خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

درخواست فعالان سبک زندگی از رهبر انقلاب برای ابلاغ بیانیه گام دوم سبک زندگی

درخواست فعالان سبک زندگی از رهبر انقلاب برای ابلاغ بیانیه گام دوم سبک زندگی

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام و درود خدا

و عرض ادب و احترام فراوان

خدمت حضرت آیت الله امام خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، و بیدارگر و برپا دارندۀ ملت ها و جبهه مقاومت

 

دوران جدید انقلاب اسلامی آغاز گشته است و نخستین سال گام دوم در جهت برپایی تمدن نوین اسلامی و آزادی مستضعفین جهان پشت سر نهاده شد.

ما نگارندگان این نامه، به نمایندگی از فعالین فکری و فرهنگی حوزه سبک زندگی، برآن شدیم تا به واسطه این نامه، دعوت حضرتعالی برای مجاهدت همه جانبه و هوشمندانه در عرصۀ سبک زندگی را لببک گفته و آمادگی و عزم خویش برای جهاد جمعی و خلق خیزش ها و جهش ها برای پیشرفت در عرصه سبک زندگی را به خدمت تان اعلام داریم؛ که برخواستهایم و کمر همت بستهایم و عزم جمعی راسخ نمودهایم و چند صباحی است که منتظر بیانیۀ ولی امر مسلمین در باب گام دوم در سبک زندگی هستیم.

ما سربازان شما که سال هاست که در خط مقدمِ مبارزه با سبک زندگی غربی و حراست از سبک زندگی اسلامی، هم خود ستیز کردهایم و هم هزاران نفر را برای این مبارزه سخت و نابرابر، تربیت و بسیج نمودهایم، اکنون منتظر خطاب فرماندۀ تمدنسازِ مان هستیم، تا فرماننامه و بیانیه گام دوم در حوزه سبک زندگی را چراغ راه خویش سازیم و آن را بر سر دست گیریم و خیزش های جوانانه برای تحققش را رقم بزنیم.

ما به رشد و پیشرفت های بی نظیر انقلاب در تحول اجتماعی و مبارزه تمدنی، آگاهیم. این رشد و پیشرفت در سبک زندگی و رفتار اجتماعی نیز، در نسبت با میزان تهاجم و انحطاط عالم، کارنامه ای قابل دفاع و درخشان را برای گام نخست انقلاب رقم زده است؛ اما فاصله ژرف تا آرمان ها،  در کنار کاستی ها و عقب ماندگیها و خسارتهای بعضا جبران ناپذیر، ما را اندیشناک و نگران ساخته است. ما در مکتب امام و شما آموخته ایم که پیشرفت در علم و اقتصاد و سیاست و صنعت و اجتماع و ... بدون پیشرفت در ساحت سبک زندگی، ما را به ورطه تمدن مادی غربی خواهد افکند. از این روی، از عمق جان باور داریم که برای پیمودن فاصله ما با آرمان های تمدنی اسلام ناب، که فاصلهای شگرف است، باید جهادی هوشمندانه و همه جانبه داشته باشیم تا عقب ماندگی و کاستیها، به واسطه نصرت الهی وعده داده شده به مجاهدین، جبران شود.

روایت این پیشرفت و مقاومت در برابر تهاجم وسیع و بی رحمانه سبک زندگی غربی، در عین عقب ماندگی ها، لازمه و کلید جهاد هوشمندانه و همه جانبه است. این ضرورت روایت گری صحیح و استمساک به بصیرت برآمده از آن، درسی بزرگ بود که از بیانیه گام دوم آموختیم.

تمدن مادی غرب که به واسطۀ پیشروی در کاروان علم، قدرتمند گشت، با بسط و نفوذ دادن سبک زندگی خویش، توانست بر اقتصاد و سیاست و فرهنگِ کشورها تسلط یابد و قهارانه و بی مهابا، با زیست و اخلاق و معنویت و سنت ها و ساختار های اجتماعی فطری و الهی آن ها، آشکار و پنهان، ستیز نماید.

در ایران عزیز ما نیز از اوسط دوره قاجار و به ویژه در دوران منحط پهلوی، این بر هم زدن سبک زندگی الهی و فطری، در برنامه اصلی حاکمیت و جریان های نفوذی و اثرگذاران غرب زده عرصه فرهنگ، قرار گرفت و در نتیجه آن، همه شئون زندگی ما مورد تهاجمی بر هم زننده و تخریبگر قرار گرفت. سبک زندگی و رفتار اجتماعی و فرهنگ کهن و عمیق ایران نیز همچون تمام دیگر کشورهای اسلامی و حتی کشورهای سابقه دار تمدنی همچون هند و چین و ... مورد تاخت و تاز استعمارگران بی رحم و تهاجم پیشه قرار گرفت. نه ارزش ها، نه سنت ها، نه ساختار های اجتماعی، نه زبان، نه معماری، نه دانش های پشتیبان زیستن، نه لباس، نه آثار تمدنی، هیچ کدام برای این تاراج گران فرهنگ و تمدن، خط قرمز نبود و بر نابودی همه آن ها کمر همت بسته بودند و بارها برای از میان برداشتنشان، به کشتار و چکمه و زندانهای گسترده، متوسل شدند.

تمدن مهاجم غربی، یقین داشت که حاصل و ثمره تمدنی ادیان الهی را نابود ساخته است و نفسانیت و طغیان گری بشر را به اوج تمدنی خویش رسانده است. از این روی شادمان و غرق در فرح و مستی خویش فریاد پایان تاریخ سر می داد و ...  که ناگهان به سیلی برآمدن انقلاب اسلامی، هوشیار شد.

با ظهور انقلاب اسلامی، که نمودی از جریان جهانی احیاء معنویت و نگرش اجتماعی به دین و عزم عظیم مردمی برای مبارزه تمدنی با غرب و طاغوت ها بود، جهش و جنبش های بسیاری برای بازسازی خسارت های شگرف برآمده از تخریب سبک زندگی صورت گرفت. مبارزه با تجمل و تبرج، تحکیم و گسترده گشتن خانواده، تحول در نظام ارزش ها، بسط فرهنگ ایثار اجتماعی، تجربه هویت زن نه شرقی نه غربی، بازسازی گسترده آیین های معنوی و ... همه نمونه هایی از این موفقیت ها است.

اما با گذشت سال های نخست انقلاب و دفاع مقدس، ناگهان با غفلت از تهاجم فرهگی دشمن و با نفوذِ جریانهای توسعهگرا و لیبرال در کشور، بسط اصول سبک زندگی غربی در رسانه و محصولات فرهنگی و سیاست های حاکمیتی و ... به سکهای پر رونق بدل گشت. غافلان و مسحوران تمدن پوشالی غرب، بسیج گشتند تا ازدواج های ساده به مسابقه برای تجمل، خانوادۀ گسترده به شعار و مرامِ دو تا کافیه، فرهنگ ایثار و جهاد به مسابقه زراندوزی و رفاه و مصرف زدگی، و ... بدل گردد. این تهاجمات و نفوذ ها، بی تاثیر نبود و جامعه ما را متاثر ساخت و ضربات مهلکی بر پیکره سبک زندگی و رفتار اجتماعی وارد ساخت. اما مبارزه ادامه داشت و دارد. در مقابل نیز ده ها جنبش معنوی و اقدام اجتماعی در پیکره امام و امت شکل گرفت تا مقاومت در برابر این تهاجم نیز، به پیروزی نرسد؛ تا هوشیاری به جوانان دوباره باز گردد؛ تا تحولات حکمرانی در مسیر پیشرفت رقم بخورد؛ و در پی همه اینها، احیاء سبک زندگی اسلامی ایرانی، دوباره به جهادی عمومی بدل گردد و تمدن نوین اسلامی برپا گردد.  

از این زمان و تا به امروز، با دو کلان روند و جریان اجتماعی در جامعه ایران طرف هستیم، که پایاپای یکدیگر و در حال مبارزه در رفتار ها و ساختارهای اجتماعی، در حین پیشروی هستند. روندی که در حال احیای جامعه با حیات طیبه انقلابی اسلامی ایرانی است و روندی که تمام قد می کوشد تا ما را همچون بسیاری از جوامع و ملت ها، در جریانِ تمدنیِ غرب مادی اباحه گرا و سبک زندگی غربی، هضم و حذف نماید.

جریان و روند احیاء حیات طیبه، در این سال ها، توفیقات زیادی کسب کرده است و بخش قابل توجهی از جامعه، علی رقم عدم همراهی رسانه ها و غالب ساختار های حاکمیت، به آن رویکردی قابل اعتنا داشته اند:  

ـ در تغذیه سالم و طب سنتی، جنبشی بزرگ شکل گرفته است و میلیون ها نفر، با آن همراه گشته اند.

ـ در خانواده و زنان، جریان انقلابی از انفعال خارج گشته است و هزاران مجموعه خودجوش با اثرات گسترده، در حوزه های مشاوره و ... شکل گرفته است.

ـ در صنایع فرهنگی توفیقات چشمگیر و دلنواز بوده است. نوشت افراز ایرانی اسلامی، اکنون به بازاری بزرگ و قابل رقابت بدل گشته است. هزاران گروه قوی در پوشاک اسلامی شکل گرفته اند و میدان مغلوبه گذشته و زمین سوخته از دست رفته را به آوردگاه مبارزه تبدیل کرده اند.  اسباب بازی های ایرانی اسلامی و بازی های فکری، امروز به هزاران تولید کننده رسیده است و جبهه از تولید گران و توزیع کنندگان شکل گرفته است. و ...

ـ با وجود کاهش نرخ جمعیت به سبب تلاش همه جانبه نظام جهانی و جریان غافل درون ایران و همت رسانه ها، اما امروز صد ها گروه و ده ها محصول و اقدام وجود دارد که امید را در دل ها زنده می سازد. دکترهای جوان انقلابی و بانوان فرهیخته ای که نه تنها خود صاحب چندین فرزند هستند بلکه مروجان اصلی افزایش جمعیت گشته اند.

ـ معماری و شهرسازی که با وجود سابقه کهن و حکمت آمیزش در سبک زندگی ما، با نگاهی تکنوکرات مآبانه و مسحور گشته از زشتی های شهر غربی، وضعیتی زشت و بی قواره و وحشی را برای اکثر شهرهای ما رقم زده است، امروزه در حین بیدار شدن است. صدها معمار جوان انقلابی، کمر همت بسته اند و با هنر ورزی و فن آوری در حال خلق و خلاقیت هستند. هر چند وزن آن ها در این موازنه اندک است اما به سنت الهی غلبه فئه مخلص، امید های فراوانی برای این نسل از معماران وجود دارد.

ـ هر چند سلبریتی ها و مرجعیت های برساخته وجه انسانی و نفسانی بشر، شاکله مرجعیت اجتماعی در دوران ارتباطات کنونی را شکل می دهد و جامعه ما نیز از این فرهنگ بی فرهنگی، ضربه های بسیار خورده است؛ هر چند که این امر در رسانه و نهادهای فرهنگی ما رها گشته است و غالبا این نهاها نیز در خدمت این فرهنگ پوشالی هستند، اما اسوه گری شهدا و بسط فرهنگ ایثار و شهادت و اقتدای جوانان به این ستاره های شب های تاریکِ اکنونِ تاریخ، تلالؤ امید را درخشان ساخته است.

ـ بسط معنویت و بازسازی آیین ها و سنت های اجتماعی بر آمده از محبت اهل بیت و امور معنوی در جامعه ما، بیش از هر چیز، کفۀ سبک زندگی ایرانی و اسلامی را در مبارزه و موازنه با سبک زندگی غربی، سنگین ساخته است. زیارت ها، اعتکاف ها، مجالس مناجات، زنده و گسترده شدن عزاداری ها و ... و در اوج همه اینها پدیده و معجزه بی نظیر اربعین که قله ای برافراشته در جریان و روند سبک زندگی اسلامی، نمودار ساخته است.

ـ ...    

 

این توفیقات همگی نشان از آن دارد که اگر «جهاد همه جانبه و هوشمندانه» در گام دوم انقلاب و در مرحله دوم خودسازی و جامعه پردازی ما، صورت گیرد، سبک زندگی، این زیربنا و نر افزار تمدن سازی، نیز متحول خواهد گشت، عقب ماندگی ها جبران خواهد شد و انقلاب اسلامی محصولی بی نظیر را پیش چشم جهانیان و تاریخ خواهد نهاد. اما برای این غایت، چه باید کرد؟

ـ باید جریان و نهضتی بزرگ در فضای اجتماعی خلق کرد. سبک زندگی غربی خود را بر غفلت مردم حکمران می سازد. بخش زیادی از مردم از روند استحاله برآمده از سبک زندگی، آگاهی ندارند و به بسیاری از آداب و رفتار ها و ابزار ها و محیط های آن ، با نگاهی مثبت می نگرند و متوجه وجه ویرانگر و مکار آن نیستند. از این روی اگر جریان و گفتمان عمومی «آسیب شناسی سبک زندگی موجود و چاره جویی» برای آن ها به گفتمان غالب بدل شود، روح و وجدان امت بی نظیر انقلاب اسلامی، بیدار خواهد شد؛ آن گاه شاهد جوشش های بی نظیر مردمی، پیشتازی و میدانداری نخبگان و فرهیختگان به ویژه جوانان، حرکت های خلاقانه مردمی، و سر آخر تحولاتی در حکمرانی خواهیم بود.  

ـ زنان و مادران، سترگ ترین نقش تمدنی را در باب سبک زندگی دارند. هم در خط مقدم مبارزه با سبک زندگی غربی هستند، هم بزرگ ترین پشتیبانان سبک زندگی برآمده از دین در ادوار تاریخ بوده اند، هم رکن و محور اصلی ترین سنگر سبک زندگی یعنی خانواده هستند و هم آینده سازان و تربیت کنندگان نسل آینده. از این روست که تمامی نهاد ها و برنامه ها و رسانه های سبک زندگی لیبرال، اولویت نخست خود را بر تحول زنان و سازماندهی آنها در مسیر سبک زندگی غربی و اندیشه های فمینیستی گذارده اند. از این روی باید خلأ عدم سازماندهی توان بی نظیر زنان انقلابی جبران شود. باید به ایشان میدان داد تا جنبش ها و جوشش های گسترده اجتماعی برای سبک زندگی ایرانی اسلامی به راه بیاندازند. باید نهاد های اجتماعی همچون مساجد و هیئات و ... را برای کنشگری فعال اجتماعی محلی زنان، متحول نمود. ...

ـ جامعه شبکه ای امروز، بیش از هر روز دیگر، متاثر از شخصیت های مرجع برساخته این شبکه ها و رسانههاست. بیشترین آسیبی که امروزه به سبک زندگی وارد می شود، از محوریت یافتن این به اصطلاح سلبریتی ها و بسط فرهنگ جاهلی ستاره پرستی جدید است. این ستاره سازی یا مرجعیت سازی، کاملا افسار گسیخته و بی مهابا و بدقواره در ایران پیش می رود و نهادهایی همچون صدا و سیما، وزارت ارشاد، متولیان فضای مجازی، و ... خود اصلی ترین عامل های این افسارگسیختگی هستند. اسوه گرایی و الگو خواهی، نیاز همیشگی انسان به ویژه جوانان است. باید این موضوع را به اولویتی محوری برای مدیریت فرهنگی بدل نمود و افسار این لجام گسیختگی را به دست گرفت و مدیریت آن را از نهاد های غربی و غرب زده ستاند.

ـ امروزه رسانه مهمترین رکن سنت ساز و آیین ساز در سبک زندگی است. وضع امروز جریان انقلابی در مقایسه با یک دهه گذشته قابل قیاس نیست. هزاران جوان با استعداد تربیت یافته اند و دوربین به دست و رسانه فهم، درحال مجاهدت هستند. نقطه اولویت این جریان ها، غالبا بصیرت افزایی سیاسی اجتماعی بوده است. ما نیازمند یک نهضت گسترده رسانه ای، در حوزه سبک زندگی هستیم. هم در آگاهی بخشی، هم در سنت سازی، هم در جلوه گر سازی پیروزی ها، هم در افزایش سواد رسانه ای و ....

ـ در سال های اخیر، نهضتی قابل اعتنا در امور میدانی و انضمامی سبک زندگی و در صنایع فرهنگی و آیین سازی و ... شکل گرفته است. هزاران گروه خودجوش جوانانه شکل برآمده است. محصولات بسیاری به میدان آمده و قدرت رقابت پیدا کرده اند. و ... .  باید جریان های حلقه های میانی این وضع امید آفرین، و نهاد ها و قرارگاه های جبهه ساز آن شکل گیرد و مورد حمایت قرار گیرد تا توان این جبهه برای مبارزه با جبهه مقابل، هزاران برابر شود.

ـ پشتوانه های نظری و عمق دینی حرکت سبک زندگی، به تلاشی مضاعف در دانشگاه ها و حوزه های علمیه نیاز دارد. عمق معارف دینی و حکمی ما ، اقیانوسی بی انتهاست، اما پژوهش هایی ژرف نگر و ابداع آمیز می طلبد تا مسائل پیچیده امروز سبک زندگی را پاسخگو باشد. این امر نهضتی نرم افزاری در حوزه و دانشگاه را طلب می نماید .

ـ نگرش تمدنی به سبک زندگی، باید به نگرش غالب حکمرانی و کنشگری جریان های خودجوش تبدیل شود. در نگرش تمدنی به سبک زندگی، به جای قرار گرفتن سبک زندگی در کنار امور دیگر، آن را به مثابه زیربنا و نرم افزار دیگران می نگرد. یعنی آن گاه که می خواهد از منظر تمدنی به اقتصاد و سیاست و صنعت و علم و اجتماع و ... بپردازد، سبک زندگی ایرانی اسلامی را محور و زیر بنا و نرم افراز آن ها قرار می دهند. این نگرش تمدنی به سبک زندگی، نگرشی مغفول است که باید در راس حرکت و حکمرانی قرار گیرد. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که نرم افزار و نظم حکمرانی ما در حرکت تمدنی خواهد گشت و از ابتدای قرن پانزدهم مدار حرکت کشور باید بر آن قرارگیرد، با محوریت سبک زندگی اسلامی ایرانی باید پدیدار شود.

ـ و ...

آینده پیش رو در حوزه سبک زندگی، آبستن اتفاقات و حوادثی بزرگ تر در تغییر و تحول کنشگری تمدن غربی در تهاجم مبتنی بر سبک زندگی است. خانه های هوشمند (اسمارت هوم) ، نقش آفرینی واقعیت افزوده در رفتار اجتماعی و سبک زندگی، ورود هوش مصنوعی به مدیریت زیست اجتماعی، جنگ های شناختی و ... همگی دلالت دارد که باید همت جمعی دوچندانی را برای مبارزه و جهاد بسیج نماییم.

صدور بیانیه گام دوم در زمینه سبک زندگی می تواند به افق گشایی در این زمینه منجر گردد؛ زیرا که آمادگی بسیاری در فعالان و بدنه اجتماعی وجود دارد.

ما نیز به نمایندگی از مردم شریف ایران اسلامی و همه فعالان عرصه سبک زندگی، پس از درخواست از حضرتتان برای تنظیم و انتشار بیانیه گام دوم در زمینه سبک زندگی، مجدد آمادگی علمی و اجرایی بدنه فعال مردمی در این زمینه را خدمت تان اعلام میداریم. انشاالله بزودی یک گزارش وضع شناسی عرصه های سبک زندگی و مجموعه راهبردهای پیشرفت در سبک زندگی به صورت تفصیلی به خدمت تان ارسال میگردد تا یاری گر حضرتتان در جهش بخشی به  پیشرفت در عرصه سبک زندگی باشیم.

 

سربازان شما در میدان مجاهدت سبک زندگی

 

منبع: 55آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه