عباسعلی نوری فرد نام پدر غلامرضا دارای 276 رأی

2198 – آقای یوسف عباسی نام پدر فتحعلی دارای 276 رأی

2199 – آقای ساسان قاسمی نام پدر عبداله دارای 276 رأی

2200 – آقای علیرضا جهانگیری ارفعی نام پدر رضا دارای 276 رأی

2201 – آقای محمد بندری نام پدر برانازار دارای 275 رأی

2202 – آقای مجید بزرگ نیا نام پدر حسین دارای 275 رأی

2203 – آقای یونس حسینعلی زاده نام پدر محمدحسین دارای 275 رأی

2204 – آقای مهدی نجفی نام پدر ابوالفضل دارای 275 رأی

2205 – آقای هادی جودوی نام پدر عباس دارای 275 رأی

2206 – آقای محمدرضا محمدیان نام پدر مصطفی دارای 275 رأی

2207 – آقای سیدرحیم رحیمی فرد نام پدر میرابراهیم دارای 275 رأی

2208 – آقای محمود خوشنویس نام پدر ابوالفضل دارای 274 رأی

2209 – آقای سعید مانگشتی نام پدر عبدالرحیم دارای 274 رأی

2210 – آقای عطاءاله طاهری نام پدر هوشنگ دارای 274 رأی

2211 – خانم مژگان مرتضوی نام پدر سیدمنصور دارای 274 رأی

2212 – آقای سیدحسن هاشمی مزرعه نو نام پدر سیدعبدالنبی دارای 274 رأی

2213 – آقای مهدی مشهدی محمدعلی نام پدر ابوالقاسم دارای 274 رأی

2214 – آقای حمید علیدوستی نام پدر احمد دارای 273 رأی

2215 – آقای ناصر قویمی نام پدر عبدالحمید دارای 273 رأی

2216 – آقای فاضل ململی نام پدر راعلی دارای 273 رأی

2217 – آقای محمدرضا دشتی نام پدر یداله دارای 273 رأی

2218 – آقای علی فرزادنیا نام پدر محمد علی دارای 273 رأی

2219 – آقای امیررضا رمضانی نام پدر سهراب دارای 273 رأی

2220 – آقای سیدزمان موسوی نام پدر سیدشمس دارای 272 رأی

2221 – خانم منصوره نیکیان قویدل نام پدر منوچهر دارای 272 رأی

2222 – آقای محمدصادق داوری نام پدر علیرضا دارای 272 رأی

2223 – آقای احمد دیوانی نام پدر علی دارای 272 رأی

2224 – آقای حسین سپهری نام پدر سلمان دارای 272 رأی

2225 – آقای حسنعلی بزرگیان نام پدر علی دارای 272 رأی

2226 – آقای سیدمصطفی حجازی نام پدر سیدمحمد دارای 272 رأی

2227 – آقای مهدی شایق نام پدر ابراهیم دارای 271 رأی

2228 – آقای بهمن صمدی نام پدر صادق دارای 271 رأی

2229 – آقای سیف الله رضائی چراتی نام پدر مصطفی دارای 271 رأی

2230 – آقای هادی مصدق نام پدر حسین دارای 271 رأی

2231 – آقای امیراحمد مؤمنی ها نام پدر علی دارای 271 رأی

2232 – آقای منصور ملکی نام پدر نجف قلی دارای 271 رأی

2233 – آقای حمید عبداللهی نام پدر غلامحسین دارای 270 رأی

2234 – آقای رحیم رستم زاده آقاباقر نام پدر ولی اله دارای 270 رأی

2235 – آقای مهدی بذرافشان کوجل نام پدر محمدرضا دارای 270 رأی

2236 – آقای آرمین براتی مقدم نام پدر محمدقاسم دارای 270 رأی

2237 – آقای سجاد جعفری نام پدر غلامرضا دارای 270 رأی

2238 – آقای محمد تمیمی نام پدر علی دارای 270 رأی

2239 – خانم حکیمه عبدی پور نام پدر غلامحسین دارای 270 رأی

2240 – آقای سیدمسعود هاشمی نام پدر سیدمهدی دارای 270 رأی

2241 – آقای سیدابوالفضل حسینی نام پدر سید محمود دارای 270 رأی

2242 – آقای مسعود آقاجان پورپیرکلاچاهی نام پدر علیجان دارای 269 رأی

2243 – آقای سیداحدالدین عباسی کومله نام پدر میرهادی دارای 269 رأی

2244 – آقای سجاد نوری نام پدر نظرعلی دارای 269 رأی

2245 – آقای مجید معصومیان نام پدر فیضاله دارای 269 رأی

2246 – آقای وحید منفردگهر نام پدر مصطفی دارای 269 رأی

2247 – آقای اسماعیل دل زنده ندامانی نام پدر مظفر دارای 268 رأی

2248 – خانم مژگان ماهرالنقش نام پدر محمد دارای 268 رأی

2249 – آقای مالک مرزبان نام پدر غلام دارای 268 رأی

2250 – خانم مریم رجبی دهکی نام پدر محمدرضا دارای 268 رأی

2251 – آقای تقی گل محمدی نام پدر محمدباقر دارای 268 رأی

2252 – آقای محمود مقدم نام پدر عباس دارای 268 رأی

2253 – آقای روح اله خانی قلعه جق نام پدر قربانعلی دارای 268 رأی

2254 – آقای محمود فرهنگی نام پدر علی عمران دارای 268 رأی

2255 – آقای عبدالمهدی مستکین نام پدر غلامرضا دارای 268 رأی

2256 – آقای وحید کریمی نام پدر ایرج دارای 267 رأی

2257 – آقای محمدرضا کسرائی نام پدر محمدصادق دارای 267 رأی

2258 – آقای شاهین کلانتری نام پدر خلیل دارای 267 رأی

2259 – آقای حسن عباس زاده نام پدر بیاضدارای 267 رأی

2260 – آقای محمد مهتدی نام پدر محسن دارای 267 رأی

2261 – آقای شهرداد زمانی نام پدر غلامرضا دارای 266 رأی

2262 – آقای سیدسعید موسوی نام پدر سیدعباس دارای 265 رأی

2263 – آقای سجاد خزائی نام پدر ناصر دارای 265 رأی

2264 – آقای امیرحسین بازیار نام پدر محمدقلی دارای 265 رأی

2265 – آقای حامد باقری فراهانی نام پدر علیرضا دارای 265 رأی

2266 – آقای حسن خداوردیان نام پدر اکبر دارای 265 رأی

2267 – آقای کامران خواسته نام پدر علی اصغر دارای 265 رأی

2268 – آقای حمیدرضا جمشیدی منش نام پدر قاسم دارای 265 رأی

2269 – آقای حجت طیران نام پدر محمدتقی دارای 265 رأی

2270 – آقای مرتضی منصوری نام پدر بهبودعلی دارای 264 رأی

2271 – آقای مصطفی مهدی نام پدر حسین دارای 264 رأی

2272 – آقای محمدرضا شکری نام پدر محرم دارای 264 رأی

2273 – آقای محسن عربی نام پدر صفدر دارای 264 رأی

2274 – خانم ملک عسکری نام پدر علی دارای 264 رأی

2275 – آقای سعید رئوفی نام پدر محمد حسین دارای 264 رأی

2276 – آقای سیدحمیدرضا دلبری نام پدر سیدحسن دارای 263 رأی

2277 – آقای علی اکبر قشقائی نام پدر حسن دارای 263 رأی

2278 – آقای علیرضا حیدری نام پدر حسینعلی دارای 263 رأی

2279 – آقای ناصر روشنی نام پدر حمید دارای 263 رأی

2280 – آقای مسعود بنائی فر نام پدر علی اصغر دارای 263 رأی

2281 – خانم نغمه عاطف زاهد نام پدر علی دارای 262 رأی

2282 – آقای سیدحسین استقامت هنزائی نام پدر سید علی دارای 262 رأی

2283 – آقای محمد قربانی نام پدر قربانعلی دارای 262 رأی

2284 – خانم رونا جلیلی رواق نام پدر غفور دارای 262 رأی

2285 – آقای سیدمیثم میرنوراللهی نام پدر سیدمحسن دارای 262 رأی

2286 – آقای محمدعلی اشرف زاده نام پدر نجفقلی دارای 262 رأی

2287 – آقای علی اکبر اسمعیلی نام پدر حسن دارای 261 رأی

2288 – آقای سیدمحمدامین طالب شهرستانی نام پدر سیدمحمداسماعیل دارای 261 رأی

2289 – آقای وحید کمالی نام پدر اکبر دارای 261 رأی

2290 – آقای یاسر هوشیار نام پدر محمد دارای 261 رأی

2291 – خانم مریم محمدکریمی نام پدر سیف اله دارای 261 رأی

2292 – آقای محمدرضا کاشانی راد نام پدر غلامرضا دارای 261 رأی

2293 – آقای مهدی قلعه نوی نام پدر محمدعلی دارای 261 رأی

2294 – آقای شاهین شاهبازپورشهبازی نام پدر عباسعلی دارای 261 رأی

2295 – آقای مهدی غریب شاهیان نام پدر علی اصغر دارای 261 رأی

2296 – آقای سعید رنجبر نام پدر حقمراد دارای 260 رأی

2297 – خانم منیر محمدی نام پدر ذبیح اله دارای 260 رأی

2298 – آقای مجید پارسانهاد نام پدر علی دارای 260 رأی

2299 – آقای سعید گوهری آرانی نام پدر احمد دارای 260 رأی

2300 – آقای بهروز نعمتی نام پدر اسد دارای 260 رأی

2301 – آقای سیدعلی نیاکیانی تهرانی نام پدر سیدمحمد دارای 260 رأی

2302 – آقای داود امینی نام پدر عباسعلی دارای 260 رأی

2303 – آقای تورج زادولی نام پدر محمود دارای 260 رأی

2304 – آقای حمید توحیدی نام پدر محمدکاظم دارای 259 رأی

2305 – آقای علی قائم مقامی نام پدر محمدرضا دارای 259 رأی

2306 – آقای جهان زارعی نام پدر خوم کارآقا دارای 259 رأی

2307 – آقای ولی گودرزوندچگینی نام پدر غفار دارای 259 رأی

2308 – آقای اسماعیل برزوئی نام پدر حیدر آقا دارای 258 رأی

2309 – آقای اسماعیل محبی کندسری نام پدر محمدرضا دارای 258 رأی

2310 – آقای سیدرضا صادق زاده نام پدر اقاعباس دارای 258 رأی

2311 – آقای نوید حقیقت نظر نام پدر حسین دارای 258 رأی

2312 – آقای احمد مهرآور نام پدر رمضان دارای 258 رأی

2313 – آقای مصطفی افراخته نام پدر غلام دارای 258 رأی

2314 – آقای خیراله محمدی نام پدر اسداله دارای 258 رأی

2315 – آقای علیرضا سهرابی نام پدر حسین دارای 257 رأی

2316 – آقای قاسم علی زاده نام پدر خداداد دارای 257 رأی

2317 – آقای محمدرضا اردشیری پور نام پدر مرتضی دارای 257 رأی

2318 – آقای نادر مؤذن قره لر نام پدر قربان دارای 257 رأی

2319 – آقای امیرحسین علی خانی نام پدر هوشنگ دارای 257 رأی

2320 – آقای امین کبودی نام پدر حجت اله دارای 256 رأی

2321 – آقای مهدی نوری اصل نام پدر غلامرضا دارای 256 رأی

2322 – آقای ابوذر محمدی نژاد نام پدر محمد دارای 256 رأی

2323 – خانم فلوریا نصیری نام پدر رسول دارای 256 رأی

2324 – آقای حسین قلیچ خانی نام پدر سعید دارای 256 رأی

2325 – آقای بهرام رشیدی نیا نام پدر علی حسن دارای 256 رأی

2326 – آقای ساعد مرادی نام پدر نعمت الله دارای 256 رأی

2327 – آقای حمید حسین لو نام پدر احمد دارای 256 رأی

2328 – آقای محمدوحید کارجوی نام پدر محسن دارای 256 رأی

2329 – آقای محمدحسین سلطانی نام پدر شکراله دارای 256 رأی

2330 – آقای داریوش تیموریان نام پدر حبیب اله دارای 255 رأی

2331 – آقای علی اکبر رحیمی نام پدر شامیرزا دارای 255 رأی

2332 – آقای عظیم شیردلی نام پدر ابراهیم دارای 255 رأی

2333 – آقای میثم حیدری نام پدر مهدی دارای 255 رأی

2334 – خانم مونا گلنبی نام پدر قاسم دارای 255 رأی

2335 – آقای احسان خامه چی نام پدر حسین دارای 255 رأی

2336 – آقای فرزاد محتشمی فر نام پدر اختیار دارای 255 رأی

2337 – آقای لطفعلی عاقلی نام پدر مصیب دارای 255 رأی

2338 – خانم قدسیه ملکیان نائینی نام پدر احمد دارای 254 رأی

2339 – آقای رحمت اله نصیری نام پدر فریدون دارای 254 رأی

2340 – آقای علی رجبی نام پدر غلامرضا دارای 254 رأی

2341 – آقای سیداسماعیل مصطفوی نام پدر سیدعلی دارای 254 رأی

2342 – آقای کفاح مسعودی نام پدر مسعود دارای 254 رأی

2343 – آقای سیدمحمدمهدی حمیدی نام پدر سیدحسن دارای 254 رأی

2344 – آقای مجید مهرابی نام پدر اسماعیل دارای 253 رأی

2345 – آقای امیر ملکی ویری نام پدر ابوالفضل دارای 253 رأی

2346 – آقای رامین عظیمی نیا نام پدر مجید دارای 253 رأی

2347 – خانم مینا فراست نام پدر ابوالفضل دارای 253 رأی

2348 – آقای مرتضی خسروی نام پدر محمدرضا دارای 253 رأی

2349 – آقای رضا عمادی نام پدر محسن دارای 253 رأی

2350 – آقای محمدشریف براتی نام پدر عبدالرضا دارای 253 رأی

2351 – آقای مهدی رضوانی تبار نام پدر اسداله دارای 252 رأی

2352 – آقای میثم هاشمی نام پدر حجت دارای 252 رأی

2353 – آقای محسن تورانی نام پدر امیرقلی دارای 252 رأی

2354 – آقای عباس خرازی افرا نام پدر حسین دارای 252 رأی

2355 – آقای احمدرضا سهرابی نام پدر صادق دارای 252 رأی

2356 – آقای محمدعلی زنگنه کرمانشاهی نام پدر مجید دارای 252 رأی

2357 – آقای محمدرضا بخت نام پدر محسن دارای 252 رأی

2358 – آقای احسان معدولیت نام پدر باقر دارای 252 رأی

2359 – آقای فاضل شایسته نیا نام پدر حسین دارای 251 رأی

2360 – آقای حسن رسته نام پدر قاسم دارای 251 رأی

2361 – آقای مهدی امیربهبودی نام پدر محمدعلی دارای 251 رأی

2362 – آقای عبداله ذاکر نام پدر شعبانعلی دارای 250 رأی

2363 – آقای ابوالفضل قائمی زاده نام پدر محمود دارای 250 رأی

2364 – آقای یاسین گندمی نام پدر قهرمان دارای 250 رأی

2365 – آقای محمدجواد خسروی نام پدر مراد دارای 250 رأی

2366 – آقای سیدحبیب اله سجادی نام پدر سیدنصرت اله دارای 250 رأی

2367 – آقای مهرزاد طهیری نام پدر منوچهر دارای 250 رأی

2368 – آقای حسن قدمی نام پدر ماشاءالله دارای 249 رأی

2369 – آقای علی اصغر دیوسالار نام پدر اسحق دارای 249 رأی

2370 – آقای حمید مزینانی نام پدر علی اکبر دارای 249 رأی

2371 – آقای علی مهدوی نادری نام پدر جهانگیر دارای 249 رأی

2372 – آقای سیدمحمدرضا حسینی نام پدر سیدعلاءالدین دارای 248 رأی

2373 – آقای سیدمهدی هاشمی نام پدر سیدمجدالدین دارای 248 رأی

2374 – آقای سیدمحسن میرابراهیمی نام پدر محمدجعفر دارای 248 رأی

2375 – آقای احمد سرخوش نام پدر اسمعیل دارای 248 رأی

2376 – آقای ابوالقاسم بروغنی نام پدر علی دارای 247 رأی

2377 – آقای سیدجواد میرقربانی نوکنده نام پدر سیدگل دارای 247 رأی

2378 – آقای ولی حسین نژاداصل نام پدر یوسف دارای 247 رأی

2379 – آقای وحید رضائی نام پدر شمس الله دارای 247 رأی

2380 – آقای تقی جعفری نام پدر محمدحسین دارای 247 رأی

2381 – آقای موسی قزل سفلو نام پدر ولی دارای 246 رأی

2382 – آقای علیرضا حسینی مقدم نام پدر حسن دارای 246 رأی

2383 – آقای سیدمحمدرضا طباطبائی ندوشن نام پدر سیدعلی دارای 246 رأی

2384 – خانم زهرا حاجی علی بیکی نام پدر ولی اله دارای 246 رأی

2385 – آقای نوروز کارگری نام پدر شرف دارای 246 رأی

2386 – آقای حمید علی پوردزفولی اصل نام پدر مجید دارای 246 رأی

2387 – آقای سیدعلی اکبر جمالیان نام پدر سیداحمد دارای 246 رأی

2388 – آقای محمود رضاروزبهانی نام پدر محمد دارای 246 رأی

2389 – آقای جواد کاظم قمی نام پدر کاظم دارای 245 رأی

2390 – آقای میثم روزگرد نام پدر التفاتعلی دارای 245 رأی

2391 – آقای میثم ناصحی نام پدر عبدالنعیم دارای 245 رأی

2392 – خانم زهرا کوهشاری نام پدر سیف الله دارای 245 رأی

2393 – آقای بهنام سمیع نام پدر حسین دارای 245 رأی

2394 – آقای امیرحسین سعیدی دهاقانی نام پدر رضا دارای 245 رأی

2395 – آقای بهزاد نوری نام پدر ابراهیم دارای 245 رأی

2396 – آقای محمد سخائی نام پدر فضل اله دارای 244 رأی

2397 – آقای حمیدرضا زهرائی محمدآبادی نام پدر حمدالله دارای 244 رأی

2398 – آقای مهدی کاظمیان نام پدر احمد دارای 244 رأی

2399 – آقای نوید شاه مرادی نام پدر ناصر دارای 244 رأی

2400 – آقای محمد مولوی نام پدر علی دارای 244 رأی

2401 – آقای محمد ایمانی تبار نام پدر محمود دارای 244 رأی

2402 – آقای امیر مقدمی نام پدر زلفعلی دارای 243 رأی

2403 – آقای حمید نعمتی نام پدر حمزه دارای 243 رأی

2404 – آقای علی اصغر داداش نژاد نام پدر حمداله دارای 243 رأی

2405 – آقای محمدرضا سعادتی نام پدر حسن دارای 243 رأی

2406 – آقای کورش شیخی نام پدر طهماس دارای 243 رأی

2407 – آقای مرتضی بیابانی نام پدر جعفر دارای 243 رأی

2408 – آقای مرتضی امیری نام پدر علی محمد دارای 242 رأی

2409 – آقای امیرمحسن بخشایش اردستانی نام پدر رحمت اله دارای 242 رأی

2410 – خانم مهری سادات علوی نسب اشگذری نام پدر سیدجلال دارای 242 رأی

2411 – آقای اسحق عابدی خلوت نام پدر علی اقا دارای 242 رأی

2412 – آقای محمدعلی جدیری فرشی نام پدر یوسف دارای 241 رأی

2413 – آقای سیدمحمدمهدی حسینی نام پدر سیدمصطفی دارای 241 رأی

2414 – آقای علی اکبر قضائی پاکدهی نام پدر عبدالوهاب دارای 241 رأی

2415 – آقای مجتبی قیاسی نام پدر مصطفی دارای 241 رأی

2416 – آقای علی اسمعیل خطیب نام پدر ابوالقاسم دارای 241 رأی

2417 – آقای حسنعلی لطفی نام پدر حسینعلی دارای 241 رأی

2418 – آقای سیدپویا رسولی نژاد نام پدر سیدابراهیم دارای 240 رأی

2419 – آقای سام نریمانی راد نام پدر شمس دارای 240 رأی

2420 – آقای محمدمهدی هادی گشایش نام پدر محمدحسن دارای 240 رأی

2421 – آقای وحید محمدی نام پدر علی اصغر دارای 240 رأی

2422 – آقای علی زارع نام پدر حسین دارای 240 رأی

2423 – آقای مرتضی گل محمدی نام پدر علیرضا دارای 240 رأی

2424 – آقای محمد شهرکی نام پدر محمدعلی دارای 240 رأی

2425 – آقای محمدحسین محمدی نام پدر محمدعلی دارای 239 رأی

2426 – آقای حامد عباسی نام پدر محمد دارای 239 رأی

2427 – آقای علی اکبر تقی زاده شیده نام پدر رضا دارای 239 رأی

2428 – آقای نورالله بیگدلی نام پدر فرج الله دارای 239 رأی

2429 – آقای سیدمحمدصادق طاهری نام پدر سیدمجتبی دارای 239 رأی

2430 – آقای حسین عبدالهی نصرآبادی نام پدر ماشااله دارای 238 رأی

2431 – آقای مجید امیدوندچالی نام پدر حمید دارای 238 رأی

2432 – آقای سجاد حقی آبی نام پدر شیرمحمد دارای 238 رأی

2433 – آقای سهراب انعامی علمداری نام پدر اکبر دارای 238 رأی

2434 – آقای ناصر سبعی نام پدر عبدالامام دارای 238 رأی

2435 – آقای محمدابراهیم رحیمی اخته چی نام پدر یدالله دارای 237 رأی

2436 – آقای ابراهیم طاهری نمهیل نام پدر عبداله دارای 237 رأی

2437 – آقای علیرضا سالار نام پدر ابوالفضل دارای 237 رأی

2438 – آقای حسین گودرزی پور نام پدر محمدعلی دارای 237 رأی

2439 – آقای رضا قزلو نام پدر محمدحسن دارای 237 رأی

2440 – آقای غلامرضا محمدی مقدم نام پدر محمدباقر دارای 236 رأی

2441 – آقای محسن بخشنده ملایری نام پدر محمد دارای 236 رأی

2442 – آقای یاسر رنجی بر نام پدر رضا دارای 236 رأی

2443 – خانم مهدیه محمدتقی زاده نام پدر ولی زاده دارای 236 رأی

2444 – آقای افشین کتانی نام پدر حسین دارای 236 رأی

2445 – آقای سیدحسین موسوی درچه نام پدر سید احمد دارای 236 رأی

2446 – آقای محمدحمزه قدیری نژادیان نام پدر غلامرضا دارای 235 رأی

2447 – آقای عزت پاوپر نام پدر قدرت دارای 234 رأی

2448 – آقای محمد دارابی نام پدر ولی اله دارای 234 رأی

2449 – آقای مجید بادینی پورآذر نام پدر حسن دارای 234 رأی

2450 – آقای حسین کاظمی راد نام پدر تیغعلی دارای 234 رأی

2451 – آقای پرویز شاهرودی کلور نام پدر نجف دارای 234 رأی

2452 – آقای بهنام بالیده نام پدر حمید دارای 234 رأی

2453 – آقای رسول بزرگواری نام پدر محمد دارای 233 رأی

2454 – آقای علی پورخلیل نام پدر خدایار دارای 233 رأی

2455 – آقای ابوطالب خراسانی نام پدر غلامحسین دارای 233 رأی

2456 – آقای مجید رقیمی نام پدر احمدخان دارای 233 رأی

2457 – آقای یاسر رودگر نام پدر علی اکبر دارای 233 رأی

2458 – آقای حسین کاظمی نام پدر سیروس دارای 233 رأی

2459 – آقای امیرحسین صالحی نام پدر محمدابراهیم دارای 233 رأی

2460 – خانم عطیه کربلائی علی گل نام پدر مسلم دارای 233 رأی

2461 – آقای بابک علیاری نام پدر محمد دارای 232 رأی

2462 – آقای مصطفی سلمانی نام پدر علی محمد دارای 232 رأی

2463 – آقای محمدرضا رزمخواه نام پدر هوشنگ دارای 232 رأی

2464 – آقای محسن همتی نژاد نام پدر محمداسماعیل دارای 232 رأی

2465 – آقای محسن مرادی نام پدر حسن دارای 232 رأی

2466 – آقای امیر کرمعلی نام پدر علیرضا دارای 231 رأی

2467 – آقای سیدمحمدحسین روحانی نام پدر سیدفخرالدین دارای 231 رأی

2468 – آقای مهدی فتحی مقدم نام پدر غلامرضا دارای 231 رأی

2469 – آقای علی اکبر جلالی فرد نام پدر ولی اله دارای 230 رأی

2470 – آقای امیرعلی عینی نام پدر علی دارای 230 رأی

2471 – آقای محمدرضا حاجی باقری نام پدر سطان علی دارای 230 رأی

2472 – آقای محمدرضا شیرزادخانی نام پدر رضا دارای 229 رأی

2473 – خانم مرجان کجوئیان نام پدر محمود دارای 229 رأی

2474 – آقای ابوالفضل رحیمی نام پدر عباس دارای 229 رأی

2475 – آقای جواد خواجه تراب نام پدر صفر دارای 229 رأی

2476 – آقای داود بیگلری نام پدر فضل الله دارای 229 رأی

2477 – آقای محمدعلی فردوسی زاده نام پدر مجتبی دارای 228 رأی

2478 – آقای مهرزاد بختیاری منش نام پدر علی اکبر دارای 228 رأی

2479 – آقای علی احمدی نام پدر حسین دارای 228 رأی

2480 – آقای جعفر عموزادمهدیرجی نام پدر اله قلی دارای 228 رأی

2481 – آقای مرتضی خائف نام پدر محمداسماعیل دارای 228 رأی

2482 – آقای مرتضی وزیری نام پدر حسین دارای 228 رأی

2483 – آقای سیدامیرحسین دفین نام پدر سیداصغر دارای 227 رأی

2484 – آقای مهدی وکیل پور نام پدر جعفر دارای 227 رأی

2485 – آقای علی اکبر نصرتی نام پدر نادعلی دارای 227 رأی

2486 – آقای سیدابوذر خضرائی افضلی نام پدر سیدملک شاهرخ دارای 227 رأی

2487 – آقای سیدمرتضی محسنی پور نام پدر سیداصغر دارای 226 رأی

2488 – آقای حمید بانسی نام پدر حاجی بابا دارای 226 رأی

2489 – آقای علیرضا صنیعی کلکوئی نام پدر محمد دارای 226 رأی

2490 – آقای حسن هومان نام پدر منصور دارای 226 رأی

2491 – آقای محمد قربانی نام پدر علی دارای 226 رأی

2492 – آقای محمدصادق ملبوبی نام پدر باقر دارای 226 رأی

2493 – آقای سعید زادسر نام پدر محمدرضا دارای 225 رأی

2494 – خانم فخری جمشیدی نام پدر مجید دارای 225 رأی

2495 – آقای ابراهیم اندیشمند نام پدر خسرو دارای 225 رأی

2496 – آقای محمود ساسانی نام پدر کاظم دارای 225 رأی

2497 – خانم معصومه میرزااحمد نام پدر محمود دارای 225 رأی

2498 – آقای مصطفی واحدشیرتری نام پدر گل محمد دارای 225 رأی

2499 – آقای مصیب عباسی نام پدر محمدولی دارای 225 رأی

2500 – آقای محسن علمداری نام پدر رحیم دارای 225 رأی

2501 – آقای حسن محمدی کیا نام پدر غضنفر دارای 225 رأی

2502 – آقای مهدی سیفی نام پدر عیسی دارای 225 رأی

2503 – آقای بهروز رشیدی نام پدر علیمراد دارای 224 رأی

2504 – آقای مجید ذوالفقاری نام پدر عباسعلی دارای 224 رأی

2505 – آقای ابراهیم ترک نام پدر رمضان دارای 224 رأی

2506 – آقای حسین عبدی نام پدر نایب علی دارای 224 رأی

2507 – آقای سعید گودرزی نام پدر حمزه دارای 224 رأی

2508 – آقای سیدعلی موسوی فرد نام پدر سیداحمد دارای 224 رأی

2509 – آقای امیرهوشنگ دقایقی نام پدر حسن دارای 224 رأی

2510 – آقای حسن عبدالرضائی نام پدر احمد دارای 224 رأی

2511 – خانم فاطمه شعبانی فردوئی نام پدر حمزه دارای 224 رأی

2512 – خانم اعظم ساربانی نام پدر احمد دارای 224 رأی

2513 – آقای حسن صفری نام پدر محمد دارای 224 رأی

2514 – آقای احسان بینائیان نام پدر قنبر دارای 223 رأی

2515 – آقای افراز بهزادزاده نام پدر صفدر دارای 223 رأی

2516 – آقای کامیار نوریان شمیرانی نام پدر محمدرضا دارای 223 رأی

2517 – آقای شاهین صادقی نسب نام پدر علی دارای 223 رأی

2518 – آقای محمدجواد دهقانی فیروزآبادی نام پدر مصطفی دارای 223 رأی

2519 – آقای جواد رهبری سلوط نام پدر علیرضا دارای 222 رأی

2520 – آقای محمدحسین بابائی نام پدر شکرعلی دارای 222 رأی

2521 – خانم ملوک خادمی اشکذری نام پدر حسین دارای 222 رأی

2522 – آقای حمید محمدی نام پدر جعفرقلی دارای 222 رأی

2523 – آقای هادی مردانی محله نام پدر علی دارای 222 رأی

2524 – آقای ابراهیم بهمنش نام پدر علی اصغر دارای 222 رأی

2525 – آقای محمود زیار نام پدر محمد دارای 222 رأی

2526 – آقای مرتضی ملکیان نام پدر ابوالقاسم دارای 222 رأی

2527 – آقای رضا محمدصالحی نام پدر اسمعلی دارای 222 رأی

2528 – آقای حسین زندالوند نام پدر عزیزعلی دارای 222 رأی

2529 – آقای علی رضائی نام پدر حسینعلی دارای 221 رأی

2530 – آقای مقداد ترابی کچوسنگی نام پدر علی دارای 221 رأی

2531 – آقای سیدحسین هاشمی نام پدر سیداحمد دارای 221 رأی

2532 – آقای سعید همتی حسین خانلو نام پدر رستمعلی دارای 221 رأی

2533 – آقای ابوالفضل یاسری نام پدر زین العابدین دارای 220 رأی

2534 – آقای نادر فاطمی نام پدر حسینعلی دارای 220 رأی

2535 – آقای عبدالحسین عفت نژادمحبی نام پدر حسن دارای 220 رأی

2536 – خانم زهرا مددی نام پدر حسینعلی دارای 220 رأی

2537 – آقای سعید طاهری نام پدر محمودرضا دارای 220 رأی

2538 – آقای محمدکبریا بابائی نام پدر ابراهیم دارای 220 رأی

2539 – آقای سیدعلی حسینی سنگ نو نام پدر سید نظرعلی دارای 219 رأی

2540 – آقای محمد فولادی طرقی نام پدر اصغر دارای 219 رأی

2541 – آقای مهرداد شجاعیان نام پدر علی محمد دارای 219 رأی

2542 – آقای امیرحسین برنده نام پدر محمدرضا دارای 219 رأی

2543 – آقای رضا کاویانی ارانی نام پدر علیرضا دارای 219 رأی

2544 – آقای مجید حسینی نام پدر علی دارای 219 رأی

2545 – آقای سیدضیاء دشتکی نام پدر سیدرضا دارای 219 رأی

2546 – آقای سعید مرجانی عصر نام پدر احمد دارای 219 رأی

2547 – خانم محدثه محمدی جمال نام پدر محمدعلی دارای 219 رأی

2548 – آقای میکائیل رنجبر نام پدر اسرافیل دارای 218 رأی

2549 – آقای منصور خاکسار نام پدر عزیزعلی دارای 218 رأی

2550 – خانم رقیه فرنگ جلودارلو نام پدر نصرت دارای 218 رأی

2551 – آقای مهدی شهرزاد نام پدر محمدکریم دارای 218 رأی

2552 – آقای احمد قنبرپور نام پدر ربیع دارای 218 رأی

2553 – آقای اسمعیل لطفی پورجوزم نام پدر حبیب اله دارای 218 رأی

2554 – آقای عباد نوری فر نام پدر عقیل دارای 218 رأی

2555 – آقای اکبر پورمحمدرضا نام پدر مقصود دارای 218 رأی

2556 – آقای حامد گندمکاررهقی نام پدر حبیب اله دارای 218 رأی

2557 – آقای محمدعلی اصلی نژاد نام پدر رمضان دارای 218 رأی

2558 – آقای کریم صالح کندری نام پدر محمدعلی دارای 218 رأی

2559 – آقای محمود فتحی نام پدر محسن دارای 218 رأی

2560 – آقای مهدی همت نام پدر اسماعیل دارای 217 رأی

2561 – آقای بابک جعفری نام پدر شیرمحمد دارای 217 رأی

2562 – آقای رضا شمس نام پدر محمدعلی دارای 217 رأی

2563 – آقای ابراهیم صیدی پیری نام پدر علی رحم دارای 216 رأی

2564 – آقای صالح لویمی نام پدر حمید دارای 216 رأی

2565 – آقای حمیدرضا مداح نام پدر نعمت دارای 216 رأی

2566 – آقای داود ملکی نام پدر حسینعلی دارای 216 رأی

2567 – آقای سهراب حسینی نام پدر حسن دارای 216 رأی

2568 – آقای مهران مهرپور نام پدر محسن دارای 215 رأی

2569 – آقای توحید سلیمان زاده نام پدر شاه پر دارای 215 رأی

2570 – آقای حسین رستمی نام پدر امان الله دارای 215 رأی

2571 – آقای محمدباقر رستمی نام پدر ناصر دارای 214 رأی

2572 – آقای جواد صفائی نائینی نام پدر علیرضا دارای 214 رأی

2573 – آقای محسن طاهریان طبسی نام پدر محمدحسین دارای 214 رأی

2574 – آقای سیامک خداپرست سرشکه نام پدر جعفرعلی دارای 214 رأی

2575 – آقای امیر زاغیان نام پدر رسول دارای 214 رأی

2576 – آقای محمدرضا شاه حسینی نام پدر محمود دارای 214 رأی

2577 – آقای مهدی محمدی نام پدر محمود دارای 214 رأی

2578 – آقای محمدحسن پاچناری نام پدر حسین دارای 213 رأی

2579 – آقای مهران مقصودی نام پدر فتح اله دارای 213 رأی

2580 – آقای علی طیران نام پدر محمد دارای 213 رأی

2581 – آقای محمدحسین جوادی نام پدر ارسنجان دارای 213 رأی

2582 – آقای جواد حسین اوغلی نام پدر سلمان دارای 213 رأی

2583 – آقای محمدابراهیم دلزنده ندامانی نام پدر مظفر دارای 213 رأی

2584 – آقای فیروز یارمحمدی نام پدر میرزالی دارای 213 رأی

2585 – آقای سیدحسین معصوم زاده نام پدر سیدمهدی دارای 213 رأی

2586 – آقای عزت اله قاسم آبادی نام پدر محمد دارای 213 رأی

2587 – آقای مراد مرادی پور نام پدر خدامراد دارای 212 رأی

2588 – آقای سبحان محمدعلی نژاد نام پدر رحیم علی دارای 212 رأی

2589 – آقای حمید رحیمی شهید نام پدر نصراله دارای 212 رأی

2590 – آقای همایون مهمان پرست نودهی نام پدر داود دارای 212 رأی

2591 – آقای هومن جنابی نام پدر حبیب اله دارای 212 رأی

2592 – آقای عباس نیاوند نام پدر غلامحسین دارای 212 رأی

2593 – آقای رضا سالاروند نام پدر قیصر دارای 212 رأی

2594 – آقای محمد نعمتی نام پدر علی دارای 211 رأی

2595 – آقای ایمان شیخ زاده نام پدر احمد دارای 211 رأی

2596 – آقای مصطفی میرزائی علی آبادی نام پدر علی اکبر دارای 211 رأی

2597 – آقای محمدرضا دهقان بنادکی نام پدر ابوالقاسم دارای 211 رأی

2598 – آقای علی افشاری آزاد نام پدر محمد رضا دارای 211 رأی

2599 – آقای مجتبی چکنی نام پدر بیژن دارای 211 رأی

2600 – آقای اصغر حسینی نام پدر عزیز دارای 211 رأی

2601 – آقای محمدمهدی امیری نام پدر حسن دارای 211 رأی

2602 – آقای محمدحسین امینیان نام پدر جواد دارای 210 رأی

2603 – آقای حسن گنجی مهیاری نام پدر شکراله دارای 210 رأی

2604 – آقای مهدی صباحی نام پدر مسیب دارای 210 رأی

2605 – آقای مهدی دهقانی تفتی نام پدر حسین دارای 210 رأی

2606 – آقای وحید عبادی والا نام پدر پرویز دارای 210 رأی

2607 – آقای مهدی میرزائی داکدره نام پدر بخشعلی دارای 210 رأی

2608 – آقای سیدمحمدمهدی حسینی نام پدر سیدحسن دارای 210 رأی

2609 – آقای کاظم زارع ندیکی نام پدر حبیب دارای 209 رأی

2610 – آقای محمد عباسی نام پدر رضا دارای 209 رأی

2611 – آقای عباس مشتاقی نام پدر سیروس دارای 209 رأی

2612 – آقای مهدی نقاشیان نام پدر حسین اقا دارای 209 رأی

2613 – آقای آرمان نوری اسکوئی نام پدر محمد دارای 209 رأی

2614 – آقای حمید گلی زاده نام پدر حسین دارای 209 رأی

2615 – آقای محمدحسین محترم نام پدر علی دارای 209 رأی

2616 – آقای سیدوحید دشتیان مقدم نام پدر سیدعلی دارای 208 رأی

2617 – آقای حمید عادلی نام پدر عزیز دارای 208 رأی

2618 – آقای شهرام صمدی سپهری نام پدر علی دارای 208 رأی

2619 – آقای رضا عصمتی نام پدر نبی اله دارای 208 رأی

2620 – آقای احمد قاسمی نام پدر عبدالحسین دارای 207 رأی

2621 – آقای احمد جولائی نام پدر محمدحسین دارای 207 رأی

2622 – آقای سیدمحمدمهدی بوذری نام پدر میرناصر دارای 207 رأی

2623 – آقای ذکراله بیگدلی نام پدر خیراله دارای 207 رأی

2624 – آقای فرید جمشیدی نام پدر علی دارای 207 رأی

2625 – آقای علی مطلبی نژاد نام پدر حسین دارای 206 رأی

2626 – خانم ساناز پارسایی مطلق نام پدر امیرهوشنگ دارای 206 رأی

2627 – آقای محمد قنبری تویسرکانی نام پدر علی دارای 205 رأی

2628 – آقای محمدرضا راشدی فرد نام پدر ابوالقاسم دارای 205 رأی

2629 – آقای احمد ملکی نام پدر یحی دارای 205 رأی

2630 – آقای سیدامید رضوی نام پدر سیدحسین دارای 205 رأی

2631 – آقای غلام حسن اورکی نام پدر نوراله دارای 204 رأی

2632 – آقای محمدحسین پرکان نام پدر مراد علی دارای 204 رأی

2633 – آقای علی اکبر حسین پورقزوینی نام پدر علی اصغر دارای 204 رأی

2634 – آقای محمد یاراحمدی نام پدر عیسی دارای 204 رأی

2635 – آقای یاسر حاتم زاده دهبنه نام پدر عبداله دارای 204 رأی

2636 – آقای حسین زارع نام پدر علی دارای 204 رأی

2637 – آقای مهرداد عطائی عرصه دوگاه نام پدر امیر دارای 203 رأی

2638 – آقای محمد مالمیر نام پدر علی دارای 203 رأی

2639 – آقای سیاوش مرادی نام پدر ناصر دارای 203 رأی

2640 – آقای عباس رضائی نام پدر صفرعلی دارای 203 رأی

2641 – آقای محمد زارع محمدخانی نام پدر بمانعلی دارای 203 رأی

2642 – آقای محمدتقی اوحدی زاده نام پدر علی اکبر دارای 203 رأی

2643 – آقای میلاد صدری هریس نام پدر اکبر دارای 203 رأی

2644 – آقای حمیدرضا موذنی نام پدر غلامرضا دارای 203 رأی

2645 – آقای یاسین نظری نام پدر غلامعباس دارای 203 رأی

2646 – آقای بهروز حیدری نام پدر خداداد دارای 202 رأی

2647 – آقای رضا ملکی نژاد نام پدر دولتعلی دارای 202 رأی

2648 – آقای سجاد جعفرزاده نام پدر حسن دارای 202 رأی

2649 – آقای بهزاد وکیلی ملک لو نام پدر بهروز دارای 202 رأی

2650 – آقای سیدمحمدمهدی مؤذن نام پدر سیدعبدالحسین دارای 202 رأی

2651 – آقای بهروز بخشنده یزدی نام پدر ابوالقاسم دارای 202 رأی

2652 – آقای سعید عظیمی نام پدر صفر دارای 202 رأی

2653 – آقای علی طباخ نام پدر مجید دارای 202 رأی

2654 – آقای لطفعلی عیوضی نام پدر فرضاله دارای 201 رأی

2655 – آقای سیدعقیل حسینی نام پدر سیدحسین دارای 201 رأی

2656 – آقای سیدحسین حسینی کوکمری نام پدر میرخلیل دارای 201 رأی

2657 – آقای سیداسداله علوی نام پدر سید احمد دارای 201 رأی

2658 – آقای خالق دوستان نام پدر نبی دارای 201 رأی

2659 – خانم طیبه خاک کرد نام پدر حسین دارای 201 رأی

2660 – خانم مریم قنبرپورسلطان آبادی نام پدر حسنقلی دارای 201 رأی

2661 – آقای حمید محمدی نام پدر ابراهیم دارای 201 رأی

2662 – خانم زهرا حاجی نقیبعلی حصاری نام پدر جواد دارای 201 رأی

2663 – آقای علیرضا معلم زاده نام پدر محمدابراهیم دارای 201 رأی

2664 – آقای فریدون رمضانی نام پدر اسداله دارای 200 رأی

2665 – آقای مهدی حجازی نام پدر محمود دارای 200 رأی

2666 – آقای محسن منشدی نام پدر همایون دارای 200 رأی

2667 – آقای سهیل محمدشفیعی نام پدر مهدی دارای 200 رأی

2668 – آقای شهرام صادر نام پدر علی دارای 200 رأی

2669 – آقای محمدطاهر حلاج شوشتری نام پدر حمید دارای 200 رأی

2670 – آقای محمد نصراللهی نام پدر اسمعیل دارای 200 رأی

2671 – آقای باقر لطف اله پور نام پدر نورمحمد دارای 200 رأی

2672 – خانم فاطمه علاف قاسم نام پدر فریدون دارای 200 رأی

2673 – آقای پیام نوروزی چلچه نام پدر حافظ دارای 200 رأی

2674 – آقای محمدصالح زندی نام پدر حاتم دارای 200 رأی

2675 – آقای مجید ذاکرحسینی نام پدر محمدرضا دارای 200 رأی

2676 – آقای شاهرخ سعیدی نام پدر عبدالحسین دارای 200 رأی

2677 – آقای عیسی رحیمی نام پدر فیضالله دارای 199 رأی

2678 – آقای محمدعلی شیرینی نام پدر احمد دارای 199 رأی

2679 – آقای حجت شمسی نام پدر احمد دارای 199 رأی

2680 – آقای علی موحدی نیا نام پدر غلامرضا دارای 199 رأی

2681 – آقای سیدکمال مدنی نام پدر سیدابوالفضل دارای 199 رأی

2682 – آقای رضا حصیرچی نام پدر خداداد دارای 198 رأی

2683 – آقای محمداسمعیل عارف نسب نام پدر علی جان دارای 198 رأی

2684 – آقای سیدمسعود موسوی اهرنجانی نام پدر میرغلامرضا دارای 198 رأی

2685 – آقای حمید جلیلی راثی نام پدر محمد دارای 198 رأی

2686 – آقای سیدبنیامین موسوی نام پدر سیدعلی دارای 198 رأی

2687 – آقای ابراهیم صابری نژاد نام پدر محمد دارای 198 رأی

2688 – آقای سیدمحمدرضا چاوشی ها نام پدر سید احمد دارای 198 رأی

2689 – آقای علی رستمی نام پدر رسول دارای 198 رأی

2690 – آقای رضا فاطمی مطلق نام پدر عبداله دارای 197 رأی

2691 – آقای عباس پژوهش نمین نام پدر ابراهیم دارای 197 رأی

2692 – آقای امیرهوشنگ ده پور نام پدر ابوالقاسم دارای 197 رأی

2693 – آقای سیدمحسن سیاوش نام پدر سیدمحمدزمان دارای 197 رأی

2694 – آقای ابوالفضل رجوانی نام پدر شیرزاد دارای 197 رأی

2695 – آقای امیرحسین فرزادیان نام پدر جمشید دارای 197 رأی

2696 – آقای سیدروح اله جعفری نام پدر سیدکاظم دارای 197 رأی

2697 – آقای میثم فتحی نژادکل تپه نام پدر ناصر دارای 197 رأی

2698 – آقای مجتبی خواجه نام پدر احمد دارای 197 رأی

2699 – آقای علی نوین نام پدر بهرام دارای 197 رأی

2700 – آقای یونس نوذرپور نام پدر سلطانمراد دارای 196 رأی

2701 – آقای امیرحسین ستاریان نام پدر ابوالقاسم دارای 196 رأی

2702 – خانم اسماء راحمی اردکانی نام پدر علی ضامن دارای 196 رأی

2703 – آقای محمدکاظم رمضانی نام پدر عبداله دارای 196 رأی

2704 – آقای مرتضی شعبان نژادخاصنام پدر نوروزعلی دارای 196 رأی

2705 – آقای علی اصغر خسروی نام پدر علی ناز دارای 196 رأی

2706 – آقای مرتضی مشایخی نظام آبادی نام پدر محمدرضا دارای 196 رأی

2707 – آقای وحید بیگ محمدلو نام پدر علی اصغر دارای 195 رأی

2708 – آقای ابوالفضل غلامی نام پدر محمدرضا دارای 195 رأی

2709 – آقای ابوالفضل جمشیدی فر نام پدر هوشنگ دارای 195 رأی

2710 – آقای محمدعلی صادقی نام پدر حسین دارای 195 رأی

2711 – آقای مصطفی شریعت نام پدر عبدالکریم دارای 195 رأی

2712 – آقای مصطفی محمدی الاشتی نام پدر خیرالله دارای 195 رأی

2713 – آقای عباس شاکری داریان نام پدر ابوالفضل دارای 195 رأی

2714 – آقای ابوالقاسم کبیری طامه نام پدر جعفرآقا دارای 194 رأی

2715 – آقای مهدی دیلم صالحی نام پدر غلامرضا دارای 194 رأی

2716 – آقای علی فتاح پورمقدم نام پدر محمود دارای 194 رأی

2717 – آقای حمیدرضا غفوری نام نام پدر محمدرضا دارای 193 رأی

2718 – آقای علیرضا محمدی ملاسرائی نام پدر حسن دارای 193 رأی

2719 – آقای هادی خواجوی نام پدر احمد دارای 193 رأی

2720 – آقای محمدرضا زارع نام پدر میرزاعلی بمان دارای 193 رأی

2721 – آقای ابراهیم کریمی کیا نام پدر غلامعباس دارای 193 رأی

2722 – آقای مجید نظرعلی نام پدر احمد دارای 193 رأی

2723 – آقای ایمان دامرودی نام پدر حسین دارای 193 رأی

2724 – آقای میثم جهانگیری نام پدر سعید دارای 193 رأی

2725 – خانم لیلا گودرزتله جردی نام پدر حسن دارای 193 رأی

2726 – آقای مهدی حاجیان نام پدر فرهاد دارای 193 رأی

2727 – آقای آیت الله غلامی نام پدر محمدعلی دارای 192 رأی

2728 – خانم مهتاب لطف اله بیگی نام پدر رحمن دارای 192 رأی

2729 – آقای رضا محسنی نام پدر علی اصغر دارای 192 رأی

2730 – آقای مسعود علی زاده نام پدر عبدالله دارای 191 رأی

2731 – آقای بهزاد مقبول نام پدر شهرام دارای 191 رأی

2732 – آقای مهدی گلی نام پدر محمدعلی دارای 191 رأی

2733 – آقای فرزاد فولادی راد نام پدر شعبان دارای 191 رأی

2734 – آقای محمود نصرآبادی نام پدر علی اکبر دارای 191 رأی

2735 – آقای امیر صارمپور نام پدر عباس دارای 191 رأی

2736 – آقای ولی الله محمدجعفری نام پدر علی زمان دارای 191 رأی

2737 – آقای کاظم جهاندار نام پدر علی محمد دارای 191 رأی

2738 – آقای محمدرضا شهبازی نام پدر رضا دارای 191 رأی

2739 – آقای رضا قنبرنژاد نام پدر محمد دارای 191 رأی

2740 – آقای پیام شمس الدینی دهنوی نام پدر ماشاءاله دارای 190 رأی

2741 – آقای غلامرضا قانع عزآبادی نام پدر بمانعلی دارای 190 رأی

2742 – آقای ابوالفضل حقیقی زاده نام پدر ناصر دارای 190 رأی

2743 – آقای سیدطه موسوی میرکلائی نام پدر سیدمحمد دارای 190 رأی

2744 – آقای امیر فاضلی نام پدر محمدحسین دارای 190 رأی

2745 – آقای حسین یعقوب الاملی نام پدر علیمردان دارای 190 رأی

2746 – آقای مهدی شهنازی جنگ تپه نام پدر اصلان خان دارای 190 رأی

2747 – آقای حسن میکائیلی نام پدر ده ده کشی دارای 189 رأی

2748 – آقای داور حمیدی نام پدر احمد دارای 189 رأی

2749 – آقای محمد رضائی نام پدر صیدمحمد دارای 189 رأی

2750 – آقای محمد حلاجیان نام پدر احمد دارای 189 رأی

2751 – آقای احسان ذاکرنیا نام پدر علیرضا دارای 188 رأی

2752 – آقای حسین هرورانی نام پدر قدرت اله دارای 188 رأی

2753 – آقای علیرضا نجفی نام پدر نوراله دارای 188 رأی

2754 – آقای سجاد به پسند نام پدر قدرت اله دارای 188 رأی

2755 – آقای محمد سنقری نام پدر مهدی دارای 188 رأی

2756 – آقای علی اکبر وزیری نام پدر اسمعیل دارای 188 رأی

2757 – آقای احسان خلیلی نام پدر مسعود دارای 188 رأی

2758 – آقای ولی اله بزرگمهر نام پدر محمد دارای 188 رأی

2759 – آقای مهدی اسدی خانوکی نام پدر ماشاالله دارای 188 رأی

2760 – آقای محمدحسن زارع زردینی نام پدر غلامرضا دارای 188 رأی

2761 – آقای حسینعلی حسن پور نام پدر عباسعلی دارای 188 رأی

2762 – آقای حسین غلامی نام پدر محمدرضا دارای 187 رأی

2763 – آقای مهدی شهرابی فراهانی نام پدر محمد دارای 187 رأی

2764 – آقای مجتبی براتی نیا نام پدر حسین دارای 187 رأی

2765 – آقای حمید کشاورزیان نام پدر محمدرضا دارای 187 رأی

2766 – آقای حمید اوستاخ نام پدر حسن دارای 187 رأی

2767 – آقای حسین عباسی نام پدر علی دارای 187 رأی

2768 – آقای سعید مقیسهء نام پدر محمدتقی دارای 187 رأی

2769 – آقای فرشاد طاهرنژاد نام پدر صدراله دارای 187 رأی

2770 – آقای حسن لشنی نام پدر ابراهیم دارای 187 رأی

2771 – آقای صادق گلزاری نیکجه نام پدر عرب علی دارای 187 رأی

2772 – آقای علی اکبر کلیچ نام پدر علی بابا دارای 187 رأی

2773 – آقای محمدباقر همتی نژاد نام پدر محمداسماعیل دارای 187 رأی

2774 – آقای سیدامیر مدنی نام پدر سیدفیروز دارای 187 رأی

2775 – آقای مرتضی متین نام پدر علی اصغر دارای 187 رأی

2776 – آقای ابراهیم بیستون بیگلو نام پدر علی اکبر دارای 186 رأی

2777 – آقای حسین مجیدناطری نام پدر محمدباقر دارای 186 رأی

2778 – آقای حسین رمادان نام پدر رحمت اله دارای 186 رأی

2779 – آقای عباس سلمان پورسهی نام پدر حسین دارای 186 رأی

2780 – آقای یاسر سبحانی فرد نام پدر ناصر دارای 186 رأی

2781 – آقای حسن صادقی نام پدر علی حسین دارای 186 رأی

2782 – آقای مهدی پازکی نام پدر محمدرضا دارای 186 رأی

2783 – آقای محمدعلی شبیری نام پدر سعید دارای 186 رأی

2784 – آقای مصطفی شایق نام پدر عباس دارای 185 رأی

2785 – آقای محسن صیقلی نام پدر ابوالقاسم دارای 185 رأی

2786 – آقای محمدهادی انتشاری نام پدر محمدمهدی دارای 185 رأی

2787 – آقای نورالدین رمضانی نام پدر حسین دارای 185 رأی

2788 – آقای علیرضا جمالی نام پدر امیر دارای 185 رأی

2789 – آقای رضا پولادی نام پدر غلامعلی دارای 184 رأی

2790 – آقای احمد سحرفکر نام پدر حبیب الله دارای 184 رأی

2791 – آقای علیرضا لچینانی نام پدر محمدعلی دارای 184 رأی

2792 – آقای مهدی کاظمی کاخکی نام پدر حبیب دارای 184 رأی

2793 – آقای محمدهادی جهان بخش پور نام پدر رضاقلی دارای 184 رأی

2794 – خانم محبوبه سادات مجدالاشرافی نام پدر سیدمحمد دارای 184 رأی

2795 – آقای سیدحسین صدری نام پدر سیدعلی دارای 183 رأی

2796 – آقای حسین زنگباری نام پدر علی اکبر دارای 183 رأی

2797 – آقای صمدرضا جودکی دیناروندی نام پدر میرزاعباس دارای 183 رأی

2798 – آقای محمد معصوم زاده نام پدر حسین دارای 182 رأی

2799 – آقای سیدآصف سیدین نام پدر سیدکاظم دارای 182 رأی

2800 – آقای محسن شیخی آرام نام پدر بهرام دارای 182 رأی

2801 – آقای افشین رشیدی نام پدر اردشیر دارای 182 رأی

2802 – آقای سیداحمد نیکوئی نام پدر سیدمحمود دارای 181 رأی

2803 – آقای مهدی کریمی نام پدر جواد دارای 181 رأی

2804 – آقای مهیار عسگریان نام پدر عطاءاله دارای 181 رأی

2805 – آقای ضیاءالدین شعاعی نام پدر حبیب دارای 181 رأی

2806 – آقای علیرضا سبوحی نام پدر حسن دارای 181 رأی

2807 – آقای داریوش رادین نام پدر اله مراد دارای 181 رأی

2808 – آقای محسن مختار نام پدر محمدعلی دارای 181 رأی

2809 – آقای عبدالله فریدون جاه نام پدر فریدون خان دارای 181 رأی

2810 – آقای سیدحسین مقیمی اصل نام پدر سیدفتح اله دارای 180 رأی

2811 – آقای ناصر علی دوستی شهرکی نام پدر اسداله دارای 180 رأی

2812 – آقای محمد میرابراهیمی نام پدر محمدجعفر دارای 180 رأی

2813 – آقای علی مهدی زاده تورزنی نام پدر داوود دارای 180 رأی

2814 – آقای داود نصیری نام پدر عبدالعلی دارای 180 رأی

2815 – آقای محمد اصل نجاری نام پدر اسماعیل دارای 180 رأی

2816 – آقای مجید محب اقدم نام پدر محسن دارای 180 رأی

2817 – آقای حسین دری نام پدر فرهنگ دارای 180 رأی

2818 – آقای روزبه حبیبی نام پدر علی دارای 179 رأی

2819 – آقای فرشاد پورافقی نام پدر شهباز دارای 179 رأی

2820 – آقای حسن وفادارینگجه نام پدر رضا دارای 179 رأی

2821 – آقای الیاس زندی دره غریبی نام پدر محمدقلی دارای 179 رأی

2822 – آقای علیرضا امراللهی بیوکی نام پدر علی دارای 179 رأی

2823 – آقای حسین حق نژاددوشانلو نام پدر نوروز دارای 179 رأی

2824 – آقای علی گلشنی نام پدر عبداله دارای 179 رأی

2825 – آقای نبی اله رسولی دوگاهه نام پدر امیدعلی دارای 178 رأی

2826 – آقای مجید لشگری نام پدر محمدحسن دارای 178 رأی

2827 – آقای صمد مومن بالله نام پدر هادی دارای 178 رأی

2828 – آقای قدرت اله سلطانی گوراب پسی نام پدر اکبر دارای 178 رأی

2829 – آقای علی فاتحی جهانتیغ نام پدر غلامعلی دارای 178 رأی

2830 – آقای رضا سروندی نام پدر قدرت اله دارای 178 رأی

2831 – آقای عباس زمانی فر نام پدر رضا دارای 178 رأی

2832 – آقای داود پاشازاده نام پدر احمد دارای 177 رأی

2833 – آقای سیدمجید عبدالصالحی نام پدر سیدجعفر دارای 177 رأی

2834 – آقای سیامک کامیابی امینه نام پدر چنگیز دارای 177 رأی

2835 – آقای پیمان شیراوند نام پدر نورمحمد دارای 177 رأی

2836 – آقای حسین زرقانی نام پدر غلام دارای 177 رأی

2837 – خانم سوسن میخ بر نام پدر علی اکبر دارای 177 رأی

2838 – آقای عبدالرضا سهیل نقشی نام پدر عبداله دارای 176 رأی

2839 – آقای سیدمهرداد سیفی تیزابی نام پدر سیدصحبت دارای 176 رأی

2840 – آقای امیرحکمت کیه بادرودی نام پدر علیرضا دارای 176 رأی

2841 – آقای رضا محمدبیگی نام پدر صفر دارای 176 رأی

2842 – آقای نصرت اله مجاهدی منش نام پدر عزیزاله دارای 176 رأی

2843 – خانم اعظم شکاری شهرک نام پدر حمید دارای 176 رأی

2844 – آقای سیدعباس فاطمی نویسی نام پدر سیدحسن دارای 176 رأی

2845 – آقای محمدجعفر نعناکار نام پدر عبدالکریم دارای 175 رأی

2846 – آقای رضا کریمی نام پدر آذر دارای 175 رأی

2847 – آقای احمد پورخسرو نام پدر علی محمد دارای 175 رأی

2848 – آقای احمد پاسبان شرق نام پدر عبدالجبار دارای 175 رأی

2849 – آقای حمیدرضا علویان همدان نام پدر محمدرضا دارای 174 رأی

2850 – آقای امیر امین صارمی نام پدر عباس دارای 174 رأی

2851 – آقای حسن صمدی تنیانی نام پدر انوش دارای 174 رأی

2852 – آقای جهان بخش ممبینی نام پدر کیامرث دارای 174 رأی

2853 – آقای هومان روحانی نام پدر محمود دارای 174 رأی

2854 – آقای محمد محمدی فرزین نام پدر قربانعلی دارای 174 رأی

2855 – آقای حسن رضا میرزائی نام پدر حسین قلی دارای 173 رأی

2856 – آقای محمدعلی مسجدی مولان نام پدر فرخ دارای 173 رأی

2857 – آقای علیرضا تاجریان نام پدر رحمن دارای 173 رأی

2858 – آقای ابوالقاسم پالیزگیر نام پدر داود دارای 173 رأی

2859 – آقای ایرج سفیری نام پدر محمود دارای 173 رأی

2860 – آقای محمد چمن لو نام پدر ماشاءاله دارای 173 رأی

2861 – آقای مهدی حبیبی خراسانی نام پدر ابوالقاسم دارای 172 رأی

2862 – آقای علی علی راد نام پدر کرمعلی دارای 172 رأی

2863 – آقای مرتضی محسن زاده نام پدر علی دارای 172 رأی

2864 – آقای منوچهر صادقی برزلیقی نام پدر حسین دارای 171 رأی

2865 – آقای حسین رحمانی مهر نام پدر احمد دارای 171 رأی

2866 – آقای سیدمحمد میری چیمه نام پدر سیداحمد دارای 171 رأی

2867 – آقای مهدی یاوری فرد نام پدر حافظ دارای 171 رأی

2868 – آقای علی پاشا غفاری نام پدر یوسف دارای 171 رأی

2869 – آقای مرتضی حاجی رحیمی نام پدر رضا دارای 171 رأی

2870 – آقای سیدمهدی سیدمرتضی حسینی نام پدر سیدکمال الدین دارای 171 رأی

2871 – آقای حمید مرادی نام پدر محمد دارای 171 رأی

2872 – خانم لیلا عظیمی سیلابی نام پدر فیروز دارای 171 رأی

2873 – آقای سیدعلی حسینی منش نام پدر آقاسیدمحمدباقر دارای 171 رأی

2874 – آقای حسین سماک امین نام پدر سیروس دارای 171 رأی

2875 – آقای آرمان زعفری جتانی نام پدر اسمعیل دارای 171 رأی

2876 – آقای محسن کریمی موحدی نام پدر قدرت اله دارای 171 رأی

2877 – آقای حمید سعیدی نام پدر علی اصغر دارای 170 رأی

2878 – آقای احمد انجم شعاع نام پدر علی دارای 170 رأی

2879 – آقای سیدحسن میرکاظم زاده اقدم نام پدر سیدعلی دارای 170 رأی

2880 – آقای حمیدرضا دربان نام پدر کیومرث دارای 170 رأی

2881 – آقای سهراب نصیری خواه نام پدر اسماعیل دارای 170 رأی

2882 – آقای مجتبی کریمی نام پدر علی قلی دارای 170 رأی

2883 – آقای مهدی خالقی بفراجرد نام پدر حاجی آقا دارای 170 رأی

2884 – آقای علیرضا رازقی نام پدر براتعلی دارای 170 رأی

2885 – آقای محمد سیدحسن طهرانی نام پدر حسین دارای 170 رأی

2886 – آقای علیرضا معشوری نام پدر مصطفی دارای 170 رأی

2887 – آقای محمد ولی زاده نام پدر محمدعلی دارای 170 رأی

2888 – آقای شاهرخ جهانشاهی نام پدر اسمعیل دارای 170 رأی

2889 – آقای مهدی مزرعه شاهی نام پدر رمضانعلی دارای 169 رأی

2890 – آقای ابوذر پیش بین نام پدر احمد دارای 169 رأی

2891 – آقای مهدی محمدزاده نام پدر نصراله دارای 169 رأی

2892 – آقای مرتضی نجفی ملکی نام پدر حسن دارای 169 رأی

2893 – آقای یزدان محمدی نام پدر رمضان دارای 169 رأی

2894 – آقای اسحق برزگربدر نام پدر فریدون دارای 169 رأی

2895 – آقای علی رمضان زاده نام پدر حسین دارای 168 رأی

2896 – آقای سیدمجید ذوالفقاری نام پدر سید حسن دارای 168 رأی

2897 – آقای مجید علی پناهی نام پدر حسین دارای 168 رأی

2898 – آقای رضا بخشی سنجدری نام پدر علی دارای 168 رأی

2899 – آقای محمدعلی منفرد نام پدر جعفر قلی دارای 168 رأی

2900 – آقای میرعلی کاظمی نام پدر سیدابراهیم دارای 168 رأی

2901 – آقای سعداله شکری نام پدر حسن دارای 168 رأی

2902 – آقای حسین نوظهور نام پدر مکایل دارای 168 رأی

2903 – آقای یزدان شیرمحمدی نام پدر غلامحسین دارای 168 رأی

2904 – آقای علی مراد صفری احمدوند نام پدر حقعلی دارای 168 رأی

2905 – آقای علیرضا یعقوبی گلوردی نام پدر حسین علی دارای 168 رأی

2906 – آقای مجید جباری مستی شراهی نام پدر محمدرضا دارای 168 رأی

2907 – آقای حمید قنبری نام پدر حسین دارای 168 رأی

2908 – آقای محمدامین پروردگاری قصبه نام پدر محمدحسن دارای 168 رأی

2909 – آقای علی اکبر حسینی نام پدر داود دارای 167 رأی

2910 – آقای سلام اله کاظم خانی نام پدر عبدالله دارای 167 رأی

2911 – آقای ابراهیم نصیرالاسلامی نام پدر آقا جمال دارای 167 رأی

2912 – آقای محمدجواد علی پور نام پدر حسین دارای 167 رأی

2913 – آقای سعید نظری نام پدر مظفرعلی دارای 167 رأی

2914 – آقای محمدعلی شعبانپور نام پدر تقی دارای 167 رأی

2915 – آقای حمیدرضا عباسی نام پدر شیرعلی دارای 167 رأی

2916 – آقای هادی کامیابی نام پدر علی دارای 166 رأی

2917 – آقای منصور حکیم منش نام پدر ابراهیم دارای 166 رأی

2918 – آقای محمد صادقی نام پدر موسی دارای 166 رأی

2919 – آقای صادق نصرتی مراللو نام پدر آرام دارای 166 رأی

2920 – آقای علی رضازاده ویشکائی نام پدر تقی دارای 166 رأی

2921 – آقای رامین غندالی نام پدر فریدون دارای 166 رأی

2922 – آقای حمید یاری نام پدر برات دارای 166 رأی

2923 – آقای بیژن محمدی نام پدر ظاهرعلی دارای 166 رأی

2924 – آقای ابوالفضل جنگی نام پدر علیرضا دارای 166 رأی

2925 – آقای سیدرضا مدنی کرمانی نام پدر سیدجلال الدین دارای 166 رأی

2926 – آقای حسین صالح نام پدر عباس دارای 166 رأی

2927 – آقای محمدابراهیم ترکمانی نام پدر حسینعلی دارای 165 رأی

2928 – آقای مرتضی کاظمی نام پدر مسلم دارای 165 رأی

2929 – خانم سیده صدیقه مرتضوی نام پدر سیدنعمت اله دارای 165 رأی

2930 – آقای سیدمحمد کیمیافر نام پدر سیدحسین دارای 165 رأی

2931 – آقای مرتضی امیری نام پدر گنجعلی دارای 165 رأی

2932 – آقای احسان توابی نام پدر کریم دارای 164 رأی

2933 – آقای بیژن عزتی نیا نام پدر یدالله دارای 164 رأی

2934 – آقای امیرحسین سنگکی نام پدر محمدباشی دارای 164 رأی

2935 – آقای داود مشکانی فراهانی نام پدر محمود دارای 164 رأی

2936 – آقای علی نصرسواری نام پدر نوروز دارای 164 رأی

2937 – آقای رحمت الله مهنی نام پدر علی دارای 164 رأی

2938 – آقای ابوالفضل مقدم نام پدر فضلعلی دارای 164 رأی

2939 – آقای رضا رضائی نام پدر عباس دارای 164 رأی

2940 – آقای ابراهیم محمدجانی نام پدر زلفعلی دارای 163 رأی

2941 – آقای علی طریقی محمود نام پدر اورجعلی دارای 163 رأی

2942 – آقای فرشاد جعفروندنو نام پدر رشید دارای 163 رأی

2943 – آقای محمدمهدی پورغلام حسنعلی ده نام پدر شاهرخ دارای 163 رأی

2944 – آقای سیدمحسن موسوی کاشانی نام پدر سیدمحمد دارای 163 رأی

2945 – آقای مهدی حیدری نام پدر اژدر دارای 163 رأی

2946 – آقای مهدی سیفی نام پدر علی اکبر دارای 163 رأی

2947 – آقای امیرحسین میثاقی زاده نام پدر محمد دارای 163 رأی

2948 – آقای سیدعلیرضا جمشیدی نام پدر سید غلامعباس دارای 163 رأی

2949 – آقای سیدافشین حقی نام پدر سید محمود دارای 163 رأی

2950 – آقای مهدی علی اکبری نام پدر محمد دارای 163 رأی

2951 – آقای غلامرضا علی محمدی نام پدر رضا دارای 162 رأی

2952 – آقای محمد رضائی نام پدر یارعلی دارای 162 رأی

2953 – آقای داود مصطفائی نام پدر ابوالفضل دارای 162 رأی

2954 – آقای ایرج رضائی تکبلاغ نام پدر عبداله دارای 161 رأی

2955 – آقای محمدجعفر جعفری نام پدر رجبعلی دارای 161 رأی

2956 – آقای حسین منحصر نام پدر علی دارای 161 رأی

2957 – آقای کیامرث جهانگیر نام پدر مرتضی دارای 161 رأی

2958 – آقای محمد بنی مسنی نام پدر هومان دارای 160 رأی

2959 – آقای محمدحسن کره ئی نام پدر احمد دارای 160 رأی

2960 – آقای سیدامیر حجازی طاقانکی نام پدر سیدکریم دارای 160 رأی

2961 – آقای صفرعلی نهری قاضیانی نام پدر اسمعیل دارای 160 رأی

2962 – آقای مجتبی طالقانی نام پدر محمدرضا دارای 160 رأی

2963 – آقای محمدرضا نعمتی ام آباد نام پدر شکراله دارای 160 رأی

2964 – آقای عابد عابدزاده نام پدر نصراله دارای 160 رأی

2965 – آقای علی صبوری نام پدر اصغر دارای 160 رأی

2966 – آقای سعید صرفی نام پدر نصرت اله دارای 159 رأی

2967 – آقای محمود کاوه نیا نام پدر عبداله دارای 159 رأی

2968 – آقای علیرضا جلیل نام پدر ولی دارای 159 رأی

2969 – آقای جعفر غیبی اقبلاغ نام پدر التفاتعلی دارای 159 رأی

2970 – آقای سیدصادق موسوی نام پدر سیدرحمن دارای 158 رأی

2971 – آقای مهدی صالحی باروق نام پدر شکور دارای 158 رأی

2972 – آقای عباس معصوم زاده نام پدر امیدعلی دارای 158 رأی

2973 – آقای رضا فتوت کریمی نام پدر امیدعلی دارای 158 رأی

2974 – آقای محمدرضا فنائی وردیخانی نام پدر یزدانبخش دارای 158 رأی

2975 – آقای سعید زندی نام پدر صدراله دارای 157 رأی

2976 – آقای مجید کبیری زاد نام پدر اصغر دارای 157 رأی

2977 – آقای امین مستوفی زاده نام پدر بهرام دارای 157 رأی

2978 – آقای علیرضا برادران صنعتگر نام پدر کریم دارای 157 رأی

2979 – آقای محمداسمعیل شجری نام پدر خلیل دارای 157 رأی

2980 – آقای مصطفی شهسواری نام پدر قربانعلی دارای 156 رأی

2981 – آقای حسین امامی قراملکی نام پدر علی دارای 156 رأی

2982 – آقای سعید حسن زاده سبلوئی نام پدر حمید دارای 156 رأی

2983 – آقای مجید طیران نام پدر محمد تقی دارای 155 رأی

2984 – آقای محمد ارفعی کندلجی نام پدر ابراهیم دارای 155 رأی

2985 – آقای جلیل بادام فیروز نام پدر خلیفه دارای 155 رأی

2986 – آقای رحیم علیجانی اردشیر نام پدر قلی دارای 155 رأی

2987 – آقای ولی اله سالاروند نام پدر وجیه اله دارای 155 رأی

2988 – آقای حسام درشمالی نام پدر محمد دارای 155 رأی

2989 – آقای محمدحسین دانشیار نام پدر جواد دارای 155 رأی

2990 – آقای اسماعیل رضازاده بلگوری نام پدر یعقوب دارای 155 رأی

2991 – آقای علیرضا عباسی نام پدر ابوالحسن دارای 155 رأی

2992 – آقای محمدعلی شیری نام پدر محمود دارای 154 رأی

2993 – آقای رضا عبدفروتن نام پدر جعفر دارای 154 رأی

2994 – آقای مهدی طلیمی نام پدر صادق دارای 154 رأی

2995 – آقای سیدفرزاد سیفی نام پدر سیدصحبت دارای 154 رأی

2996 – آقای آرش محمدی تشکری نام پدر هادی دارای 154 رأی

2997 – آقای محمدعلی رئیسی نام پدر امان اله دارای 153 رأی

2998 – آقای علی حیدری نام پدر بهمن دارای 153 رأی

2999 – آقای محمدجعفر حجازی مهر نام پدر غلامحسین دارای 153 رأی

3000 – آقای امیر پاریاب نام پدر خلیل دارای 153 رأی

3001 – آقای ابوالفضل بهشتی عارف نام پدر اصغر دارای 153 رأی

3002 – آقای مرتضی علی زاده نام پدر براتعلی دارای 152 رأی

3003 – آقای حجت اله مظفری لرستانی نام پدر قدرت اله دارای 152 رأی

3004 – آقای محمدجواد صاحبدل نام پدر سعید دارای 152 رأی

3005 – خانم سوره شاهعلی زاده بایرام بدن نام پدر بهرام دارای 152 رأی

3006 – آقای علی فخارزاده کرمانی نام پدر محمود دارای 152 رأی

3007 – آقای امیر خیبری فر نام پدر فضل اله دارای 152 رأی

3008 – آقای میثم فرهنگی نام پدر اصغر دارای 151 رأی

3009 – آقای غلامحسن ساجدی آبکنار نام پدر وثوق دارای 151 رأی

3010 – آقای محمد محبوبی فر نام پدر احمد دارای 151 رأی

3011 – آقای سیداسماعیل هاشمی نژاد نام پدر سیدابراهیم دارای 151 رأی

3012 – آقای حسین میزان نام پدر عبدالعلی دارای 151 رأی

3013 – خانم عصمت چراغی دستنائی نام پدر براتعلی دارای 151 رأی

3014 – آقای نورالدین رضائیان نام پدر امام وردی دارای 150 رأی

3015 – آقای مهرداد نصرتی نام پدر حجت دارای 150 رأی

3016 – آقای مسعود کاشانی مهر نام پدر محمدرضا دارای 149 رأی

3017 – آقای جلال فروغی نام پدر ابراهیم دارای 149 رأی

3018 – آقای محمد فعلی نام پدر مراد دارای 149 رأی

3019 – آقای رحمت حسینقلی پور نام پدر حسین دارای 149 رأی

3020 – آقای حمیدرضا عرب زاده نام پدر محمد دارای 149 رأی

3021 – آقای قاسم داودی نام پدر عباس دارای 148 رأی

3022 – آقای محمدصادق زارع نام پدر نصراله دارای 148 رأی

3023 – آقای علی محمدی فریز نام پدر محمدحسین دارای 148 رأی

3024 – آقای فیروز پوررشنو نام پدر میرعواس دارای 148 رأی

3025 – آقای یداله صادقی نام پدر نبی اله دارای 148 رأی

3026 – آقای حمداله بیگدلی فر نام پدر یداله دارای 148 رأی

3027 – آقای ابوالقاسم خالقی زاده رستمی نام پدر یداله دارای 148 رأی

3028 – آقای مسعود سلیمانی نژاد نام پدر بیت الله دارای 147 رأی

3029 – آقای سیدمهدی سیدبابائی نام پدر میرحسین دارای 147 رأی

3030 – خانم فاطمه عبدالجباری نام پدر مرتضی دارای 147 رأی

3031 – آقای یحیی جهانگیری نام پدر علی دارای 147 رأی

3032 – آقای عنایت اله دارائی نام پدر حسین دارای 147 رأی

3033 – آقای اسلام سلیمان زاده نام پدر محمد دارای 147 رأی

3034 – آقای حجت غلام پور نام پدر غلام دارای 147 رأی

3035 – آقای نوید شیرمحمد نام پدر عبداله دارای 146 رأی

3036 – آقای سیدمهراب حکیم پور نام پدر سیدجلیل دارای 146 رأی

3037 – آقای قادر نصیری ترزنق نام پدر ایلخانی دارای 146 رأی

3038 – آقای محمدعلی جم زاد نام پدر عباس دارای 146 رأی

3039 – آقای هوشنگ اقائی مادیه نام پدر غفار دارای 146 رأی

3040 – آقای فرهاد دمشقی نام پدر علی دارای 146 رأی

3041 – آقای هادی مسجدی نام پدر ابراهیم دارای 146 رأی

3042 – آقای غلامرضا حسن پور نام پدر عیوضعلی دارای 146 رأی

3043 – آقای سیدمجید سلامتی نام پدر محمد دارای 145 رأی

3044 – آقای محمدرضا علی پورکردلو نام پدر گل ده ده دارای 145 رأی

3045 – آقای نوید بذرکارنالکیاشری نام پدر ناصر دارای 145 رأی

3046 – آقای سعید چاقری فراهانی نام پدر ابن علی دارای 145 رأی

3047 – آقای رضا ملکان پور نام پدر محمد دارای 144 رأی

3048 – آقای بهنام غلامی نام پدر محمدرضا دارای 144 رأی

3049 – آقای فرشید ویسی نام پدر فیروز دارای 144 رأی

3050 – آقای علیرضا صفری دانالو نام پدر اسداله دارای 144 رأی

3051 – آقای حجت محمدی نام پدر سرور دارای 144 رأی

3052 – آقای یونس صادق نام پدر هاشم دارای 143 رأی

3053 – آقای قاسم مرادی نام پدر سلیمان دارای 143 رأی

3054 – آقای محمد سیاری زاده نام پدر اله قلی دارای 143 رأی

3055 – آقای محمدحسین رستمی نام پدر احمد دارای 143 رأی

3056 – آقای رضا صیدخانی نام پدر نورعلی دارای 143 رأی

3057 – آقای مهدی خلفی نام پدر همت دارای 143 رأی

3058 – آقای سعید موحدخواه نام پدر محمد دارای 143 رأی

3059 – آقای سیدکمال الدین سیدریحانی نام پدر سیدحسین دارای 142 رأی

3060 – آقای بابک محمدامینی نام پدر صادق دارای 142 رأی

3061 – آقای بابا داوردان نام پدر عبدالعلی دارای 142 رأی

3062 – آقای محمد ملایون نام پدر عبدالرسول دارای 142 رأی

3063 – خانم شهناز مرامی سرکندی نام پدر بابا دارای 142 رأی

3064 – آقای علی طاهرخانی نام پدر جعفر دارای 142 رأی

3065 – آقای احسان شریعت بهادری نام پدر ماشاء اله دارای 142 رأی

3066 – آقای خلیل رسولی نادرگلی نام پدر مجید دارای 142 رأی

3067 – آقای محمد نوری ساران نام پدر چراغعلی دارای 141 رأی

3068 – آقای بهرام مرادی آثار نام پدر علی دارای 141 رأی

3069 – آقای سیدمحمدمهدی جعفری شیاده نام پدر سیدیوسف دارای 141 رأی

3070 – آقای عباس فرخ نام پدر علی دارای 141 رأی

3071 – آقای حمیدرضا صدیقیان راد نام پدر علی اکبر دارای 141 رأی

3072 – آقای یوسف تازش نام پدر عزیزاله دارای 141 رأی

3073 – آقای هاشم رضائی نام پدر احمد دارای 141 رأی

3074 – آقای محمود صادقی نام پدر حسین دارای 141 رأی

3075 – آقای احمد کلاه مال همدانی نام پدر رضا دارای 140 رأی

3076 – آقای صالح غلامی شیخ جان نام پدر احد دارای 140 رأی

3077 – آقای حامد کریمی ابیازنی نام پدر علی دارای 140 رأی

3078 – آقای عبدالعظیم بیات نام پدر علی دارای 140 رأی

3079 – آقای سعید یحیائی نام پدر کریم دارای 140 رأی

3080 – آقای حمیدرضا فکری پور نام پدر نصرت دارای 139 رأی

3081 – آقای عبدالرسول خلیلی نام پدر حیدر دارای 139 رأی

3082 – آقای سیدجمال سیدی نام پدر سیداحمد دارای 139 رأی

3083 – آقای علی عبادی فردوئی نام پدر محمود دارای 139 رأی

3084 – آقای حسن فرخ زاد نام پدر علی رضا دارای 139 رأی

3085 – آقای رضا صفری نام پدر صفرعلی دارای 139 رأی

3086 – آقای علی بهمنی تمای نام پدر یحیی دارای 138 رأی

3087 – آقای بابک جوادی مجلج نام پدر مصطفی قلی دارای 138 رأی

3088 – آقای سلمان ماندنی نام پدر قلی دارای 138 رأی

3089 – آقای محمدرضا مانی فر نام پدر علی دارای 138 رأی

3090 – خانم محبوبه عباسقلی نیاورانی نام پدر امیر دارای 137 رأی

3091 – آقای جعفر شهری نام پدر قلی دارای 137 رأی

3092 – آقای عزیز رضائی خلیل آباد نام پدر یدالله دارای 137 رأی

3093 – آقای مرتضی کمساری نام پدر ماشاالله دارای 137 رأی

3094 – آقای عیسی کریم زاده نام پدر یعقوب دارای 137 رأی

3095 – آقای حسین بهاءلوهوره نام پدر خداوردی دارای 136 رأی

3096 – آقای احسان شعبانیان نام پدر سعید دارای 136 رأی

3097 – آقای علی اکبر مفیدی نام پدر نوراله دارای 136 رأی

3098 – آقای هادی رستمی حسینخانی نام پدر روح اله دارای 136 رأی

3099 – آقای محمد رضائی نام پدر قربانعلی دارای 136 رأی

3100 – آقای پدرام فرهادیان نام پدر یوسف دارای 136 رأی

3101 – آقای روح اله عظیمی گل تپه نام پدر حبیب اله دارای 135 رأی

3102 – آقای سیدعلی سیدی مفرد نام پدر سیدمنصور دارای 135 رأی

3103 – آقای پرویز جعفری نام پدر رشید دارای 135 رأی

3104 – آقای نظام نجفی بیرگانی نام پدر علی دارای 135 رأی

3105 – آقای مصطفی مختاری نام پدر علی اصغر دارای 134 رأی

3106 – آقای سیدعباس حسینی لرگانی نام پدر سید ناصر دارای 134 رأی

3107 – آقای داود صالح فکرعربانی نام پدر رسول دارای 134 رأی

3108 – آقای حمیدرضا پنبهء نام پدر محمد دارای 134 رأی

3109 – آقای سیدایاز حبیبی نام پدر سید محمد دارای 134 رأی

3110 – آقای حبیب رضا دانش نام پدر محمدرضا دارای 134 رأی

3111 – آقای حسین گلستانی نام پدر نکهدار دارای 134 رأی

3112 – آقای مصطفی محمدی نام پدر خلیل دارای 133 رأی

3113 – آقای امیر عباسی دیرثق نام پدر محمد دارای 133 رأی

3114 – آقای علی اصغر غفوری فرد نام پدر ابوالقاسم دارای 133 رأی

3115 – آقای علی حیدری نام پدر عبدالحسین دارای 133 رأی

3116 – آقای محمدابراهیم مجیداف نام پدر عبدالرضا دارای 133 رأی

3117 – آقای رضا پورتیمور نام پدر کورش دارای 133 رأی

3118 – آقای احمد حسین زاده کشانی نام پدر ابوالفضل دارای 132 رأی

3119 – آقای هدایت عسگری نهاد نام پدر علی پاشا دارای 132 رأی

3120 – آقای ناصر صباغ نیا نام پدر مجید دارای 132 رأی

3121 – آقای احمدعلی پیشنهاد نام پدر محمد قاسم دارای 131 رأی

3122 – آقای میثم واحدی نام پدر اسداله دارای 131 رأی

3123 – آقای سیدمحمدصادق رشیدی فرد نام پدر سید محمد دارای 131 رأی

3124 – آقای سیدمصطفی طالب رکنی نام پدر سیدمحمود دارای 131 رأی

3125 – آقای مسعود زیوری اخلاصنام پدر داود دارای 131 رأی

3126 – آقای محمد نصرالهی نام پدر محمدحسن دارای 130 رأی

3127 – آقای محسن وهابیان طهرانی نام پدر علی دارای 129 رأی

3128 – آقای حسین رحمن نام پدر امیرحسین دارای 129 رأی

3129 – آقای سعید پوراطمینان نام پدر حسین دارای 129 رأی

3130 – آقای علی شماعی نام پدر عباس دارای 129 رأی

3131 – آقای سیدسعید میرزرگر نام پدر سید حسین دارای 129 رأی

3132 – آقای فرهاد فلاحی نام پدر کیامرث دارای 129 رأی

3133 – آقای مجتبی نوراهان نام پدر محمود دارای 129 رأی

3134 – آقای حسین صادقی شهمیرزادی نام پدر پرویز دارای 128 رأی

3135 – آقای حسین شاه نظری اول نام پدر هدایت اله دارای 128 رأی

3136 – آقای محمد میرحسینی اشکوری نام پدر سیدعلی دارای 128 رأی

3137 – آقای کریم شیران نام پدر محمد دارای 128 رأی

3138 – آقای عبدالمجید سعادت نژاد نام پدر قاسمعلی دارای 127 رأی

3139 – آقای ابراهیم جهاندارملک آبادی نام پدر علی مدد دارای 127 رأی

3140 – آقای علی حسنی مریدانی نام پدر ناصر دارای 127 رأی

3141 – آقای پیام مختاری نام پدر حمیدرضا دارای 127 رأی

3142 – آقای ناصر ملکشاهی نام پدر یارحسین دارای 127 رأی

3143 – آقای هاشم رهامین نام پدر صفر دارای 127 رأی

3144 – آقای حمید فائزی نیا نام پدر ابوالقاسم دارای 127 رأی

3145 – آقای علیرضا جمالی زواره نام پدر محمد دارای 126 رأی

3146 – آقای فریبرز علیقلی زاده نام پدر قربان دارای 126 رأی

3147 – آقای محمد جهانگیری نام پدر محمدهاشم دارای 126 رأی

3148 – آقای علی اصغر کاظمیان نام پدر محمدحسن دارای 126 رأی

3149 – آقای سیدحسن صدوق نام پدر میرزا هدایت دارای 126 رأی

3150 – آقای علی صمد جوانمرد نام پدر علی مراد دارای 125 رأی

3151 – آقای وحیدرضا شاهینی نام پدر محمود دارای 125 رأی

3152 – آقای حمید توافقی فاروجی نام پدر اسماعیل دارای 125 رأی

3153 – آقای عباس شخصی میبدی نام پدر محمد علی دارای 125 رأی

3154 – آقای کوروش رضاپورگتابی نام پدر محمدرضا دارای 124 رأی

3155 – آقای علی خیلا نام پدر محمدعلی دارای 124 رأی

3156 – آقای مهدی محمدزاده نام پدر ولی دارای 123 رأی

3157 – آقای علیرضا خادم علما نام پدر جلیل دارای 122 رأی

3158 – آقای حسین باباجانیان بیشه نام پدر محمدآقا دارای 122 رأی

3159 – آقای محمد سعیدی نام پدر عباسعلی دارای 122 رأی

3160 – آقای محمدباقر رستگارمهجن آبادی نام پدر بدراله دارای 122 رأی

3161 – آقای اسگندر نعمتی نام پدر عیسی دارای 122 رأی

3162 – آقای زهیر خوشگو نام پدر علی اکبر دارای 122 رأی

3163 – آقای مصطفی لطفعلی پور نام پدر حسین دارای 121 رأی

3164 – آقای اسلام مرادی نام پدر رشید دارای 121 رأی

3165 – آقای مجید ریاحی پور نام پدر محمدتقی دارای 121 رأی

3166 – آقای محسن ستوده قصبه نام پدر حسین دارای 121 رأی

3167 – آقای مهدی مهذبی گنجه نام پدر الیاس دارای 121 رأی

3168 – آقای محسن محمدکریمی نام پدر عباس دارای 120 رأی

3169 – آقای عباسعلی عبداللهی نام پدر محمدابراهیم دارای 120 رأی

3170 – آقای محمد محمدی نام پدر علی دارای 119 رأی

3171 – آقای احسان کشوریان طبرستانی نام پدر حسن دارای 119 رأی

3172 – آقای حمید حمزه ای نام پدر محمدعلی دارای 119 رأی

3173 – آقای محمدحسین بابائی پیله رود نام پدر احمد دارای 119 رأی

3174 – آقای حسین سلیمانی سوادکوهی نام پدر شهریار دارای 119 رأی

3175 – آقای سعید ده دلی نام پدر همراه دارای 118 رأی

3176 – آقای علی کارگزار نام پدر عباس دارای 118 رأی

3177 – آقای محمدرضا عطارزاده نام پدر مجید دارای 117 رأی

3178 – آقای حسن صالحی نام پدر جعفرقلی دارای 117 رأی

3179 – آقای حسین گل صنم لو نام پدر علی اکبر دارای 117 رأی

3180 – آقای امیرمسعود عبدالهی نام پدر اسداله دارای 117 رأی

3181 – آقای محمود بشرونتن نام پدر محمد علی دارای 117 رأی

3182 – آقای امیرهوشنگ سلحشورنیا نام پدر علی اصغر دارای 116 رأی

3183 – آقای مرتضی خیر نام پدر علی اکبر دارای 116 رأی

3184 – آقای فرامرز طالبی نام پدر ابراهیم دارای 116 رأی

3185 – آقای علیرضا هاتفی اردکانی نام پدر حبیب دارای 116 رأی

3186 – آقای محمد خسروی الغار نام پدر عباس دارای 116 رأی

3187 – آقای صادق حمداله زاده نام پدر کریم دارای 116 رأی

3188 – آقای سیدعباس مرتضوی پور نام پدر سید مرتضی دارای 116 رأی

3189 – آقای سلمان غدیریان چهارسوقی نام پدر حسین دارای 116 رأی

3190 – آقای محمد کرامتی نام پدر هادی دارای 115 رأی

3191 – آقای محمدرضا علیزاده ثابت نام پدر عبدالعلی دارای 115 رأی

3192 – آقای محمد قربانی فر نام پدر اکبر دارای 114 رأی

3193 – آقای علی حاجی رجبی نام پدر تقی دارای 114 رأی

3194 – آقای نعمت اله علیجانی نام پدر خدابخش دارای 114 رأی

3195 – آقای محمدرضا سعیدی نام پدر درویشعلی دارای 114 رأی

3196 – آقای غلامرضا محمدی ساردو نام پدر سعداله دارای 114 رأی

3197 – آقای حسین سلطان محمدی نام پدر یداله دارای 113 رأی

3198 – آقای عباس مسلمی نام پدر داریوش دارای 112 رأی

3199 – آقای علی حسین ضرغام ایناللو نام پدر ارکان دارای 112 رأی

3200 – آقای یدالله محمدی امجد نام پدر علیحسین دارای 112 رأی

3201 – آقای مهدی مددی جاوید نام پدر رحیم دارای 112 رأی

3202 – آقای مجید نجاری طایفه نام پدر موسی دارای 112 رأی

3203 – آقای احمد حیدری گوجانی نام پدر محمدباقر دارای 112 رأی

3204 – آقای محمد موسی پورفتیده نام پدر مرتضی دارای 112 رأی

3205 – آقای امین رحمت خواه فردجهرمی نام پدر عبدالحسین دارای 111 رأی

3206 – آقای امیررضا حاجی مظفری نام پدر مصطفی دارای 111 رأی

3207 – آقای هادی شیری قوجه بیگلو نام پدر علی دارای 111 رأی

3208 – آقای هدایت نیک نژادصومعه نام پدر خسرو دارای 110 رأی

3209 – آقای محمدمهدی صادقی اصل نام پدر عبدالهادی دارای 110 رأی

3210 – آقای رضا حبیبی مرشت نام پدر عین اله دارای 110 رأی

3211 – آقای مسعود نصری نام پدر عباسعلی دارای 110 رأی

3212 – آقای ابراهیم محمودیان نام پدر حسینعلی دارای 109 رأی

3213 – آقای مهرداد فرخ فر نام پدر محمدرضا دارای 109 رأی

3214 – آقای محمدصادق گنج خانلو نام پدر محمدباقر دارای 109 رأی

3215 – آقای محمدحسین فریدونی نام پدر محمدقلی دارای 109 رأی

3216 – آقای بهزاد فروغی نیا نام پدر یداله دارای 107 رأی

3217 – آقای ابراهیم مختارجوزانی نام پدر الله مراد دارای 107 رأی

3218 – آقای جهانگرد علی محمدی نام پدر علی بخش دارای 107 رأی

3219 – آقای رمضان حفیظی بارجین نام پدر علی دارای 107 رأی

3220 – آقای سیدمهدی حسینی فردشیخلار نام پدر میرحسین دارای 106 رأی

3221 – آقای علیرضا زمانی خطیبی نام پدر محمدرضا دارای 106 رأی

3222 – آقای یوسف لطفی جلال آبادی نام پدر قربانعلی دارای 106 رأی

3223 – آقای مهدی پژوهی الموتی نام پدر مسیح دارای 106 رأی

3224 – آقای مجتبی جهانیان نام پدر محمد دارای 106 رأی

3225 – آقای محمدرضا مسیحایی خمامی نام پدر رضا دارای 106 رأی

3226 – آقای علی اکبر شکیب راد نام پدر محمدعلی دارای 105 رأی

3227 – آقای محسن حیدری گودرزی نام پدر حشمت اله دارای 105 رأی

3228 – آقای محمد طاهانژاد نام پدر هادی دارای 105 رأی

3229 – آقای علیرضا ذاکرانی نام پدر غلامرضا دارای 105 رأی

3230 – آقای اسماعیل رهدار نام پدر عبدالحسین دارای 105 رأی

3231 – آقای حمیدرضا طاهرخانی نام پدر عبداله دارای 105 رأی

3232 – آقای محمدمهدی داودپوردهکردی نام پدر حشمت اله دارای 104 رأی

3233 – آقای ابراهیم کریمی سعیدآبادی نام پدر احمد دارای 104 رأی

3234 – آقای محمد خان زاده نام پدر محسن دارای 104 رأی

3235 – آقای الماس پریش ور نام پدر عباس دارای 103 رأی

3236 – آقای روح اله جمالیان زاده نام پدر لطف الله دارای 103 رأی

3237 – آقای ذات اله سلمان پوراحمدی نام پدر فتح اله دارای 102 رأی

3238 – آقای محسن مشهدی رضاعراقی نام پدر اکبر دارای 102 رأی

3239 – خانم انسیه شیخ بک لواسلام نام پدر محسن دارای 102 رأی

3240 – خانم حنیفه فلاحی گزل آباد نام پدر علیرضا دارای 102 رأی

3241 – آقای مصطفی شوکتی اصل نام پدر اسداله دارای 102 رأی

3242 – آقای اسماعیل حیدری نژاد نام پدر ابوطالب دارای 102 رأی

3243 – آقای احد عارفی نهاد نام پدر احمد دارای 102 رأی

3244 – آقای امیرحسین شیرازی مطلق نام پدر محمود دارای 101 رأی

3245 – آقای مهرداد محمدی یل سوئی نام پدر یعقوب دارای 101 رأی

3246 – آقای ناصر سنجری ده شیخ نام پدر درکوش دارای 100 رأی

3247 – آقای یوسف حسین نژادخاکی نام پدر شعبان دارای 100 رأی

3248 – آقای سهیل نصری رودسری نام پدر داود دارای 100 رأی

3249 – آقای هادی گودرزناصری نام پدر محمدتقی دارای 99 رأی

3250 – آقای علیرضا خامسیان نام پدر عبدالحسین دارای 99 رأی

3251 – آقای کیهان مزدکی نام پدر محمدآقا دارای 99 رأی

3252 – آقای عبدالرحیم صفری فرشچی نام پدر حسن دارای 98 رأی

3253 – آقای حسین علی پورخنکداری نام پدر محمد دارای 98 رأی

3254 – آقای محمدحسین عبداله زاده چمنی نام پدر کریم دارای 98 رأی

3255 – آقای علی یاساء نام پدر ابوطالب دارای 97 رأی

3256 – آقای ایمان قلی زاده میدانی نام پدر رضا دارای 97 رأی

3257 – آقای سعید زنده روح کرمانی نام پدر مسعود دارای 96 رأی

3258 – آقای محمد حامدی نژاد نام پدر یداله دارای 96 رأی

3259 – آقای بشیر سازگار نام پدر حسن دارای 96 رأی

3260 – آقای محمدرضا ربیعی طرئی نام پدر امیرحسین دارای 96 رأی

3261 – آقای مصطفی دلاورپوراقدم نام پدر محمد دارای 95 رأی

3262 – آقای جعفر نوری یامچلو نام پدر بشیر دارای 94 رأی

3263 – آقای داود علی اصل ممقانی نام پدر اسداله دارای 94 رأی

3264 – آقای سیدسعید هاشمی کاوردی نام پدر میررسول دارای 94 رأی

3265 – آقای جواد باقری بلفه تیموری نام پدر حسن دارای 93 رأی

3266 – آقای حسین محمدیان نام پدر شاه نظر دارای 93 رأی

3267 – آقای میثم میارعباسی نام پدر منصور دارای 93 رأی

3268 – آقای احمد حافظی گهر نام پدر بایرامعلی دارای 93 رأی

3269 – آقای مختار یوردخانی نام پدر مرتضی دارای 92 رأی

3270 – آقای روح اله روزمهر نام پدر قربانعلی دارای 92 رأی

3271 – آقای مرتضی صادق نژاد نام پدر فتح اله دارای 92 رأی

3272 – آقای امیر عبدالمحمدی نام پدر رمضان دارای 91 رأی

3273 – آقای محمودرضا امینی محمدآبادی نام پدر محمدحسن دارای 91 رأی

3274 – آقای حبیب اله فریدونی نام پدر نوروزعلی دارای 91 رأی

3275 – آقای علیرضا رستمی ملک آبادی نام پدر برقعلی دارای 90 رأی

3276 – آقای عبداله لطفی زرین قبائی نام پدر محمدرضا دارای 90 رأی

3277 – آقای علی دادی گیوشاد نام پدر محمد دارای 90 رأی

3278 – آقای فتح اله کاظمی زهرانی نام پدر محمدآقا دارای 90 رأی

3279 – آقای حمیدرضا میردشتوان نام پدر قاسم دارای 89 رأی

3280 – آقای محمد ممتازامیری نام پدر تقی دارای 89 رأی

3281 – آقای مصطفی شیرخانی قادی نام پدر حبیب الله دارای 89 رأی

3282 – آقای محمدرضا مصطفائی نام پدر هادی دارای 89 رأی

3283 – آقای عبدالکریم جعفری نام پدر عبدالرحیم دارای 88 رأی

3284 – آقای محمدرضا حاجی محمدی نام پدر محمدجواد دارای 88 رأی

3285 – آقای محسن محرم خانی نام پدر محمود دارای 88 رأی

3286 – آقای فرود بیات بقائی نام پدر خسرو دارای 88 رأی

3287 – آقای حمیدرضا دهداری نام پدر غلامرضا دارای 88 رأی

3288 – آقای سعید جوان فکرشهری نام پدر علیرضا دارای 88 رأی

3289 – آقای غلامرضا وفائی مستان آباد نام پدر نوروزعلی دارای 87 رأی

3290 – آقای روح اله مهدی نوازاقدم نام پدر حیدر دارای 87 رأی

3291 – آقای نادعلی مرادی نام پدر محمد دارای 86 رأی

3292 – آقای امیرحسین عزیزیان نام پدر محمدرضا دارای 86 رأی

3293 – آقای فرهاد فروزنده شهرکی نام پدر عیسی قلی دارای 86 رأی

3294 – آقای سیدحسین هاشمی نژادکشکوئیه نام پدر سیداحمد دارای 85 رأی

3295 – آقای غلامحسن کازری نام پدر رضا دارای 85 رأی

3296 – آقای محمدحسین دهقانپورفراشاه نام پدر غلامعلی دارای 85 رأی

3297 – آقای محمدحسین عبداله پوراروشکی نام پدر رمضان دارای 85 رأی

3298 – آقای مصطفی محمدیان نام پدر اصغر دارای 85 رأی

3299 – آقای نادر مرادی نیا نام پدر ماشااله دارای 84 رأی

3300 – آقای فضل اله نصرالهی نام پدر اسداله دارای 84 رأی

3301 – آقای امیرحسین نوذرپورشمی نام پدر کمال آقا دارای 84 رأی

3302 – آقای علی قزل سفلی نام پدر رضاقلی دارای 84 رأی

3303 – آقای محمدحسن صالحی نام پدر فتحعلی دارای 83 رأی

3304 – آقای علی اکبر فلاح نژادتفتی نام پدر محمدرضا دارای 83 رأی

3305 – آقای خسرو سیمین نژاد نام پدر علینقی دارای 83 رأی

3306 – آقای رضا دزواره رسنانی نام پدر رحیم دارای 82 رأی

3307 – آقای رضا خواجه نورالدینی نام پدر اکبر دارای 82 رأی

3308 – آقای سیدبهنام سیدین نام پدر سیدمهران دارای 81 رأی

3309 – آقای محمد حمیدی نصر نام پدر عباس دارای 81 رأی

3310 – آقای محمد پایداری منصور نام پدر علیرضا دارای 80 رأی

3311 – آقای میررضا شفیع پور نام پدر صیدرضا دارای 80 رأی

3312 – آقای سیدمحمدرحیم فاضلی نژاد نام پدر سیدمحمدکریم دارای 79 رأی

3313 – آقای مرتضی صدیقی کردی نام پدر اسمعیل دارای 79 رأی

3314 – آقای روح الله عین علی نام پدر صادقعلی دارای 79 رأی

3315 – آقای کامران خانعلی پورپشتهانی نام پدر محمد دارای 79 رأی

3316 – آقای سیدامیرحسین میرکمال نام پدر سیدمحمد دارای 79 رأی

3317 – آقای سیروس خلیق فرد نام پدر محمد دارای 78 رأی

3318 – آقای روح اله ملکی عزین آبادی نام پدر عزت اله دارای 78 رأی

3319 – آقای جعفر قنبری محمدی نام پدر محمد دارای 77 رأی

3320 – آقای مهرداد کاظم زاده عطوفی نام پدر عبدالحسین دارای 77 رأی

3321 – آقای ابراهیم جلیلی ثانی نام پدر ولی دارای 77 رأی

3322 – آقای مهدی رحیمی اشتری نام پدر رسول دارای 76 رأی

3323 – آقای مهدی فتحی نژادکل تپه نام پدر ناصر دارای 76 رأی

3324 – آقای جهان بخش مصلحی نام پدر حسین دارای 76 رأی

3325 – آقای فرشاد سارجالوئی نام پدر رحمن دارای 76 رأی

3326 – آقای عباسعلی محمدعلی زاده نام پدر حسین دارای 74 رأی

3327 – آقای سجاد محراب بیگی نام پدر محمدصادق دارای 73 رأی

3328 – آقای غلامحسین مرادی سرچشمه نام پدر حبیب دارای 73 رأی

3329 – آقای محمدباقر رائین آبرومند نام پدر علی دارای 73 رأی

3330 – آقای محمدتقی منجذبی نام پدر غلامحسین دارای 72 رأی

3331 – آقای سیامک نصیری میلانی نام پدر حسن دارای 71 رأی

3332 – آقای اسداله مهدوان زربیل نام پدر شمسعلی دارای 71 رأی

3333 – آقای ابوالفضل مردپور نام پدر محمدحسین دارای 69 رأی

3334 – آقای محمد محمدی کردیانی نام پدر حمید دارای 69 رأی

3335 – آقای نوراله صالحی اسفیجی نام پدر محمد دارای 67 رأی

3336 – آقای عبداله محمدان پور نام پدر نصرت اله دارای 66 رأی

3337 – آقای ایمان مختاری گرکانی نام پدر ابوالفضل دارای 65 رأی

3338 – آقای امیرمصطفی حامدهاشمی نام پدر علی محمد دارای 65 رأی

3339 – آقای محمدعلی هرمزی زاده نام پدر عباس دارای 65 رأی

3340 – آقای عبدالحمید ربیع نیا نام پدر علیرضا دارای 65 رأی

3341 – آقای بهنام عبداله شمشیرساز نام پدر محمدحسن دارای 63 رأی

3342 – آقای علی اکبر حاجی محمدی کشمرزی نام پدر حسین دارای 63 رأی

3343 – آقای مجید عسسی بندرجز نام پدر علی دارای 61 رأی

3344 – آقای ناصر صدرممتاز نام پدر محمد دارای 61 رأی

3345 – آقای علیرضا محمدعلی زاده نام پدر علی دارای 60 رأی

3346 – آقای احسان سیدجعفری اولیائی نژاد نام پدر سیدحسین دارای 58 رأی

3347 – آقای محمدهادی لقمانپور نام پدر محمد دارای 56 رأی

3348 – آقای سلمان فاتحی پیکانی نام پدر ایرج دارای 56 رأی

3349 – آقای سیدمهدی صحیح النسب نام پدر سیدمحمد دارای 55 رأی

3350 – آقای رضا مختاری هشجین نام پدر روزبه دارای 54 رأی

3351 – آقای محمود عباسی گماسائی نام پدر اسمعیل دارای 53 رأی

3352 – آقای فرامرز فاتح فنون نام پدر امیر دارای 53 رأی

3353 – آقای اکبر کاری دولت آبادی نام پدر محمد دارای 53 رأی

3354 – آقای میلاد مهری سوخته کوهی نام پدر گلعلی دارای 52 رأی

3355 – آقای فریبرز طاهرزاده دورباطی نام پدر صادق دارای 51 رأی

3356 – آقای محمد صالحی چلچه نام پدر ابوالحسن دارای 51 رأی

3357 – آقای مسعود رئیس کاظمی نام پدر رضا دارای 50 رأی

3358 – آقای سعید نوخندانی ارتیانی نام پدر موسی دارای 50 رأی

3359 – آقای علی اکبر مسگران نام پدر علی اصغر دارای 49 رأی

3360 – آقای محمدتقی مردپور نام پدر محمدحسین دارای 47 رأی

3361 – آقای عباس تدینی کازرونی نام پدر حسین دارای 47 رأی

3362 – آقای عزت اله ملکپورافشار نام پدر فیضاله دارای 46 رأی

3363 – آقای مهدی نوری مهتاج نام پدر علی دارای 45 رأی

3364 – آقای یوسف معصومیان ارزنق نام پدر صفرعلی دارای 41 رأی

3365 – آقای محمدحسن فرهمندنیا نام پدر غلامحسین دارای 39 رأی

3366 – آقای عباس عبداللهی اشینه نام پدر باقر دارای 39 رأی

3367 – آقای محمد مختارجوزانی نام پدر حمید دارای 38 رأی

3368 – آقای احمد علی محمدی نافچی نام پدر رحمت اله دارای 38 رأی

3369 – آقای پژمان منجمی امین نام پدر اکبر دارای 37 رأی

3370 – آقای نیما مؤمن شوقی نام پدر اسمعیل دارای 36 رأی

3371 – آقای حسین سقط کارخوشحال نام پدر غلامرضا دارای 35 رأی

3372 – آقای داود محمدبیکی کاسوائی نام پدر علی اکبر دارای 33 رأی

منبع : عصر ایران
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه