ارسال به دیگران پرینت

بازار کار زنانه شده و مردان بیکاراند

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر، طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود.

۵۵آنلاین :

55 آنلاین:

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد میزان مشارکت اقتصادی زنان همچنان روند نزولی دارد. نرخ اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر، طی سال‌های اخیر روند کاهشی داشته که به تبع آن، نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر، دارای روند افزایشی بوده است و این سناریو برای زنان جوان نیز تکرار می شود. به عبارتی نرخ اشتغال آنها در طول سالهای اخیر کاهش و نرخ بیکاری آنها افزایش یافته است. از طرفی همواره نرخ اشتغال زنان بسیار کمتر از نرخ اشتغال مردان بوده است. براساس آمارهای رسمی نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر در سال ۱۳۹۱، نشان می‌دهد که این شاخص در کل کشور یکنواخت نیست و میان استان‌های کشور اختلاف معنی‌دار آماری وجود دارد. همچنین نرخ بیکاری زنان ۱۰ ساله و بالاتر در سال ۱۳۹۱ در نقاط روستایی پایین تر از نقاط شهری هریک از استان‌ها بوده است. در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، تعداد زنان بیکار تحصیل‌کرده از حدود ۲۰۳ هزار نفر به ۴۸۶ هزار نفر (حدود دو برابر و نیم) افزایش یافته است. در حالی که تعداد زنان شاغل با تحصیلات عالی از ۸۱۷ هزار نفر به ۱۴۸۳ هزار نفر (حدود 8/1 برابر) رسیده است. براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰، از مجموع ۲۴۱۰۶ هزار نفر جمعیت فعال در کل کشور، 19/20 درصد آنان دارای تحصیلات عالی هستند. نسبت جمعیت مردان فعالی دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت مردان فعالی، 1/16 درصد و نسبت زنان فعالی دارای تحصیلات عالی به کل جمعیت زنان فعالی، 2/48 درصد است. بنابراین با افزایش سطح تحصیلات، امکان فعالیت اقتصادی برای این گروه از زنان بیشتر فراهم شده است کمترین و بیشترین سهم اشتغال زنان ۱۰ ساله و بالاتر در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰ در کشور به ترتیب مربوط به استانهای تهران (2/0) واردبیل (40/69) است.

منبع: صدا

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه