ارسال به دیگران پرینت

عیدی ۱۴۰۲ | محاسبه عیدی ۱۴۰۲

عیدی سال جدید رو خودت محاسبه کن | نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۲ +فرمول

عیدی ۱۴۰۲ کارگران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.فرمول عیدی ۱۴۰۲ برای کارگران به تفکیک فعالیت کمتر از ۱۲ ماه و بیشتر از ۱۲ ماه، بدین صورت خواهد بود:حداقل عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = (حقوق ماهانه × تعداد ماه‌های کاری) ÷ ۱۲

عیدی سال جدید رو خودت محاسبه کن | نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۲ +فرمول

 نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۲

عیدی ۱۴۰۲ کارگران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.فرمول عیدی ۱۴۰۲ برای کارگران به تفکیک فعالیت کمتر از ۱۲ ماه و بیشتر از ۱۲ ماه، بدین صورت خواهد بود:حداقل عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = (حقوق ماهانه × تعداد ماه‌های کاری) ÷ ۱۲

برای بسیاری از کارگران اهمیت زیادی دارد که در انتهای سال به چه میزان عیدی دریافت خواهند کرد . مبلغ عیدی هر سال تغییر می‌کند و بر اساس تورم سالانه، افزایش می‌یابد .  برای سال ۱۴۰۲ نیز این مبلغ افزایش یافته است .   ما در این مقاله سعی داریم چگونگی محاسبه فرمول عیدی، قوانین، حداقل و حداکثر مبلغ عیدی را شرح دهیم:

نحوه محاسبه عیدی ۱۴۰۲

مبلغ عیدی تابع میزان حقوق پایه و تعداد روزهای کارکرد است. بر اساس قانون، هیچ کارگری نباید کمتر از حداقل حقوق دریافت کند، بنابراین عیدی به هیچ وجه از ۲ برابر حداقل حقوق کمتر نخواهد بود.   در سال ۱۴۰۲ مبلغ عیدی کارگران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

حداکثر عیدی کارگران ۱۵/۹۲۴/۸۵۲ تومان و حداقل آن ۱۰/۱۶۵/۶۸۰ تومان است . البته مبلغ اعلام شده در مورد کارگرانی است که یک سال در کارگاه به کار اشتغال دارند. کسانی که کمتر از یک سال کار کرده‌اند به نسبت مدت کارکرد از عیدی برخوردار می‌شوند.

برای کارکنانی که سابقه کارشان در کارگاه کمتر از یک سال است، مبلغ پرداختی عیدی به نسبت ایام کارکرد در سال و با احتساب شصت روز مزد به عنوان مبنای محاسبه، تعیین می‌شود.  مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده قانون تجاوز نماید.

فرمول محاسبه عیدی سال ۱۴۰۲

فرمول مبلغ عیدی در سال ۱۴۰۲ برای کارگران به تفکیک فعالیت کمتر از ۱۲ ماه و بیشتر از ۱۲ ماه، بدین صورت خواهد بود:

 •  

  حداقل عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = (حقوق ماهانه × تعداد ماه‌های کاری) ÷ ۱۲

 •  

  حداکثر عیدی کارگرانی که کمتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = (حقوق ماهانه × ۲ × تعداد ماه‌های کاری) ÷ ۱۲

 •  

  حداقل عیدی کارگرانی که بیشتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = حداقل دستمزد روزانه (۱/۷۶۹/۴۶۸) × ۶۰

 •  

  حداکثر عیدی کارگرانی که بیشتر از ۱۲ ماه کار کرده‌اند = حداقل دستمزد روزانه (۱/۷۶۹/۴۶۸) × ۹۰

فرمول محاسبه عیدی در سال کبیسه

شاید برای برخی این سوال پیش بیاید که سال کبیسه چه سالی است؟ باید گفت در تقویم ایرانی (هجری خورشیدی) سال ۳۶۵ روز در نظر گرفته می‌شود در حالی که میزان دقیق روزهای سال خورشیدی ۳۶۵ روز و ۶ ساعت است. ب رای جبران کسری آن ۶ ساعت هر چهار سال یکبار یک روز به آخر سال  (۳۰ اسفند) اضافه می‌کنند و آن سال یعنی سال ۳۶۶ روزه را سال کبیسه می‌نامند.

با توجه به اینکه یکی از توابع محاسبه عیدی، مدت روزهای کارکرد است بنابراین مبلغ عیدی در سال کبیسه قدری متفاوت‌تر از سال‌های دیگر خواهد بود.  همانطور که ذکر شد برای سال کبیسه باید توجه داشت که تعداد روزهای سال ۳۶۶ روز است. به همین خاطر در زمان محاسبه عیدی کامل سال کبیسه میانگین دریافتی روزانه فرد، بر ۳۶۶ روز تقسیم می‌شود.

آیا به مبلغ عیدی مالیات تعلق می‌گیرد؟

در کارگاه‌هایی که طرح طبقه بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا، شاخص محاسبه است و مزایای رفاهی و انگیزشی از قبیل حق مسکن، خواروبار و عائله مندی، پاداش افزایش تولید، فوق العاده جذب در این خصوص لحاظ نخواهد شد. بر این اساس به مبلغ عیدی کارگران مالیات تعلق می‌گیرد. مالیات عیدی در سطح و میزانی که در ادامه ذکر می‌شود خواهد بود.

همچنین باید توجه داشت مبلغ عیدی سالانه، دارای معافیتی معادل یک دوازدهم معافیت مالیاتی سالانه است. به عبارتی دیگر مبنای محاسبه عیدی و پاداش سالانه کارگران در کارگاه‌هایی که طرح طبقه‌بندی مشاغل دارند، مزد گروه و پایه یا مزد مبنا و در واحدهای فاقد طرح طبقه‌بندی، مزد ثابت (یعنی مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل) خواهد بود.

مالیات عیدی در سال ۱۴۰۲

نهاد تعیین کننده مالیات سازمان امور مالیاتی است. این سازمان هرساله میزان مالیات را در امور مختلف تعیین می‌کند. میزان مالیات عیدی در سال ۱۴۰۲ نیز توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شده است. بر این اساس حداقل حقوق معاف از مالیات ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است. این قانون بدین معناست که مبلغ عیدی کارگر اگر تا سقف ۱۰ میلیون تومان محاسبه شود، معاف از مالیات خواهد بود. و چنانچه عیدی کارگر بیش از ۱۰ میلیون تومان شود، مشمول مالیات می‌شود.

نحوه محاسبه مالیات عیدی بدین صورت است:

 •  

  ابتدا ۱۰ میلیون تومان از مبلغ عیدی کسر کنید

 •  

  مابقی را در ۱۰٪ ضرب کنید

به طور مثال اگر کارگری ۱۵ میلیون تومان عیدی دریافت کرده باشد میزان مالیات این مبلغ بدین صورت خواهد بود:

 •  

  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان از این مبلغ معاف از مالیات است

 •  

  ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان (۱۰/۰۰۰/۰۰۰ – ۱۵/۰۰۰/۰۰۰) مشمول مالیات می‌شود

 •  

  مبلغ مالیات عیدی: ۵۰۰/۰۰۰ تومان (۵/۰۰۰/۰۰۰ × ۱۰٪)

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها چیست؟

با توجه به آنچه در بخش مالیات بر عیدی ذکر شد، شاید برای بسیاری این سوال پیش بیاید که طرح طبقه بندی مشاغل چیست و کدام کارگاه‌ها این طرح را پیاده می‌کنند؟

طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از قوانین کار است. این طرح تسهیلاتی را برای تمامی نیروهای کار در اختیار می‌گذارد و بر اساس این طرح هر شغل محدوده وظایف مشخصی دارد. همچنین فرد شاغل در هر جایگاه، حقوقی متناسب با فعالیتی که انجام می‌دهد دریافت می‌کند. اجرای این طرح برای همه کسب‌وکارها اجباری است. به عبارت دیگر تقسیم‌بندی تمام مشاغل در هر سازمان از بالاترین سطح شغلی تا پایین‌ترین سطح شغلی طبقه‌بندی شغلی نامیده می‌شود که این طبقه‌بندی بر اساس عواملی مانند تخصص، مهارت‌ها، اهمیت، وظایف و… انجام می‌گیرد.

طرح طبقه‌بندی مشاغل که مدتی است در سیستم قانون کار مشخص شده است، شامل تمام جزئیات یک جایگاه شغلی، از جمله میزان تحصیلات مورد نیاز، مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برای بر عهده گرفتن مسئولیت‌ها، حوزه کاری، انتظاراتی که از فرد شاغل در آن جایگاه می‌رود و در نهایت میزان حقوق دریافتی که بر اساس تمامی موارد گفته‌ شده تعیین می‌شود است. اجرایی‌ شدن این طرح موجب جلوگیری از سوء استفاده از شاغلان و استانداردسازی مشاغل می‌شود.  بر طبق آنچه که در قانون کار آمده است، دو دسته از کسب‌ و کارها ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند:

۱- کارگاه‌هایی که دارای بیش از ۵۰ کارگر هستند.

۲- شرکت‌های خدماتی، اعم از پیمانکاری و تأمین نیروی انسانی که طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی هستند.

بنابراین، قانون طبقه‌بندی مشاغل شامل کسانی می‌شود که در کارگاه‌هایی با حداقل ۵۰ کارگر و یا در شرکت‌های طرف قرارداد ادارات اجرایی مشغول به کار هستند. کارفرماها موظف هستند طرح طبقه‌بندی مشاغل را پیاده‌سازی کرده و آن را برای تمامی کارکنان خود اعمال کنند.

قانون عیدی کارگران و کارمندان

آنچه پیشتر ذکر شد، محاسبه و مبالغ عیدی برای کارگران مشمول قانون کار بود. بدیهی‌ست میزان عیدی کارمندان دسـتگاه‌های دولتی متفاوت است. باید توجه داشت عیدی کارکنان دولت در پایان هر سال توسط دولت تعیین می‌شود. ولی عیدی کارگران مشمول قانون کار براساس فرمول مندرج در قانون مذکور مشخص می‌شود. براساس این، فرمول عیدی کارگران دو برابر آخرین حقوق آن‌هاست، مشروط بر اینکه از سه برابر حداقل حقوق سال مربوطه بیشتر نباشد.  آنچه در متن قانون برای تعیین میزان عیدی کارگران و کارمندان دولت آمده بدین شرح است:

‌ماده واحده - کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.

‌ تبصره ۱  -  مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ شصت روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال، محاسبه‌گردد. مبلغ پرداختی از این بابت برای هر ماه نباید از یک دوازدهم سقف تعیین شده موضوع ماده واحده این قانون تجاوز نماید.

‌ تبصره ۲ -  در کارگاه‌هایی که مطابق رویه جاری کارگاه بیش از مبالغ فوق پرداخت می‌نمایند، عرف کارگاه معتبر خواهد بود.

‌ تبصره ۳ -  رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون در صلاحیت مراجع پیش‌بینی شده در فصل حل اختلافات قانون کار می‌باشد.

‌ تبصره ۴  -  این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا بوده و جایگزین لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاه‌های‌ صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و لغو قوانین مصوب ۱۳۵۹.۴.۲۳ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی‌ تصویب و در تاریخ ۱۳۷۰.۱۲.۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

جمع‌بندی

آنچه که ذکر شد، موارد مربوط به مبلغ عیدی و نحوه محاسبه آن برای سال ۱۴۰۲ بود .  پیشنهاد ما این است که  برای مطالعه موارد تکمیلی و جزئیات بیشتر در خصوص عیدی آخر سال، به سایت حسابو مراجعه کرده و از طریق صفحه محاسبه عیدی و یا محاسبه سنوات، مبلغ عیدی و سنواتی که امسال از محل کار خود باید دریافت کنید را به طور دقیق محاسبه کنید .

آدرس سایت:https://hesabo.com

تلفن: 52182 -  021

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، مجتمع افق، پلاک ۲۳۱۳، طبقه اول

منبع : دنیای اقتصاد
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  دیدگاه

  توسعه