نتایج جستجو : مارچلو لیپی استعفا دادمارچلو لیپی پس از شکست چین برابر سوریه از هدایت تیم ملی فوتبال این کشور استعفا کرد