ارسال به دیگران پرینت

سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­گویند...

سی ویژگی افراد با پِرنسیپ

محمود سریع القلم

1-به هر قیمتی، ثروتمند نمی­شوند؛

2-به هر قیمتی، پُست خود را حفظ نمی­کنند؛

3-در رابطه با موضوعات و افراد، همه جا یک نوع سخن می­ گویند؛

4-کارهای خوبِ خود را تبلیع نمی­کنند؛

5-با افراد نادان، مُدارا می­کنند؛

6-حرص مطرح شدن روزانه در رسانه­ ها را ندارند؛

7-معتقدند کارهای خوب و بد آنها را، طبیعت پاسخ می­دهد؛

8-وقتی تخریبِ شخصی مطرح می­شود، آن محل را ترک می­کنند؛

9-به زندگی عمدتاً به عنوان فرصتی برای توسعۀ فردی می­نگرند؛

10-هشتاد درصد زندگی آنها، کار و سکوت فراوان است؛

11-جدی­ترین بی­مرامی را، رانت­خواری می­دانند؛

12-برای رسیدن به آرامش درونی، سالها تمرین کرده­ اند؛

13-سعی می­کنند در ذهن خود، افراد نادان را درک کنند؛

14-برای رُقبای خود، حقوق قائل هستند؛

15-از واژه ­های احساسی- عاطفی برای عوام فریبی استفاده نمی­کنند؛

16-تا می­توانند بدون چشمداشت، کار دیگران را انجام می­دهند؛

17-دوستان محدودی دارند ولی با دقت از مناسبات خود با آنها مراقبت می­کنند؛

18-ناجوانمردی در ذهن و عمل آنها تعطیل است؛

19-تاریخ می­خوانند تا گذشتۀ خود و جامعۀ خود را بهتر بشناسند؛

20-رُمان می­خوانند تا به پیچیدگی­ها و تنوع رفتار انسانها پی ببرند؛

21-سکوت را بر دروغ گفتن ترجیح می­دهند؛

22-همه نسبت به آنها، احساس امنیت می­کنند؛

23-در صندلی که هنوز شایستگی آن را کسب نکرده ­اند، نمی­نشینند؛

24-با خودشناسی و مطالعۀ فراوان، به تدریج ریشه-­های جهل را کشف می­کنند؛

25-منبع مفیدی برای یادگیری اطرافیان خود هستند؛

26-به خود می­گویند: من حتی یک درصد از جزئیات زندگی این فرد را نمی­دانم. بنابراین، نباید درمورد او قضاوت کنم؛

27-رفتارشان ثبات دارد ولی افکارشان دائماً در حال تکامل است؛

28-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر روی توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد حسادت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

29-برای دو دهه و هفته ­ای چندین ساعت بر توسعۀ فردی خود کار می­کنند تا درصد خشم و عصبانیت در شخصیتِ خود را تَک رقمی کنند؛

30-شغل شرافتمندانه ­ای انتخاب می­کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه