خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

فال حافظ | فال حافظ امروز | فال | حافظ|

فال حافظ امروز 18اردیبهشت ماه رابخوانید | با تفسیر دقیق

فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فال حافظ به شکل روزانه در رکنا برای متولدین 12 ماه سال منتشر می شود. فال حافظ در بین مردم ایران جایگاه ویژه ای دارد.فال حافظ امروز به متولدین ماه های مختلف توصیه های متفاوتی دارد. فال حافظ به تفسیر دقیق نیاز دارد. برای اینکه فال حافظ امروزتان را بدانید این مطلب را از دست ندهید.

فروردین

نماد فروردین

روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست

در غنچه‌ای هنوز و صدت عندلیب هست

گر آمدم به کوی تو چندان غریب نیست

چون من در آن دیار هزاران غریب هست

تعبیر فال حافظ :

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد  در راهی که قدم نهاده‌ای هزاران رقیب داری که باید از میدان به در کنی. احساس غریبی می‌کنی اما به همین زودی چشمت به جمال یار روشن می‌شود و همگان برای این وصل جشن خواهند گرفت. هیچ دردی نیست که درمان نداشته باشد. طبیب درد تو هم رسیدن به یار است.

فـال حـافـظ متولدین اردیبهشت

نماد اردیبهشت

گلبن عیش می‌دمد ساقی گلعذار کو

باد بهار می‌وزد باده خوشگوار کو

هر گل نو ز گلرخی یاد همی‌کند ولی

گوش سخن شنو کجا دیده اعتبار کو

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ امروز شما نشان می دهد با صدای بلند اعتراض کنید که چرا قدرت و اختیار را از شما گرفته اند؟ با یاد و خیال پردازی زنده اید. فکر می‌کنید پیش هیچ کسی سخنان تان اعتبار ندارد. مسائل روزمره و دنیوی راضی‌تان نمی‌کند. به دنبال مراد و هدف که خودتان می‌دانید چیست می‌روید. باید مشکلات را تحمل کنید تا به مرادتان برسید.

فـال حـافـظ متولدین خرداد

نماد خرداد ماه

گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس

زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس

من و همصحبتی اهل ریا دورم باد

از گرانان جهان رطل گران ما را بس

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد تو همه چیز داری. بیش از این طمع نکن. یار و ثروت و مقام یکجا به سراغت آمده است، پس قدر این نعمات را بدان. از دوستی که در حق تو ریا می کند پرهیز کن. با داشتن دوستی صادق به بهترین ها دست پیدا می کنی. بی انصافی است اگر گله و شکایتی داشته باشی.

فـال حـافـظ متولدین تیر

نماد تیر

ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی

اسباب جمع داری و کاری نمی کنی

چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی

باز ظفر به دست و شکاری نمی کنی

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید اگر می‌خواهید غم به سراغ تان نیاید و از غصه‌ ها رهایی یابید به این فکر باشید که عاقبت باید به دیار باقی بروید؛ بنابراین بهتر است که توشه راه تان ثواب باشد. بدون زحمت نمی‌توان به مقام رسید. باید تلاش کنید؛ مطمئن باشید کارهای شما بدون اجر نمی‌ماند و جواب خوبی تان را دریافت می کنید.

فـال حـافـظ متولدین مرداد

نماد مرداد

گر چه افتاد ز زلفش گرهی در کارم

همچنان چشم گشاد از کرمش می‌دارم

به طرب حمل مکن سرخی رویم که چو جام

خون دل عکس برون می‌دهد از رخسارم

تـعـبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید چیزی را پنهان نکنید. از رخسار گلگون تان همه پی به راز درونت ان برده اند. فریب خورده اید. با سخنان زیبا و شیرین شما را سحر کرده اند و اجازه فکر کردن را به شما نمی دهند. از خدا کمک بخواهید که عنایت او همیشه شامل حال تان بوده است.

فـال حـافـظ متولدین شهریور

نماد شهریور

سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم

تا به فتوی خرد حرص به زندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد به هر کسی زود اطمینان می‌کنید. با خود عهد کرده بودید که دیگر کارهای ناشایست انجام ندهید ولی عهد خود را شکسته و بسیار پشیمانید. رو به خدا آورید که شما را راهنمایی می کند و در زیر سایه اوست که به نیت و مقصود خودتان می رسید. صبر داشته باشید.

فـال حـافـظ متولدین مهر

نماد مهر

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

سخن اهل دل است این و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب می‌گذرد

چاره آن است که سجاده به می بفروشیم

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که الان وقت کار و تلاش است. وقت برای تفریح زیاد دارید به چاره کار بیندیشید. اگر دیر اقدام کنید هر آنچه ساخته اید تباه می شود. از هواهای نفسانی پرهیز کنید. خدا با شماست و در همه حال کمک تان می کند.

فـال حـافـظ متولدین آبان

نماد آبان

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند

بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما نشان می دهد حاضری برای رسیدن به مرادت هرچه داری بدهی ولی فکر می کنی کسی به حرفت گوش نمی دهد و همه از تو دوری می کنند. این طور نیست؛ یارانت به کمکت آمده و دستت را می گیرند و در حق تو بخشش می کنند. خبر رسیدن به مقصود و ناکامی دشمن در راه است.

فـال حـافـظ متولدین آذر

نماد آذر

عاشق روی جوانی خوش نوخاسته‌ام

و از خدا دولت این غم به دعا خواسته‌ام

عاشق و رند و نظربازم و می‌گویم فاش

تا بدانی که به چندین هنر آراسته‌ام

تـعبـیـر فال حافظ:

تفسیر فال حافظ شما می گوید برای رسیدن به خواسته‌‌تان(معشوق/ مقام/ثروت یا ...) تنها کاری که انجام داده‌اید دعا کردن بوده است. خداوند می‌گوید از تو حرکت از من برکت. هنرهای بسیای دارید که فقط آنها را برای خودتان حفظ کرد‌ه‌اید پس همت کنید تا وقت تلف شده را جبران کنید. غم دل تان از بین خواهد رفت.

فال حافظ متولدین دی

نماد دی

ای که با سلسله زلف دراز آمده ای

فرصتت باد که دیوانه‌نواز آمده ای

ساعتی ناز مفرما و بگردان عادت

چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید آفرین بر شما که هر کاری را حتی نیت کردن در دل را از بهر ثواب انجام می دهید. بسیار صبور هستید و با همه کس کنار می آیید. نیازتان را جز خدا به احدی نگفته اید. رازتان را هم به کسی نگویید که هدف نزدیک و مرادتان در راه است.

فـال حـافـظ متولدین بهمن

نماد بهمن

بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی

خوش باش زان که نبود این هر دو را زوالی

در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل

آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی

تعبیر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما حکایت از این دارد که به مرادتان رسیده‌اید ولی می‌ترسید آنچه را که سخت به دست آورده‌اید از دست بدهید. مطمئن باشید که همه‌ آنها ماندنی است. اتفاقی می‌افتد که حتی تصورش هم مایه‌ تعجب است و برای شما فرصتی بسیار عالی به شمار می‌آید. قدر آنچه را که دارید بدانید و دست از گله و شکایت بردارید.

 

فـال حـافـظ متولدین اسفند

نماد اسفند

ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی

لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی

تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت

حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی

تـعـبـیـر فال حافظ:

فال حافظ امروز شما می گوید انسانی عادل و حق بین هستید. دل و زبان تان یکی است. اگر کسی خوبی در حق تان کند چند برابر جواب آن خوبی را می‌دهید. هر چیزی را که طلب می‌کنید آن را به دست خواهید آورد. مراقب باشید که آدم‌های اطراف تان را از روی ظاهر قضاوت نکنید.

منبع: رکنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • مادر 😔 ارسالی در

    فال مرداد درست گفته شده 🤲🙏 خدا یا مواظبش باش آمین 🌹🤲

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه