ارسال به دیگران پرینت

گارسون‌های مدیرعامل میلیون‌ها دلار ارز دولتی گرفتند

دادگاه رسیدگی به اتهامات چند متهم ارزی به ریاست قاضی موحد، در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه، کیفرخواست تعدادی از متهمان ارزی در استان سیستان‌و‌بلوچستان که مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه را در بازار ارز انجام داده و ضمن قاچاق ارز، رشوه پرداخت یا دریافت کرده بودند، قرائت شد. در میان متهمان چند مدیر بانکی استان سیستان‌و‌بلوچستان و فرزند یکی از آنان نیز دیده می‌شد.

۵۵آنلاین :

دادگاه رسیدگی به اتهامات چند متهم ارزی به ریاست قاضی موحد، در شعبه یک دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی برگزار شد. در این جلسه، کیفرخواست تعدادی از متهمان ارزی در استان سیستان‌و‌بلوچستان که مجموعه‌ای از اعمال مجرمانه را در بازار ارز انجام داده و ضمن قاچاق ارز، رشوه پرداخت یا دریافت کرده بودند، قرائت شد. در میان متهمان چند مدیر بانکی استان سیستان‌و‌بلوچستان و فرزند یکی از آنان نیز دیده می‌شد.

‌از فرزند مدیر بانکی که ارز قاچاق کرد تا مدیر بانکی که رشوه نگرفت

در ابتدای این جلسه، علی موحدی‌راد، دادستان مرکز استان سیستان‌و‌بلوچستان، در جایگاه قرار گرفت و در تشریح کیفرخواست گفت: حمیدرضا رنود به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۶۵ میلیون یورو با وصف سردستگی و از طریق اخذ حواله‌های ارزی به نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد، تشکیل و سردستگی کلاهبرداری شبکه‌ای از بانک‌های کشور با استفاده از اسناد مجعول برای ثبت سفارش کالا و اخذ حواله ارزی و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۳ میلیارد تومان، معاونت در جعل اسناد تجاری و پرفرم‌های تجاری با دراختیارگذاشتن مهر شرکت‌های مربوطه و استفاده از مهر شرکت‌ها جهت اخذ حواله ارزی متهم است. او اضافه کرد: متهم سیدعلی وزیری به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به مبلغ ۱۲‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار یورو به نحو سازمان‌یافته و با وصف سردستگی و مجرمانه و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مبلغ ۳۴ میلیارد ناشی از جرم، جعل پرفرم‌های تجاری و جعل اسناد رسمی که تقریبا ۲۴ سند رسمی از سوی او جعل شده که یا شماره پلاک‌ها را جعل کرده یا نام و نام‌خانوادگی را تغییر می‌داده است و از این اسناد مجعول استفاده می‌کرده، متهم است و همچنین اتهام دیگر او، شروع کلاهبرداری شبکه‌ای است که با توجه به دستگیری متهم، منجر به صدور حواله ارزی نشده است.

دادستان مرکز استان سیستان‌و‌بلوچستان خاطرنشان کرد: حمیدرضا انصاریان نیز به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲ میلیون یورو از طریق کارسازی شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان که برای کارسازی دریافت کرده و مبلغ پنج میلیارد ریال از آقای وزیری و فرجی دریافت کرده، متهم است و جعل یارانه‌ای و جعل امضا نیز از دیگر اتهامات متهم است.

او ادامه داد: شهرام فرجی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وجوه جرم برای متهمان رنود و وزیری با واسطه‌گری در راستای ارتباط‌گیری با شبکه‌های بانکی، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه‌های بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۲میلیون‌و ۴۰۰ هزار یورو ارز از کشور شده است، معاونت در جعل اسناد تجاری و جعل پرفرم‌ها، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۴ میلیارد ریال، پرداخت رشوه به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به فرشاد بارکزایی، مدیر بانک توسعه تعاون در سیستان‌و‌بلوچستان، شروع به کلاهبرداری شبکه‌ای که با توجه به دستگیری متهم، موفق نشد و جعل در اسناد تجاری که متهم امضای خود را به‌جای امضای مدیران شرکت‌های صوری جعل می‌کرد.

دادستان ادامه داد: علیرضا بهزادیان متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور، بانک توسعه تعاون و بانک دی در تهران از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۶۵ میلیون یورو ارز از کشور شده است، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت‌میلیارد‌و ۵۰۰ میلیون ریال و جعل پیش‌فاکتور‌های تجاری که به دستور متهمان رنود و وزیری انجام می‌شده است. او افزود: مسعود نوری متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مباشرت در تشکیل شبکه کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، پرداخت رشوه به مدیران بانکی، مشارکت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج ۱۵ میلیون دلار ارز از کشور شده است، معاونت در جعل اسناد تجاری از طریق صدور دستور جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۴میلیون‌و‌۹۸۳‌هزار‌و ۱۹۲ دلار، استفاده از سند مجعول و فاکتور‌های جعلی برای اخذ حواله ارزی که امیر سیدیان ثبت می‌کرده است، پرداخت رشوه به مدیر بانک کشاورزی سیستان‌و‌بلوچستان به این شرح که پنج سکه تمام‌بهار آزادی را در یک سررسید گذاشته و به او داده که او پس از متوجه‌شدن محتویات آن به متهم عودت می‌دهد.

دادستان در ادامه گفت: محمودرضا سلیمان‌زاده متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز با دلالی و واسطه‌گری و از طریق اخذ حوالجات که پدر متهم مدیر امور ملل بانک ملت در استان سیستان‌و‌بلوچستان بوده است، مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور که منجر به خروج ۲۲ میلیون یورو ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع که یکی از افرادی که به متهم وجه پرداخت کرده، آقای نوید پیروز است که در دادگستری اصفهان پرونده دارد و در پرونده درمنی جزء متهمان بود که اکنون متواری و در فرانسه است و پرداخت رشوه به مدیر بانکی در چابهار نیز ازجمله اتهامات متهم است.

او اضافه کرد: محمد قدسی متهم است به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، مشارکت در قاچاق ارز که منجر به خروج دو‌میلیون‌و ۶۵۳‌هزار‌و ۴۹۰ دلار ارز از کشور شده که متهم از طریق فردی به نام عبدالله چینی می‌کرده، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دو‌میلیارد‌و ۲۰ میلیون ریال، شروع به کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور با جعل پرفرم‌ها که با عنایت به دستگیری متهم متوقف شده است.

دادستان مرکز استان سیستان‌و‌بلوچستان ادامه داد: فریبرز عزت‌آبادی به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در کلاهبرداری از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته با مراجعه به بانک‌های عامل و خرید شرکت‌های صوری که منجر به خروج سه‌میلیون‌و ۲۲۳‌هزار‌و ۴۸۵ دلار ارز از کشور شده است؛ همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۵۰ میلیون ریال متهم است.

او همچنین گفت: داوود توسلی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته که منجر به خروج سه‌میلیون‌و ۲۲۳‌هزار‌و ۴۸۵ دلار از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۵۳۰ میلیون ریال متهم است. موحدی‌راد اضافه کرد: امیر سعیدیان به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و تحصیل وقوع جرم، مشارکت در کلاهبر‌داری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور از طریق مانور متقلبانه و استفاده از سند مجعول در سامانه جامع تجارت، معاونت در قاچاق ارز از طریق تحصیل وقوع جرم و سازمان‌یافته که منجر به خروج ۲۱ میلیون یورو ارز از کشور شد و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک‌میلیارد‌و ۲۲۰ میلیون ریال و جعل اسناد تجاری و پیش‌فاکتور‌های ارائه‌شده متهم است.

او در ادامه گفت: آرش شیرآقایی به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق عمده ارز متهم است. مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شبکه بانکی کشور و از طریق مانور متقلبانه، معاونت در قاچاق ارز به نحو سازمان‌یافته و تحصیل وقوع جرم که منجر به خروج ۲۲‌میلیون‌و ۸۶‌هزار‌و ۶۲۱ دلار ارز از کشور شده و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال هم از دیگر اتهامات متهمان است.

‌از دسته‌چک گارسون‌ها تا رشوه مدیران بانکی

دادستان در ادامه با توضیح حربه این متهم برای سوءاستفاده از افراد بی‌اطلاع گفت: متهم همراه یکی دو نفر دیگر از متهمان اگر به رستوران یا کافه‌ای می‌رفتند و اگر در آنجا کارگر یا گارسونی را می‌دیدند، می‌گفتند که عجب جوان خوش‌تیپی و چقدر حقوق می‌گیری که فرد در پاسخ برای مثال می‌گفته ۹۰۰ هزار تومان که در ادامه متهمان از او می‌خواستند که در شرکت آنها کار کند و در ازای آن دو‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار تومان به او خواهند داد. در ادامه شرکت‌های صوری را به نام او ثبت و با نام او دسته‌چک می‌گرفتند و سفید‌ امضا می‌کردند و در محضر نیز امضا می‌گرفتند تا فرد مد‌نظر نتواند اقدامی انجام دهد. موحدی‌راد ادامه داد: مصطفی سلیمی متهم است به پرداخت رشوه به مبلغ ۳۵۰ میلیون ریال به فرشاد بارکزایی، مدیر بانک توسعه تعاون و خرید سنسور خودرو برای او به مبلغ ۲۵ میلیون ریال. او اضافه کرد: فرشاد بارکزایی متهم است به اخذ رشوه که دو میلیارد ریال از آقای فرجی دریافت کرده که در ادامه ۶۸۰ میلیون ریال آن را به حساب کارمند آقای فرجی منتقل کرده، یک دستگاه خودروی ساندرو نیز از آقای فرجی دریافت کرده و از آقای سلیمان‌زاده ۳۵۰ میلیون ریال دریافت کرده است.

‌تبادل قانونی ارز برای کالاهایی که هرگز وارد نمی‌شدند

در ادامه جلسه دادگاه قاضی موحد گفت: متهمان با پیش‌فاکتور‌های جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متأسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است. آقای حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.

در ادامه دادستان عمومی مرکز استان سیستان‌و‌بلوچستان با توضیح شیوه فعالیت مجرمانه متهمان به برخی روندهای غیرقانونی و متقلبانه آنان اشاره کرد و در توضیح یکی از این روش‌ها گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است که با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارز‌ها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله یاد‌شده به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود. دادستان در ادامه با توضیح دیگر روش‌ها و اقدامات متهمان اشاره کرد که برخی از افراد که توسط این متهمان فریب خورده‌اند، هیچ شناختی از فعالیت خود نداشته‌اند و گفت: متهم وزیری با سوءاستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در راستای اهداف خود بهره برده است، مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.

قاضی موحد پس از توضیحات دادستان درباره شیوه‌های کلاهبرداری متهمان ختم جلسه را اعلام کرد.

منبع : شرق
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه