ارسال به دیگران پرینت

فال | فال قهوه | فال قهوه امروز

فال قهوه شنبه ۲۰ اسفند ماه | فال قهوه‌ی روزانه‌ت رو اینجا بخون

فال قهوه جمعه 19 اسفند ماه | فال قهوه‌ی روزانه‌ت رو اینجا بخون

فال قهوه  شنبه ۲۰ اسفند ماه | فال قهوه‌ی روزانه‌ت رو اینجا بخون

فال قهوه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین فروردین

متن فال:

اخبار غیر منتظره،بدبینی را کنار بگذارید،تا کمتر در فکر اخبار غیرمنتظره باشید در اثر کوشش و پشتکار ترفیع مقام پیدا می کنید و پیشرفت اجتماعی شما محرز خواهد شد جاسوسی و دشمنی از طرف حسودان.سعی کنید کسی از اسرار شما آگاه نشود.اگر به دست دشمنان بیافتد بر علیه شما به کار می رود موفقیت در کاری پر درآمد حتمی است

فال قهوه ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اردیبهشت

متن فال:

سلامتی و خوشبختی حرف های زنانه-غیبت-مهمانی های زنانه پرنده پیغام و راز نگهدار حضرت سلیمان،راز خود را با همه درد میان نگذارید در اثر کوشش و پشتکار ترفیع مقام پیدا می کنید و پیشرفت اجتماعی شما محرز خواهد شد

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین خرداد

متن فال:

بدست آوردن ثروت بسیار به زودی سلامتی و خوشبختی در راه کسب و کار موفقیت مالی بدست می آورید ولی عشق را فعلا فراموش کنید خوشبختی دائمی،شما فرد خودساخته و مبتکری هستید و می توانید خوشبختی را از آن خود سازید

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین تیر

متن فال:

آسیب ناپذیری و محفوظ از خطر.از انتقاد نهراسید و از اشتباهاتی که مرتکب می شوید خود را پنهان نسازید احتمال دزدی و غارت زندگی شما را تهدید می کند،احتیاط کنید نا امیدی در عشق عشق و مسافرت، در یک مسافرت توریستی عشق به سراغ شما خواهد آمد

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مرداد

متن فال:

تند خویی، ترش رویی خشونت و ناشیگری،از این خصلتها دوری کنید کار های درهم-فقر-افلاس از دوستان فریبکار بپرهیزید و عنان اختیار خود را به دست افراد به ظاهر دوست ندهید دردسر های کوچک

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین شهریور

متن فال:

تنها راه نجات از این بیماری یا گرفتاری ورزش یا کوه نوردی است تصادف ناگهانی-دعوا-ترس-مقاومت-امید در اثر کوشش و ممارست و یا یک کار ابتکاری جالب،جایزه و پاداش دریافت می کنید نگران کسالت خود نباشد به مرور زمان بهبود خواهید یافت

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین مهر

متن فال:

دعوای غیر منطقی-بی دفاع-خشونت نا امیدی شما را از پای در می آورد،بهتر است با آن مقابله کنید اخبار بد.بد بینی را کنار بگذارید و انتظار اخبار بد را نداشته باشید.سمبل: دزدی و دوبه هم زنی،سخن چینی و بیماری از تغییرات مثبتی که در زندگی شما پیش می آید لذت فراوانی خواهید برد

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آبان

متن فال:

اخبار بد.بد بینی را کنار بگذارید و انتظار اخبار بد را نداشته باشید.سمبل: دزدی و دوبه هم زنی،سخن چینی و بیماری تکیه گاه-یاور-متکی به کسی یا چیزی از نامزدی و کاندیدی در کار های مهم نهراسید، موفقیت اجتماعی در انتظار شماست در آینده ثروت و ارثی سرشار نصیب شما خواهد شد و قدرت و خوشبختی به دست می آورید

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین آذر

متن فال:

به مجلس با شکوهی دعوت خواهید شد و به شما بسیار خوش خواهد گذشت.سمبل بیداری، پاکی روان،عشق و سعادت زناشویی هشدار به شخص تا مراقب سلامنی خود باشد ازدواج با عشق-متانت در رفتار تغییرات در وضع زندگی

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین دی

متن فال:

تغییرات مساعد در فعالیت.با اراده و پشتکار می توانید تغییرات در زندگی ایجاد کنید موفقیت مطلق خبر های غیر منتظره-امیدواری از آینده نگران نباشید،موفقیت مالی از آن شماست

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین بهمن

متن فال:

بزودی خوشبختی بزرگی نصیب شما خواهد شد در مسافرت دسته جمعی که در پیش خواهد بود به شما خوش خواهد گذشت غلیه بر مشکلات، سمبل بلند آوازگی،شان و مقام، نشاط و سرور بدشانسی و زیان

فال فنجون ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ برای متولدین اسفند

متن فال:

دعای خیر والدین یا عزیزی-برآوردن حاجت بردن در یک مسابقه-درخشش در جمع دوستان-دوست داشتنی بودن در آینده ثروت و ارثی سرشار نصیب شما خواهد شد و قدرت و خوشبختی به دست می آورید در بند و اسیر شدن

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۳ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه