نتایج جستجو : ویلموتس اگر از من بازی دفاعی می خواهید چنین آدمی نیستم سرمربی تیم ملی فوتبال ایران گفت ما در تیم ملی یارگیری نفر به نفر داریم و اگر یک نفر لیز هم بخورد من بازیکنانم را تشویق می کنم چون بازی هجومی را دوست دارم