ارسال به دیگران پرینت

حقوق بازنشستگان | افزایش نجومی حقوق بازنشستگان

حقوق بازنشستگان به بالای 15 میلیون می‌رسد | افزایش نجومی حقوق بازنشستگان

افزایش نجومی حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان به بالای 15 میلیون می‌رسد

افزایش نجومی حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان به بالای 15 میلیون می‌رسد 

حقوق بازنشستگان با فرمول جدید بیشتر می شود. حقوق بازنشستگان از این ماه افزایشی شد. حقوق بازنشستگان از ابتدای سال جاری افزایش نداشت. حقوق بازنشستگان هر سال با تنش همراه است. جزئیات جدید از حقوق بازنشستگان را بخوانید.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: براساس بند (۱-۲) ماده واحده قانون مزبور، مبلغ مقطوع ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵ درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱) اضافه شده است.

حقوق بازنشستگان ترمیم شد

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین این صندوق را تشریح کرد.

طبق گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، اکبر شیرمحمدی اظهار داشت: در اجرای لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری مصوب ۸ آبان ماه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در احکام بازنشستگان و موظفین این صندوق اعمال شده است و حقوق آبان ماه مشترکین این صندوق به همراه معوقه مهرماه واریز خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: براساس بند (۱-۲) ماده واحده قانون مزبور، مبلغ مقطوع ۹۰۰ هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه ۱۴۰۱ از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ است و همچنین به میزان ۵ درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و ۵۸۹ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از ۰۱/۰۷/۱۴۰۱) اضافه شده است.

شیرمحمدی به افزایش ۵۰درصدی مبلغ کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان به مبلغ ۶۱۱ هزار و ۸۴ تومان افزایش یافته است و تعداد افراد مشمول این کمک هزینه ۹۶۷ هزار ۸۹۰ نفر است.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با افزایش ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۱.۰۵۶.۱۹۵ ریال به مبلغ ۲.۱۱۲.۳۹۰ ریال بهبود یافته است.

شیرمحمدی به افزایش ۵۰درصدی مبلغ کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از ۴۰۷ هزار و ۳۸۹ تومان به مبلغ ۶۱۱ هزار و ۸۴ تومان افزایش یافته است و تعداد افراد مشمول این کمک هزینه ۹۶۷ هزار ۸۹۰ نفر است.

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با افزایش ۱۰۰ درصدی از مبلغ ۱.۰۵۶.۱۹۵ ریال به مبلغ ۲.۱۱۲.۳۹۰ ریال بهبود یافته است.

لازم به ذکر است، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.

یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره بند (۱-۲) برای افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ بازنشسته شده یا می‌شوند نیز ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می‌گردد.

به گفته وی، با افزایش های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ ۷۹.۵۳۵.۴۶۶ ریال در نیمه اول سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۹۲.۴۱۲.۹۸۸ ریال در مهر ماه سال جاری (به طور میانگین ۱۶.۲ درصد) ترمیم یافته که افزایش‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد نیز مازاد بر آن خواهد بود.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس www.sabasrm.ir یک روز پس از پرداخت حقوق آبان ماه امسال می‌توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند.

روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق بازنشستگی کشوری، جزئیات ترمیم حقوق بازنشستگان و موظفین کشوری را اعلام کرد.

 روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: در اجرای لایحه اصلاح قانون بودجه 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری مصوب 8 آبان ماه 1401 مجلس شورای اسلامی، با اقدامات انجام شده افزایش مصوب در احکام بازنشستگان و موظفین این صندوق اعمال شده است و حقوق آبان ماه مشترکین این صندوق به همراه معوقه مهرماه واریز خواهد شد.

وی با اشاره به جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان کشوری گفت: براساس بند (1-2) ماده واحده قانون مزبور، مبلغ مقطوع 900 هزار تومان به حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول قانون بودجه 1401 از تاریخ اجرای قانون که ابتدای مهرماه 1401 است و همچنین به میزان 5 درصد حقوق شهریورماه، برای تعداد یک میلیون و 589 هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه بگیران ذینفع (بازنشستگان قبل از 1401/7/1) اضافه شده است.

شیرمحمدی به افزایش 50 درصدی مبلغ کمک هزینه عائله مندی بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: این مبلغ از 407 هزار و 389 تومان به مبلغ 611 هزار و 84 تومان افزایش یافته است و تعداد افراد مشمول این کمک هزینه 967 هزار 890 نفر است.

افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد از آبان‌ماه

معاون امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری همچنین تصریح کرد: مبلغ حق اولاد نیز به ازای هر فرزند با افزایش 100 درصدی از مبلغ 1.056.195 ریال به مبلغ 2112390 ریال بهبود یافته است.

لازم به ذکر است، با توجه به عدم بارگذاری اطلاعات افزایش مبلغ عائله‌مندی و اولاد توسط دستگاه‌ها، افزایش حق عائله‌مندی، اولاد و معوقات مهر ماه و آبان ماه همراه با حقوق آذر ماه پرداخت خواهد شد.

شیرمحمدی یادآور شد: مطابق توضیحات تبصره بند (1-2) برای افرادی که پس از اجرای این قانون یعنی پس از تاریخ اول مهر 1401 بازنشسته شده یا می‌شوند نیز 9000000 ریال به حقوق بازنشستگی آنان اضافه می‌گردد.

به گفته وی، با افزایش های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ 79535466 ریال در نیمه اول سال 1401 به مبلغ 92412988 ریال در مهر ماه سال جاری (به طور میانگین 16.2 درصد) ترمیم یافته که افزایش‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد نیز مازاد بر آن خواهد بود.

به گفته وی، با افزایش های صورت گرفته، میانگین حقوق بازنشستگان کشوری از مبلغ 79535466 ریال در نیمه اول سال 1401 به مبلغ 92412988 ریال در مهر ماه سال جاری (به طور میانگین 16.2 درصد) ترمیم یافته که افزایش‌های مربوط به عائله‌مندی و حق اولاد نیز مازاد بر آن خواهد بود.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری به آدرس www.sabasrm.ir یک روز پس از پرداخت حقوق آبان ماه امسال می‌توانند نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند.

منبع: تسنیم
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  • ناشناس ارسالی در

   از خدا بترسید کجای نهصدتومان باضافه پنج درصد نجومیست که بیخود دهن تو باز میکنی شایعه پخش نکن مسلمان درست نیست

  • محمد ارسالی در

   ازکارافتادگان کلی تامین اجتماعی را فراموش کردید زندگی ما ازکارافتادگان کلی تامین اجتماعی در حال نابودی است چرا که حقوق 6ملیون ما کفاف زندگی را نمیده فقط اجاره منزل است که پرداخت میکنیم لطفاً با توجه به تورم و گرانی حقوق ما را افزایش دهید زندگی ما در حال نابودی است یک خانواده پنج نفره عیالوار چگونه در این شرایط سخت زندگی کنیم لطفاً حقوق ما را همسان سازی کنید ازکارافتاده کلی تامین اجتماعی توان انجام کار دیگری را ندارد و نیازمند حمایت بیشتر است پس لطفاً به فریاد ما برسید

  • حسین سکوتی از کار افتاده کلی هستم ارسالی در

   با این حقوق به مریضیم برسم اجاره خانه بدم یا از کشنگی نمیرم چه کار کنم شما بگین متشکرم

  • ص ن ارسالی در

   سلام من ۲ ماهه بازنشست شده ام ولی فقط ۹۰۰ تومان به حقوقم اضافه شده +۹۰۰معوقه اش اما خبری از ۵٪ واضافه شدن کمک هزینه عائله مندی و فرزندان نیست .لطف راهنمائی فرمائید.

  • بازنشسته ارسالی در

   احسنت بر شیر محمدی بازنشستگان کشوری نجومی بگیر شدند بدون اینکه تورم ایجاد کنند باز بازنشسته ها باز اعتراض کنی د و دروغگویان را نفرین کنید

  • ناشناس ارسالی در

   یک مطلب را چند نرتبه تکرار میکنی.شما یا الزایمر داری و یا حسود هستی.

  • ناشناس ارسالی در

   دروغگوها.......‌‌‌‌‌

  • نسترن ارسالی در

   یعنی خاک بر سرشون با این افزایش حقوق بازنشستگان بعد میگن دشمن داره تحریک می کنه از قرار معلوم دشمن خودتونین که با این وضع اقتصادی همچین حقوقی به بازنشسته میدن آقا جمع کنین خودتونو واقعا گندشو درآوردین چاره ای درست کنین قبل اینکه بیچاره بشیم و مملکت بشه گوشت قربونی واسه دشمنان داخلی و خارجی.

  • مسعود ارسالی در

   واقعا چقدر شما وقیح و بیشرم هستید وقتی خط فقر بیست میلیون تومن شده حقوق بالای پونزده میلیون نجومی محسوب میشه؟؟؟؟ حقوق نجومی رو ملاهای بی مصرف و پاچه خواراشون میگیرن که مملکت رو غارت و چپاول کردن و شما خبربمالان هم ماله کشای اون غارتگرا هستید!!🤢😡🤢😡🤢😡

  • اصفهان ارسالی در

   بزک نمیر بهار میاد کمبوزه با خیار میاد.

  • ناشناس ارسالی در

   کی چندر غاز گذاشتین رو حقوقامون وگفتین۵۴ درصد اضافه کردیم از اون طرف صددرصد تورم داشتیم سه ملیونمون شد پنج ملیون از طرفی انقدر گرانی شد که هیچ فرقی با اون موقعی که سه میلیون میگرفتیم نکرد قدرت خریدمون دوباره به شدت بالا رفت .شماها مسلمونین بویی نبردین

  • غلام احمد غفاری ارسالی در

   بقیه مردم چکار کنن ما که نه کارمند نه بازنشسته عیالوار بدون درامد خدا از این دولت باز خواست نماید

  • ناشناس ارسالی در

   شما که ۹۰۰تومن اظافه کردید چطور ۱۵ میلیون میخواهید بدید باور سخته

  • ناشناس ارسالی در

   خدا ازتون نگذره که با وجود اینهمه مشکلات اقتصادی و بدبختی مردم اونوقت شما هم میآید با این تیترهای سراسر کذب نمک رو زخم بازنشسته می پاشید.

  • ناشناس ارسالی در

   درسته که دروغگویی تو کشور ما نهادینه شده، اما پیشنهاد می کنم اگر دین ندارید لااقل انسان باشید من با بیشتر از سی سال خدمت با این افزایش کذایی هفت میلیون حقوق گرفتم چرا مزخرف تیتر میزنی بیشرم

  • آشنا ارسالی در

   باسلام آقایان مسولین یک فکری هم برای ۲۵ درصد باقی مانده متناسب سازی بازنشستهای تاامین اجتماعی دوسال است دوسال شد و فکری هم برای عایله مندی و حق اولاد بازنشسته های تاامین کنید

   اخه چقدر فرق چقدر تبعیز چقدر اختلاف واقعان به کجا می رود این تبرم و گرانی خدا بداند بس
   اخه قشر کارگری دیگر باید خواب خانه را ببیند وسلام

  • محمد مهدی حمیدیان بازنشسته کشوری ارسالی در

   این مزخرفات چيه که‌ می‌نویسد چه کسی حقوق بازنشستگی ش بالای ۱۵ میلیون تومان است شما فقط می‌خواهید به تورم‌ دامن بزنید

  • بیژن ارسالی در

   مثل سگ دورع میگید پدرسگ های بیشرف. یک میلیون تومان افزایش یافته انگار کیر رستم شکستید مسولین پدرسگ کشور مابازنشستگان کشوری ماه بعد می شاشیم تودهن مسولین دورعگو پدرسگ

  • ناشناس ارسالی در

   آخر این نهد تومان پول لست اضافه کردن تازه شش ماهشم که دزدیدند

  • لعنت خدا بر شما با این حقوقی می دهید از گرسنگی مردیم تو عمرمان پسته به چشم ندیدیم همه ش قصه بود ارسالی در

   لعنت بر پدرت پدر گوز کام بیشرف به ما ۱۵ تومان میده که زر زیادی میزنی بی شرف

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی