نتایج جستجو :

  • شیخ علی | شیخ علی تهرانی | درگذشت شیخ علی تهرانی

    شیخ علی مرادخانی ارنگه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵، در در روستای…

  • شیخ علی تهرانی

    : شیخ علی مرادخانی ارنگه معروف به شیخ علی تهرانی در سن ۹۶…