نتایج جستجو : عکسی تلخ در حاشیه حمله ترکیه به سوریه در توئیتر نماینده ایران