ارسال به دیگران پرینت

مبلغ فطریه | مبلغ فطریه ۱۴۰۳

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ مشخص شد

مبلغ فطریه برای هر فرد سه کیلوگرم است.مبلغ فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان است.

مبلغ فطریه ۱۴۰۳ مشخص شد

 مبلغ فطریه ۱۴۰۳ مشخص شد

مبلغ فطریه برای هر فرد سه کیلوگرم است.مبلغ فطریه  بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان  است.

مبلغ فطریه سال ۱۴۰۲ مشخص شد

 از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد هفتاد (۷۰) هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی  صد و هشتاد (۱۸۰) هزار تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، صد و بیست (۱۲۰) هزار تومان تعیین شده است.

منبع : مهر
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه