نتایج جستجو : ناکامی دیگر برای رژیم اشغالگر ممانعت تونس از ورود ورزشکاران صهیونیست دولت تونس در اقدامی تحسین برانگیز در حمایت از مردم فلسطین مانع ورود هیئت ورزشی رژیم صهیونیستی به این کشور شد