ارسال به دیگران پرینت

چه مسائلی مردم ایران و جهان را نگران کرده است؟

مرکز فرانسوی مطالعات بازار «ایپسوس»1 در جدیدترین نظر سنجی خود مهم ترین نگرانی های جهان 2019 را معرفی کرده است. در این نظر سنجی بین المللی که از 18 هزار فرد 16 تا 64 ساله در 28 کشور جهان در مارس 2019 به دست آمده است، پنج نگرانی اصلی مردم جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

۵۵آنلاین :

مرکز فرانسوی مطالعات بازار «ایپسوس»1 در جدیدترین نظر سنجی خود مهم ترین نگرانی های جهان 2019 را معرفی کرده است. در این نظر سنجی بین المللی که از 18 هزار فرد 16 تا 64 ساله در 28 کشور جهان در مارس 2019 به دست آمده است، پنج نگرانی اصلی مردم جهان مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس نتایج این نظر سنجی، 33 درصد مردم دنیا بیکاری را اصلی ترین نگرانی برای اقتصاد کشورشان می دانستند. در واقع بیکاری اصلی ترین نگرانی جامعه جهانی است. پس از «بیکاری»، «فقر و نابرابری اجتماعی» و «فساد سیاسی و مالی» مهم ترین نگرانی های مردم جهان در سال 2019 هستند.

این نظر سنجی که از 28 کشور دنیا انجام شده است، نشان می دهد که 58 درصد مردم دنیا فکر می کنند که کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می کند و در مقابل 42 درصد فکر می کنند که مسیر حرکت اداره کشورشان در مسیر درستی است. در این میان مردمان کشور چین با 91 درصد آرا، عربستان سعودی با رأی 82 درصد و هندوستان با رأی 71 درصد بیشترین اعتماد را به سیاست های حکمرانی کشورهای خود دارند و در مقابل مردمان کشورهای آفریقای جنوبی با 18 درصد، فرانسه با 20 درصد و انگلیس با رأی 21 درصدی کمترین اعتماد را به درستی روند حکمرانی در کشورهای خود دارند. به عبارت دیگر 82 درصد مردم آفریقای جنوبی، 80 درصد مردم فرانسه و 79 درصد مردم انگلیس فکر می کنند کشورشان در مسیر اشتباهی حرکت می کند! بررسی روند کلی اعتماد مردم به شیوه حکمرانی در کشورها نشان می دهد این روند طی 10 سال گذشته مثبت بوده است و اعتماد کلی مردم کشورها نسبت به شیوه درست حکمرانی در کشورهایشان افزایش داشته است. نکته جالب توجه آن است که بین نگاه مردمان کشورهای اروپایی به وضعیت حکمرانی در کشورهایشان با مردمان کشورهای چین، عربستان و هندوستان، تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که تقریباً اکثریت مردم تمام کشورهای اروپایی مانند فرانسه و انگلستان معتقدند کشور آنها در جهت درستی قرار ندارد و وضعیت مردم به تدریج در حال بدتر شدن است.

در خصوص بیکاری نگرانی های زیادی در سطح جامعه جهانی وجود دارد. مردم کشورهای اسپانیا با رأی 64 درصدی، ایتالیا با رأی 63 درصد، آفریقای جنوبی با رأی 61 درصد و کره جنوبی با 59 درصد بیشترین نگرانی را در خصوص «بیکاری و شغل» دارند. اما کشورهایی که نگرانی پایینی در خصوص بیکاری و شغل دارند، عبارتند از آمریکا 10 درصد، آلمان 10 درصد و انگلیس 13 درصد. گرچه در حال حاضر بیکاری یکی از نگرانی های عمده مردم جهان است، اما روند 10 ساله بررسی این نوع نگرانی نشان می دهد به طور کلی نگرانی مردم جهان در این باره کمتر از گذشته شده است.

پس از بیکاری اصلی ترین نگرانی مردم دنیا نابرابری اجتماعی و فقر است. مردم کشورهای روسیه با 61 درصد آرا، صربستان با 51 درصد آرا و آلمان با 47 درصد رای نگرانی خود را نسبت به نابرابری اجتماعی و فقر ابراز کردند. در بین چهار کشوری که نگرانی کمتری درباره فقر و نابرابری دارند، با این کشورها مواجه می شویم: مردم آمریکا با رأی 18 درصد، عربستان 18 درصد، سوئد 22 درصد و کانادا 24 درصد.

اما فساد سیاسی و مالی پس از بیکاری و فقر با میانگین 31 درصد بزرگ ترین نگرانی مردم جهان در سال 2019 است. بر این اساس، 66 درصد از مشارکت کنندگان در آفریقای جنوبی، 58 درصد در پرو و 56 درصد در کشور مجارستان «فساد سیاسی / مالی» را یکی از نگرانی های مهم در کشورشان عنوان کردند. اما بررسی رأی مردم کشور آلمان با 8 درصد، سوئد 10 درصد و انگلیس با 12 درصد نشان می دهد مردمان این کشورها در مقایسه با بقیه کشورها نگرانی پایینی در این باره دارند. از لحاظ منطقه ای مردم آفریقا و پس از آنها مردم آمریکای لاتین بیش از ملل سایر مناطق جهان نگران فساد هستند.

نگرانی نسبت به تورم گرچه در حالت کلی در سطح جهانی پایین است، اما برخی از کشورها هستند که در این باره نگرانی بالایی دارند. آرژانتین با رأی 64 درصد و ترکیه با 50 درصد کشورهایی هستند که مردمانشان نگرانی بالایی نسبت به تورم دارند. در مقابل مردمان اسپانیا با رأی یک درصدی، صربستان دو درصد و سوئد چهار درصد نگرانی پایینی در این باره دارند.

تغییرات آب و هوایی با اینکه یکی از مشکلات بزرگ جهان در سال های آتی خواهد بود، اما به طور کلی مورد توجه جدی مردمان جهان قرار ندارد، به طوری که به طور میانگین تنها 13 درصد مردمان جهان نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده اند. در بین کشورها مردمان کشور کانادا با رأی 29 درصدی و آلمان و چین با رأی 26 درصدی نسبت به تغییرات آب و هوایی نگرانی خود را ابراز کرده اند و مردمان کشورهای آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین کمترین نگرانی را در این باره دارند. شاید بتوان گفت نگرانی درباره تغییرات آب و هوایی نگرانی لوکسی است که مردمان کشورهایی غنی تر بیشتر درگیر آن هستند.

تروریسم هم جزو آن دسته نگرانی هایی است که مردمان دنیا در حالت کلی توجه جدی به آن ندارند و تنها 13 درصد مردم جهان معتقدند که تروریسم مشکل جدی است. اما برای برخی از کشورها مسئله نگران کننده ای است. از آن جمله مردمان اسرائیل با 39 درصد، هند 36 درصد و فرانسه با 27 درصد رأی، آن را نگران کننده دانسته اند.

افراط گرایی هم برای انگلیس، فرانسه و سوئد نگران کننده است، اما مورد توجه جدی جامعه جهانی قرار ندارد.

بررسی نگرانی های عمده جهانی نشان می دهد مردم کشورهای مختلف نسبت به چیزی نگران هستند که مستقیماً زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و مسائل مهمی که وجود دارد ولی تأثیرات آن فعلاً در زندگی شان ملموس نیست، مورد توجه شهروندان جوامع نیست.

بیکاری بر زندگی اقتصادی افراد تأثیر می گذارد، تأثیر آن به خوبی دیده می شود، بیکاری به زودی می تواند باعث کاهش قدرت خرید، از هم پاشیدگی زندگی افراد و فقر و نداری آنها شود. بیکاری چیزی است که نیازمند بیان سلسله علت و عوامل نیست و بدون هیچ توضیحی در زندگی آدم ها رخ می نمایاند. پس بیشترین نگرانی افراد یک جامعه حتی با فرهنگ های مختلف و با زمینه های مختلف معطوف به آن است.

با وجود آنکه بیکاری در بالای لیست نگرانی های مردم قرار دارد، اما مهم ترین موضوع در اکثر کشورهای جهان «فقر و تبعیض های اجتماعی» است. فقر فرزند بیکاری است که به تبع آن اثرات ملموسی در همه زمینه های زندگی افراد دارد. به طوری که می تواند به راحتی افراد را در تأمین اساسی ترین نیاز های خود از خوراک و مسکن تا مراقبت های بهداشتی اولیه و آموزش ناتوان کند.

اما اهمیت نابرابری های اجتماعی که ظاهراً چهره پنهانی دارد، برای مردم جهان از آن رو است که عدالت و برابری فرصت ها در دسترسی افراد جامعه به منابع ارزشمند و موقعیت های برتر را از بین می برد و افراد و گروه ها بسته به درجه نزدیکی یا دوری به منابع ثروت و قدرت به امکانات دست می یابند. ویژگی اصلی نابرابری اجتماعی آن است که بیش از آنچه افراد را از نابرابری واقعی موجود آزرده خاطر سازد، احساس و ادراک ذهنی نابرابری را تقویت می کند. احساس ذهنی نابرابری اثرات به مراتب مخرب ترین نسبت به نابرابری واقعی دارد. چراکه ابعاد وسیع تری داشته و یک به یک به افراد جامعه سرایت خواهد کرد.

پس از این دو نگرانی مهم، فسادسیاسی و مالی مسئله ای است که نگرانی عمده ای را به خود اختصاص داده است. یکی از علت های توجه جامعه جهانی به مسئله فساد رابطه ارگانیک آن با مسائل دیگر جامعه است. به طوری که فساد نقش مهمی در پرورش فقر و سیستم های نا سالم اقتصادی ایفا می کند.

از سوی دیگر، در جوامعی که فساد همچون شبکه ای مویرگی در سراسر جامعه ریشه دوانده باشد، رسیدن به هر هدفی با مانعی مواجه می شود که از درخت فساد سر بر آورده است. این وضعیت باعث می شود مردم احساس کنند در مقابل این شبکه بزرگ فساد کاری از دستشان ساخته نیست. در چنین جامعه ای که به قول «امیل دورکیم» «رسیدن به هدف با راه هایی که برای رسیدن به هدف طی می شود تناسب ندارد» مردم احساس می کنند تلاش، قانونمندی و سلامت نفس به تنهایی برای رسیدن به هدف کفایت نمی کند یا باید به این جریان تن دهند و مسیر ناصوابی را برای اهداف خود طی کنند یا سرخورده از اهداف خود دست بکشند.

گرچه در این مطالعه کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است، اما یافته های مطالعه ایسپا در سال 1396 در خصوص نگرانی های عمده ایرانیان نشان می دهد نگرانی های عمده ایرانیان با جامعه جهانی یکسان است.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران میخوانند :

    دیدگاه