ارسال به دیگران پرینت

احمد مسعود | جامعه جهانی | جبهه پنجشیر | طالبان | افغانستان | فتح و ظفر

قهرمان سرت را بالا بگیر

قهرمان سرت را بالا بگیر تو یکی از حماسی ترین مقاومت های قرن بیست و یک را در برابر یکی از بزرگترین ارتش های جهان یعنی ارتش جنایتکار پاکستان ، سازماندهی کردی ، سلامتت را حفظ کن ، صبور باش و امیدوار، که پس از صبر نوبت فتح و ظفر آید.

قهرمان سرت را بالا بگیر تو یکی از حماسی ترین مقاومت های قرن بیست و یک را در برابر یکی از بزرگترین ارتش های جهان یعنی ارتش جنایتکار پاکستان ، سازماندهی کردی ، سلامتت را حفظ کن ، صبور باش و امیدوار، که پس از صبر نوبت فتح و ظفر آید. من به عنوان یک ایرانی شرمنده هستم که به تو کمک نشد ، وظیفه ما بود که با چنگ و دندان،  پنجشیر و افغانستان را در برابر تجاوز پاکستان و قطر و ترکیه و مزدوران طالب آنان حفظ نماییم،  آنان که ساده لوحانه دل در گرو عوض شدن طالبان گذاردند ، بدانند که درست است طالبان عوض شده اند ، ما با طالبانی مکارتر مواجه هستیم که شاید شیعه نکشد اما هزار بار بدتر و پیچیده تر از پیش شیعه زدایی و فارسی زدایی خواهند کرد ،حمایت رسانه ای از طالبان در ایران،  فریادهای شادمانه آن مولوی در زاهدان و این که این بار با ترکیه اخوانی سر و کار داریم نه سعودی وهابی ، همگی خطراتی هستند که با چشم غیر مسلح نیز قابل دیدن هستند اما دریغ از نابینایی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد
  • یک ایرانی ارسالی در

    دولت ما خواب است یابیدار؟؟،موضع قاطع ،صریح ،شفاف ومشخّص خودراابرازوآشکارنماید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه