ارسال به دیگران پرینت

فال | فال ابجد

فال ابجد | فال ابجد امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

برای مشاهده فال ابجد امروز 20 مرداد 1401 باما همراه باشید.

فال ابجد

حروف ابجد یک روش برای مرتب کردن حروف زبان عربی است که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده‌اند. ما گاهی این شیوه را در شماره‌گذاری موارد یا صفحات دیده‌ایم یا خودمان به کار گرفته‌ایم.حروف ابجد را حتی اگر نشناسید حتما اسم آن را شنیده و حتی بدون اینکه بدانید از آن استفاده‌ هم کرده‌اید. یکی از راه های کشف و رسیدن به نتیجه در علوم غریبه حروف ابجد می باشد. حروف ابجد به دو نوع کبیر و صغیر می باشند. یکی از انواع روشهای طالع یا فال بینی، روشی است که به طریق محاسبه ابجدی صورت می گیرد. فال ابجد یکی از قدیمی ترین انواع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت می دهند. فال ابجد امروز ۲۰ مرداد را مطالعه کرده و از اتفاقات در مسیر راهتان مطلع شوید.

فال ابجد امروز برای متولدین ماه های مختلف امروز ۲۰ مرداد را می توانید در این قسمت بخوانید.

فال ابجد امروز متولدین فروردین

ابجد فال شما: آ ج ج 

تعبیر: چیزی حلال به تو رسیده و یا می‌رسد گشایش در کارت پیدا شده ولی کسی از تو رنجید ه خاطر است ، از او دلجویی کن افرادی تنگ نظر با تو دشمنی می‌کنتد به خداوند پناه ببر تا از شر آنها در امان باشی در این نیت که کرده ای پا بر جا باش و به خداوند توکل کن . آنچه را که آرزو داری به آن می‌رسی انشاءالله.

فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما: د آ ب

تعبیر: طالعت روشن است موفقیت خوبی در پیش داری بر بدخواهان و مخالفان پیروز می‌شوی و به مراد و مقصود می‌رسی تا چند روز آینده خبری خوشحال کننده ای به تو می‌رسد اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری به آن عمل کن با زنان گفتگو یا بگومگویی خواهی داشت اما رنجی به تو نمیرسد 

فال ابجد امروز متولدین خرداد

ابجد فال شما: ب آ د

تعبیر: آنچه را که نیت و آرزو کرده ای به آن میرسی زیرا طالعت روشن است از جانب بزرگان و اهل قلم نفع خوبی نیتت می‌شود از کار خود بهره مند می‌شوی و از دوستان باوفا،شادمان خواهی شد اگر قصد خرید خانه و یا ساخت بنا دارید به آن عمل کنید به صلاح و نفع شما خواهد بود.

فال ابجد امروز متولدین تیر

ابجد فال شما: آ ج د

تعبیر: هر نیت و قصدی که داری برآورده خواهد شد ، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول ، ملک یا مقامی به دست می‌آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد ، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری اگر قصد انجام کاری داری ،دودل نباش ،آن کار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی. 

فال ابجد امروز متولدین مرداد

ابجد فال شما: ج ج ج

تعبیر: آینده ی خوبی در انتظار توست اگر کمی همت کنی ، زندگی خوبی خواهی داشت راه موفقیت برای تو باز است اگر نیاز به کمک و یا حمایت کسی پیدا کنی به آن پاسخ خواهد گفت ترفند بد خواهان را پشت سر میگذاری و به مراد و خواسته ات میرسی .در همه ی امور به خدا توکل کن.

فال ابجد امروز متولدین شهریور

ابجد فال شما: ب ج ب

تعبیر: این نیتی که کرده ای خوبست در کارت گشایش دیده می‌شود به زودی خبری به تو می‌رسد که تو را شادمان می‌کند اگر قصد پیوند و خویشی داری انجام بده بسیار خوبست اگر کسی نصیحت به تو کرد آن را بپذیر صلاح تو در آن است امسال سال خوبی برای تو است . به خداوند توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.

فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: ج ب د

تعبیر: طالع خوبی داری . در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری می‌رسی شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیکتر شوی امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا می‌کنی به زودی خبری خوشحال کننده دریافت می‌کنی . اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن ، با موفقیت همراه خواهد بود.

فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: د ج ب

تعبیر: در چند روز آینده خبر خوشی به تو می‌رسد یک طلب سوخته و یا یک چیز گم شده را به دست می‌آوری . کارها بر وفق مراد تو خواهد بود سود یا پول زیادی نصیبت می‌شود. با دوستان خوب مشورت کن ، چون از راهنمایی آنها سود خواهی برد مال حلال خوبی به دست می‌آوری قدر آن را بدان و شکر خدا کن . می‌توانی از آن به افراد مستحق احسان کنی تا اجر معنوی نصیبت شود. 

فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: د ب د

تعبیر: طالع خوبی داری و به خواسته ات می‌رسی. روزی حلال به دست تو می‌رسد قدرش را بدان سعی کن به کسی خیانت نکنی ، چون صدمه ی بزرگی خواهی خورد. اگر قصد سفر دوری داری،از آن منصرف شو زیرا به رنج و زحمت خواهی افتاد و از کار و تلاش غفلت مکن تا به مقصود برسی. انشاءالله

فال ابجد روزانه متولدین دی

ابجد فال شما: ب آ آ

تعبیر: طالعت نشانگر صحت و سلامت و گشایش در رزق و روزی برای توست اگر قصد سفر داری ،یا قصد جابجایی و نقل مکان داری و یا قصد داری تغییر شغل بدهی به آنها عمل کن ، به نفع تو خواهد بود غیبت دیگران را نکن و به کار خود مشغول باش تا آنچه را خداوند مصلحت میداند برای تو پیش بیاید.

فال ابجد روزانه متولدین بهمن

ابجد فال شما: آ ب د

تعبیر: به زودی از طرف شخص بزرگی کمکی به تو خواهدرسید و گشایشی در کارت پیدا می‌شود. از آسیب بدخواهان دور میمانی و دوستان نیز با تو صمیمی تر می‌شوند. اگر قصد سفر داری انجام بده. اگر قصد ازدواج برای خودت یا کسی داری ، یا قصد انجام کار یا معامله ای داری ، انجام بده . بخت با شما یار است.

فال ابجد روزانه متولدین اسفند

ابجد فال شما: ب د آ

تعبیر: طالعت خوب است اما از قصد و نیتی که داری دوری کن پشیمانی در پی دارد . و غمگین خواهی شد . نباید چنین قصدی را دنبال کنی . شخصی سیاه چهره با تو دشمنی دارد از او برحذر باش . اگر صبر داشته باشی گشایش در کارت دیده می‌شود و به مرادت میرسی.

منبع: اقتصاد آنلاین
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

  دیدگاه تان را بنویسید

   

  مولفان

  دیدگاه

  توسعه

  تبلیغات متنی