ارسال به دیگران پرینت

بازنشستگان | حقوق بازنشستگان

آخرین خبر از تصویب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری

افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران به صورت علی‌الحساب پرداخت می شود.

عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تصویب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش حقوق مهر ماه کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران به صورت علی‌الحساب پرداخت می شود.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ برنامه صف اول پنجشنبه ۲۸ مهر با حضور آقای حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به موضوع عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه؛ از بررسی گزارش تفریغ بودجه تا تصویب افزایش حقوق پرداخت.

عملکرد کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص تصویب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان

مجری: یکی از خبر‌های خوشی که در این چند روز گذشته بود، بحث افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمری بگیران بود، جزئیات این را ابتدا یک گزارش می‌بینیم و بعد راجع به آن صحبت می‌کنیم. (پخش گزارش) جزئیات این را از زبان شما بشنویم.

آقای حاجی بابایی: اجازه دهید این دو فوریتی که دولت به مجلس آورد چند بند دارد؛ این‌ها را یکی یکی توضیح دهم و اگر اجازه دهید یک مقدار هم دقیق بیان کنم، چون در رابطه با این موضوعات نگاه‌های کشور و نگاه‌های همه، دقیق به این برنامه و موضوع است و مهم است موشکافی شود. لایحه‌ای که دولت به مجلس آورد، اول قبل از این که من صحبت هایم را در رابطه با لایحه شروع کنم؛ چند نکته لازم است عرض کنم؛

۱- دولت اعلام کرد این لایحه‌ای که من به مجلس می‌دهم ۵۰ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد یعنی برای دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان خرج دارد. مجلس از این بیشتر خرج نکند، چون ما نداریم و اگر بیشتر از این هزینه شود ما به شورای نگهبان نامه می‌نویسیم که ما این پول را نداریم و می‌شود اصل ۷۵ قانون اساسی؛ یعنی از نظر شورا رد می‌شود.

۲- این ۵۰ هزار میلیارد تومان از کجا می‌آید؛ درآمد جدید نیست. به دولت به دلیل مشکلاتی که برای کارکنان و بازنشستگان در سراسر کشور به وجود آمد می‌خواهد ترمیم حقوق کند. این همسان سازی و متناسب سازی نیست. دولت ترمیم حقوق می‌خواهد کند.

۳- هر آن چه پرداخت می‌شود قطعاً به اندازه نیاز نیست، قطره چکانی در حد وسع دولت است. پس این طور نیست که آن چه دولت می‌پردازد حق است. همه آن‌هایی که دریافت می‌کنند این است، نه حق خیلی بالاتر است، اما این به اندازه آن چیزی است که دولت بیش از این نمی‌تواند دهد.

۴- این ۵۰ هزار میلیارد تومان را از کجا می‌آورد؟ شما می‌دانید از بودجه یک میلیون و ۳۹۴ هزار میلیارد تومانی ما و جدولشان برای ۱۴ ماه که ۶۳۶ هزار میلیارد تومان است این هزار و ۳۹۴ هزار میلیارد تومان فقط ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی است، بقیه اش جاری است. یعنی بقیه اش هزینه است. حقوق، اوراقی که خریداری شده، باید پراخت شود و خرج ادارات و بقیه؛ ۲۶۰ هزار میلیارد تومانش عمرانی است، دولت برای مشکلی که برای کارکنانش به وجود آمده و خواسته دستشان را بگیرد تا آن جا که می‌تواند و مجلس هم دنبال این بوده ۶۰ هزار میلیارد تومان به آن چیزی که ما اضافه کردیم؛ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از این ۲۶۰ هزار تای عمرانی می‌خواهد بردارد بدهد به بازنشستگان، شاغلین و دوستان دیگری که مشکل دارند و حق طبیعی است دولت تا جایی که می‌تواند کمک کند.

این‌ها نکاتی است که آن ۶۳۶ هزار میلیارد تومان هم که جدول ۱۴ است ۱۳۶ هزار میلیارد تومانش خرج آن شرکت نفت است که باید تولید کنند، ۵۰۰ هزار میلیارد تومانش هم دولت یارانه می‌دهد یعنی همین ۴۰۰ تومان، ۳۰۰ تومان و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود این ۳۰۰ تومان و ۴۰۰ تومان، ۸۰ هزار میلیارد تومان باید برای نان بدهد، ۸۰ هزار میلیارد تومان برای دارو و این‌ها باید بدهد می‌شود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان را یارانه می‌دهد یعنی در مجموع از ۲۲۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومانش یا یارانه است یا حقوق است یا پول اوراق است. آن بقیه که می‌ماند که ۲۶۰ عمرانی است قرار است از این ۶۰ تا برداشته شود بیاید روی جاری تا حقوق‌ها ترمیم شود. این نکات را خواستم اول گفته باشم. دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان چند بند برای ما آورد، اصل هم بر این بود ما باید با دولت به توافق برسیم یعنی هر موردی به توافق نرسیم اضافه کنیم، اما به توافق نرسیم دولت اعلام می‌کند که من این را قبول ندارم این می‌شود اصل هفتاد و پنجی؛ یعنی قابل طرح نیست.

پس هنر کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه این بود که هفت روز صبح تا شب چانه زنی، بحث، گفتگو و منتقل کردیم تا بتوانیم یک توافق صد درصدی با دولت داشته باشیم که به محض این که در مجلس مصوب شد رفت شورای نگهبان، شورای نگهبان هم فوری تأییدش کند و هیچ گیر هفتاد و پنجی نداشته باشد و واقعاً اجرا شود. این‌ها را لحاظ کنیم؛ یکی یکی عرض می‌کنم چه اتفاقی افتاده.

برای بازنشستگان؛ من خط قرمزم بازنشسته‌ها هستند، خیلی هم با آن‌ها شفاف حرف می‌زنم، بلد هم نیستم اغراق آمیز حرف بزنم، چون واقعیت اولین حق آن‌ها بر ما این است که ما صادقانه با آن‌ها حرف بزنیم. آن چه دولت پیش بینی کرده بود در لایحه اولیه، این بود که به همه بازنشستگان ۹۰۰ هزار تومان اضافه کنند، ۲۵۰ تا ۲۰۰ تومان هم برای عائله مندی، اگر کسی فرزندی دارد که شاملش می‌شود در خانه است؛ دو تا به تعداد هر کدام صدهزار تومان از سه بچه دارد ۳۰۰ هزار تومان دو تا دارد ۲۰۰ هزار، یکی دارد ۱۰۰ هزار؛ پس اگر یک نفر دو بچه دارد عالماً ۴۰۰ تومان هم آنجا به آن اضافه می‌شود؛ می‌شود یک و ۳۰۰. مادر کمیسوین چه تغییراتی دادیم؟ ما در کمیسیون آمدیم، اول حرف مان این بود که ما باید ۱۰ درصد دیگر اضافه کنیم، تا آخرین لحظات هم این بود، اما جمع بندی‌ها و فشار‌ها این بود که اگر این رقم باشد ما نمی‌توانیم بپردازیم باید یک جمع بندی با دولت داشته باشیم. جمع بندی ما در نهایت با فشار‌های سنگین واقعاً اگر ما برای بقیه لایحه ۱۰ درصد وقت گذاشتیم، ۹۰ درصدش را برای این گذاشتیم، چون اعتقاد داریم به کمک به بازنشستگان و وضعیتشان را هم می‌بینیم؛ لشکری، کشوری، همه شان فرقی نمی‌کند، تأمین اجتماعی که قبلاً انجام شده. جمع بندی نهایی مان این شد؛ این چیزی که اینجا مصوب می‌کنیم نقد باشد، همین مهر ماه هم پرداخت شود. این که ما مصوب کنیم نداریم و اینها، این نباشد. پنج درصد مصوب کردیم، چرا پنج درصد؟ چرا ۹۰۰ تومان؟ چون ما از دو ناحیه مورد سؤالیم؛ یک عده می‌گویند شما یک رقم ثابت بده، ما می‌توانستیم یک رقم ثابت بدهیم، مثلاً یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، یک میلیون و ۵۰۰ تومان ثابت می‌دهیم به همه، چه اتفاقی می‌افتاد؟ پایین‌ترین حقوق ما پنج میلیون است، ما در بودجه اول سال این پنج میلیون‌ها را اگر مثلاً سه و نیم میلیون بود کردیمش پنج میلیون یعنی تا ۶۰ درصد افزایش دادیم، ممکن است نه یک نفر ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده، افزایش دادیم. آن که سه میلیون بود شده پنج میلیون، اما آن کس که ۹ میلیون می‌گرفت به او ۹۰۰ تومان دادیم، شد ۹۹۰۰، آن بالایی هم اعتراض می‌کنند می‌گویند شما یک کاری می‌کنید که یک نفری که دیپلم دارد و یک نفری که دکتری دارد باهمدیگر بازنشسته شوند بعد از سه چهار سال حقوقشان می‌شود یکی، ما برای این که هم این جهت را داشته باشیم و هم آن جهت را داشته باشیم؛ گفتیم یک ۹۰۰ تومان می‌دهیم تا این‌هایی که پنج میلیون، شش میلیون و هفت میلیون هستند بیشتر افزایش پیدا کنند. یک پنج درصد می‌دهیم که حول و حوش ۱۰ میلیون تا ۱۵ درصد آن‌ها هم یک رشد قابل توجهی داشته باشند، حالا مجموعاً چه اتفاقی افتاد؟ کسی که پنج میلیون می‌گیرد اول سال مثلاً تا ۶۰ درصد افزایش دادیم، ۲۰ درصد هم بوده؛ این که می‌گویم همه ۶۰ درصد است. شما فرض کن ۲۰ درصد اضافه شده اصلاً، ۹۰۰ تومان که به آن اضافه می‌شود ۱۸ درصد هم اینجا اضافه می‌شود، می‌شود ۲۸ درصد. یک پنج درصد به آن اضافه می‌شود، آن هم می‌شود حدود ۳۳ درصد، یک ۲۰۰ تومان عائله مندی به آن اضافه می‌شود می‌شود حدود ۳۵ درصد. این کاری است که برای یک کسی که پنج میلیون می‌گیرد اتفاق می‌افتد. حالا کسی که ۱۰ میلیون می‌گیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ پنج درصدش می‌شود ۵۰۰ تومان، ۹۰۰ تومان هم می‌گیرد می‌شود یک و ۴۰۰، دویست هم عائله مندی؛ من بچه‌ها را حساب نکردم، اگر دو بچه داشته باشد ۲۰۰ تا بیشتر، ۳۰۰ تا هم عائله مندی می‌شود چقدر روی هم دیگر؟ می‌شود یک و ۶۰۰، یک و ۶۰۰ برای کسی که ۱۰ میلیون می‌گیرد اینجا ۱۶ درصد اضافه می‌شود، ۱۰ درصد هم اول سال اضافه شده می‌شود ۲۶ درصد. حالا کسی ۱۵ میلیون می‌گیرد؛ یک ۹۰۰ تومان، یک ۷۵۰ و یک ۲۰۰ تومان می‌گیرد یعنی می‌شود یک و ۸۵۰، یک و ۸۵۰؛ یک و ۱۵ اش می‌شود ۱۰ درصد، ۳۰۰ هم می‌شود حدود ۲ درصد، حدود ۱۲ و نیم درصد می‌شود کسی که ۱۵ میلیون می‌گیرد. پس ببینید رعایت شده. اما بازنشستگان عزیز ما که اعتقاد ویژه دارم و خدا شاهد است هر کدام که پیامشان را می‌شنویم هزار بار با خود می‌گویم‌ ای کاش امکاناتی برای ما وجود داشت یا می‌توانستیم آن قدر کار کنیم که یک بازنشسته در کشور ما پهلوی خانواده اش شرمنده نباشد. سی سال است من این حرف‌ها را می‌زنم، گاهی وقت‌ها دوستان می‌گویند حرفی که شما می‌گویید نشد. البته این که ما همسان سازی داشتیم و متناسب در جدول شماره دو ما به آن دستی نزدیم، دولت برایش امکانات وجود داشته باشد آن را انجام دهد. بازنشستگان عزیز، این فقط ترمیم است، ربطی به متناسب سازی و آن‌ها ندارد، یک ترمیم بود دولت آورد ما هر چه توان، نکته بدانید ما بودجه دولت را که تغییر دادیم؛ ۵۰ هزار را که تغییر دادیم ممکن است ۱۰ هزار تغییر کرد، از این حدود ۱۲ هزاری که تغییر کرد، هفت هزارش ویژه بازنشستگان است که با زمان جا به جا کردیم، زمان را تغییر دادیم، این بازنشستگان.

اما شاغلین؛ برای شاغلین مان نکته مهم است که دقت کنند؛ یک ۹۰۰ تومان اضافه می‌شود یعنی کمترین حقوق می‌شود تقریباً​ چیزی حدود ۶۶۰۰ از ۵۶۰۰، یک ۱۰ درصد به آن‌ها اضافه می‌شود، یک عائله مندی اولاد یعنی کسی که میانگین دو تا بچه؛ ۴۰۰ هزار تومان به او عائله مندی اضافه می‌شود می‌شود یک و ۳۰۰، یک موضوع مهم اینجا داشتیم برای شاغلین عبارت بود از بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون برنامه؛ قانون مدیریت خدمات کشوری. گفته شده بود که دولت می‌تواند تا ۵۰ درصد آن فوق العاده‌ها به کارکنان خود فوق العاده ویژه دهد. دولت این‌ها را اقدام متفاوت کرده در لایحه‌هایی برای ما آورده بود که مجوز بگیرد که هفت هزار میلیارد تومان داشته باشد تا ۳۵ درصد فوق العاده‌ها را برساند. ما نگاه کردیم دیدیم بعضی‌ها ۵۰ درصد، بعضی‌ها ۳۵ درصد، بعضی‌ها ۲۵ درصد و بعضی‌ها ۲۱ درصد گرفتند. دولت هم می‌گوید من هفت هزار میلیارد تومان گذاشتم برای این کار. دولت سقف ۳۵ تعیین کرده بود. ما به دولت اجازه دادیم، چون خودمان اول سال این را هر گونه اضافه را دیگر گفته بودیم با اجازه مجلس باشد این را برداشتیم، گفتیم به دولت اجازه داده می‌شود هر جا صلاح می‌داند در کشور، وضعیت شغلی سختی دارند یکی مثلاً در مرز گیر کرده، آنجا در سنگر نشسته یا هر جای دیگری این باید به او اضافه شود. دولت برود با صلاحدید خود ۵۰ درصد یا ۴۰ درصد یا ۳۰ درصد؛ هر طوری که در اختیار دولت قرار داده شد، آن اضافه‌ای که انجام می‌پذیرد اینجا نمی‌دانم چقدر است بخواهم اعلام کنم، اما به شاغلین ما یک و ۳۰۰ اضافه می‌شود. اینجا یک نکته است دقت کنید؛ بعضی‌ها ممکن است در ذهنشان باشد، این قبلاً در لایحه نبود، اما الآن که اضافه شده، در واقع لایحه دولت است، چون خود دولت عنایت داشت این کار شود.

مجری: محل تأمین اعتبارش از کجاست؟

آقای حاجی بابایی: همه منابعی که از اینجا تأمین می‌شود از محل بودجه عمرانی است، یعنی بودجه جدیدی وجود ندارد. چون دولت همین بحثی که الآن پخش شد، این بازنشستگان و شاغلین ما در سراسر کشور دچار مشکل اند یعنی دولت با تمام توان وارد شد و مجلس هم کمکش کرد تا جایی که می‌تواند یک کمکی اگرچه نمی‌تواند آن رضایت عمومی را ایجاد کند، اما حسن نیت نشان دهد. من هر چه دارم می‌خواهم کمک کنم دست کارمند یا بازنشسته ام را به اندازه بگیرم؛ این قابل تقدیر است. پس یک نکته هم در مورد شاغلین وجود دارد؛ هیأت‌های علمی سال گذشته، دولت قبل آن پایانی که داشت می‌رفت یک اضافاتی را انجام داد، همان لحظات آخر، دولت بعدی که آمد گفت منابع برای این‌ها ندارم، دو تا ۳۰ درصد بود که آن موقع اضافه کرد؛ یک ۳۰ درصدی را دولت حذف کرد یعنی به هیأت علمی پرداخت شده بود دوباره از آن برگرداند. دولت تمایل داشت و مجلس تمایل داشتند که یک مقدار این را جبران کنند؛ ۱۵ درصدش را برگرداندند. موضوعی هم بحث می‌شود که البته این بحث در صحن مجلس رأی آورد برای کمیسیون نبود؛ سقف بود. سقف معنایش این نیست که هر کس سقف اگر کاملاً باز است، همان هفت برابر است. قبلاً ۳۹ و ۲۰۰ بوده، چون کف ما چقدر است؟ پنج و ۶۰۰، اگر می‌گویم مثلاً دو سال قبل ۱۵ برابر بود بین حداقل حقوق و حداکثر. ما در بودجه ۱۴۰۱ این را به هفت برابر رساندیم یعنی پایین‌ها را کشیدیم بالا، بالایی‌ها را متوقف کردند، شد هفت برابر. حالا این قانونش است که اگر آنجا اضافه شد این هم اضافه می‌شود، اما کمیسیون باز گفت رعایت کنیم، اما در صحن مجلس پیشنهاد داده شد و این در صحن مجلس رأی آورد. نه این که هفت برابر اضافه می‌کنند به آنها، مثلاً اگر ما به یک کارمندی گفتیم یک میلیون و ۴۰۰ باید به او اضافه شود، همان یک میلیون و ۴۰۰ به او اضافه می‌شود نه این که هفت برابر اضافه می‌کنند. همان یک میلیون و ۴۰۰ به سقف اضافه می‌شود. اگر دو و ۲۰۰ است، دو و ۲۰۰ به سقف اضافه می‌کنند نه این که هفت برابر. چون تدوین شده بود که هفت برابر می‌خواهند به سقف حقوق کسانی؛ این طور نیست مجلس روی این حساسیت دارد و داشت؛ این در مورد شاغلین.

مجری: الان در مورد قضات هم مستثنی نشد؟

آقای حاجی بابایی: نه در مورد قضات نیست، نه، الان فقط هیأت علمی است، مگر این که در سهم یا جای دیگری! این یک ترمیم است و باز یک پارامتر است. دولت یک کاری کرد که این حقوق‌ها را ترمیم کند الان، چون دارد لایحه بودجه را می‌نویسد، لایحه بودجه سال بعد که می‌خواهد بیاورد با ترمیم افزایش دهد. یعنی این حقوق یک مقدار ترمیم شود اگر گفت فلان قدر می‌خواهم اضافه کنم با یک ترمیم بتواند حقوق‌ها را به یک جای عادلانه تری برساند. در صحن مجلس دنبال پیشنهاد‌های گوناگون باشد، اما ۹۰ درصد طبق آن چیزی که الان از کمیسیون آمده آن رأی را بردارد. نکته بعد کمیته امدادی‌ها و بهزیستی‌ها هستند؛ ما اول سال ۲۰ درصد به مستمری بهزیستی‌ها و کمیته امدادی‌ها اضافه کردیم، کمیته امداد همین الآن یک نفر باشد تحت پوشش به او ۴۲۰ هزار تومان مستمری می‌دهند، اگر پنج نفر باشد حدود دو میلیون و ۱۰۰ تومان به او می‌دهند، الآن چه اتفاقی می‌افتد؟ ۳۰ درصد به این اضافه می‌شود یعنی یک خانواده کمیته امدادی که دو و ۱۰۰ می‌گرفت الآن به او حدود ۶۰۰ تومان اضافه می‌شود به او یعنی می‌شود دو و ۷۰۰ تقریباً اگر یک نفر باشد می‌شود ۵۴۰ تومان اضافه می‌شود به او؛ این کمیته امداد ۳۰ درصد الآن اضافه شد، ۲۰ درصد اول سال اضافه شد؛ ۵۰ درصد امسال به مستمری کمیته امداد اضافه شد. من اینجا می‌خواهم این را بگویم دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان علاوه بر آن چیزی که دولت آورده به مجلس، اضافه شد. یعنی دولت اگر به شورای نگهبان می‌گفت من این را اجازه ندادم، آن رد می‌شد. دولت اعلام کرد من هماهنگم با مجلس در این. یعنی الآن شد؛ مصوبه مشترک دولت و مجلس یعنی ما ۱۰۰ درصد با هم توافق کردیم و آن‌ها هم پذیرفتند ۳۰ درصد باشد.

مجری: پس کی دریافت می‌کنند؟

آقای حاجی بابایی: شیرینش اینجاست؛ ما هنوز قانون را کامل نکردیم، هفته بعد هم مجلس نداریم، دولت اعلام کرد همین مهر ماه علی الحساب می‌پردازیم. من باید تشکر کنم، یعنی قبل از این که قانون شود یک علی الحساب به همه می‌دهیم، همه آن‌هایی که اینجا اضافه می‌شوند، مهر ماه علی الحسابش را به آن‌ها می‌دهند، نیازی نیست قانون برود بعد بیفتد برج بعد، همین برج علی الحساب آقای میرکاظمی به من گفتند ما این را انجام می‌دهیم.

اما نکته بعد ما رزمندگان مان و آن‌هایی که حقوق بگیرند مثل بقیه، یک گروه ما داریم که حقوق بگیر نیستند؛ مستمری بگیرند ما ۳۷ هزار جانباز ۲۵ تا ۵۰ درصد داریم و رزمندگان معسر و آزادگان معسر یعنی چه؟ از هیچ جا حقوق نمی‌گیرند، شغلی ندارند، به این‌ها اول سال دو و ۴۰۰ می‌دادند، این‌ها در دو مرحله یعنی اول سال و امسال، ما گفته بودیم پنج و ۶۰۰، دولت برداشتش بود سه و ۶۰۰ به آن‌ها سه و ۶۰۰ داد. الآن شد پنج و ۶۰۰ یعنی از مهر ماه پنج میلیون و ۶۰۰ دریافت می‌کنند. یک رزمندگان داریم حدود ۱۷۰ هزار نفر هستند؛ رزمندگان معسر و جانباز که زیر ۲۵ درصد هستند، این‌ها اول یک و ۸۰۰ می‌گرفتند، ما این‌ها را کردیم سه و ۶۰۰، حالا از اول مهر ماه چهار میلیون و ۵۰۰ می‌گیرند یعنی ۹۰۰ تا به آن‌ها اضافه شد؛ این هم یک تغییری که انجام شد. این مجموعه آن چیزی که اتفاق افتاده در بودجه امسال، باز هم تأکید می‌کنم بر این که اگر ما در اینجا محدودیت داریم که با دولت هماهنگ کنیم اگر برویم در بودجه؛ در بودجه این محدودیت برای ما زیاد نیست،

یک کار دیگر هم در اینجا انجام شد که مهم است. می‌دانید ما رتبه بندی معلمان را نداشتیم. رتبه بندی معلمان ۳۸ هزار میلیارد تومان برای آن گذاشته شد. ما گلایه‌مند هم هستیم که این چرا تا الآن آیین نامه اش نوشته نشده، اجرا شود. این گلایه مندی مان سر خودش، ناراحتی شدیدمان این بود که ما ۸۰ هزار نفر معلم داریم که پیمانی اند، این‌ها از سال ۱۳۹۲ تا الآن پیمانی اند؛ حدود ۱۰ سال. قبلش هم شش سال سابقه داشتند، میانگین ۱۶ سال سابقه دارند؛ پیمانی اند. دوستان ما در دولت آماده بودند و گفته بودند این‌ها باید امتحان بدهند تا ما به آن‌ها آن مبلغ را بدهیم. برای من معلم خیلی این تلخ است این حرف؛ شما هر وقت می‌خواهی بروی صد امتحان بگیرید اشکال ندارد، رده‌ها را ببینید بالا اشکالی ندارد، اما این چه حرفی است وقتی می‌خواهی یک میلیون تومان ماه اضافه کنیم به کسی باید بیایی امتحان بدهی؛ این خیلی تلخ است. البته ما این را بردیم در کمیسیون و مصوب کردیم شوخی هم کردم گفتم این خط قرمز ماست، باید انجام شود. انصافاً دولت همراهی کرد یعنی این هم توافق ما با دولت. یعنی ما با دولت توافق کردیم که این‌ها هم ان شاء الله علی الحسابشان به آن‌ها مثل بقیه بپردازند و از آن حالت ویبره که می‌گویند در آن هستیم بیایند بیرون و ناراحتی شان برطرف شود و این هم الحمدلله حل شد، پس باز تأکید می‌کنم ما یک بار همسان سازی و متناسب سازی داریم، در بند «و» یا تبصره دو آنجا پیش بینی شده بودجه؛ بودجه گفتیم از محل فروش سهام دولت برود انجام دهد و انجام داد، انجام دهد. آن بحث جداست؛ اینجا فقط ترمیم است؛ دولت اعلام کرد من ترمیم و ما در مجموع؛ دولتی که گفته بود ۵۰ هزار میلیارد تومان، ما در مجموع حدود هفت هزار میلیارد تومان برای سایرین به دولت یک طوری بودجه اش را افزایش دادیم البته با رضایت و هماهنگی که آن موارد کمیته امداد به خصوص ایثارگران را انجام دهد. هفت هزار میلیارد تومان هم با دولت توافق کردیم که زمان را تغییر دهیم تا پایه حقوق بازنشستگان را بالا ببریم. مثلاً سال ۱۴۰۲ اگر مثلاً گفتند ما به بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش دهیم. این که اینجا میانگین به بازنشستگان حدود دو میلیون تومان اضافه می‌شود، میانگین می‌گویم. از پنج میلیون شروع می‌شود که یک و ۵۰۰ است، بالاترینش می‌شود حدود دو و ۲۰۰ که بالاتر ما نداریم، پس این رنج اضافه می‌شود به حقوق که آن درصدی که می‌خواهند اول فروردین اضافه کنند، آن ضریب به این هم بخورد و دولت بتواند در هر جایی که بتوانیم روی این چشم ما هست همه بازنشستگان، دست همه آن‌ها را می‌بوسیم و احترام قائلیم والله اگر بتوانیم هر کمکی را بنده یا اعضای کمیسیون به بازنشسته‌ها انجام دهیم یک سر سوزن کوتاه نمی‌آییم. دولت هم همین طور است، ریاست مجلس تأکید فراوان روی بازنشسته ها، در کارمندان، همه، رئیس جمهور، از همه اعضای مجلس انصافاً نمایندگان مجلس با شادی و نشاط این‌ها را وقتی تصمیم می‌گیرند می‌گویند می‌دانیم که به اندازه، ولی همین قضایا که شد ما خوشحالیم بتوانیم این کار را انجام دهیم.

 

منبع: شناسنامه قانون
آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  • ناشناس ارسالی در

   خدا لعنتتون کنه..... کمتر دروغ بگید توی این اوضاع آشفته روحی و اقتصادی مردم نجیب!!!!

   • ناشناس ارسالی در

    فقط دروغ دروغ دروغ

   • ناشناس ارسالی در

    کجاعلی الحساب واریزشده ماندیدیم

   • فریدون قاسمیانی ارسالی در

    مردم خسته شدند بس مردم با افزایش حقوق یک میلیون سرکار بگذارید شده فقط بوق وکرنا وتبلیغات مجلس ودولت بوروکراسی و کاغذ بازی و پاس دادن شبیه فوتبال اجراش کنید تمام کنید بسه ...

  • ناشناس ارسالی در

   اولین واساسی ترین نشانه دجال دروغگویی است

  • بازنشسته کشوری ارسالی در

   حقوق مهر واریز شد اما هیچ علی الحسابی به بازنشستگان کشوری پرداخت نشد . دروغ و تزویر جز لاینفک جمهوری اسلامیست ۴۳ ساله

   • بازنشسته فرهنگی ارسالی در

    خدا لعنت کند مجریان را ، چرا شما جمهوری اسلامی و اصل نظام اسلامی را زیر سوال میبرید؟ مشکل مجریان و دولت ها مربوط به بی عرضگی آن هاست نه جمهوری اسلامی

  • بازنشسته کشوری ارسالی در

   حقوق مهر واریز شد اما هیچ علی الحسابی به بازنشستگان کشوری پرداخت نشد . دروغ و تزویر جز لاینفک جمهوری اسلامیست ۴۳ ساله

   • ناشناس ارسالی در

    چرا علی الحساب دادن البته نامرئی مسخره کردن ما حساب باز کردیم به میزانی که گفتن مهر ماه علی الحساب میدیم قرض اوردیم الان ابرومون رفت

  • بازنشسته ارسالی در

   له شدیم بجنبید

  • محمد ارسالی در

   حقوق 6ملیون من بازنشسته مستمری بگیر حداقلی بگیر کلی تامین اجتماعی کفاف زندگی را نمیده فقط اجاره منزل است که پرداخت میکنیم لطفاً با توجه به تورم و گرانی حقوق ما را افزایش دهید زندگی ما در حال نابودی است لطفاً حقوق را همسان سازی کنید ممنون

  • بهمن ارسالی در

   والا اگه حاجی بابایی خودشم بفهمه چی گفته دیگه دروغ نگین هیچی اضافه نکردین ابرومونو نبرین خاک توسرتون

  • جوادی ارسالی در

   ما بازنشستگان کشوری ۲۸مهر حقوق گرفتیم از افزایش علی الحساب خبری نبود، خداوند کسانی رااین خبر را به خورد بازنشسته می دهند هدایت کند ./.

  • محمد حسین اشکوری ارسالی در

   چرا دروغ میگویید کجا واریز شد

  • محمد حسین اشکوری ارسالی در

   چرا دروغ میگویید کجا واریز شد

  • محمد ارسالی در

   من یک بازنشسته نظامی هستم پس از سی سال زحمت کشیدن برا این مملکت حالا که چند سالی هست بازنشست شدم با حقوق هفت ملیون اونم امسال شده اینقدر خدایی با پنج سر عایله چکار کنم اخه تا کی باید حرف نزنیم با هفتاد ماه سابقه جنگ و منطقه جنگی این هم حقوق من گفتند از مهر ماه حقوقها زیاد میشه ولی کجا رفت اون وعده تو خالی مهر ماه هم گذشتی چی شد اخه دروغ گویی تا کی

  • حسن ارسالی در

   چرا احکام رتبه بندی فرهنگیان رو صادر نمیکنن؟!!!!!

  • ناشناس ارسالی در

   شماکه بهایی به حرف کارکنان نمید هید خودتان به میل خودتان هرچه میخواهیدمیکنید لهیب سوزااتش جهنم به گرسنگی فرزندان بازنشستگان درانتظارشماست

  • ناشناس ارسالی در

   همش در حد حرف،هست،،،نه یک ریال اضافه شده نه علی الحساب واریز شده

  • محمد ارسالی در

   حاج بابایی هرچی گفته تا حالا دروغ بوده فقط سفسطه می کنه مهر تمام شد از افزایش والحساب هیچ خبری نبوده فقط حرف بی ربط میزنم حاج بابایی

   • مجید ارسالی در

    دیدگاه ما به شما فقط دروغ وگوه خوری اضافی هی میگین حقوق اضافی شده واجناس کرایه خانه میره بالا ۸ماه هم از ۴۰۱ گذشت هیچ گوهی نخورین فقط پاس کاری کردین

   • غلامحسین ارسالی در

    راست میگه یک ریال اضافه نشده چرارسانه ملی دروغگو شده باچندنفربازنشسته لشگری گفتگو ومصحاحبه کن ببین چی میگن جان مادرتان دروغگو تچنباشین

  • ایرانی ارسالی در

   دیگه قشنگ گندشو در آوردید بس کنید میخواهید کشش بدهید تا به ۱۴۰۲ برسیم همونیکه رئیسی گفت

  • حسین ارسالی در

   دروغ گفتن ریالی پرداخت نشد

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ .

  • ایرجی ارسالی در

   لطفا پیشواز نروید در خصوص حقوق باز نشستگان وکارمند قبل از هرگونه واریزی یاصدور حکم چون شماخبرگزاری هاخود عامل تورم کاذب هستید پس لطفا ......

  • ناشناس ارسالی در

   پس همسان سازی لشکری و کشوری چه می شود ؟ همه اش دروغ است.

   • ناشناس ارسالی در

    فقط دروغ ودروغ...به وقتش نظامی .کارمند حالتونو میگیرن.

  • فرهنگی بازنشسته ارسالی در

   چطور مجلسی است که غصه ی 50میلیارد بار مالی دولت یک مملکت ثروتمند دارای منابع سرشار را می خورد ولی غصه ی سفره خالی بازنشستگان را نمی خورد موقع افزایش حقوق مجلسیان بار مالی نیست هنگام دریافت ماشین بار مالی حساب نمیشود چرا حقوق هم مدرک های بازنشستگان ادارات مختلف این ها فرق دارد چرا

  • محمد ارسالی در

   همتون دروغگو هستید. حقوق کارمندان بازد طبق قانون بر اساس تورم باشه. یعنی حدود 50 درصد. به خصوص برای کارمندانی که زیر 20 حقوق میگیرن.

  • حسین ارسالی در

   من کارمندم در مهرماه هیچ علی الحساب به ما علاوه بر حقوق ندادند .

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ اندر دروغ کجا در مهر واریز شد با با خجالت بکشید
   همسان سازی بازنشستگان چی شد

  • حافظ صاکی ارسالی در

   دروغگودشمن خداست.

  • ع ق ارسالی در

   دروغگویان دشمن خدا هستند مطمئن باشید نزدخداوند متعال پاسخ خواهند داد البته آن موقع دیگردیراست

  • حامد ارسالی در

   پس همسان سازی چی شد

  • ناشناس ارسالی در

   حاج بابائی نخبه دروغگویی

  • ناشناس ارسالی در

   خوب تصویب کردین فرزندان شما فقط ۱۰۰ هزار تومان خرج دارند خیلی خنده دره یک فرزند در ماه ۴ الا۳ میلیون خرحج داره ان وقت شما فرزند اوری تشویق 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 تازه کسی دوست ندارد اثلآ فرزند نداشته باشند قرص سر درد ۵ تا بخرید ۱۰۰ تومان بابا بد خرجی نکنید چون گرفتار شدین خودتان سرگیجه گرفتین نمیدانید چه کار میکنید برنج ۱۵۰۰ هزار تومان مرغ وتخم مرغ وووووووسرویس بابا ۱۰۰ هزار دلار بدین با کم اوذردین توان پول خرج کردن ندارید چون خودتان از جیب دولت خرج میکنید خبر ندارید وای بر شماها که ما با۶الا۷ م زندگی میکنیم نمیدانم شبها چطور می خوابید

  • محب جوادیپور ارسالی در

   سلام! لطفا تاموردوموضوع قطعی نشده وزمان اجرای آن هم مشخص نیست، اعلام نکنید وموجب تشویش اذهان عمومی نشوید!؟

  • ناشناس ارسالی در

   همین دروغهیم یمتتا شماها را گرفتار کرده من اتش نشان کارمند کشوری اگر دفتر اقای حاج بابایی اتش بگیره خاموش نمیکنم 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 بابا چقدر لفطش میدهید پولها دست شماهاست زود زود تقس

  • ناشناس ارسالی در

   من میدونم ابان هم خبری نیست سرکاریه

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ گو دشمن خداست.
   بسه دیگه .خجالت بکشید.
   اینقدر هم بوق و کرنا راه اندازی نکن.

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ گو دشمن خداست.
   بسه دیگه .خجالت بکشید.
   اینقدر هم بوق و کرنا راه اندازی نکن.

  • ناشناس ارسالی در

   دروغ گو دشمن خداست.
   بسه دیگه .خجالت بکشید.
   اینقدر هم بوق و کرنا راه اندازی نکن.

  • خرم ارسالی در

   حقوق مهر یک ریال اضافه نشد چه لشگری وچه کشوری دروغ تو خونتونه خدا هم رسواتون کرده

  • بازنشسته ارسالی در

   حاجی بابایی فقط خدا لعنت کند که خط قرمزت بازنشسته ها نباشد دورغگو فریبکار .

  • ناشناس ارسالی در

   درروغه

  • بازنشسته ارتش ۳۰سال خدمت و ۷۰ مآه جنگ ارسالی در

   واقعا لعنت خداوند به شما بی شرفان که وضعیت مردم کشوری با این همه ثروت باید طوری باشه که شما ابلهان و بی‌سوادان بخواهید درستش کنید!

  • بازنشسته ارتش ۳۰سال خدمت و ۷۰ مآه جنگ ارسالی در

   واقعا لعنت خداوند به شما بی شرفان که وضعیت مردم کشوری با این همه ثروت باید طوری باشه که شما ابلهان و بی‌سوادان بخواهید درستش کنید!

  • بازنشسته ارتش ۳۰سال خدمت و ۷۰ مآه جنگ ارسالی در

   واقعا لعنت خداوند به شما بی شرفان که وضعیت مردم کشوری با این همه ثروت باید طوری باشه که شما ابلهان و بی‌سوادان بخواهید درستش کنید!

  • بازنشسته مظلوم نیروی زمینی ارتش ارسالی در

   لعنت خداوند بر شما بیشرفان و تف بر ذات منحوستون الهی که زودتر از روی زمین پاک شوید!

  • محمد تقی ابراهیم پور ارسالی در

   البته دولت با افزایش جدید قبول کرده باتوجه به افزایش اول سال 10درصد وهزینه ودرآمدبازنشسته گان چقدر پر فشار برای بازنشسته گان بوده وانشاع آله برای سال آینده که آفزایش 20درصد راداده اند افزایش نجومی اقلام واجناس را نداشته باشیم

  • ناشناس ارسالی در

   بدبختیه ما اینکه بازم این همه بلا اومده سرمون مسولان زیربط بازم دارن دروغ میگن به مردم علی اللحساب یعنی چی شما ریالی اضافه نکردین که هیچ چقدر هم دارین دروغ میگین ولی با این همه افتضاح که به بار آوردین بازنشستگان حقشان را ازتون میگیرن وسلام

  • ناشناس ارسالی در

   انشالله علی الحساب هزاران لعنت بر شما

  • علی ارسالی در

   برید از ریس باشگاه استقلال از دویست میلیارد ه یه پنجاه بگیرید که میگن برده ۰کار بازنشسته های گشوری و لشکری حل کنید ۰این هم ردیف بودجه ۰

  • ناشناس ارسالی در

   آخرین خبر از دروغ هیچ‌گونه افزایش و‌علی الحسابی وجود نداشت . اول همسان سازی بعد افزایش چندر غاری .

  • علی ارسالی در

   حقوق های خود مسولین سر به فلک کشیده چقدر به مردم دروغ می گید و ظلم می کنید

  • ناشناس ارسالی در

   وقتی از اول سال اضافه نمی‌شود و پرداخت نمی شود یعنی همه حرف مفت است و تمام این محاسبات رو بر این اساس انجام بدی یعنی درصدها همه نصف اعداد اعلامی!

  • ناشناس ارسالی در

   وقتی از اول سال اضافه نمی‌شود و پرداخت نمی شود یعنی همه حرف مفت است و تمام این محاسبات رو بر این اساس انجام بدی یعنی درصدها همه نصف اعداد اعلامی!

  • ناشناس ارسالی در

   شما دروغگو هستید

  • ناشناس ارسالی در

   حاجی بابایی اصل دروغ است

  • ناشناس ارسالی در

   یکی از معضلاتی که مردم الان تو خیابان‌ها هستن همین وعده های تو خالی نههه فقط حجاب
   بابا نا کی شرمنده زن فرزند باشیم ما ...

  • Mohamad ارسالی در

   خجالت نمیکشید خط فقرهجده میلون کلا نهصدهزار اونم هنوز واریز نشده؟؟؟؟؟مردم و بدبخت و روز به روز فقرتروگداتر کردید کافیه

  • از طرف بازنشستگان کشوری ارسالی در

   * دروغگو دشمن خداست * الان سوم آبان است نه علی الحساب دریافت کردیم و نه حقوق جدید در مهرماه ، فقط دروغ شنیدیم *دروغگو دشمن خداست *

  • ایکس ارسالی در

   این خبر مربوط به هفته گذشته هستش، ظاهرا ....!!!!!

  • ناشناس ارسالی در

   چطور برای این و آن که کوچک ترین سود و کارایی برای کشور ندارند میلیاردها بودجه تخصیص می دهید برای دختر حاج سلیمانی میلیاردی پول دارید فقط به مردم می رسد ندارید ۱۹۲هزار میلیارد که اختلاس شد و در جیب سپاه و امام جماعت و دیگران رفت اشکالی ندارد

  • اوس تقی بازنشسته ارسالی در

   باورهای مردمرا سالیان سالبه بازی گرفتید دیگه کسی راست ودروغتانرا بامرنمیکند . دراین سیستم دروغ گفتن برایتان ملکه اخلاقی شده بترسید ازروزی که آجر روی آجربند نباشه . آز خدابترسید تقوای. خداپیشهکنید .

  • بازنشسته انتظامی ارسالی در

   باسلام دارید خرج کشورهای عربی کنید ندارید حق وحقوق مردم ایران را بپردازید... دارید خودتون حقوق های میلیاردی بگیرید ندارید حق بازنشسته ها را بدید... دارید ۹۲هزار میلیارد اختلاس کنید ولی ندارید حق ما که زحمت کشیده آیم پرداخت کنید....شما بزرگترین دزدان تاریخ بشریت هستید

  • حسین وحدی. .دبیر باز نشسته ارسالی در

   پسرکی ازخواب بیدارشد دوید مادرش را بغل کرد وگفت مادر خواب دیدم پلو با خورشت پختی خیلی خوشمزه بود مادرگفت فرزندم اگر این خواب هانبود ما ازگرسنگی میمردیم. ..علابرک الله..

  • حالا ارسالی در

   علی الحسسسسساب، ،😭😭😭😭😭😭😭

  • حالا ارسالی در

   علی الحسسسسساب، ،😭😭😭😭😭😭😭

  • سونیا ارسالی در

   چیزی واریز نشد مهر ماه
   علی الحساب کجا بود؟

  • علی ارسالی در

   کاش ملت رو اینقدر نفهم فرض نمیکردید. من که کمترین حقوق رو میگیرم ۳۹۰هزار تومان اضاف شده و جای اون حدود یک ۱٫۲۰۰٫۰۰تومن کم کردن
   خدا لعنتتون کنه. خدا همتونو به خاک سیاه بنشونه

  • حمید ارسالی در

   حقیقت اش من 11هزاربه حقوق ام اضافه شد.کسی هست که همین مقدار اضافه کردن

  • Ilia ارسالی در

   به اندازه حقوقی که دریافت میکنیم. کار خواهیم کرد. انتظار عملکرد خوبی نداشته باشید

  • ناشناس ارسالی در

   این همه دروغ می گید از ما نه ولی از خداشرم نمی کنید؟ حقوق مهر ماه رو ۲۸ مهر پرداخت کردند بدون یک ریال اضافه

  • صدرا ارسالی در

   چهل سال دروغ گفتید ..برایتان تجربه نشد ؟بس کنید ...خدا به داد برسد

  • محمدحسن صلواتی پور م ارسالی در

   من بازنشسته علوم پزشکی خوزستان ۲۸ سال بازنشسته ۷۸سال دارم ۷میلیون حقوق ۵۰سال تمام نداشتم که بازنشت شدم باسابقه ۳۰سال تمام

  • مهدی ارسالی در

   دروغ چرا

  • بازنشسته ارسالی در

   آقای حاجی بابایی ما کشور فقیری هستیم؟ دولت پول ندارد ؟ اختیار ثروت کشو ر دست شماست به هر کشور و هر ملت و هر جایی که می خواهید پول هست برای خود ما نیست ما در فقر بچه ها د ر فقر نوه ها در فقر ،یا آخرتی نیست و شما می دانید یا هست و شما ایمان ندارید ،تا کی می خواید با ما که اسیر شما شدیم چنین کنید؟.

  • بازنشسته ارسالی در

   خدا به دادتون برسه با این همه دروغی که میگید.لعنتی ها بسه دیگه ما هنوز داریم طبق سال ۱۴۰۰ حقوق می گیریم.

  • اکبری ارسالی در

   هیچ اضافه ای به حقوق بازنشستگان لشکری در مهر ماه انجام نشده.فقط دروغ میگن.

   • قلی ارسالی در

    مرده‌شور خودتان را ببرد با این همه دروغ شاخدار، کدام حقوق بازنشسته اضافه کردید، حقوق مجلس را ۵۰ درصد افزایش داده و لی بقیه هیچ، خاک بر سرتان.

  • ناشناس ارسالی در

   دروغی بیش نیست🖐

  • ناشناس ارسالی در

   حاج بابایی میر کاظمی دو موجود لعنتی از وجود ریا کار و اختلاسگر شما سفره مان خالیست

  • غلامحسین ارسالی در

   باسلام چرادروغگو شدی حاجی بابایی کن بازنشسته لشگری هستم یک ریال هم به خدا اضافه نشده شما چرامردم رابااین دروغ ها به خیابان می‌کشانید مقصرخودشما هستین لااقل دروغ نگو خجالت بکش برو بانک سپه بپرس لااقل زنگ بزن اگه گفتن حقوق بازنشسته ها اضافه شده بعد بوق وکرناش کن کن نمیدانم قسم ملا راباورکنیم یادم خروس را کدوم یکی

   • مجید ارسالی در

    بفرض که یک میلیون هم اضافه کنن با این تورم چه دردی را دوا میکنه

  • ناشناس ارسالی در

   کی گفته از اول مخر اضافه شده حقوق لاز نشستگان لشکری کم شده که زیاد نشده تورو خدا کمتر دروغ بگید مگه مردم اسکل شما شدم کل مملکتو به باد دادید ولی مردم ما از گشنگی دارن تلف میشن

  • ناشناس ارسالی در

   سلام دروغ تا کی شما باید مردم را راضی نگه دارید نه دروغ بگویید

  • سعید ارسالی در

   سلام حاج بابایی کذاب و دروغگو ،حقوق شماها آز شفاف سازی خارج شد ،یعنی خودتان خجالت کشیدید که کارمندان و باژنشسته ها بجای شما شرمنده بشن کمتر دروغ بگید تو واون بالا دستیهات ،،یکماه یا حقوق ما زندگی کنید ،بی شرمها

  • N ارسالی در

   این یارو حاجی باباعی از اون جنس های ناب میزنه اینقدر حرف میزنه وخسته هم نمیشه کاش حرف هاش کمی هم ارزش داشت فقط دروغ اگه خودشان به خدا ایمان دارن باید بدونن خدا جای حق نشسته

  • ایرانی ارسالی در

   آقای نماینده پست و مقام ارزش دروغ گفتن ندارد حداقل حرمت خانواده محترم شهدا را نگهدار . مبادا سست گردید پی مقام و گرد پست گردید زمانی این چنین ایام طی شد سر فرزند زهرا س روی نی شد .
   آقای حاج بابایی تو و همکارانت خجالت بکشید آخه چرا این همه دروغ می گویید مگر به تو نگفتن دروغ گناه کبیره است. چرا هوای پست و مقام کر و کورت کرده ؟؟؟ چرا فراموش کردی وقتی حاج صادق آهنگران آمد و نوحه : این لشکر پیروز انصار الحسین است خواند همین مردم به راه افتادند و راهی سخت ترین مناطق عملیاتی شدند حالا احمق ها و کودن هایی مانند تو کاری کردید بجای اون شعارهای دشمن شکن و ماندنی فحش های رکیک سر میدن . جوابی برای شهدای گرانقدر لشکر پیروز انصارالحسین ع داری ؟؟؟ نداری خودت توجیه می کنی بروید بمیرید و خجالت بکشید احمق ها آبروی معلمها بردید وخبری از رتبه بندی نیست حالا نوبت علی الحساب شده پس کجاست این زهرماری؟؟؟ خدا لعنتتان کند کثافتها ی لی لیاقت روی حقه بازهای اصلاح طلب را سفید کردید بی کفایتها

  • ناشناس ارسالی در

   باباشماهادیگه گندش. ادراوردید صداوسیمانشان دادکه اقای نماین ده مجلس دادمیزدومیگفت من چوپانم حالااون چوپون چقدرحقوق میگیره ولی یک فارغ التحصیل دانشگاه رشته مکانیک درامزش وپرورش هفت ونیم میلیوپن میگیره تقصیرپدرخدابژیامرزمه که میگفت فقط درحیطه اموزش وپرورش کارکنیدتاپولتان برکت داشته باشداین راگفتم تاشما قیاس کنیدکه یک چوپان ده برابریک مهندس مکانیک است

  • هیزم شکن ارسالی در

   این حاجی بابایی عقده حرف زدن در تلویزیون رو داره. اخه مرد ناحساب خجالت نمی کشی .میشینی یه مشت خزعبلات سرهم میکنی بعد میای خوراک روزنامه ورسانه میکنی.!

   گیرم که خلق را به فریبت فریفتی.
   با دست انتقام الهی چه می کنی؟
   قصه دروغ ودروغ ودروغ ودروغ. وسناریوی تکراری مردان حاکمیت!!!!!!

  • ناشناس ارسالی در

   من یک مستمری بگیر هستم ریالی به حقوق من اضافه نشده چرا اینهمه دروغ

  • ناشناس ارسالی در

   این چه حقوقیه،زمانی حقوق خوبه که کارمند آخر ماه نصف حقوقش براش بمونه،افزایش تورم هر لحظه بیشتر میشه،اون وقت برای یه افزایش حقوق یک میلیونی،چقد ایراد میگیرن
   خاک عالم تو سرتون

  • ناشناس ارسالی در

   سلام حاج بابا نامرد دشمن نظام است بزنید خوارشو به عزایش بنشانید

  • ناشناس ارسالی در

   منم نظامیم کجا حقوق اضافه شده با زنو دو بچه دوقلو خرج گران و مدرسه مهرماهم گذشت واقعا همکارا گفتیم مهرماه اضافه میشه کمی قرضامونو پس بدیم ولی متاسفانه واقعا متاسفم برای این دروغای رسانه

  • صوفیا ارسالی در

   با این حقوق ها چطور میشه زندگی کرد

  • حافظ ارسالی در

   دولت ریسی هم بااین کاراش روی روحانی وامثال را روسفید کرد باید بگم صد شرف به روحانی بابا این چه حقوقی خودتون که هیچ مشکلی ندارید ونمیدونید وقتی یه کارمند تو خرج رورانه ش لنگ میزنه یعنی چه.

  • ناشناس ارسالی در

   کار شما جز دروغگویی؛ بگویی چکار بلد هستید کاش یک کمی شرم و حیا داشتید.

  • ناشناس ارسالی در

   سلام. خدا از سرشون نگذارد که این جور دروغ به بزرگان این مملکت که بازنشستگان این خاک وطن هستن را به چندر غاز که ميدهند سر کار بگذارند وجلوی خانواده شرمنده شوند

  • ناشناس فرهنگی ارسالی در

   با سلام اینا ده سال هست که با دروغ اجرای رتبه بندی فرهنگیان را تا به اینجا رسوندند لساسشان دروغ دروغ باز هم دروغ میگویند

  • علی ارسالی در

   امان از دروغ. امان ازبی رحمی. امان ازازاینهمه بی حیایی وبی شرفی ودروغ.. امان ازاینهمه ریاکاری.. آقای نمحترم پدرملت رادرآوردید. اصلا هیچی نگیدوهیچی تصویب نکنیدوبه روی آنتن نیاییدمردم حالشون خوشتره.. بااون همه تبلیغ دروغ.. تف برشرف نداشته اتان بااین دروغهای بی شرمانه

  • ناشناس ارسالی در

   پول برای یمن. سوریه. لبنان. عراق. حزب الله. زینبیون. فاطمیون. انصارالله. حشدالشعبی. جیش الله. هست. اما برای یه قرون وده شاهی که میخواهیدبه حقوق ملت اضافه کنیدخزانه خالی است ومنابع تامین مالی نیست.. مردم را بلانسبت خر ویابو فرض کردید.. آقای حاج بابایی بخدا امروزه بچه ی دبستانی ازمن وتو شعورش بالاتره

  • انسان ارسالی در

   باسلام کسی ۱۵ تا۲۰ میلیون میگرد چرا به آنها اضافه میکنید هم سان سازی یعنی همه حقوق ها برابر شود این میشود عدالت عدالت را رعایت کنید بای ذتب قتلت۰۰۰۰۰۰۰۰

  • ناشناس ارسالی در

   بر پدر و مادر دروغگو لعنت،،،،،بیش باد

  • ناشناس ارسالی در

   انشاالله خداوند متعال برای شما شفا بده و به سرنوشت ما بازنشسته ها دچار بشوید انشاالله

  • ناشناس ارسالی در

   انشالله روزی برسد که می رسد پرونده همه کسانی که باعث طلاطم در جامعه ایران شده اند روشن شود.

  • ناشناس ارسالی در

   جناب دولت اول بدهی چند دهه ی تامین اجتماعی(دزدی) رو با احتساب دیرکرد و نرخ تورم و سودش بپردازه بعد حقوق هر کسی رو هرجور دلش میخواد زیاد کنه.والابازنشسته ی تامین اجتماعی وکارگر بدبخت چه گناهی کردن که یه عمر دست دولت و ملت تو جیب ما هاست

  • محمدرضا برجی ارسالی در

   با سه میلیون و ششصد میشه زندگی کرد سرباز وظیفه ها بیشتر از ما میگیرند جانبازی زیر بیست و پنج درصد برام زدن درصورتیکه که ریه من بر اثر شیمیایی داغونه برام درصد شنوایی زدن که اونم زیر 25درصد زدن نهصد تومن هم که میگن خبری نشده تا الان
   تا کی میخوان به مردم دروغ بگن؟ 🤔

  • بلبل ارسالی در

   شماها کی میخواهید بی مردم خوش باور راست بگید اینقدر دورغ گفتید همه اسکل شدن اگر شده یک بار تو زندگیتان راست بگید که ان دنیا با هوری کیف کنیدزنده مان بافقر زیر ۱۰ ملیون چه معنی میده وقتی روغن شده ۳۶۰ هزارتومان ان موقع به گربه میدان نمی خورد

  • محمد ارسالی در

   ما که نفهمیدیم راسته یا دروغ

  • مشنقی ارسالی در

   به کتابدارای بیچاره کوفت هم ندادند.

  • سجاد ارسالی در

   دروغ درمانی جواب عکس میدهد علی الحساب پرداخت نشد بازنشسته لشکری

  • بازنشسته ارسالی در

   دولت آنقدر راست می‌گوید، که دروغش پنهان نیست، ردیف بودجه مهرماه بازنشستگان را جزو پرداختی های پنج هزار میلیاردی بود که اختلاف شد ورفت پی عشق وحال آقایان واقازادهایشان

  • ملو ارسالی در

   چرا حقوق کارکنان نیروی انتظامی که شغلشون سخترین مشاغل است باید کف حقوق پنج تومان باشد توکل دنیا حقوق نیروهای مسلح بالاترین حقوق مزایا است اما اینجا کف تمام مشاغل نیروهای مسلح

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی