نتایج جستجو : کالدرون جریمه و توبیخ شد پس از اتفاقات دیدار پرسپولیس و سپاهان کمیته انضباطی آرای جدید خود را صادر و طی آن سرمربی پرسپولیس را به توبیخ و جریمه نقدی محکوم کرد