نتایج جستجو : طالبان آتش بس را منوط به امضای توافقنامه صلح با آمریکا کرد