ارسال به دیگران پرینت

تناقض دردسرساز آمارها

دولت مکلف شده است سه دهک پردرآمد جامعه را شناسايي کرده و از ليست دريافت‌کنندگان يارانه حذف کند. اين در حالي است که منابع آماري در اختيار دولت چندان قابل اتکا نيست و با ضريب خطاي قابل ملاحظه‌اي همراه است. به طوري که تنها در يک نمونه، بين آمارهاي بانک مرکزي و مرکز آمار در بحث هزينه ناخالص خانوار 20 درصد اختلاف وجود دارد.

۵۵آنلاین :

با توجه به اين تناقضات آماري، مشخص نيست طرح دولت براي شناسايي دهک‌هاي بالاي درآمدي تا چه اندازه همراه با خطا خواهد بود. جدول شماره 1 اطلاعات هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفکيک دهک‌هاي هزينه‌اي در سال 1396 را که توسط بانک مرکزي و مرکز آمار منتشر شده است مقايسه مي‌کند. در مقايسه اين اطلاعات دو نکته قابل توجه است. نخست آنکه اين دو منبع اطلاعاتي درخصوص ميزان هزينه ناخالص خانوار در دهک‌هاي هزينه‌اي داراي بيش از 20 درصد اختلاف هستند. نکته دوم آن است که اطلاعات هر دو منبع شکاف ميان دهک‌ها را (نابرابري) يکسان نشان مي‌دهد. جدول شماره 2 اطلاعات درآمد و هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفکيک گروه‌هاي هزينه در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار را نشان مي‌دهد. منطبق با اين اطلاعات، 30 درصد بالاي جامعه در گروه‌هاي هزينه‌اي بالاي سه ميليون تومان ماهانه قرار مي‌گيرند. خانوارهايي که به طور ميانگين ماهانه هزينه‌اي برابر سه‌ميليون‌و 400 هزار تومان و درآمدي برابر سه‌ميليون‌و 800 هزار تومان دارند، در گروه 30 درصد بالاي هزينه‌اي جامعه قرار مي‌گيرند. جدول شماره 3 اطلاعات درآمد و هزينه ناخالص خانوارهاي شهري به تفکيک گروه‌هاي هزينه در سال 1396 منتشره توسط بانک مرکزي را نشان مي‌دهد. منطبق با اين اطلاعات، جمعيت در گروه‌هاي هزينه‌اي بالاتر از سه ميليون، بيش از 41 درصد خانوارهاي شهري کشور را تشکيل مي‌دهند. علاوه‌بر وجود اختلاف ميان اطلاعات منتشره توسط دو منبع اطلاعاتي کشور، در اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار تناقض‌هايي نيز وجود دارد. جدول شماره 4 اطلاعات درآمد و هزينه خالص خانوارهاي شهري به تفکيک دهک‌هاي درآمدي در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار را نشان مي‌دهد. منطبق با اين اطلاعات، خانوارهاي دهک اول و دوم داراي کسري بودجه هستند. جدول شماره 5 اطلاعات درآمد و هزينه خالص خانوارهاي شهري را به تفکيک دهک‌هاي هزينه‌اي در سال 1396 منتشره توسط مرکز آمار نشان مي‌دهد. منطبق با اين اطلاعات، خانوار در دهک دهم داراي کسري بودجه است.

منبع : شرق
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران می خوانند:

    دیدگاه

    توسعه