عنوان
ارسال به دیگران پرینت

رسانه ها، اولین منبع دسترسی به اطلاعات

در این میان نباید فهم و درک مخاطبان نیز نادیده انگاشته شود.

۵۵آنلاین :

معین حافظی زاده

پژوهشگر علوم سیاسی

زندگی در عصر ارتباطات با هجوم حجم فراوانی از اطلاعات، اخبار، داده های علمی نوین، رویداد های ورزشی و .... همراه است. طبیعتا دسترسی مستقیم به این داده ها از سراسر جهان امکان پذیر نیست؛ بنابراین نقش واسطه گری اطلاعات توسط رسانه ها و مراکز تبادل اطلاعاتی انجام میشود نقشی بسیار حساس و با افت و خیز های فراوان و دخیل بودن پارامتر های گوناگون در انتقال این اطلاعات.

رسانه ها با نفوذ در منابع اطلاعات و همچنین حضور نیرو های خود در سرتاسر یک کشور و حتی قاره های مختلف به منابع اخبار دسترسی پیدا میکنند. اما مسئله مهم در خصوص دستیابی مصرف کنندگان این اخبار است.

رسانه ها علاوه بر پوشش خبری و انتقال رویداد ها دست به تفسیر و تحلیل داده های خبری میزنند. در اینجا مسئله کمی تغییر میکند بدین معنا که هر خبر گزاری با توجه به نیازهای مخاطبان، نوع تفکرات، ایدئولوژی و همچنین شرایط سیاسی و وضعیت روز و مهم تر از همه منافع و وابستگی های خود دستکاری در اخبار را صورت میدهد. بر اساس همین موارد مخاطبان اخبار و رویدادها نیز در قالب همان چیزی که رسانه ها ارائه میکنند شکل میگیرد.

به بیان واضح میتوان گفت که اخبار به صورت بکر به دست مصرف کنندگان نمیرسد و پارامترهای گفته شده توسط توزیع کنندگان رسانه ای میان مصرف کنندگان توزیع میشود.

با توجه به عوامل بیان شده دید خبرگزاری ها نسبت به یکدیگر نیز شکل میگیرد بدین معنا که رسانه با یکدیگر وارد نوعی جنگ اطلاعاتی و مواجهه اخباری میشوند.

در این میان حضور عناصر معاند و همچنین دروغ پراکنی برای جذب مخاطبان بیشتر نیز شکل میگیرد. اگر بخواهیم فضای رسانه ای را مانند یک بازار در نظر بگیریم، فروشندگان برای جذب خریداران گاها دست به تبلیغات دروغین و کاذب و عرصه محصولات نامرغوب میکنند. این عمل در فصای رسانه ای باعث عدم اعتماد و همچنین باعث تخریب فضای عمومی اندیشه و افکار عمومی میگردد‌. این عمل قابلیت تعمیم پذیری به تمامی جنبه های زندگی انسان از جمله زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی محبوبیت های ورزشی و تفریحی را نیز دارد. در فضای جنگ رسانه ای نیز این عمل کاری انکار ناپذیر و ناگزیر است.

اگر بخواهیم در عصر ارتباطات نامی بر این رقابت جویی ها و عناد ورزی ها بگذاریم از آن میتوان به تخریب رسانه ای اشاره کرد. حال این تخریب ممکن است در سطح کلان یا در سطح خرد گردد.

سطح کلان آن را میتوان در فضای بین المللی و در خصوص تصمیمات جهانی در نظر گرفت و در سطح خرد آن نظام های سیاسی مورد بحث هستند.

در خصوص رسانه های یک کشور نیز طبیعتا این سطح خرد و کلان وجود دارد. این جنگ ها و تخریب ها ممکن در تقابل یا حمایت نظام سیاسی، افکار عمومی، گروههای سیاسی، احزاب و .... شکل بگیرد.

آنچه که مسلم است میتوان گفت که فضای رسانه ای همیشه در تنش است. در این میان نباید فهم و درک مخاطبان نیز نادیده انگاشته شود. بسیاری از خبر گزاری ها و رسانه ها در فضای جنگ رسانه ای به گونه ای بسیار غیر حرفه ای و در راستای کسب مخاطب عمل میکنند اما این عمل طبیعتا بدون توجه به مسئله مهم فهم و درک مخاطبانی انجام میگیرد. عصر کنونی زمان انفجار اطلاعاتی است. طبیعتا فارغ از رسانه ها افراد و عوامل غیر خبری و غیر رسانه ای با حجم اطلاعات گوناگونی به طور مستقیم برخورد دارند. آنچه لازم و مبرم است این است که رسانه ها باید به این بعد از جنگ رسانه ای و اطلاعاتی توجه لازم را داشته باشند تا با برچسب بی خردی و بی توجهی به عموم مواجه نباشند. طبیعتا مخاطبان رسانه ای توانایی فهم این مسئله را دارند که رسانه های خارج از بعد دریافت اطلاعاتی توانایی دسترسی به اطلاعات محرمانه را ندارند بنابرین اخبار منتشر شده از اطلاعات محرمانه آن هم در فضایی که امکان مواجهه مستقیم با اطلاعات وجود ندارد، وجود خارجی و حقیقی ندارد.

در پایان آنچه در فضای رسانه ای نیاز است توجه به دو مسئله است:

۱. جنگ و تخریب رسانه ای همیشه جوابگو نیست و رسانه ها باید در صدد مخابره و آگاه سازی صادقانه و صحیح اطلاعات به مخاطبان خود باشند. تحقق این امر طبیعتا با درک فضای فهمی مخاطبان و مصرف کنندگان رسانه ای امکان پذیر است.

۲. مصرف کنندگان و مخاطبان نیز باید با توجه به اطلاعات صحیح موجود، به مصرف اخبار و اطلاعات رسانه ای بپزدازند. کاری که با حجم اطلاعات عظیم عصر کنونی بسیار ساده است. لازمه این امر نادیده انگاشتن بسیاری از تعصبات و همچنین پیش فرض های ذهنی در مخاطبان است

منبع : 55 آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران میخوانند:

    دیدگاه