ارسال به دیگران پرینت

حقوق | حقوق کارمندان و بازنشستگان

تغییرات حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جدید چقدر است؟

جدول ضریب حقوق ۱۴۰۳ منتشر شده است. بر اساس این مصوبه، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد یافت.

تغییرات حقوق بازنشستگان و کارمندان در سال جدید چقدر است؟

حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۳

جدول ضریب حقوق ۱۴۰۳ منتشر شده است. بر اساس این مصوبه، حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۳ به طور متوسط 20 درصد افزایش خواهد یافت.

جزئیات افزایش حقوق:

حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان به میزان 100 میلیون ریال تعیین شده است.

خبر مهم درباره پاداش معلمان بازنشسته

حداقل حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران به میزان 100 میلیون ریال تعیین شده است.

حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان 90 میلیون ریال تعیین شده است.

890078

 

خبر مهم درباره پاداش معلمان بازنشسته

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه