نتایج جستجو : امیر علی اکبری در قفس ۱۰۰ هزار دلاری بحرین برای کسب قهرمانی و به دست آوردن جایزه مالی آن به رقابت خواهد پرداخت