ارسال به دیگران پرینت

قیمت | قیمت گوشت

قیمت جدید گوشت | قیمت گوشت امروز + جزئیات

بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت قرمز گرم گوسفندی و گوساله امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود

بر اساس مشاهدات میدانی از خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران قیمت گوشت قرمز گرم گوسفندی و گوساله امروز جمعه ۲۸ مردادماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود

قیمت گوشت گوسفندی

نوع گوشت گوسفندی     قیمت هر کیلوگرم

آبگوشتی     ۱۱۸,۲۰۰ تومان

خورشتی گوسفندی     ۲۸۳,۵۰۰ تومان

ران گوسفندی     ۱۸۹,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی     ۱۵۲,۶۰۰ تومان

شقه گوسفندی     ۱۵۵,۰۰۰ تومان

راسته مغز گوسفندی     ۲۹۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی     ۱۴۶,۰۰۰ تومان

راسته با استخوان گوسفندی     ۱۸۳,۶۰۰ تومان

سرسینه گوسفندی     ۶۵,۰۰۰ تومان

قلم گوسفندی     ۴۹,۰۰۰ تومان

قلوه‌گاه گوسفندی     ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی     ۲۰۵,۲۰۰ تومان

کف دست گوسفندی     ۱۸۵,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گوساله

نوع گوشت گوساله     قیمت هر کیلوگرم

ران گوساله     ۲۲۵,۵۰۰ تومان

سردست گوساله پاک کرده     ۲۰۹,۰۰۰ تومان

فیله گوساله     ۴۱۰,۴۰۰ تومان

خورشتی گوساله     ۲۳۰,۵۰۰ تومان

راسته گوساله     ۳۰۲,۴۰۰ تومان

قلوه‌گاه گوساله     ۱۷۹,۹۰۰ تومان

قلم گوساله     ۹,۹۰۰ تومان

ماهیچه گوساله     ۲۲۶,۵۰۰ تومان

قیمت گوشت گوسفندی

نوع گوشت گوسفندی     قیمت هر کیلوگرم

آبگوشتی     ۱۱۸,۲۰۰ تومان

خورشتی گوسفندی     ۲۸۳,۵۰۰ تومان

ران گوسفندی     ۱۸۹,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی     ۱۵۲,۶۰۰ تومان

شقه گوسفندی     ۱۵۵,۰۰۰ تومان

راسته مغز گوسفندی     ۲۹۵,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی     ۱۴۶,۰۰۰ تومان

راسته با استخوان گوسفندی     ۱۸۳,۶۰۰ تومان

سرسینه گوسفندی     ۶۵,۰۰۰ تومان

قلم گوسفندی     ۴۹,۰۰۰ تومان

قلوه‌گاه گوسفندی     ۱۴۴,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی     ۲۰۵,۲۰۰ تومان

کف دست گوسفندی     ۱۸۵,۰۰۰ تومان

قیمت گوشت گوساله

نوع گوشت گوساله     قیمت هر کیلوگرم

ران گوساله     ۲۲۵,۵۰۰ تومان

سردست گوساله پاک کرده     ۲۰۹,۰۰۰ تومان

فیله گوساله     ۴۱۰,۴۰۰ تومان

خورشتی گوساله     ۲۳۰,۵۰۰ تومان

راسته گوساله     ۳۰۲,۴۰۰ تومان

قلوه‌گاه گوساله     ۱۷۹,۹۰۰ تومان

قلم گوساله     ۹,۹۰۰ تومان

ماهیچه گوساله     ۲۲۶,۵۰۰ تومان

 

منبع: رکنا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی