ارسال به دیگران پرینت

قیمت مرغ | قیمت گوشت بوقلمون | قیمت بلدرچین | قیمت گوشت شترمرغ

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 18 مهر

امروز 18 مهر 1402 قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم.

قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ | قیمت امروز 18 مهر

زندگی رنگی | از قدیم وقتی می خواستند مثلی از وضع مالی خوب بزنند "شام مرغ و بوقلمون" را پیش می کشیدند و امروز با دیدن قیمت ها باید گفت واقعا مرغ و بوقلمو در حال تبدیل شدن به یک غذای اعیانی است. امروز 18 مهر سری به بازار ماکیان زدیم تا ببینیم قیمت ها چطور است . درواقع قیمت گوشت مرغ، بوقلمون، بلدرچین و شترمرغ را در ترازو گذاشتیم و بالا و پاین کردیم و آنچه را به چشم دیدیم در 4 جدول به طور مفصل با شما درمیان گذاشتیم. البته اگر قرار باشد خلاصه ای از قیمت ها را به شما بگوییم ماجرا از این قرار می شود :

قیمت گوشت مرغ (جدول قیمت)

مرغ کشتار روز

۷۹٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

فیله مرغ

۱۹۵٬۰۰۰

همین حالا

ران مرغ

۱۱۵٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

ران مرغ با پوست

۶۹٬۰۰۰

41 دقیقه پیش

ران و سینه مرغ بدون پوست

۱۵۹٬۹۰۰

37 دقیقه پیش

گردن مرغ

۳۹٬۹۰۰

49 دقیقه پیش

سینه مرغ با استخوان

۱۶۹٬۹۰۰

45 دقیقه پیش

ران مرغ بی استخوان

۱۸۹٬۹۰۰

11 دقیقه پیش

ران مرغ

۱۲۹٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

ران مرغ

۱۴۹٬۹۰۰

همین حالا

سینه مرغ با پوست

۱۵۹٬۹۰۰

32 دقیقه پیش

کتف مرغ (بدون پوست)

۱۰۹٬۹۰۰

49 دقیقه پیش

گردن مرغ

۵۴٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

لیست قیمت گوشت مرغ

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

سینه مرغ بی استخوان

۱۶۸٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

مرغ تازه

۸۱٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

۱۵۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

مرغ سبز

۱۴۹٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

سینه مرغ گریل شده 98 درصد مرغ آندره وزن 200 گرم

۷۷٬۵۹۲

38 دقیقه پیش

جوجه مرغ کامل

۱۳۹٬۹۰۰

35 دقیقه پیش

سینه مرغ دودی ( 1 کیلوگرم )

۲۹۸٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

پا مرغ

۱۹٬۰۰۰

8 دقیقه پیش

سنگدان مرغ سمین 500 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۴۸٬۰۰۰

9 دقیقه پیش

مرغ کامل سمین 1.1 کیلوگرمی ا -

۸۰٬۳۰۰

16 دقیقه پیش

فیله مرغ رزا 900 گرمی

۱۷۹٬۵۵۰

41 دقیقه پیش

فیله مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۷۹٬۵۵۰

همین حالا

فیله مرغ بدون استخوان پاک شده (1 کیلوگرم)

۱۸۶٬۴۰۰

25 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۶۱٬۰۰۰

همین حالا

سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا -

۱۳۰٬۵۰۰

40 دقیقه پیش

مرغ شکم پر (با مخلفات)

۵۹۹٬۹۰۰

51 دقیقه پیش

بال مرغ ساده مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۰۲٬۶۰۰

6 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی

۱۳۰٬۵۰۰

همین حالا

بال مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۱۲٬۸۶۰

35 دقیقه پیش

بازو مرغ ساده رزا 900 گرمی

۹۲٬۷۰۰

18 دقیقه پیش

فیله وگن و گیاهی - 12 تکه - وایز فود

۸۲٬۰۰۰

17 دقیقه پیش

ساق مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۳۲٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

گوشت مرغ محلی

۴۷۰٬۰۰۰

11 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست و کمر

۱۲۰٬۰۰۰

15 دقیقه پیش

اکبر جوجه تازه

۱۴۹٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

کتف مرغ زعفرانی 1کیلویی

۱۰۲٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

بازو کبابی مرغ زعفرانی مهیا پروتئین 900 گرمی

۱۰۱٬۹۷۰

35 دقیقه پیش

ساق مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۶۱٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۰۶٬۴۰۰

33 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان

۲۳۴٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

فیله سینه مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی ا -

۱۵۸٬۴۰۰

38 دقیقه پیش

چرخ کرده مرغ

۱۹۹٬۰۰۰

43 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا -

۱۷۹٬۹۵۵

16 دقیقه پیش

بال و بازوی ساده مرغ رزا 900 گرمی

۹۷٬۶۵۰

27 دقیقه پیش

ران مرغ بدون پوست رزا 1.8 کیلوگرمی

۲۳۲٬۲۰۰

16 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان هایپراستار 1.5 کیلوگرمی ± 225 گرم ا -

۲۶۸٬۹۹۶

41 دقیقه پیش

جوجه کباب زعفرانی رزا 900 گرمی

۱۷۴٬۲۴۰

15 دقیقه پیش

بال ساده مرغ سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۰۲٬۶۰۰

54 دقیقه پیش

فیله مرغ سالیذ 1 کیلوگرمی ا -

۲۰۶٬۶۶۱

33 دقیقه پیش

جوجه مکزیکی (سینه)

۱۹۹٬۹۰۰

9 دقیقه پیش

جوجه ترش

۱۹۹٬۹۰۰

38 دقیقه پیش

جوجه کباب سینه زعفرانی

۱۷۵٬۰۰۰

30 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست منجمد مهیا پروتئین 1.5 کیلوگرمی ا -

۱۹۹٬۵۴۸

6 دقیقه پیش

پودر سوخاری

۳۱٬۲۰۰

45 دقیقه پیش

بال و کتف مکزیکی

۱۴۹٬۹۰۰

9 دقیقه پیش

گوشت خورشتی سینه مرغ

۱۸۹٬۹۰۰

34 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون پوست هایپراستار 2 کیلوگرمی ا -

۲۸۷٬۸۰۰

30 دقیقه پیش

جوجه کباب ران زعفرانی رزا 900 گرمی

۱۷۴٬۲۴۰

همین حالا

بال ساده مرغ رزا 400 گرمی

۴۵٬۶۰۰

همین حالا

بال مرغ

۱۲۵٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

بال و کتف مرینیت شده 1 کیلویی

۱۲۵٬۰۰۰

همین حالا

کتف زعفرانی

۱۰۹٬۹۰۰

26 دقیقه پیش

سینه مرغ پاک شده

۱۳۰٬۰۰۰

30 دقیقه پیش

جوجه زعفرانی (ران)

۱۸۹٬۹۰۰

همین حالا

مرغ 8 تکه بسته بندی بدون پوست

۲۲۹٬۹۰۰

22 دقیقه پیش

جوجه کباب مکزیکی

۲۳۹٬۰۰۰

42 دقیقه پیش

سرفیله ران مرغ(مغز ران با پوست)

۱۴۹٬۹۰۰

42 دقیقه پیش

بازو (کتف) مرغ ماه بره (1 کیلوگرمی)

۸۸٬۷۵۰

12 دقیقه پیش

بازوی ساده مرغ با پوست سمین 900 گرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۹۲٬۷۰۰

17 دقیقه پیش

جوجه کباب ساده رزا 900 گرمی

۱۵۸٬۴۰۰

36 دقیقه پیش

سینه مرغ بدون استخوان سالیذ 1 کیلوگرمی ا -

۱۹۸٬۷۴۴

11 دقیقه پیش

مغز ران مرغ سمین 1.6 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۲۱۴٬۴۰۰

13 دقیقه پیش

سینه مرغ

۸۵٬۰۰۰

36 دقیقه پیش

اکبر جوجه همراه با سس مخصوص

۱۹۹٬۹۰۰

22 دقیقه پیش

ساق ران مرغ

۲۳۹٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

ساق مرغ بدون پوست رزا 900 گرمی

۱۳۰٬۵۰۰

24 دقیقه پیش

جوجه مکزیکی (ران)

۱۹۹٬۹۰۰

36 دقیقه پیش

بازوی مرغ زعفرانی رزا 900 گرمی

۱۰۱٬۹۷۰

55 دقیقه پیش

بازوی ساده مرغ مهیا پروتئین 900 گرمی

۹۲٬۷۰۰

47 دقیقه پیش

بال و کتف مرغ

۱۱۰٬۰۰۰

همین حالا

بال مرغ ساده رزا 900 گرمی

۱۰۲٬۶۰۰

همین حالا

کتف و بال زعفرانی منجمد پمینا 800 گرم

۱۲۲٬۸۰۰

47 دقیقه پیش

گوشت مرغ سمین 1.5 کیلوگرمی-مدت ماندگاری 2 روز

۱۰۹٬۵۰۰

30 دقیقه پیش

سینه مرغ مراکشی 500 گرمی ا -

۹۴٬۹۵۰

18 دقیقه پیش

مرغ بدون پوست ۸ تکه سالیذ 2 کیلوگرمی ا -

۲۷۰٬۲۷۰

همین حالا

فیله مرغ اسپایسی ۵۰۰ گرمی ا -

۱۰۱٬۰۰۰

9 دقیقه پیش

مرغ تنوری (مرغ کامل طعم دار 1.5کیلو)

۲۸۰٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

بال و بازو مکزیکی تند مرغ

۱۲۵٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

فیله مرغ زعفرانی

۲۰۹٬۹۰۰

همین حالا

ران مرغ بسته بندی خانواده 2 کیلوگرمی ا -

۲۵۵٬۸۰۰

23 دقیقه پیش

سینه مرغ با استخوان سمین 1.6 کیلوگرمی ا -

۲۳۲٬۰۰۰

50 دقیقه پیش

قیمت گوشت بوقلمون (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بوقلمون

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

بوقلمون کامل

۲۱۵٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

سینه بوقلمون

۲۱۵٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

فیله بوقلمون دودی ( 1 کیلوگرم )

۳۱۸٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

رویال فیله 98 درصد بوقلمون فرآوری شده آندره وزن 300 گرم

۱۷۳٬۲۵۶

همین حالا

چرخ کرده بوقلمون

۳۸۹٬۰۰۰

29 دقیقه پیش

ران بوقلمون

۲۸۹٬۰۰۰

همین حالا

ساق ران بوقلمون

۳۴۹٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

گردن بوقلمون پاک شده

۲۴۸٬۰۰۰

23 دقیقه پیش

فیله بوقلمون

۳۹۰٬۰۰۰

14 دقیقه پیش

بوقلمون نر

۲۱۰٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

استیک بوقلمون تنوری 95% گوشت 202 مقدار 300 گرم

۱۶۷٬۵۰۰

48 دقیقه پیش

استیک بوقلمون تنوری ۲۰۲ ۳۰۰ گرمی ا -

۱۶۹٬۲۰۰

34 دقیقه پیش

سینه دودی بوقلمون کامپوره ۳۰۰ گرمی ا -

۱۶۹٬۳۹۵

48 دقیقه پیش

پارما 98% بوقلمون سولیکو مقدار 300 گرم ا Solico Parma Turkey 98% 300gr

۱۴۹٬۳۰۰

32 دقیقه پیش

فیله بوقلمون 90 درصد گوشت آندره مقدار 300 گرم

۱۳۱٬۱۰۰

7 دقیقه پیش

ران بوقلمون بدون استخوان (یک کیلو)

۳۳۳٬۰۰۰

23 دقیقه پیش

سینه بدون استخوان بوقلمون ممتاز 1000 گرم

۳۵۰٬۰۰۰

همین حالا

مغز ران بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۴۰۷٬۷۵۰

14 دقیقه پیش

ساق بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۲۲۴٬۳۵۰

24 دقیقه پیش

سینه بدون پوست با کتف بوقلمون ماه بره (2 کیلوگرمی)

۶۹۱٬۶۵۰

28 دقیقه پیش

مغز ران بوقلمون بدون استخوان ممتاز 1000 گرم

۴۲۰٬۰۰۰

45 دقیقه پیش

گردن بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۱۴۶٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

فیله بوقلمون ممتاز 1000 گرم

۳۷۵٬۰۰۰

40 دقیقه پیش

گوشت بوقلمون چرخکرده 1000 گرم

۳۵۰٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

سینه بوقلمون بدون استخوان (یک کیلویی)

۳۴۷٬۰۰۰

7 دقیقه پیش

گوشت استیک بوقلمون آماده طبخ 1000 گرم

۳۹۵٬۰۰۰

19 دقیقه پیش

خورشتی بوقلمون (یک کیلویی)

۳۴۷٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

فیله بوقلمون ماه بره (1 کیلوگرمی)

۳۸۷٬۷۵۰

13 دقیقه پیش

بوقلمون گوشتی زنده ارسال رایگان

۱٬۸۰۰٬۰۰۰

همین حالا

بوقلمون فیله شده ارگانیک (نژاد برنز)

۱٬۱۳۶٬۹۰۰

24 دقیقه پیش

سینه بوقلمون طعم دار شده خانگی مه بانو

۵۴۰٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

بوقلمون ارگانیک نژاد برنز 4 کیلویی

۹۹۶٬۳۰۰

15 دقیقه پیش

بوقلمون محلی گیلان

۴۰۰٬۰۰۰

16 دقیقه پیش

سینه بوقلمون بدون استخوان

-

24 دقیقه پیش

گوشت بوقلمون محلی

-

21 دقیقه پیش

رویال فیله بوقلمون آندره 300 گرمی

-

43 دقیقه پیش

گوشت بوقلمون مریلند آندره 300 گرمی

-

42 دقیقه پیش

ران و سینه بوقلمون - (فروش عمده و صادراتی) - کد 31990

-

41 دقیقه پیش

گوشت قرمه ای بوقلمون

-

همین حالا

فیله بوقلمون

-

31 دقیقه پیش

بیکن سینه بوقلمون 202 وزن 250 گرم

-

همین حالا

سوجوک بوقلمون ۳۰۰ گرم پینار – pinar

-

14 دقیقه پیش

شقه بوقلمون

-

13 دقیقه پیش

وکیوم استیک بوقلمون تانیس

-

11 دقیقه پیش

سینه بوقلمون دمس

-

همین حالا

پاچین بوقلمون

-

6 دقیقه پیش

ساق ران کبابی پخته شده بوقلمون

-

16 دقیقه پیش

فیله بوقلمون آندره 300 گرم

-

53 دقیقه پیش

رویال فیله بوقلمون آندره

-

12 دقیقه پیش

قیمت گوشت بلدرچین (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت بلدرچین

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوشت بلدرچین

۲۸۹٬۹۰۰

15 دقیقه پیش

بلدرچین

۱۹۰٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

بلدرچین

۲۲۹٬۰۰۰

33 دقیقه پیش

گوشت بلدرچین

۱۵۳٬۹۰۰

20 دقیقه پیش

بلدرچین آمد برای طبخ

۴۰٬۰۰۰

9 دقیقه پیش

بلدرچین تازه 800 گرمی درجه آمثبت بهترین بلدرچین کشور

۳۰۰٬۰۰۰

54 دقیقه پیش

بلدرچین در شیشه پخت شده 1000 گرمی

۱۵۹٬۹۰۰

11 دقیقه پیش

بلدرچین آماده طبخ ( مناسب سوپ، 140 گرم به بالا)

۳۰٬۰۰۰

25 دقیقه پیش

بلدرچین کبابی آماده طبخ (تقریبا یک کیلو)

۲۴۵٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

بلدرچین تازه مهیا پروتئین 800 گرمی

-

13 دقیقه پیش

بلدرچین کبابی

-

23 دقیقه پیش

بلدرچین ۸۰۰ گرمی مهیا پروتئین

-

48 دقیقه پیش

قیمت گوشت شترمرغ (جدول قیمت)

لیست قیمت گوشت شتر مرغ

قیمت (تومان)

زمان بروزرسانی

گوشت شتر مرغ پاک شده

۷۰۰٬۰۰۰

31 دقیقه پیش

گوشت خورشتی شترمرغ

۶۲۹٬۹۰۰

39 دقیقه پیش

ماهیچه شترمرغ

۷۳۹٬۰۰۰

21 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ تازه بدون چربی

۷۹۹٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

گردن شترمرغ

۳۱۹٬۰۰۰

همین حالا

گوشت لخم ران شترمرغ

۶۷۰٬۰۰۰

49 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ تازه

۷۷۹٬۰۰۰

48 دقیقه پیش

گوشت قیمه ای شترمرغ

۶۲۹٬۹۰۰

همین حالا

فیله سه گوش شترمرغ

۸۷۹٬۰۰۰

همین حالا

فیله کمر شترمرغ

۶۵۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

گردن شترمرغ

۱۹۵٬۰۰۰

51 دقیقه پیش

ران شترمرغ بدون استخوان

۶۷۰٬۰۰۰

55 دقیقه پیش

چرخ کرده شترمرغ

۶۸۹٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

فیله مغز ران شترمرغ

۶۷۰٬۰۰۰

30 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ.عرضه مستقیم از مزرعه به مصرف کننده

۶۰۰٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ

۶۸۰٬۰۰۰

44 دقیقه پیش

گردن شترمرغ ( 2 کیلو )

۵۵۰٬۰۰۰

12 دقیقه پیش

گوشت فیله شترمرغ

۷۵۰٬۰۰۰

20 دقیقه پیش

گوشت گردن بی استخوان شده شترمرغ به صورت بسته بندی

۴۸۰٬۰۰۰

53 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ ران ممتاز 1000 گرم

۸۶۰٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

گردن شترمرغ کشتار روز

۳۷۵٬۰۰۰

46 دقیقه پیش

راسته شترمرغ

۶۳۰٬۰۰۰

34 دقیقه پیش

فیله گوشت خالص شترمرغ

۹۰۰٬۰۰۰

52 دقیقه پیش

خورده گوشت شترمرغ در وزن های مختلف

۸۰۰٬۰۰۰

35 دقیقه پیش

گوشت راسته شترمرغ

-

27 دقیقه پیش

گوشت ران شترمرغ با استخوان

-

43 دقیقه پیش

گوشت شترمرغ

-

47 دقیقه پیش

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه