ارسال به دیگران پرینت

پرخاشگری در نوجوانان | علل و راهکارهای پیشگیری + توصیه‌هایی به والدین

روش های زیادی برای بروز پرخاشگری وجود دارد و بسیاری از آنها با مکانیسم های مقابله ای هر فرد مرتبط هستند. در این درس، در مورد پرخاشگری صحبت خواهیم کرد، با تمرکز بر دوره نوجوانی به عنوان دوره‌ای بحرانی که در آن افرادْ شخصیت خود را رشد می دهند و عادات خاصی را کسب می کنند.

سواد زندگی؛ تربیت فرزندان |  پرخاشگری در نوجوانان امری معمول است و به دلایل زیادی اتفاق می افتد. در مطالعات فراوانی ارتباط پرخاشگری با مکانیسم های مقابله‌ای بررسی شده است. مکانیسم های مقابله ای راهبردهای کنار آمدن با مسائل و چالش های مختلف در زندگی است. راهبردهایی که فرد به هنگام مواجهه با تعارض و اضطراب و استرس برای کاهش به کار می برد. البته این راهبردها می توانند کارآمد یا ناکارآمد باشند.

طبق مطالعه ای که توسط Solis and Vidal (2006) انجام و نتایج آن در مجله روانپزشکی و بهداشت روان Hermilio Valdizan منتشر شد، نوجوانی یک مرحله چالش برانگیز از زندگی است که می تواند باعث استرس زیادی شود، چه در مسائل مدرسه و زندگی روزانه در منزل و خیابان، چه به صورت احساس عدم اطمینان از آینده و فشار اجتماعی که از نوجوان می خواهد تکلیفش را روشن کند و مسئولیت کارهایش را بر عهده بگیرید. در جامعه امروز، پرخاشگری نوجوان چیزی است که بسیاری از والدین و معلمان و در و همسایه‌ها و در نهایت، خود فرد هر روز باید با آن دست و پنجه نرم کنند و کنار بیایند.

روش های زیادی برای بروز پرخاشگری وجود دارد و بسیاری از آنها با مکانیسم های مقابله ای هر فرد مرتبط هستند. در این درس، در مورد پرخاشگری صحبت خواهیم کرد، با تمرکز بر دوره نوجوانی به عنوان دوره‌ای بحرانی که در آن افرادْ شخصیت خود را رشد می دهند و عادات خاصی را کسب می کنند. 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه