نتایج جستجو : کودک سنگنورد از کما خارج شدپسر هشت ساله اصفهانی که در مسابقات سنگ نوردی در اصفهان سقوط کرده بود امروز از کما خارج شد