خبر فوری
ارسال به دیگران پرینت

خوشرو: اجلاس بین‌المللی مقابله با ریزگردها سال آینده در تهران برگزار می‌شود

عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، قطعنامه "مقابله با ریزگردها" به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع به تصویب رسید.

۵۵آنلاین :

عصر روز چهارشنبه به وقت محلی، قطعنامه "مقابله با ریزگردها" به ابتکار و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع به تصویب رسید.

غلامعلی خوشرو سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در همین رابطه در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با بیان اینکه تصویب قطعنامه مقابله باریزگردها، معضل ریزگردها را به عنوان یک مساله جهانی مورد شناسایی قرار می دهد، درباره دلایلی که باعث شد تا این قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود، اظهار کرد: معضل ریزگردها در سال های اخیر زندگی مردم ما را به ویژه در مناطق غربی و جنوب غربی کشور عزیزمان تحت‌الشعاع قرار داده و آسیب های جدی را بر سلامت، معیشت و زندگی مردم این مناطق وارد کرده است. مردم ما از اثرات ریزگردها رنج می برند.

وی ادامه داد: در واقع جمهوری اسلامی ایران با ارائه این قطعنامه دو هدف کلی را دنبال کرده است؛ ابتدا به دلیل عدم شناخت سایر کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی از این پدیده، قصد داشته است تا این معضل زیست محیطی را به سایر کشورها و مجامع منطقه ای و بین المللی معرفی و نشان دهد که ریزگردها چه اثرات وخیمی بر زندگی مردم کشورهای متاثر از آن وارد می کند.

وی افزود: دومین هدف به چگونگی مقابله با ریزگردها از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی بر می گردد. در واقع پدیده ریزگردها مرز نمی شناسد و با توجه به سیال بودن آن از یک کشور به کشور دیگر منتقل می شود و ابعاد مختلف زندگی ساکنان سایر کشورها را تحت تاثیرات جدی خود قرار می دهد. همانطور که در کشور ما بخش عمده ای از این ریزگردها از دیگر کشورها نشات می گیرد. بنابراین، برای کنترل، کاهش و مقابله با آن همکاری های محلی، منطقه ای و بین المللی میان کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی ضروری و اجتناب ناپذیر است. بر همین اساس، قطعنامه تصویب شده در بخش های مختلف خود بر ضرورت های چنین همکاری ها برای مقابله با ریزگردها تاکید می کند.

خوشرو در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید با این قطعنامه و رایزنی های انجام شده ایران توانست به هدف اول خود یعنی معرفی ریزگردها به عنوان یک معضل منطقه ای و جهانی دست پیدا کند؟ گفت: در نتیجه تلاش های جمهوری اسلامی ایران، مساله مقابله با ریزگردها در تعداد قابل توجهی از اسناد پایه بین المللی به ویژه در حوزه توسعه پایدار و محیط زیست از جمله در "دستور کار 2030 برای توسعه پایدار" گنجانده شده است. همچنین در یک سال گذشته با تلاش های کشورمان چهار قطعنامه در سازمان ملل متحد برای مقابله با ریزگردها به تصویب رسیده است. در نتیجه امروز برای مقابله با ریزگردها اجماع بین المللی وجود دارد و نسبت به آثار مخرب ریزگردها و آسیب های آن بر زندگی مردم آگاهی عمومی ایجاد شده است.

نماینده دایم ایران در سازمان ملل افزود: در همین خصوص، این قطعنامه بر آسیب های چندگانه ریزگردها بر زندگی اجتماعی، اقتصادی و محیط زیست ما تاکید دارد و بیان می دارد که معضل ریزگردها سلامت، معیشت، رفاه و آسایش مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می شود تا زمین های حاصلخیز کشورها تخریب و تبدیل به بیابان شود و جنگل ها و تنوع زیستی نابود شود. علاوه بر آن این پدیده باعث کاهش رشد اقتصادی و کاهش بهره وری زمین های کشاورزیی می شود.

وی درباره سازوکارهای افزایش همکاری های منطقه ای و بین المللی در چارچوب قطعنامه مذکور اظهار کرد: در پاسخ به این پرسش، مفاد قطعنامه را می توان به چهار بخش ضرورت اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با ریزگردها، همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با این پدیده به عنوان یک ضرورت تصریح و راه های عملی، از کلیه آژانس های ذی ربط سازمان ملل متحد دعوت می کند تا مقابله با ریزگردها را در برنامه های اقدام خود بگنجانند و از کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی دعوت می کند تا مفاد قطعنامه را اجرا کند، تقسیم کرد.

خوشرو با اشاره به اتخاذ اقدامات فوری برای مقابله با ریزگردها تصریح کرد: قطعنامه ای که امروز به تصویب رسید، ریزگردها را یک معضل مهم برای دستیابی به توسعه پایدار می داند و این مساله را مورد شناسایی قرار می دهد که در سال های اخیر ریزگردها آسیب های جدی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به ویژه بر مردم مناطق خشک و نیمه خشک وارد کرده است. بر همین اساس، قطعنامه بر ضرورت اتخاذ اقدامات فوری برای برخورد با معضلات ناشی از ریزگردها تاکید و دو اقدام فوری برگزاری یک اجلاس بین المللی برای مقابله با ریزگردها با همکاری سازمان ملل متحد و آژانس های مختلف آن در تهران در سال 1396 و برگزاری اولین اجلاس عالی رتبه بین المللی مقابله با ریزگردها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2017 را پیشنهاد می کند.

وی درباره همکاری های منطقه ای و بین المللی برای مقابله با ریزگردها به عنوان یک ضرورت گفت: قطعنامه همکاری برای مقابله با ریزگردها را امری ضروری دانسته و بر همکاری بین المللی و جهانی برای کاهش و کنترل اثرات وخیم ریزگردها تاکید دارد. قطعنامه هدف چنین همکاری هایی را کاهش و کنترل اثرات وخیم ریزگردها بر زندگی مردم دانسته و آن را به عنوان یک ضرورت مورد تاکید قرار داده و راههای مختلفی را نظیر کمک به افزایش ظرفیت اقدام کشورها به ویژه در سطح ملی، اجرای پروژه های ملی و منطقه ای، ایجاد و توسعه سیستم هشدار دهنده سریع، تبادل کارشناس و اطلاعات و همکاری های فنی برای مقابله با آن ارائه داده است.

نماینده دایم ایران در سازمان ملل همچنین درباره حمایت جهانی و مقابله با ریزگردها در برنامه های اقدام آژانس های سازمان ملل متحد تصریح کرد: این قطعنامه همچنین بر نقش سازمان ملل متحد در افزایش همکاری های بین المللی و حمایت جهانی برای مقابله با ریزگردها پرداخته و سازمان ملل متحد و آژانس های آن را دعوت می کند تا برنامه های اقدام خود را در جهت مقابله با ریزگردها تنظیم کرده و به افزایش ظرفیت کشورها برای جلوگیری و کنترل عوامل اصلی ریزگردها کمک کنند.

خوشرو بر اجرای مفاد قطعنامه از سوی کشورها و سازمان های منطقه ای و بین المللی تاکید کرد و گفت: قطعنامه در بخش دیگری کلیه کشورها را تشویق به همکاری در مقابله با ریزگردها می کند و از همه کشورها، آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان های منطقه ای و ذی نفعان دعوت می کند تا مفاد آن را اجرا کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که چه اقدامات و برنامه ریزی هایی برای برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با ریزگردها در تهران و برگزاری نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مقابله با ریزگردها انجام شده است و چه زمانی این برنامه ها اجرا خواهند شد؟ گفت: اجلاس بین المللی مقابله با ریزگردها با همکاری سازمان ملل متحد و آژانس های مختلف این سازمان قرار است در سال 1396 در تهران برگزار شود. مقدمات برگزاری این اجلاس و برنامه های مربوط به آن هم اکنون از سوی سازمان ها و وزارتخانه های ذی ربط در حال پیگیری و انجام است. در واقع این اولین اجلاس بین المللی است که با ابتکار و میزبانی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری سازمان ملل متحد قرار است در چنین سطحی در کشورمان برگزار گردد.

به گزارش ایسنا، برگزاری اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای مقابله با ریزگردها پیشنهادی بود که از سوی جمهوری اسلامی ایران مطرح و در دستور کار مجمع عمومی قرار گرفت. این اجلاس، اقدام مهمی دیگری است که سال آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد. در واقع، این اجلاس قصد دارد تا علاوه بر بررسی چگونگی برخورد با اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی ریزگردها بر زندگی مردم، راههای لازم برای انجام هماهنگی های سیاسی بین المللی برای مقابله با این پدیده را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

منبع : ایسنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 
آنچه دیگران میخوانند :

    دیدگاه