ارسال به دیگران پرینت

بازنشستگان | حقوق بازنشستگان

مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد | مبلغ عیدی سال 1402 چقدر است؟

مبلغ عیدی سال 1402 مشخص شد | مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد.

مبلغ عیدی سال 1402 مشخص شد | مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام شد

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

جزییات تازه از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.

شرایط بازنشستگی زنان بیمه تامین اجتماعی تغییر کرد؟

بازنشستگی حسب بند «۱۵» ماده «۲» قانون تامین اجتماعی، «عدم اشتغال بیمه‌شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی مقرر در این قانون» تعریف شده است. «سن» و «سابقه بیمه‌پردازی» یا همان سنوات پرداخت بیمه، دو معیار احراز شرایط بازنشستگی در قانون مذکور هستند.

در صورتی که مستمری استحقاقی فرد بر اساس این بند کمتر از حداقل حقوق سال مربوطه باشد تا حداقل حقوق ارتقاء خواهد یافت.

همچنین باید گفت که شرایط بازنشستگی برای تمام بیمه شدگان اعم از بیمه شدگان اجباری، اختیاری و حرف و مشاغل آزاد یکسان است. محمدحسن زدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی نیز به این پرسش که آیا بازنشستگی بیمه شدگان در صنوف مختلف متفاوت است؟ اینگونه پاسخ داده است که «صنوف مختلف تصور می‌کنند بازنشستگی‌شان تفاوت دارد؛ در حالی که اینطور نیست. نانوا، قناد و در هر شغل دیگری طبق قانون تامین اجتماعی بازنشستگی برای مردان با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و برای زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه امکان پذیر بوده و این قانون برای همه است.»

افزود: «البته اگر شغلی سخت و زیان‌آور باشد، فرد باید به کمیته‌های سخت و زیان آور در ادارات کار که محل تشخیص آن است مراجعه کند. فرد مشمول قانون سخت و زیان آور با ۲۰ سال سابقه خدمت متوالی یا ۲۵ سال سابقه خدمت متناوب بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته شود.»

قاعده کلی برای بازنشستگی اینگونه است که بیمه‌شده می‌تواند به سازمان تامین‌اجتماعی درخواست بازنشستگی دهد و کارفرما نمی‌تواند بازنشستگی کارگر خود را تقاضا کند. صرفا در یک مورد کارفرما می‌تواند خواستار بازنشستگی کارگر خود شود و آن هم در موردی است که سن کارگر بیمه‌شده حداقل پنج سال از زمان قانونی بازنشستگی گذشته باشد که این موضوع برای بانوان ۶۰ سالگی است. یعنی کارفرما می‌تواند از سازمان بخواهد که کارگر زن خود را که به ۶۰ سالگی رسیده بازنشسته کند.

شرایط بازنشستگی درقانون تأمین اجتماعی

براساس ماده ۷۶ قانون، مشمولان این قانون در صورت دارا بودن شرایط زیر حق استفاده از مستمری بازنشستگی را خواهند داشت:

- حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر را قبل از تاریخ تقاضای بازنشستگی دارا باشند.

- سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن ۵۵ سال تمام رسیده باشد .

در ادامه به صورت خلاصه به شرایط و انواع بازنشستگی زنان و مردان اشاره می شود:

شرایط و نحوه بازنشستگی مردان

۱- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌تواند با حداقل حقوق پایه و بیشتر بازنشسته شود.

۲- فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و زیر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد سال‌های پرداخت حق بیمه بازنشسته می‌شود.

۳-فرد تحت پوشش با ۶۰ سال سن و ۱۰ سال سابقه

* در شرایطی که فرد زیر ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد می‌تواند سابقه خود را با خرید حق بیمه تکمیل کرده و با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شود.

۴- فرد تحت پوشش با ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با حقوق کامل باز نشسته می‌شود.

۵-فرد تحت پوشش بدون شرط سنی با ۳۵ سال سابقه خدمت می‌تواند بازنشسته شود.

* حداکثر سابقه برای پذیرش و محاسبه در تعیین مستمری ۳۵ سال است.

شرایط و انواع بازنشستگی زنان.

شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است. به این معنی که زنان با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی نیز عموما شرایط برای زنان و مردان یکسان است، ولی در چند مورد برای زنان از نظر سابقه شرایط سهل‌تری در نظر گرفته شده است.

نکته سوم مربوط به وجود شرایط همزمان سن و سابقه برای بازنشستگی زنان است. به این معنا که به غیر از سه مورد (بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، بازنشستگی جانبازان و بازنشستگی با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه) قاعده اصلی در بازنشستگی تحقق توامان شرط سن و سابقه در احراز بازنشستگی است.

۱- فرد تحت پوشش با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

۲-فرد تحت پوشش با ۵۵ سال سن و حداقل ۲۰ سال سابقه می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

۳-فرد تحت پوشش با ۴۲ سال سن برای مشمولان قانون کار و ۲۰ سال سابقه می‌تواند بازنشسته شود.

*در خصوص این گروه از بیمه شدگان، در صورتی که مستمری استحقاقی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی یابد.

۴- فرد تحت پوشش با داشتن ۳۵ سال سابقه بدون شرط سنی می‌تواند بازنشسته باشد.

۵- فرد تحت پوشش اگر معلول عادی باشد می‌تواند با ۴۵ سال سن و با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه تقاضای بازنشستگی کند.

۶- فرد تحت پوشش بازنشستگی با داشتن ۵۵ سال سن با حداقل۱۰ سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه می‌تواند بازنشسته شود.

* در این حالت بیمه‌شده می‌تواند با ۱۰ سال سابقه و بیشتر تا ۲۰ سال، درخواست بازنشستگی کند که مستمری وی به میزان سنوات پرداخت حق‌بیمه خواهد بود (بین ۱۰ تا ۲۰ روز حقوق). در این صورت ماده ۱۱۱ قابل اجرا نیست و چنانچه حقوق وی از حداقل پایین‌تر باشد، مستمری تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد.

* بانوانی که سن آن‌ها به ۵۵ سال رسیده، ولی زیر ۱۰ سال سابقه دارند می‌توانند با پرداخت حق‌بیمه سنوات کسری تا ۱۰ سال سابقه، با ۱۰ روز حقوق بازنشسته شوند که در این صورت نیز چنانچه حقوق آن‌ها از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، ترمیم نخواهد شد.

شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

طبق قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور (مخل سلامتی) اشتغال داشته اند و در هر مورد حق بیمه مذکور را به سازمان پرداخته باشند، بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

همچنین چنانچه کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی قبل از رسیدن بیمه شده شاغل در کارهای سخت و زیان آور به سابقه مقرر (۲۰ سال متوالی و ۲۵ سال متناوب برای کارهای سخت و زیان آور) فرسایش جسمی و روحی وی را ناشی از اشتغال به کارهای سخت و زیان آور تشخیص دهند، فرد بیمه شده می تواند درخواست بازنشستگی کند. بر این اساس هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور ۱.۵ سال محاسبه خواهد شد.

برای صدور «حکم بازنشستگی» چه کنیم؟

تا چندسال قبل، مراحل ارائه درخواست بازنشستگی و بررسی پرونده و سوابق بیمه‌ای متقاضیان بازنشستگی عادی، مستلزم چندین نوبت مراجعه حضوری بیمه‌شده و از نظر زمانی نیز بسیار طولانی بود که با توسعه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی، این فرآیند به‌صورت غیرحضوری و در مدت زمان بسیار کوتاه‌تر انجام خواهد شد

منبع: شما نیوز
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱۲۲ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  • مجید ارسالی در

   عیدی تامین اجتماعی به بازنشستگان که در سال یکبار پرداخت می شود ارجح است تا همانند حق سنوات متعلقه به کارگران حداقل به مقدار یکماه حقوق در نظر گرفته شود.

  • بازنشسته تامین اجتماعی ارسالی در

   مسولین بی درد و بی خاصیت تامین اجتماعی و گارگران چرا حقوق بازنشستگان را پرداخت نکرده و همچنین معوقات را نداره سال داره تمام می‌شود بعد می‌گویند ما خادم ملت هستیم....

  • ناشناس ارسالی در

   خداوکیلی ماندیمحقوق تعمین اجتماعی جواب دکتر دارویم را نمی ده پس کی حقوق ها رازیادمیکنید فقد وعده سرخرمن میدین

  • ناشناس ارسالی در

   متاسفم دولت و مسئولین بهتر است فقط یک بار طول عمر خود به وعده خود عمل کنند و کمتر حرف بزنند هر کس صبح که بلند می شود خواب دیده فکر می کند جایزه داره یک حرفی می زند و مردم را بی جهت آزار می دهند فقط فکر جیب خود هستند خجالت داره

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ نگوئید

  • علی دارایی عدر ارسالی در

   درمورد ناعدالتی هست پرداخت حقوق پرداخت عیدی عدالت نیست

  • نوروزعلی فتحی ارسالی در

   همه اینها نظراتشون درست است .حرف راست ومنطقی بامردم بگویید .

  • ناشناس ارسالی در

   حقا که دشمن انتقام مردم را میگیره...

  • ناشناس ارسالی در

   چگونه این زندگی شد پشت و رو توفو برتو ای چرخ گردون توفو

  • ارسلان ارسالی در

   حضرات رئس جمهور،،رئس مجلس ،،رئس قوه قضائیه و،،،،،ببینید چه کسانی باانتشار این چرندیات مردم شریف را به اغتشاش دعوت میکنند !!!! بااین مردم نجیب دیگه روراست باشید وپالان این گزارشگر وامثال اونا بزارید آفتاب مردم خیلی فهیم ونجیب هستند ،،

  • اصفهانی ارسالی در

   ایکِهکمه.

   • ناشناس ارسالی در

    به جای پرداخت ۲۵درصد عقب افتاده داریم یک موشک جدید راه اندازی میکنیم.برای بازنشستگان پول نداریم.موشک مهمه.

  • اردشیر بخشی فرد ارسالی در

   بیست‌و پنج درصد متناسب سازی بازنشستگان تامین اجتماعی چه شد بدهی دولت را به تامین اجتماعی چرا پرداخت نمیشود

  • ناشناس ارسالی در

   این بازنشسته چقدر بیچاره شدن که باید هم خجالت خانواده را بکشندو هم خجالت طلبکار را، ظلم پایدار نیست، بلاخره ماهم خدایی داریم

  • ناشناس ارسالی در

   ما که فقط وعده شنیدیم ..عملی ندیدیم‌.خب الان چی شد ..عیدی بازنشستگان ۱۴۰۲ ..چند قرونه

  • ق ارسالی در

   میزان عیدی اگر باندازه ۱۴۰۱ ندین لطفا به هیچ بازنشسته یا کارمندی بخدا از خودش آدم خجالت میکشه .. آخه یه دست لباس ۳ میلیونه و شما واسه لباس شیرینی میوه و خوراک عید یک و نیم میلیون میدیم !!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟ چرا ما کشور فقیری هستیم معدن و نفت و گاز نداریم دریا دریااااا ؟؟؟؟🙄🙄🙄🙄🤔🤔🤔🤔🙏

  • ناشناس ارسالی در

   ساده نباشیدقول سر خرمن بگیرید الان۲۵درصد مهمه ومعوقات

  • ناشناس ارسالی در

   تورم‌وگرانی‌وبی‌عدالتی‌کی‌بازنشسته‌میشندتامردم‌یه‌نفسی‌راحت‌بکشند

  • ناشناس ارسالی در

   شما اول حقوق ۴۰۱ و بدین بعد تصمیم بگیرید برای ۴۰۲ ظلم پایدار نیست ما هم خدایی داریم خدا ازتون نگذره که همه رو بدبخت کردین

  • ناشناس ارسالی در

   با این چنر غاز چی بگیرم شکم خودم هم سیر نمی شه خدا کمک کن

  • حسین پرویزی ارسالی در

   چرا اینقدر کشش میدید چهار کلمه بنویسید اینقدر عیدی میدم تمام

  • ناشناس اگر ارسالی در

   مبلغ عیدی 1402باید براساس تورم تصویب شود وپرداخت شود اگر واقعا اقتصاد را درک کرده باشید بازنشسته حرمت وعزت نفس دارد ما گدا نبودیم ما 30 سال زحمت کشیدیم
   صدقه نمیخواهیم حق مون را پرداخت کنیدبراساس تورم سال 1402

  • ناشناس ارسالی در

   25درصد اضافه حقوق ومعوقات را پرداخت کنید منتظر چی هستین ما دیگه از پس این هزینه هابا حقوق7ملیون برنمیایم بس دیگه سیر نشدین بفکر مردم باشید یک ورق قرص
   ناپروکسین 250 شده 25هزار تومن دنبال چی هستین

  • بازنشسته تامین اجتماعی ارسالی در

   اقایان بجای اینکه 57درصد و 515 هزار تومان رابه حداقلی ها اضافه میکردند 38 درصد و515 هزارتومانرا به سایر سطوع اضافه کردن که از 57 درصد هم بشترمیشه حداقلی ها 1/5 اضافه شده ولی سایر سطوح 5 الی 6 م این انصاف است دنبال 25درصد متناسبسازی تامین اجتماعی باشید انهم به حداقلی ها اضافه کنید اقایان زحمت کش ممنون

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی