نتایج جستجو : ماجرای بازخواست فتحی توسط وزیر ورزش مسعود سلطانی فر که به شدت تحت فشار بود روز گذشته در دفتر خود امیرحسین فتحی مدیرعامل استقلال را بازخواست کرد و به انتقاد از او پرداخت