نتایج جستجو : استیلی گلزن دربی را خط زد ملی پوشان امید فردا شب جمعه شب با ۲۰ بازیکن راهی قطر خواهند شد و بعد از بازی روز دوشنبه با امید قطر به تهران باز خواهند گشت