نتایج جستجو : واشنگتن پست ترامپ اروپایی ها را برای فعال سازی مکانیسم حل اختلاف در برجام تحت فشار گذاشت