ارسال به دیگران پرینت

محسن منصوری | محسن منصوری معاون اجرایی

محسن منصوری: در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم | معاون اجرایی رئیسی: تحقق دولت اسلامی تنها در قوه مجریه نمی‌گنجد

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری: آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت و تغییرناپذیرند.محسن منصوری: تحقق دولت اسلامی تنها در قوه مجریه نمی‌گنجد بلکه دولت به معنای عام آن شامل قوه مقننه، قضاییه، سایر ارکان حکومت اسلامی، ارکانی از دولت محسوب می‌شوند و در تحقق دولت اسلامی مورد توجه قرار دارد.

محسن منصوری: در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم | معاون اجرایی رئیسی: تحقق دولت اسلامی تنها در قوه مجریه نمی‌گنجد

محسن منصوری: در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری: آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت و تغییرناپذیرند.محسن منصوری: تحقق دولت اسلامی تنها در قوه مجریه نمی‌گنجد بلکه دولت به معنای عام آن شامل قوه مقننه، قضاییه، سایر ارکان حکومت اسلامی، ارکانی از دولت محسوب می‌شوند و در تحقق دولت اسلامی مورد توجه قرار دارد.

معاون اجرایی رئیسی: اکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم؛ پس از آن جامعه اسلامی و سپس، تمدن نوین اسلامی شکل می‌گیرد

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس جمهوری: آرمان‌های انقلاب اسلامی ثابت و تغییرناپذیرند. این آرمان‌ها مانند عدالت یک آرمان همیشگی در طول تاریخ بشریت است، آزادی، یک آرمان همیشگی و فراگیر است، انقلاب اسلامی به این آرمان‌ها توجه کرد و به لطف خداوند متعال در راستای تحقق کامل آن‌ها گام برداشت.

بر اساس منظومه فکری امامین انقلاب اسلامی، آرمان اصلی و بزرگ ما تحقق تمدن نوین اسلامی است، همان که مدینه فاضله ما و افق نهایی تمامی طراحی‌ها و حرکت‌ها در طول حرکت جامعه بشری بوده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نظام اسلامی شکل گرفت، اکنون در مرحله تشکیل دولت اسلامی هستیم و پس از آن جامعه اسلامی و سپس، تمدن نوین اسلامی شکل می‌گیرد.

تحقق دولت اسلامی تنها در قوه مجریه نمی‌گنجد بلکه دولت به معنای عام آن شامل قوه مقننه، قضاییه، سایر ارکان حکومت اسلامی، ارکانی از دولت محسوب می‌شوند و در تحقق دولت اسلامی مورد توجه قرار دارد.

منبع : بامدادنو
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه