ارسال به دیگران پرینت

در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت تصویب شد

تصویب تسهیلات جدید برای کارکنان رسمی صنعت نفت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از در نظر گرفتن تسهیلاتی جدید برای کارکنان رسمی صنعت نفت خبر داد.

حمید حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار شانا در این زمینه گفت: با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، در زمینه مرخصی‌های کارکنان، وام اضطراری، تعدیل مدرک تحصیلی و موارد مرتبط با افراد تحت تکفل بازنشستگان نفت تسهیلاتی تازه در نظر گرفته شده است.

کسر نشدن تعطیلات بین ۲ مرخصی از مرخصی استحقاقی

وی در توضیح این مصوبه‌ها اعلام کرد: بر اساس مفاد بند ‌ الف‌ ماده (۲۴) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت موضوع «کسر نشدن تعطیلات بین دو مرخصی از مرخصی استحقاقی» مطرح و موافقت شد روزهای تعطیل که در طول مدت مرخصی استحقاقی اعطایی به کارمند واقع شده است، جزو مدت مرخصی محسوب نشود.

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با بیان اینکه این مصوبه از یکم فروردین‌ماه امسال لازم‌الاجراست، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین مسائل و دغدغه‌هایی که بسیاری از کارکنان با آن روبه‌رو هستند احتساب و کسر روزهای تعطیلات بین مرخصی از مرخصی استحقاقی آنان بوده است. به عبارت دیگر، تا پیش از این، روزهای تعطیل که در مدت درخواست مرخصی واقع شده، جزو مدت مرخصی کارکنان محسوب می‌شد و از آنجا که مدت مرخصی استحقاقی کارمندان بر اساس محل و طول خدمت و سن ایشان از ۲۱ روز تا ۳۶ روز در سال است، پیش از این مصوبه در هنگام تنظیم مرخصی باید به تعداد روزهای تعطیلی بین دو مرخصی توجه و از مدت روزهای مرخصی استحقاقی سالانه کسر می‌شد، اما با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، مقرر شد از ابتدای سال جاری روزهای تعطیلی که بین مرخصی استحقاقی کارمند واقع شده است، جزو مدت مرخصی‌های آنان محسوب نشود.

افزایش سقف وام اضطراری

حسین‌نژاد از موافقت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت با افزایش سقف «وام اضطراری» کارکنان خبر داد و افزود: بر اساس مفاد ماده (۳۳) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، میزان وام اضطراری در اتفاقات غیرمترقبه، ازدواج کارمندان مجرد، ازدواج فرزندان کارمندان، فوت هر یک از اعضای خانواده بلافصل حداکثر تا مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال خواهد بود که افزایش سقف یادشده در سال‌های آینده بر اساس اعلام صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت امکان‌پذیر و پرداخت وام اضطراری بابت ازدواج دوباره کارکنان به دلیل فوت یا متارکه همسر بلامانع است.

وی یادآور شد: کارمندانی که از وام اضطراری مجدد برای حوادث غیرمترقبه استفاده می‌کنند، باید حداقل ۶۰ درصد سقف مدت زمان وام تعیین‌شده را مستهلک کرده باشند تا بتوانند از مابه‌التفاوت وام برای حوادث غیرمترقبه بهره‌مند شوند. حداکثر اقساط وام نیز ۳۶ ماه است و سایر ضوابط و مقررات مصوب به قوت خود باقی است.

بر اساس این گزارش، سقف وام اضطراری تاکنون ۸۰ میلیون ریال بود که با مصوبه اخیر، به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی دریافت شده حین خدمت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به در نظر گرفتن تسهیلاتی برای تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان نیز اشاره کرد و گفت: براساس مفاد بند ۱ ماده (۱۹) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، موضوع ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذشده حین خدمت در شورای اداری و استخدامی صنعت نفت مطرح و با شرایطی که در ادامه به آن اشاره می‌کنم موافقت شد.

به گفته حسین‌نژاد، مدرک تحصیلی مأخوذه حین خدمت کارمندانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۲.۱ شروع به تحصیل یا مدرکشان را دریافت کرده‌اند، در صورتی که با سمت تحت تصدی کنونی کارمند یا سمت بلاتصدی پیشنهادی و بدون تغییر رسته شغلی مرتبط باشد، با رعایت یک مقطع تحصیلی بالاتر از مدرک بدو استخدام، قابل طرح و پذیرش در شورای بررسی و تعیین سوابق است.

وی اعلام کرد: در مجموع در مواردی که پس از تعدیل مدرک تحصیلی تنها مرتبط و انجام محاسبات، افزایش در حقوق پایه ایجاد نشود یا میزان افزایش حقوق به ازای ارائه مدرک تحصیلی (صرفاً یک مقطع بالاتر از مدرک بدو استخدام) کمتر از درصدهای مدنظر (حسب مورد) شود، حقوق تا مقدار درصد مربوط افزایش می‌یابد.

بر اساس ضوابط تعیین مدرک تحصیلی، کارمندانی که قبل از تاریخ ۱۳۹۷.۲.۱ مدرک تحصیلی خود را اخذ کرده بودند به‌دلیل لزوم ارتباط مدرک با سمت تحت تصدی در زمان آغاز به تحصیل، تعدیل مدرک تحصیلی آنان با مشکل روبه‌رو شده بود.

از سوی دیگر، همه کارمندانی که تعدیل مدرک می‌شدند پس از تعیین حقوق بابت مدرک تحصیلی بالاتر، حقوق پایه آنان افزایشی نمی‌یافت اما با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت این مشکلات برطرف شده است.

مستمری ماهانه تک بازمانده

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه براساس مفادی از فصل نهم آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، موضوع «تسهیم مستمری ماهانه تک بازمانده» نیز به این شرح مورد موافقت قرار گرفته است، ادامه داد: بر این اساس، از تاریخ ابلاغ، میزان مستمری تک بازمانده (صرفاً همسر) واجد شرایط در صورت تأیید مرجع مجاز مصرح در اساسنامه صندوق‌ها صددرصد است.

حسین‌نژاد در توضیح بیشتر گفت: بعد از فوت بازنشسته، بازماندگان براساس نسبت تسهیم مستمری، مشمول دریافت مستمری می‌شدند که تاکنون براساس آن میزان مستمری به همسر تک بازمانده واجد شرایط (مجداً شوهر اختیار نکرده باشند) مبلغی معادل ۸۰ درصد از کل مستمری استحقاقی بود، اما با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت به‌منظور صیانت از حقوق کارکنان در دوران کهولت مقرر شده است کل وجه مستمری متوفی عیناً به همسر تک بازمانده انتقال و پرداخت شود، بنابراین همسری که تنها بازمانده متوفی محسوب می‌شود، صددرصد مستمری تعیین‌شده توسط صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را دریافت می‌کند.

بهره‌مندی همسران شاهد از سنوات خدمت ارفاقی به لحاظ بازنشستگی

وی در ادامه به ماده (۳۶) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و موضوع بهره‌مندی همسران شاهد از سنوات خدمت ارفاقی به لحاظ بازنشستگی (بند خ ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور) اشاره کرد و گفت: با موافقت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت و به‌منظور حمایت از ایثارگران و خانواده معزز ایشان، همسران شهدا می‌توانند تا حداکثر هشت سال از سنوات ارفاقی بهره‌مند و حسب سایر ضوابط بازنشستگی پیش از موعد جانبازان و فرزندان شاهد، پیش از موعد بازنشسته شوند. تاریخ اجرا از زمان ابلاغ مصوبه است.

بهره‌مندی بازماندگان و افراد تحت تکفل بازنشستگان از خدمات درمانی

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گفت: براساس مفاد ماده (۳۱) آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، موضوع «بهره‌مندی بازماندگان واجد شرایط و افراد تحت تکفل بازنشستگان از خدمات درمانی» نیز مطرح و مقرر شد بازماندگان واجد شرایط و افراد تحت تکفل بازنشستگان (از جمله همسر و فرزندان افراد علیل یا دارای نقص عضو و ناتوان از انجام کار مادام‌العمر) مطابق شرایط کفالت درمانی کارمندان شاغل از خدمات درمانی برخوردار باشند، همچنین بازماندگان واجد شرایط کارمندان اناث متوفی نیز با در نظر گرفتن شرایط ویژه از جمله زیر پوشش نبودن هیچ‌یک از بیمه‌های درمانی (ناشی از بیمه‌پردازی خود یا پدر)، ازدواج نکردن یا نداشتن شغل و درآمد مستقل، می‌توانند همانند شرایط افراد تحت تکفل کارمندان بازنشسته مرد از خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت استفاده کنند.

حسین‌نژاد در توضیح بیشتر این موارد مصوب گفت: با موافقت شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، بازماندگان واجد شرایط و افراد تحت تکفل بازنشستگان از جمله فرزند پسر از کار افتاده کلی و دائم (با تأیید شورای عالی پزشکی سازمان بهداشت و درمان) مشروط بر اینکه زیر پوشش هیچ‌یک از بیمه‌های خدمات درمانی از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها یا تأمین اجتماعی نباشد، منبع درآمدی نداشته و در عمل تحت تکفل کارمند باشد و با وجود معلولیت ازدواج کند، به تبع آن همسر و فرزندان وی نیز مشمول استفاده از امکانات درمانی خواهند بود، همچنین در صورت فوت فرزند ذکور بازنشسته متوفی، تحت تکفل قرار گرفتن آنان امکان‌پذیر است.

وی اظهار کرد: از سوی دیگر، به منزله بعد حمایتی حوزه درمان فرزندان کارمندان اناث متوفی و با توجه به درخواست‌های مکرر بانوان مبنی بر ارائه خدمات بهداشت و درمان به فرزندان واجد شرایط کارمندان اناث متوفی، با تصویب شورای اداری و استخدامی صنعت نفت افزون بر پرداخت مستمری به بازماندگان از سوی مادر، می‌توانند با شرایط ویژه از جمله زیر پوشش نبودن هیچ‌یک از بیمه‌های درمانی (ناشی از بیمه‌پردازی خود یا پدر)، ازدواج نکردن، نداشتن شغل و درآمد مستقل، همانند شرایط افراد تحت تکفل کارمندان بازنشسته مرد از خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز بهره‌مند شوند.

 

منبع: شانا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
 • امیری نیروی پیمانکاری ارسالی در

  چرا فقط نیروهای رسمی
  مگه مایی ک نیروی پیامنکاری ک دوش ب دوش اینا هستیم تازه بیشتر از اونا کار میکنیم جایگاه ما کجاس .چرا در حق ما اجحاف میشه تا کی
  تا کی
  تا کی ؟

 • عذرا قربانیان شیرودی ارسالی در

  من نمیدونم ازکجا روچه قانونی به تک باز مانده که همسر هست 80 درصد میدن هم به همسر وهم به فرزند ایا فرزند با همسر فرقی نمیکنه ایا ما هیچ خرجی ندارم ایا کارمند عالی رتبه وکارمند تبدیل وضعیتی فرقی باهم ندارن اونا صدرد صد ولی ما چون تک باز مانده 80 درصد این دزدی را من نمیتونم بپذیرم دردونوبت اظافات پایه حقوقم احتراض دارم

 • عباس قاسمی نسب ارسالی در

  اینم شیرینی وزیر نفت موقع رفتن

 • قرارداد مدت موقت''بازرسی فنی مناطق نفتخیز جنوب'' ارسالی در

  پ سیاهان نفت (قرارداد مدت موقتا) چی'اصلا کسی اونرا یادش هست
  بخدا'اونا هم'توی'نفت'کار میکنند
  در دمای ۶۰ درجه خوزستان چرا نباید'بدی'اب'و هوا بگیرن در حالیکه حقشونه'چرا نباید'توراهی بگیرن در حالیکه'هرروز حدود ۲۰۰کیلومتر از مرکز بدور....

 • ناشناس ارسالی در

  سلام. نه شما خبر ازصنعت نفت دارید نمی توانیدبه خاطر راحتی خودتی حقیقت را به مردم وخیلی از مسولین بیان کنید هرسختی ورنج وبدبختی می کشند فقط قسمت های ساخت واجرا هستش نه قسمت های بهره‌برداری یا همان رسمی ها رسمی های شرکت نفت راحت ترین نیرو های کشور هستند حتی از...

 • جفی ارسالی در

  واقعا برای نفت متاسفم آخه اینا واقعا مشکل داشتن..خدا بزرگ مدیریت نفت آخر به اشتباه کثیف خودتون پی خواهید برد..نیروهای قراردادی در بدترین شرایط هستند..خجالت بکشید مرک بر امپریالیسم و مافیای نفت

 • ارش ارسالی در

  واقعا چه تسهیلاتی؟؟؟!!!

 • ایمان ارسالی در

  این عکس که میبینید کارکنان رسمی نیستند اینها پیمانکاری هستند کارکنان رسمی پیراهن سفید و شلوار مشکی هستن

 • کارگری که کارمند نامیده میشود. ارسالی در

  من واقعا موندم چی بگم بخدا از اینکه همکاران رسمی راحت زندگی کنند و خوش باشند ناراحت نمیشم اما آیا نباید کمی هم بفکر مدت موقتها و شرکتی ها بود؟ آیا ما زن و فرزند نداریم؟ بقران دیروز آب شدم وقتی دخترم ازم تقاضای خرید دوچرخه کرد و من جز شرمندگی نتونستم چیزی بهش بدم . آقای مدیر! آقای وزیر! آقای وکیل! به داد مدت موقت ها برسید و این واژه کریه مدت موقت را از سر ما کم کنید.مگر میشود با ۲۸ سال سابقه مدت موقت بود؟

 • کارمند ارسالی در

  بابا تو را خدا اینقدر این نوع مسایل را بزرگ و رسانه ایی نکنید......نهایتا وام اضطراری از ۸ میلیون شده ۱۲ میلیون........این همه شلوغ گردن داره ؟ چرا کسی از تسهیلات ویژه که بدای بانکی ها برقراره حرفی نمیزنه ؟ بخدا یه عده بیکار نشسته اند و فردا توی بوق و کرنا میگذارن که نفتی ها زندگی لاکچری دارن.......والا اینطور نیست

 • علی عدالت خواه ارسالی در

  جالبه بتازگی نیروهای قراردادی نفت به تبعیض بین قراردادی و رسمی اعتراض کردن در حالی که سختی کارشون هم بیشتر از رسمیا هستش مزایای رسمیا رو افزایش دادن و با این کار به قراردادیا دهن کجی کردن

 • گروه بچه‌ها بازنشستگان شرکت نفت و،پتروشیمی ارسالی در

  سلام از سال ۱۳۹۹ ده درصد شایستگی بازنشستگان شرکت نفت هنوز واریز نشده است خواهشمند است در مورد شایستگی‌های نفت اقدام فرمائید

 • ناشناس ارسالی در

  کار نیروی شرکتی وقراردادی انجام میدن تسهیلاتش رسمی دریافت میکنه.آخه این چه مدیریتی هست؟؟؟؟؟ خدایی هم هست

 • اکبر ارسالی در

  خدایا شکر تمام کارها رودوش ماکارگران قراردادی وپیمانی هستش رسمیامون که از اتاقشان بیرون نمیاین مزایاوهرچی هست به رسمیامیدن ما کارگران این وزارت خانه جزو ادما حساب نمیکنن من 23ساله دارم کارمیکنم هیچ مزایایی نداریم انبارنفت مشهد

 • مقدم ارسالی در

  با سلام،یه جای دیگه هم این گفتم،بله فقط رسمی ها بقیه ادم نیستند،فقط مجبورند کار کنند مث برده،امان از تبعیض،تبعیض،تبعیض

 • Mz ارسالی در

  سلام.همه زحمت ساخت نصب راه اندازی تو گرما وشرجی جنوب شرکت نفت وگاز سکو پالایشگاه وپتروشیمی بدوش نیروهای زحمتکش پیمانکاره که نه حقوق نه عیدی نه مزایادرست حسابی دارن.عشق وحالش برا نیروهای رسمیه.نه اسمی نه خبر بد یاخوش برا ما بیرون نمیاد.

 • وحید ارسالی در

  پس نیروهای خدوم ارکان ثالث که 18سال سابغه دارند چی؟

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه