نتایج جستجو : دادستان ارشد سابق دادگاه جنایی نورنبرگ ترور قاسم سلیمانی اقدامی غیرقانونی و غیر اخلاقی بود