ارسال به دیگران پرینت

وزیر اسبق بهداشت به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد

وزیر اسبق بهداشت به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد.

محمد حسن طریقت منفرد وزیر اسبق بهداشت به دلیل سقوط از ارتفاع در بیمارستان بستری شد.

به گزارش ۵۵ آنلاین اوضاع جسمی دکتر طریقت رو به بهبودی است

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

دیدگاه تان را بنویسید

 

دیدگاه

توسعه