ارسال به دیگران پرینت

فوتی کرونا | واکسیناسیون |

در کشور چند دوز واکسن کرونا تزریق شده است؟

آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا به امروز ۱۵مهر۱۴۰۰ به این شرح است.

آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۱۵ مهر  ۱۴۰۰ بدین شرح است:

اسپوتنیک نوبت اول: ۵۳۳۵۲۶

اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۰۰۵۰

سینوفارم نوبت اول: ۳۵۳۸۸۷۵۵

سینو فارم نوبت دوم: ۱۳۶۳۴۶۰۶

بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹

بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸

آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۱۶۸۹۸

آسترازنکا نوبت دوم: ۱۷۴۹۷۱۰

برکت نوبت اول: ۳۱۴۴۵۳۱

برکت نوبت دوم: ۲۰۵۲۷۱۹

مجموع نوبت اول: ۴۳۵۴۳۰۹۹

مجموع نوبت دوم: ۱۷۸۸۱۳۰۳

همچنین کل واکسن تزریق شده: ۶۱ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۴۰۲ دز است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه

توسعه