<![CDATA[پایگاه خبری و تحلیلی 55 آنلاین]]> https://www.55online.news Sat, 28 May 2022 19:17:39 +0000 Zend_Feed http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss <![CDATA[زهرا امیر ابراهیمی برنده جایزه کن شد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262089 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262089-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D8%B4%D8%AF
زهرا امیر ابراهیمی برنده جایزه کن شد
]]>
Sat, 28 May 2022 19:06:11 +0000
<![CDATA[جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262088 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262088-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
جزئیات وام 200 میلیون تومانی بدون ضامن اعلام شد
]]>
Sat, 28 May 2022 18:56:56 +0000
<![CDATA[لحظه ثبت شده از قاتلی خونسرد | این قاتل ده نفر را تیرباران کرد+ ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262086 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262086-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
بنا بر این گزارش، متهم برای تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران پلیس آگاهی تهران قرار دارد
]]>
Sat, 28 May 2022 18:51:31 +0000
<![CDATA[یک نوزاد دیگر در خیابان پیدا شد | این بار در بروجرد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262085 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262085-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AF
یک نوزاد دیگر در خیابان پیدا شد.
]]>
Sat, 28 May 2022 18:44:23 +0000
<![CDATA[این بار قم سیاه پوش شد | عزاداری مردم قم برای قربانیان مترو‌پل + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262084 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262084-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D9%85-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%B4%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%82%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
هم اکنون عزاداری خوزستانی های مقیم قم در یادبود حادثه آبادان
]]>
Sat, 28 May 2022 18:38:33 +0000
<![CDATA[دلیل حضوری شدن مدارس چه کسی بود؟ | درخواست عجیب عجیب پسر وزیر آموزش و پرورش!+ ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262083 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262083-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%BE%D8%B3%D8%B1-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
درخواست پسر وزیر آموزش و پرورش از پدرش و اجابت درخواست او
]]>
Sat, 28 May 2022 18:29:21 +0000
<![CDATA[اسامی ساختمان های پر خطر در دسترس نیست | این بار نوبت کدام ساختمان است؟ + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262082 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262082-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
]]>
Sat, 28 May 2022 18:10:05 +0000
<![CDATA[تصادف هولناک جان راننده را گرفت | کیسه هوا باز نشد+ تصویر]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262081 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262081-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
سرعت زیاد و ضعف ایمنی خودرو، جان راننده پژو را گرفت کیسه هوا باز هم باز نشد!
]]>
Sat, 28 May 2022 17:57:48 +0000
<![CDATA[تکذیب خبر اصلاح قیمت سوخت + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262080 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262080-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
تکذیب خبر اصلاح قیمت سوخت
]]>
Sat, 28 May 2022 17:41:03 +0000
<![CDATA[فردا عزای عمومی اعلام شد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262079 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262079-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
فردا عزای عمومی اعلام شد
]]>
Sat, 28 May 2022 17:35:06 +0000
<![CDATA[مردی که می‌خواست سگ شود، به آرزویش رسید!+ویدئو ]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262078 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262078-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%DA%AF-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
مردی که می‌خواست سگ شود، به آرزویش رسید!
]]>
Sat, 28 May 2022 17:33:42 +0000
<![CDATA[واکنش عجیب بلاگر ها به مشکلات جامعه | حرف های عجیب غریب بلاگرها برای حل مشکلات+ تصویر]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262076 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262076-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
‌میگه برا ۵۰ میلیون زندگیم رو هواس میگه روتین پوستی انجام بده=
]]>
Sat, 28 May 2022 17:30:50 +0000
<![CDATA[پیمان معادی و شوخی‌اش با ترانه علیدوستی جنجال به پاکرد + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262077 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262077-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
فیلم شوخی جنجالی با ترانه علیدوستی بر روی فرش قرمز جشنواره کن مورد توجه عکسان و فیلم برداران قرار گرفت.
]]>
Sat, 28 May 2022 17:28:52 +0000
<![CDATA[یگان ویژه : حضور ما در آبادان فقط برای کمک است!]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262075 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262075-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
این مقام انتظامی متذکر شد: از مردم همیشه در صحنه و شهیدپرور آبادان و استان قهرمان خوزستان توقع داریم مثل همیشه با همراهی خادمان خود در یگان‌های ویژه در راستای امدادرسانی ما را یاری و از حضور در محل حادثه و ایجاد ازدحام خودداری کنند.
]]>
Sat, 28 May 2022 17:16:51 +0000
<![CDATA[آتش نخلستان های نیکشهر را خاکستر کرد + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262074 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262074-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%AE%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
شعله‌های آتش علاوه بر درختان نخل، بخشی از باغات انبه و مرکبات را نیز تبدیل به خاکستر کرد.
]]>
Sat, 28 May 2022 16:59:39 +0000
<![CDATA[واکنش عجیب بلاگر ها به مشکلات جامعه | حرف های عجیب غریب بلاگر ها برای حل مشکلات+ تصویر]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262073 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262073-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%BA%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1
میگه روتین پوستی انجام بده
]]>
Sat, 28 May 2022 16:52:20 +0000
<![CDATA[عزیزی خادم محروم شد | جان آخر خوبان عالم]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262072 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262072-%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
شهاب‌الدین خادم به دلیل تخلفات گسترده با حکم کمیته انضباطی ۲ سال محروم شده بود که این محرومیت امروز توسط کمیته استیناف تائید شد تا رئیسی که هیچکس نفهمید چگونه به فوتبال آمده، خیلی زود با صندلی ریاست این فدراسیون خداحافظی کند.
]]>
Sat, 28 May 2022 16:43:55 +0000
<![CDATA[فساد در آبادان بی داد میکند | گفته های نماینده آبادان + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262071 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262071-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
چقدر فریاد بزنیم که فساد در خوزستان بیداد می کند
]]>
Sat, 28 May 2022 16:25:16 +0000
<![CDATA[مبلغ بیمه عمر بازنشستگان فولاد افزایش پیدا کرد ]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262070 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262070-%D9%85%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
مبلغ بیمه عمر بازنشستگان فولاد افزایش پیدا کرد
]]>
Sat, 28 May 2022 16:18:13 +0000
<![CDATA[ازدحام مقابل یکی ازکلیساها نیجریه ده‌ها کشته برجای گذاشت !]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262069 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262069-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA
نیجریه ، 31 کشته بر اثر ازدحام جمعیت مقابل یک کلیسا
]]>
Sat, 28 May 2022 16:13:52 +0000
<![CDATA[متروپل تخریب نمیشود! +ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262068 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262068-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%BE%D9%84-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
تخریب متروپل منتفی است
]]>
Sat, 28 May 2022 16:04:52 +0000
<![CDATA[+۱۸ | ریختن هشتادهزار جوجه‌ی زنده در چرخ گوشت! | حاوی تصاویر وحشتناک!+ویدئو ]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262067 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262067-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D9%87%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1-%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
ویدئویی مربوط به زور گذشته و معدوم کردن هشتاد هزار جوجه‌ی زنده در چرخ گوشت را تماشا کنید.
]]>
Sat, 28 May 2022 15:54:52 +0000
<![CDATA[برادران لیلا به جایزه کن رسید | همدردی سعید روستایی با آبادانی ها + ویدئو]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262066 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262066-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87-%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
برادان لیلا» توانست برنده جایزه بزرگ فیپرشی یا فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم در جشنواره فیلم کن شود، این جایزه از سال 1946 توسط منتقدین منتخب این انجمن انتخاب می‌شود
]]>
Sat, 28 May 2022 15:41:10 +0000
<![CDATA[آخرین قیمت شکر اعلام شد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262065 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262065-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF
آخرین قیمت شکر اعلام شد.
]]>
Sat, 28 May 2022 15:39:59 +0000
<![CDATA[خبر یارانه مهم | آخرین جزئیات واریز یارانه]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262064 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262064-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87
حالی بنا به اعلام دولت، مرحله دوم یارانه ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوار واریز شده که برخی جاماندگان، از عدم دریافت یارانه در این دوره سخن می‌گویند.
]]>
Sat, 28 May 2022 15:29:08 +0000
<![CDATA[خبر مهم یارانه ای برای بازنشستگان دهک دهم]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262063 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262063-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%85
ابوحمزه، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با خرید یک خانه یا داشتن دو ماشین فرد جزو دهک دهم به حساب نمی‌آیید.
]]>
Sat, 28 May 2022 15:20:22 +0000
<![CDATA[مرگ تلخ مرد 54 ساله در رودخانه سرخ کلا]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262062 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262062-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D9%84%D8%AE-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%AE-%DA%A9%D9%84%D8%A7
یک مرد ۵۴ ساله شامگاه جمعه در رودخانه روستای سرخ‌کلا غرق شد.
]]>
Sat, 28 May 2022 15:15:44 +0000
<![CDATA[خودرو قاچاق ۷ میلیاردی توقیف شد!]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262061 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262061-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81-%D8%B4%D8%AF
فرمانده انتظامی لرستان گفت: یک دستگاه خودرو کشنده قاچاق به ارزش هفت میلیارد تومان در پلدختر کشف و توقیف شد.‌
]]>
Sat, 28 May 2022 15:10:19 +0000
<![CDATA[کل کل علی دایی با فردوسی‌پور: خودت رو توی آینه دیدی؟!+ویدئو ]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262060 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262060-%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D9%84-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AA-%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88
کل کل علی دایی با فردوسی‌پور: خودت رو توی آینه دیدی؟
]]>
Sat, 28 May 2022 15:01:13 +0000
<![CDATA[بزرگترین باند مواد مخدر در دام پلیس افتاد]]> https://www.55online.news/fa/tiny/news-262059 /بخش-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-2/262059-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF
پلیس مبارزه با مواد مخدر آذربایجان غربی با اقدام گسترده عملیاتی، اعضای باند بزرگ قاچاق مواد مخدر در شمالغرب کشور را شناسایی و منهدم کند
]]>
Sat, 28 May 2022 15:00:45 +0000