ارسال به دیگران پرینت

بازنشستگان | بازنشستگان تامین اجتماعی | عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی

مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد+ جزییات

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است ؟ در ادامه جزییات را بخوانید

مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص شد+ جزییات

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر است ؟ در ادامه جزییات را بخوانید

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

این بازنشستگان حقوق ۲۵ میلیون تومانی می‌گیرند | خبر خوش آخر هفته برای بازنشستگان اعلام شد

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

واریزی ۹ میلیونی در حساب این بازنشستگان | خبر خوش برای بازنشستگان اعلام شد

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

 

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

 

افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند

وزیر کار خبر جدیدی از حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ داد

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

- حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگیدارا باشند.

- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن ۵۵ سال تمام رسیده باشد .

در ادامه به صورت خلاصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان اشاره می شود:

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.

۳-فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود

۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.

مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.

۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

* بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

 

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد.

 

منبع : منیبان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  • ناشناس ارسالی در

   عیدی پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی کاملا مشخص است برابر قانون کار همانی که دولت کارفرمایان را مکلف به پرداخت آن به کارگران کرده است دوبرابر حقوق پایه

   • سیرش لک مظاهری ارسالی در

    درود شما مثل اینکه مال این کشور نیستی که به بازنشستگان تامین اجتماعی بازخور و اطلاعات غلط و مضحک تحویل می‌دهی کمی بخودت بیا و دیدگاه و اطلاعاتتو اصلاح کن

  • مجتبی ارسالی در

   کجارقم عیدی رانوشته اید خجالت بکشین ........

  • حسن داودی ارسالی در

   حالا که دنیا و کشور شیر تو شیره و انشالله جنگ جهانی میخادشروع بشه با عیدی و کاهش و افزایش که مشکلی حل نمیکنه چکار داریم .زودتز شیپورو بزنید .

  • بازنشسته ارسالی در

   آخه چرا برای دیدن چرت و پرتی که می‌نویسید از عناوین غیر مرتبط استفاده میکنید

   • ناشناس ارسالی در

    کمتر دورغ بگید مبلغ عیدی بازنشسته

  • Taghi ارسالی در

   عوضی هستید

  • ناشناس ارسالی در

   ما‌که ندیدیم مبلغ عیدی را. تازه مگه چقدر میخواین بدین ؟ دو تومن مثلا ؟؟ چند کیلو پیاز میشه خرید فکر میکنی ؟

  • ناشناس ارسالی در

   باسلام
   چرا مردم وبخصوص بازنشستگان رو سرکار میگذارید باتشکر درشت مینویسید مبلغ
   عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص
   شد اما هرچه دقت کردم رقمی اعلام نشد.
   لطفا رعایت نمایید

  • ناشناس ارسالی در

   وجدانهای بیداربا1500چکاارکنیم

  • ناشناس ارسالی در

   سلام چرا اینقدر مطااب تکراری ودروغ می نویسید

  • اصغر ارسالی در

   این همه دری وری چاپ کردید و هیچی راجع به تیترِ خبرتون نگفتید
   این جز جنون چیزِ دیگری نمیتونه باشه

  • ناشناس ارسالی در

   یه سری ارجیف چرت و پرت پس کو عیدی باز نشستها از همه چی نوشتی به غیر از عیدی خودتا فیلم کردی

   • مهردادمصلحی بهارانچی ارسالی در

    ایول فقط سرکارمون میزارن

  • دوستعلی موسوی ارسالی در

   با این حقوق مش پیازبخرید

  • ناشناس ارسالی در

   دروغگنسل شما وما را درآورده چرا الکی می‌نویسید تا کی به چه بهایی مردم را فریب میدید ننگ بر شما

  • ناشناس ارسالی در

   خیلی مسخره اید حداقل از کلمه عیدی بازنشستگان در عنوان استفاده نکنید کجای متن در مورد عیدی گفته شده

  • باز نشسته ارسالی در

   ای لعنت بر ادم دروغگو کجاست مبلغ عیدی؟

  • یه مستمر بگیر مینا ارسالی در

   با این وضع گرونی حداقل یه ماه حقوق بدین بازهم کاری باهاش نمیشه کرد

  • ناشناس ارسالی در

   عرض سلام و ادب خدمت شما. خواهشن . راست بگیم . از دروغ پرهیز کنیم .‌ آرزوی بهترینها برای شما و همه بندگان خدا از ایزد منان آرزومندم . همیشه فرکانس شادی بفرستیم و لبخند داشته باشیم.

  • سرداربی ارسالی در

   بی انصاف ترازشماندیدم

  • سمیرا ارسالی در

   سلام بادرود فراوان خدمت رئیس جمهور محترم خواهشا حقوق بازنشتگان تآمین اجتماعی رو بیشترکنید

  • benysmin ارسالی در

   خودتون مسخره کردین یابازنشستگان راغیرازمبلغ عیدی هرچی و پرتی نوشتیدخجالت هم خوب چیزیه😠😠

  • جلال ارسالی در

   قانون تامین اجتماعیه یا میزان عیدی بازنشستگان😒😒😒
  • آرش ارسالی در

   آخراتونه تا اخر این سال باید جم کنید برید

  • فرهاد ارسالی در

   باسلام خدمت دوستانی که عموما بازنشسته هستند!! اگر کسی بود میزد توی دهن این ارازلی که هر مزخرفی مینویسند !! دیگر کسی جرأت نمیکرد بازنشسته را مورد تمسخر قرار دهد! بر اساس کدام مصوبه مرتب دم از عیدی بازنشستگان میزنید ?! هنوز سه ماه به عید هست و هیچ بحث و صحبتی در مورد عیدی کارمندان نشده!! پست ترین افراد کسانی هستند که با افکار و ابروی بازنشستگان بازی میکنند!! اگر مردی و شرافتمند این پیام رو بگذار و حذفش نکن

  • ناشناس ارسالی در

   سلام خدمت مسولین تامین اجتماعی عزیزان‌من ۱۷ سال سابقه دارم الان با اًافه ۵۷ درصدی من ۳۱۰۰ حقوقمه بگذریم که زیر این تورم له شدیم وسلامتیمون به خیر افتاده خواهش میکنم لااقل عیدی مارو کامل بدین که شرمنده خانوادم‌نش م‌پارسال بهدمن ۸۰۰ دادن ولی ربقیه که حتی ۱۰ سال سابقه داشت کامل گرفت من باوحقوق اداره کاری بازنشست شدم خواهشا امسال کامل بدین بلکه ماهم بتونیم شرمنده نشیم ممنون

  • مرادمرادی ارسالی در

   باوجودیکه بنده جانباز جنگ تحمیلی هستم زندگی سخت بسر میبرم آزمایشی ملی بسیار کم زندگی میکنم

  • ناشناس ارسالی در

   ازدستاندرکاران وزارتکار ممنونیم درجلسات بیشتر شکم پرمیکنند تابفکر مستمری بگیر باشند الخصوس وزیر ومعاونانش ازدوروغ گفتن واین همه زحمت خسته نشدن

  • ناشناس ارسالی در

   ویه نظر کسانی هستن تا ۳۰ سال سابقه پربیمه یک سال یادو سال کمتردارند خود بیمه این افرادراخودبخود۳۰سال سابقه بیمه تکمیل بکنند وازطرف دیگربابت بدهی پرداخت بیمه ازحقوقش ماهیانه کم بکند

  • ناشناس ارسالی در

   زمانی که شاغل بودیم حداقل با پول عیدی پیش زن و بچه شرمنده نمیشدیم . ولی از زمانی که بازنشسته شدم پیش خانواده خجالت میکشم .

  • نیلوفر قاآنی ارسالی در

   کجا در مورد عیدی نوشته .خدا شفاتون بدهد.😄😄

  • ناشناس ارسالی در

   چقدر دروغ چقدر ریا خجالت نمیکشین قدیما اگر به کسی میگفتی دروغگو بهش بر میخورد شماها انگار عار ودرد ندارین شخصیت ندارین چرا دروغ مینویسین لعنت به شما

  • ناشناس ارسالی در

   خفه شوید بی شرفا تحت عنوان عیدی بازنشستگان هر تبلیغ و چرندیاتی که دلتون میخواهد تحویل میدهید مگر بازنشسته مسخره شما هستند.شرم کنید

  • رضا ارسالی در

   این چی مرضی که بیخود تیتر دروغی میزنین

  • ناشناس ارسالی در

   متاسفم که هنوز بعضی ها چشم به دست اینا دوختن

  • ناشناس ارسالی در

   لعنت بر پدر و مادرت .چون بازنشستگان محترم رابا خبر دروغ عیدی سر کارگذاشتی. دو باره میگم لعنت بر آدم دروغ گو .مخصوصا شما.

  • ناشناس ارسالی در

   مسخره

  • خ ارسالی در

   خداازشما نگذره همش چندتاپیرمردسی سال درکارخانجات خاک خوردن سرکارمیگذارید

  • ناشناس ارسالی در

   بسیار مزخرف است

  • خل وچل ارسالی در

   اخه شرف هم خوب چیزیه کجا مبلغ نوشتید ایطور سرکار میزارید ریدم رو خودتون وخبرهاتون

  • ناشناس ارسالی در

   خاک بر سرتان با این تیتر نوشتن تان دروغگوها غیر از عیدی هر گوهی رو نوشتین خر خودتونید

  • طیبه منافی ارسالی در

   من با ۲۵سال سابقه بیمه و ۶۰سال سن بازنشسته مخابرات شدم.اما مبلغی که همه کارمندای رسمی بعنوان سنوات میگیرن به من ندادن و دست خالی اومدم خونه ،حتی پول پیش اجاره خونه هم ندارم ،حرفشون اینه که هر سال بهت سنوات دادیم در صورتی که اون حتی پاداش سالانه ما هم نمیشده.کی به داد افرادی مثل من میرسه ؟

  • ناشناس ارسالی در

   گور بابای همتون مادر خرابا مملکتو ب تاراج بردین خدا بزنه نابودتون کنه

  • ناشناس ارسالی در

   من ده سال کار کردم رفتم گفتن نمیدیم شصت سال سن هم دارم هزار جور درد و مرض برای دندانهام دونه دویست هزار تومان برای کشیدنش صد هزار تومن برای عکس میدم ننگ بر این اخوندا تف به قبر پدرشان اگر نذاری پیامم رو ننگ بر خودت

  • ناشناس ارسالی در

   عیدی بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی باید مثل کارگران شاغل پرداخت شود وگرنه ما جماعت بازنشستگان دست به اعتراض میزنیم با این گرانی وتورم صد در صد ی آقای رئیسی تو این مملکت ایجاد کرد حقوق بازنشستگان باید صد در صد افزایش پیدا کنه وعیدی یک ماه حقوق هر فرد طبق حکم خودشان و یک ماه پاداش پرداخت شود.تمام

  • ناشناس ارسالی در

   لعنت به همتون رئیسی خدالعنتت کنه مردم روبیچاره کردی خداشما اخونداروازمین برداره

  • ناشناس ارسالی در

   خدا لعنت کنه که مظلوم تر وبی دفاع تر ازاین قشر زحمت کش نیست.شما هم هرجور که دلتون میخواد برخورد میکنین ..چرا چچون زور وقدرت دست شماست .خشما هم که خداودینوپیغمبرحالیتون نیست ولی تا کی

   .ولی ظلم پایان نداره حواستون باشه.ایشالاه که به روز ما گرفتار بشین تا بفهمین ما چی میکشیم

  • ناشناس ارسالی در

   سعی کنید در نزنید

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  دیدگاه

  توسعه